Ni som röstade på alliansen för att slippa höjning av bensinskatten, ni kan känna er blåsta idag.

Ni minns kanske den hårda skiljelinjen som gick mellan alliansen och de rödgröna i valet där alliansen byggde mycket av sin politik på att kritisera rödgrönas förslag till höjning av skatten på bensin. Det var inget populärt beslut som rödgröna framförde och förslaget att höja skatten på bensin kan ha varit en faktorerna som gjorde att folk inte ville välja rödgröna utan de istället kastade sig i alliansens trygga famn istället med löften om att inte höja skatten.

Höjningarna efter nyår handlar om 35 öre litern för bensin och 30 öre för diesel. Saker som påverkar bensinpriset är faktorer som ligger långt bortom alliansens kontroll och detta kommer lyftas fram som en förklaring, men saken är den att de vet att faktorer bortom svenskt inflytande påverkar bensinpriset så när de några veckor innan valet 2010 skriver en debattartikel i arbetet där de säger att de inte skall höja bensinskatten så ger de medvetet ett löfte som inte beror på dem själva om de kan hålla det.

Då veckorna innan valet handlade det om att rikta spetsen mot Rödgröna och deras förslag att höja skatten på bensin. Det handlade om att vinna bensinberoende människor över på sin sida.

Det kan vara nyttigt att läsa vad alliansen skrev tillsammans veckorna innan valet. Det kan vara nyttigt att minnas fram till nästa val när de kanske ännu en gång skall lura folk att rösta på dem genom att lova att det inte blir några fler skattehöjningar på bensin.

Så detta publicerades 30e augusti 2010 författat av de fyra allianspartiledarna. Jag väljer ut de argument de lägger på bordet för att peka på varför de inte skall höja skatten på bensin, hela artikeln kan hittas här.

Reformer för ökade möjligheter till jobb, fler företagare och förbättrade marginaler för hushållen är centrala i detta. Därför är det också av stor betydelse att inte genomföra skattehöjningar som negativt skulle påverka utvecklingen. Vid sidan av direkta skatter på arbete och företagande har indirekta skatter en tydlig inverkan på Sveriges möjligheter att snabbt ta sig ur krisen. En sådan skatt är den på diesel och bensin som påverkar hushållens köpkraft och kostnaderna för transporter.

urklipp från debattartikel signerad Reinfeldt, Olofsson, Björklund och Hägglund (30 augusti 2010, några veckor innan valet).

Fler urklipp.

I ett vidsträckt och glest befolkat land som Sverige är bilen för många en nödvändighet. Den behövs inte bara för resor till och från arbetet, utan är också ett måste för många människors möjligheter att få vardagen att gå ihop. Svenska företag är beroende av bra och billiga transporter för att kunna växa och utvecklas.

Samma artikel , samma författare.

Sedan kommer kängan riktad mot de rödgröna.

Vänsterpartiernas förslag till bensinskattehöjning innebär ett hårt slag mot stora delar av Sverige och svensk ekonomi. Den sammanlagda höjningen av koldioxidskatt på minst 49 öre per liter bensin, inklusive moms, innebär att en vanlig bilist får ökade kostnader på cirka 600 kronor per år. För en genomsnittlig åkare blir kostnadsökningen cirka 21 200 kronor per år och för en genomsnittlig regiondistributör runt 5 300 kronor per år.

Samma artikel samma författare, notera ordvalet där man lyfter fram Vänsterpartiet och man pratar inte om rödgröna. De riktar spetsen mot det som många inte ansåg var populärt i det rödgröna samarbetet. Att ha med vänsterpartiet, något som skrämde bort många då.

Mer text. Mer spetsar riktade mot Vänsterpartiet.

Bensinskatten slår också hårdare mot människor med mindre marginaler. Särskilt drabbas människor i glesbygd, barnfamiljer och pensionärer. Pensionärer får heller inte del av eventuella förändringar av reseavdraget. Företagare som är i behov av bilen tillhör också de som drabbas extra hårt. Bensinskattehöjningen motiveras av Vänsterpartierna med att den är nödvändig för att nå klimatmålen. Det är en för tillväxten, hushållen och företagandet kostsam klimatpolitik.

Notera alla negativa effekter som räknas upp när de beskriver effekterna av höjningen av bensinskatten.

Här kommer skrytet om hur bra alliansens politik är.

Faktum är att Sverige redan har den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i Europa. Vi har ton för ton presenterat hur utsläppsminskningarna på minus 40 procent till år 2020 ska ske. En kombination av ekonomiska styrmedel och klimatinvesteringar tillsammans med insatser i andra länder gör att vi har goda förutsättningar att nå våra uppsatta mål. Inte minst är klimatinvesteringar i andra länder en betydligt mer kostnadseffektiv metod än höjda svenska skatter. Sammanlagt minskar vårt klimatskattepaket, tillsammans med övriga förändringar av ekonomiska styrmedel, utsläppen med fyra gånger mer än en bensinskattehöjning på 49 öre.

Så de skulle alltså undvika en höjning av skatten på bensin med en kombination av ekonomiska styrmedel och klimatinvesteringar eftersom det tydligen är en mer kostnadseffektiv lösning jämfört med att höja skatten på bensin. Jag kan lugnt konstatera att någon, kanske Borg eller någon annan har räknat fel.

Nu till sista stycket i artikeln. Löftet till väljarna i valet 2010.

Alliansen har nu enats om ett tydligt löfte till väljarna inför valet 2010: Vi höjer inte bensinskatten under kommande mandatperiod. Det innebär att inga tillkommande aktiva bensinskattehöjningar kommer att genomföras. Så värnar vi hushållens marginaler samtidigt som vi skapar bra villkor för tillväxt, jobb och företagande när Sverige tar sig ur krisen.

Det finns en liten klausul i denna formulering där man säger att man inte skall göra aktiva bensinskattehöjningar, att jämföra med rubriken som skriker ”Vi höjer inte bensinskatten”. Nu blir det ju så att detta kommer definieras som en ”passiv” höjning dvs att det är inte alliansens fel att detta hände, det är någon annans fel.

Undrar om det känns bättre som väljare att konstatera att det är en så kallad passiv höjning , en indexuppräkning eller vad de kommer säga när frågan kommer på tal. Känner man sig mer glad som bilförare att det inte är alliansens fel att skatten höjs. Luras de inte när de inte tydligt påpekar att de inte bestämmer över den internationella oljemarknaden ?

Så om man skall sammanfatta så förknippar alliansen höjningar av skatt på bensin med Vänsterpartiet så nu för alliansen en vänsterpartistisk politik. Denna skattehöjning kommer att påverka hushållens köpkraft negativt, och kostnader för transporter. Den kommer slå hårt mot glesbygdsbefolkningen och göra det dyrare för företag att transportera saker (företag som är beroende av bra och billiga transporter för att kunna växa). De grupper som kommer drabbas extra hårt är barnfamiljer och pensionärer i glesbygden som inte har möjlighet att lindra med reseavdraget. Företagare som är beroende av bilen drabbas extra hårt.

Men som sagt, jag hoppas att ingen som röstade alliansen för att rödgröna ville höja skatten på bensin känner sig blåsta idag.

Gamla artiklar som har relevans

Oppositionen: 49 öre dyrare bensin SvD 3 maj 2010

Sterner på Expressen Debatt: Visst har vi råd att höja bensinskatten. Göteborgs Universitet 14 april 2011

Vill höja skatter med  11 miljarder DN 28 april 2010

Bensinskatten höjs med rödgrön regering Vi Bilägare 28 april 2010 (kolla in kommentatorsfältet)

Nej till höjd bensinskatt Ny undersökning: Bara en av tio stödjer de rödgrönas nya förslag AB 29 april 2010 (grafik från undersökning nedan)

Notera att 16 % påstår att de skulle ha bytit block. Undrar vad dessa personer tänker idag ?

Får väl se hur mycket ”fria media” skriver om detta. Det blir nog väldigt sparsamt.

Annonser

14 Responses to “Ni som röstade på alliansen för att slippa höjning av bensinskatten, ni kan känna er blåsta idag.”


 1. 3 Håkan Bengtsson 5 januari, 2012 kl. 13:43

  ”Det innebär att inga tillkommande aktiva bensinskattehöjningar kommer att genomföras. ”
  Tänk om du hade varit läskunnig åtminstone och kunde skilja på indexuppräknade och andra skatter. Men du motsvarar väl en vanlig sosseväljare.

  • 4 essbeck 6 januari, 2012 kl. 01:14

   Jag funderar mer på om du är läskunnig med tanke på att du missar min reflektion över just den meningen som lyfter fram. Men det kanske beror på att du inte är en vanlig sosseväljare ?

   Ingenstans innan valet säger alliansen klart och tydligt att de har inte makt över oljan och kan därmed tvingas att höja skatten på grund av yttre omständigheter.

   Hade alliansen gjort detta så hade inte det stått mellan en allians som inte vill höja skatten på bensin och det rödgröna som tydligt annonserade en skattehöjning.

   Du missade detta i texten ovan som Johannes Tyve påpekar.

   ”Undrar om det känns bättre som väljare att konstatera att det är en så kallad passiv höjning , en indexuppräkning eller vad de kommer säga när frågan kommer på tal. Känner man sig mer glad som bilförare att det inte är alliansens fel att skatten höjs. Luras de inte när de inte tydligt påpekar att de inte bestämmer över den internationella oljemarknaden ?”

   Tror du själv att folk känner större förståelse för att skatten höjs på grund av indexuppräkning ? De måste ju punga ut med pengarna oavsätt orsak till att kostnaden blir högre.

 2. 5 Johannes Tyve 5 januari, 2012 kl. 14:20

  Håkan Bengtsson, läste du inte stycket ”Undrar om det känns bättre som väljare att konstatera att det är en så kallad passiv höjning , en indexuppräkning eller vad de kommer säga när frågan kommer på tal. Känner man sig mer glad som bilförare att det inte är alliansens fel att skatten höjs. Luras de inte när de inte tydligt påpekar att de inte bestämmer över den internationella oljemarknaden ?” ?

 3. 7 Jens Lindberg 5 januari, 2012 kl. 15:17

  ”Ni som röstade på alliansen för att slippa höjning av bensinskatten, ni kan känna er blåsta idag.”

  Alla som röstade för enbart bensinpriset är redan blåsta i huvudet.

 4. 9 Jonny Disenfeldt 5 januari, 2012 kl. 18:14

  Denna höjning är indexreglerad och hade kommit oavsett regering.

  Med en rödgrön regering vet vi att det även kommit flera aktiva höjningar i ännu större omfattning.

  Du är dåligt påläst verkar det som.

  • 10 essbeck 6 januari, 2012 kl. 02:13

   Jonny.

   Riktig jävla dynga, när de gäller den kommentaren som du postade.

   Om du tycker det är kul att klippa och klistra in kommentarer som är likadana på olika bloggposter då får du räkna med att jag antagligen kommer plocka bort dina poster i framtiden.

   Jag hittar ditt klipp och klister här —> http://www.s-info.nu/page/blogg.asp?id=1522&blogg=53499

   Så skippa dyngan och kommentera gärna på ett påläst sätt.

   Om du spammar runt och skriver att folk inte är pålästa samtidigt som du inte läst posten du kommenterar. Hur uppfattas du då ?

   Du skall få ett svar eftersom du är för lat (?) för att läsa min bloggpost. Men som sagt, klipper du och klistrar igen, då plockar jag bort det.

   Det är inte det som är poängen varför skattehöjningen på bensin hände utan att alliansen inte var tydliga med att det kan hända saker som gör att man tvingas höja skatten.

   Läs igenom denna formuleringen.

   ”En kombination av ekonomiska styrmedel och klimatinvesteringar tillsammans med insatser i andra länder gör att vi har goda förutsättningar att nå våra uppsatta mål. Inte minst är klimatinvesteringar i andra länder en betydligt mer kostnadseffektiv metod än höjda svenska skatter. Sammanlagt minskar vårt klimatskattepaket, tillsammans med övriga förändringar av ekonomiska styrmedel, utsläppen med fyra gånger mer än en bensinskattehöjning på 49 öre.”

   Ingenstans talas det om att skatten kan bli höjd på bensin beroende på omständigheter bortom Sveriges kontroll. De vill ge sken av att de kan undvika detta med klimatinvesteringar i andra länder vid sidan av förändringar av ekonomiska styrmedel.

   De antyder detta i formuleringen ”inga tillkommande aktiva bensinskattehöjningar kommer att genomföras”, men det sägs inte rakt ut vad de antyder med vad som kan vara andra skattehöjningar på bensin som kan ske.

   Diskussionen om höjning av skatterna på bensin tog ganska mycket plats i valrörelsen där det handlade om att fokusera på rödgrönas förslag att höja skatten på bensin och inte upplysa om förutsättningarna som styr en höjning av bensinen.

   När du skriver om att det hade kommit flera aktiva höjningar i större omfattning blir det väldigt luddigt, de hade ett förslag där de beskrev att de ville höja skatten på bensin, ta de inkomsterna och använda dessa pengarna till att ställa om infrastrukturen att bli mindre beroende av oljan.

   Och det var den aktiva höjningen som inkluderade en ersättning för människor som var beroende av bilen så att de inte skulle drabbas så hårt av den aktiva skattehöjningen.

 5. 11 Jonny Disenfeldt 6 januari, 2012 kl. 10:37

  En indexreglerad ändring är till för att hålla priset STILL relativt det man indexerat mot… inte öka, inte minska

  Hur dessa indexregleringar fungerar är fastlagda sedan långt tillbaka av olika regeringar.

  Att de rödgröna utöver detta planerade att själva höja priset aktivt vet vi också.

  Den stora majoriteten av de som har bil är beroende av bil. Resonemanget att dessa då skulle kompenseras för de rödgrönas prishöjningar faller på att det då bara blir en ineffektiv rundgång av skattemedel.

 6. 12 Misslyckande 6 januari, 2012 kl. 19:38

  Och ni som röstar på MP

  Är ni stolta dom införde pumplagen 2005 som resulterade i 100 tals mackar las ner och påverkade glesbygderna?

  Jag röstar på MP för det är bra för miljön – suck

 7. 14 Sher Ali 8 mars, 2012 kl. 19:57

  Hej på Alla!
  Jag kan säja att Sverige kommer bli på första plats i hela världen på arbetslöshet pga alliansen.
  Varför alliansen? Yes, Alliansen gjorde Sverige till salu!
  Politiker gör med oss vad de vill eftersom vi har inga rätigheter eller makt, De höjer bränsle skatt och företagarna höjer el,mat priser på oss men vad ska vi göra? Lägre löner till privata maniskor och sänker pension…
  ,De höjer pension ålder 75år.
  Frågan är varför måste vi betala skatten? för vård skull? Det kostar idag vård eller man får inte hjälp alls idag eftersom det är mest privat vård idag och de vill inte kosta på oss eftersom de måste tjäna pengar……


Håll er till ämnet.

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
januari 2012
M T O T F L S
« Dec   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Annonser

%d bloggare gillar detta: