Det verkar som hela allianssidan hoppar på Oberoende Moderats (SvD) tokspinn av Rödgrönas politik för Sveriges relationer med världens länder.

Nu har Jan Björklund hoppat på tåget av skriften som legat ute i mer än 3 månader. Jag fashineras över den långa reaktionstiden och jag tror att det är få av de som kommenterar och reagerar på SvDs spinn av den Rödgröna politiken som läst dokumentet.

Jag har skrivit om det här men det kan vara värt att titta på hela dokumentet och då kan man konstatera att Rödgröna inte alls har ett krav på USA att de skall överge alla sina utlänska baser. Däremot skriver de det ovan texten utan att för den delen driva på denna fråga när det gäller vilka politiska frågor som de kommer att driva.

Det är som en beskrivning och ett förhållningssätt men inte något som de realistiskt kommer att driva. Jag har gjort det enkelt för er som är intresserade. Tog en kopia och markerade med rött vart det står den meningen som SvD adopterat och justerat. Jag noterar att SvD plockat bort det att Rödgröna kräver att USA skall avveckla kärnvapen i samma mening. Jag vet inte varför, det kanske har att göra med att det är en idé som även allianssidan skriver under på ? Jag tror SvD plockade bort det för att få Rödgröna att se ut som tokstollar och lite som jag skivit innan ”måla fan på väggen” och skrämmas lite med Ohly naturligtvis.

Var nu noga med att observera att det som jag markerat med grönt , där står det vad för sorts politik de Rödgröna önskar driva mot USA om de vinner valet. Är det någon som missuppfattar det på samma sätt som Oberoende Moderat (SvD) och helt enkelt inte kan läsa exakt vad de önskar göra ?

Tycker ni verkligen att texten ger upphov till missförstånd och tolkningar som SvD gör 3 månader efter texten publicerades ?

Andra bloggar

1, 2, 3,

Annonser

7 Responses to “Det verkar som hela allianssidan hoppar på Oberoende Moderats (SvD) tokspinn av Rödgrönas politik för Sveriges relationer med världens länder.”


 1. 1 albinringbroman 28 maj, 2010 kl. 06:54

  Hejsan,

  Jag delar inte alls din uppfattning i denna fråga.

  Du har naturligtvis rätt i att kravet på att USA ska lägga ner sina militärbaser inte återfinns i punktlistan. Men det gör inte heller kravet på att USA ska avveckla sina kärnvapen.

  Menar du på fullaste allvar att det som står i löptexten är irrelevant; att det är tomma löften? Vad fyller texten då för funktion? Och hur ska man tolka Ahlins uttalanden de senaste dagarna, att det är kärnvapnen som de kommer kämpa för att USA ska avveckla? Är också det tomma löften som inte ska tas på allvar?

  Jag tycker inte att texten ger upphov till missförstånd. Jag tycker att det är glasklart att vänsteroppositionen har kommit överens om ett krav på att USA ska lägga ner sina baser utom landets gränser. Sedan kan det naturligtvis vara så att Socialdemokraterna har fått kalla fötter och ångrat sig (även om Sahlin förefaller fortsatt gilla idén). Men det är en helt annan sak.

  Allt gott,
  Albin

 2. 2 essbeck 28 maj, 2010 kl. 07:53

  Jag menar på fullaste allvar att det står klart och tydligt vilka saker de kommer att driva mot USA längst ner på sidan.

  Jag tror också på fullaste allvar att SvD kan läsa och se att det står klart och tydligt vad de rödgröna vill göra för det står liksom lite avgränsat längst ner på sidan men jag tror också att de är i politisk opposition till rödgröna och väljer då den tolkning av texten som ger största möjliga politiska effekt i positiv bemärkelse för Moderaterna och alliansen.

  Om man vill missförstå och läsa in saker som de pekar på att de inte avser att göra om de vinner valet 2010 så kan man göra det.

  Jag kan jämföra den texten ovan med till exempel alliansens önskan att gå med i Nato, de vill nå dit men det är inte realistiskt att driva den frågan så alliansen kommer inte att göra det.

  Det är inte så svårt att se att det finns en avgränsning i hela det 20 sidiga dokumentet. De har olika avsnitt där de beskriver sitt förhållningssätt och sedan längst ner i varje regionsbeskrivning punktar upp vad de vill göra om de vinner valet.

  Denna skrift presenterades för 3 månader sedan, jag ser fram emot att alliansen presenterar ett liknande dokument där de beskriver vad de önskar göra med samma detaljrikedom.

  —-

  Löptexten är relevant men knappast realistiska saker driva under de 4 åren som kommer om de vinner valet. Men punkterna nedan känns realistiska. Vad Ahlin säger får du tolka på det sättet som känns mest troligt för dig. Det finns ju 5 andra textförfattare till den texten två från varje parti som alla kan ge sin egen tolkning av vad det betyder.

  Jag antar vär att du läst Urban Ahlins svar ?

  http://www.s-info.se/news.asp?news_id=3030

  Han förtydligar så här

  ”Det är i detta sammanhang vi nämnt visionen om att antalet baser måste minskas. En rödgrön regering kommer att verka för att USA, precis som andra kärnvapenstater, avvecklar sina kärnvapen och minskar antalet baser. Det ska ses i kontrast till den borgerliga regeringen, som stått tomhänt och visionslös när nedrustningen under de senaste fyra åren förflyttats allt högre upp på den internationella agendan.”

  Men han ger också denna känga till alliansen.

  ”Under våren har vi socialdemokrater ställt ett par kontrollfrågor till statsministern och utrikesministern utan att få svar. Jag ställer dem igen. Ska Sverige delta i Natos försvarsplanering för Estland, Lettland och Litauen så som Folkpartiet vill? Ska svenska JAS-plan sköta luftövervakningen för dessa Natoländer? För oss rödgröna är det en omöjlighet att Sverige skulle delta i något annat lands försvarsplanering. Moderaterna och Folkpartiet vill inleda en utredning om ett svenskt Nato-medlemskap. När kommer utredningen? Efter nästa val? Folkpartiet vill redan idag överge alliansfriheten och gå med i Nato.”

  Naturligtvis så skall du tolka informationen så som du anser är rätt för dig. Jag har lagt fram mitt synsätt i detta ovan i texten och det är viktigt att man tänker själv och får sina egna svar.

  Jag anser att SvD hittar en extrem vinkel i det materialet och innan man vet ordet av så pratas det om militärbaser i Sydkorea som skall avvecklas för att ta ett exempel, det finns liksom inte ens på kartan.

 3. 3 albinringbroman 28 maj, 2010 kl. 08:53

  Tack för ett utförligt svar.

  Jag tycker dock att det är relevant att fråga sig vad som menas med kravet att ”USA avvecklar sina [..] militärbaser utanför landets gränser”.

  Jag har läst Ahlins svar. Problemet med det, liksom hans inlägg på newsmill, liksom hans utläggning i Studio 1, är att den inte stämmer överens med vad som står i dokumentet.

  Det står inte ”minska” sina baser. Det står ”avveckla” sina baser. Till en början försökte han ju till och med förneka att ”baser” över huvud taget stod i dokumentet, men det är ju bra att han nyanserar det något nu.

  Avsaknaden av kvantitativa avgränsningar (så som ”minska”) gör att Ahlin ger uppgörelsen en annan innebörd än vad den objektivt sett har. En innebörd som inte heller delas av uppgörelsens andra parter.

  Argumentet med Sydkorea är inte irrelevant i sammanhanget eftersom Hans Linde (v) är tydlig i att även den basen omfattas av uppgörelsen. Lyssna på inslaget i Studio 1.

  Om inte S längre står bakom kravet på en avveckling av USA:s baser utanför landets gränser, ja då får de helt enkelt tydligt gå ut och ta avstånd från denna bit i uppgörelsen – inte hålla på och säga att det inte står där. Hur ska vi annars kunna veta vilka andra delar i överenskommelsen som fortfarande gäller?

 4. 4 essbeck 28 maj, 2010 kl. 10:42

  Ja men det kommer alltid finnas utrymme för tolkningar.

  Jag ser ju att de skriver det i sitt dokument men jag ser det inte som något som de ämnar driva om de vinner valet 2010. Jag ser punkterna som det som de bedömer vara realistiskt att driva.

  För mig som antagligen kommer att lägga min röst på ett av de rödgröna partierna ser jag det som uteslutet att rösta på något alliansparti när det gäller detta ämnet så är jag emot att alliansen önskar gå med i Nato.

  Även om hela riksdagen och Svenska befolkningen skulle mot förmodan vara för att plocka bort militärbaserna från Sydkorea så skulle det aldrig hända. Sedan kan Hans Linde ställa sig på en kulle och yla att han vill att det skall hända men det kommer inte ske ändå.

  Om man tittar på det dokumentet igen så beskrivs Nordkorea som en totalitär diktaturstat det är också något de rödgröna är överrens om och det borde ju också vara relevant i diskussionen.

  Jag tycker det är bra att man kan försöka med att verka för ett vapenembargo mot Burma till exempel men då skulle USA och Frankrike protestera som har ekonomiska intressen i Burma.

  Jag tar upp det som ett exempel för att peka på de sidor i dokumentet som handlar om vad Rödgröna skulle vilja förändra i Asien (s 15-17).

  Hur skall du veta vilka andra delar av överenskommelsen som fortfarande gäller ?

  Titta på punkterna längst ner under texten ”En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:”

  … och sedan är det bara att läsa vad de ämnar göra.

  Jag tycker det är ganska tydligt. Jag ser formuleringarna och beskrivningarna ovan punkterna som mer långsiktiga mål som inte kommer att kunnas nå de kommande 4 åren.

  Och naturligtvis om du inte anser att de andra målen som jag definierar som långsiktiga mål inte är vad du tycker om då vet du vart din politiska hemvist inte är de kommande 4 åren eller i längre perpektiv.

  Som politisk fråga tror jag utrikespolitiken är lågprioriterad hos folk. Finns andra frågon närmare hemmet som är viktigare än att fokusera på amerikanska basers vara eller inte vara enligt rödgrönas önskan.

 5. 5 albinringbroman 28 maj, 2010 kl. 12:23

  Jag ska inte bli långrandig här. Uppenbarligen tycker vi olika i frågan, även om det har varit en intressant diskussion – och det är alltid trevligt.

  Du skriver:
  ”Jag ser formuleringarna och beskrivningarna ovan punkterna som mer långsiktiga mål som inte kommer att kunnas nå de kommande 4 åren.”

  Självklart är det så. Det har jag aldrig ifrågasatt. Vad jag vänder mig emot är vilken _typ av politik_ vänsteroppositionen har för avsikt att föra. Ett krav på att USA ska avveckla sina utländska baser är ren idioti – oavsett om det är realistiskt eller ej, oavsett om det är ett långsiktigt mål eller ej.

  Sedan vill jag bara upplysa dig om att Alliansen inte har ett medlemsskap i nato som gemensam ståndpunkt. Det är bara en i raden av myter som Socialdemokraterna har lyckats sprida.

  Allt gott
  Albin

 6. 6 essbeck 28 maj, 2010 kl. 21:49

  Nej men ni har folkpartiet som en av de största ivrarna för att ansluta sig till Nato så det är knappast mycket myt över det.

  Det är inte sossarna som sprider det som en myt utan folkpartiet som säger det som sin vilja. Bara för att det inte står i programmet behöver det inte betyda att alliansen vill komma dit. Det är ett utopiskt mål för alliansen i lika stor grad som att rödgröna långsiktigt önskar att USA skall stänga sina utlänska militärbaser.

  En majoritet av riksdagsledamöterna önskar att avskaffa monarkin men ingen vågar göra en politisk fråga utav det.

  http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen-/Ledamoternas-webbplatser/Allan-Widman/Pressmeddelanden/Folkpartiets-forsvarsnatverk-utreder-NATO-intrade/

  Det kanske mer som en profilering mot vänstern att peka på dem och säga att de är ute och cyklar. Få se hur den politiska situationen ser ut efter 4 år och hur väldssituationen ser ut då. Då kommer det upp nya punkter.

  Anledningen till att jag skrev hela blogposten från början var att jag ansåg att SvD hittade en extrem vinkel och påstod att kravet på USA är att de skall stänga sina utlänska baser. Jag ser ju hur dokumentet är skrivet och hur avgränsningarna ser ut och vad de har kommit överrens om att göra de närmaste 4 åren. Det är det som gäller.

  Det blir så tjötig retorik. Och i grund och botten handlar det om att Moderater (eftersom det är en tidning som beskriver sig som oberoende moderat) som säger hur illa de tycker om vänstern.

  Jag tänker att alla känner till att Moderater inte tycker om Vänstern och vice versa, det har varit så sedan hedenhös. Jag tror också att folk känner till detta så väl att diskussionen blir näst intill överfödig. Folk vet att vänstern, sossarna och miljöpartiet går till val under samma plattform. Skulle denna debatt få folk att flytta sina sympatier från Rödgröna över till Alliansen ?

  Jag tror inte det.


 1. 1 Det stämmer fortfarande inte. « essbeck Trackback vid 31 maj, 2010 kl. 04:21

Håll er till ämnet.

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
maj 2010
M T O T F L S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Annonser

%d bloggare gillar detta: