År 2004 föddes det 34 stycken gossebarn med namnet Muhammed i Malmö.

Vi skriver år 2012 och vi har nästan avverkat halva året. Jag hittade en gammal artikel skriven 2005 i Sydsvenskan om vanliga namn på nyfödda i Malmö 2004. Där får man veta att 2004 föddes det 1729 pojkar och 1680 flickor i Malmöområdet. Man får också veta att det vanligaste namnet på en nyfödd pojk i Malmö är Muhammed. Man får också veta att vart femte nyfödd Muhammed i Sverige är född i Malmö. När man vet att 170 stycken gossebarn som föddes i Sverige fick namnet Muhammed år 2004 så kan man konstatera att 34 stycken barn fick namnet Muhammed av dem som är födda 2004.

1 % av alla barn födda i Malmö 2004 fick namnet Muhammed. I den gamla artikeln från 2005 kan man läsa att namntraditionen för barn av arabiskt ursprung handlar om att det finns inte så många namn att välja på. Därav en koncentration där just Muhammed blir det mest vanliga valet.

Vad har detta för betydelse hur många Muhammed som föddes i Malmö 2004 ?

Hur konstigt det än kan låta och hur noggrannt jag försökt ta reda på hur många Muhammed som föddes i Malmö 2004 så bryr jag mig egentligen inte. Jag vet inte vilka personer dessa unga barn kommer vara som vuxna, man kan inte ens veta vilken religiös tillhörighet de kommer att bekänna sig till om ens någon. Det är ett oskrivet kort.

I början av april i år skriver Paulina Neuding en artikel i konservativa Israeliska tidningen Jerusalem Post. I den artikeln beskriver hon rabbinens Shneur Kesselman som utsätts för antisemetism i sin vardag i Malmö. Hon berättar också att orsaken till att hatbrotten mot judar ökar beror på immigration från den muslimska världen.

Hon gör en jämförelse mellan Stockholm och Malmö och menar på det att judar är mindre utsatta i Stockholm för att Stockholm är en mer segregerad stad där ”immigranterna” bor i förorten medans judiska samlingsplatser är lokaliserade i affärskvarteren i Stockholm.

Sedan tar hon exemplet med Malmö där hon antagligen läst samma artikel som jag länkat ovan från 2005 om att det vanligaste namnet som ett gossebarn fick 2004 i Malmö var Muhammed. Och där är skillnaden mot Stockholm. Judar kan inte känna sig säkra i Malmö för att det föddes 34 stycken gossebarn 2004 som fick namnet Muhammed.

I brist på statistik där man registrerar folk efter etnisk tillhörighet och religion som man gör i många andra länder så använder hon gossebarnens namn som en bevisbörda för att araberna som tydligen är antisemiterna enligt henne förökar sig i snabb takt och enligt henne kommer tydligen dessa gossebarn med namnet Muhammed växa upp och bli antisemiter.

Jag tycker det är viktigt att Sverige inte sysslar med statistik i det slaget att man har en grundsyn att om man tillhör en viss etnicitet eller religion registreras för dessa saker i statistiken för att mäta hur brotten skiljer sig mellan olika grupper. För mig är en sådan statistik något som skapar fördomar bidrar till att bygga skuld på grupper som råkar ha fel färg på huden eller tillhöra fel religion.

I artikeln i Jerusalem Post skriver Paulina Neuding att etniska svenskar är i minoritet i Malmö bland 15 åringar. Jag vet inte var gränsen går för Paulina Neudings rasfördelning bland 15 åringar i Malmö men jag tycker retoriken luktar illa. När blir man etnisk svensk i Skåne ? Trots allt är Skåne erövrat land från Danmark efter det att Karl X Gustaf som själv var tysk tågade över stora Bält och tvingade Danmark att ge upp stora landområden.

Efter det genomgick de förra danskarna en ”Svenskifiering” där man till exempel tvingade prästerna att prata svenska till exempel. Det finns en stor möjlighet att många Malmöbor som Paulina Neuding identifierar som etniska svenskar har många droppar ”danskt blod” i ådrorna.

Så vem är etnisk svensk ?

Jag antar att ställer man den frågan till varje svensk medborgare så får man olika svar. Folk tycker olika. Det blir riktigt otäckt om man skall börja systematisera för att ta reda på en mall där man mäter på utseendet vem som är svensk. Det är som att väcka till liv rasbiologisk forskning där man mäter skallar, sådant som var popuärt före andra världskriget och som var viktigt för de onskans makter som använde ett måttband där man klassifierade människor för att bestämma hur mycket de var värda.Vem som skulle leva och vem som skulle dö.

När jag läser Karin Petterssons artikel i aftonbladet där hon sågar Neudings artikel i Jerusalem Post på sitt eget sätt så hittar man också en del av Neudings förklaring till att använda gossebarnen som fått namnet Muhammed som en måttstock.

”vi för inte statistik över religionstillhörighet i Sverige, och jag såg föräldrars namnval som ett effektivt sätt att ge en bild av en demografisk förändring.”

Jag undrar vilka demografiska förändringar som Jerusalems Posts läsare hade uppfattat om Neuding skrivit i hennes artikel att år 2004 så fick 1 % av alla födda barn i Malmö namnet Muhammed.

När jag läser vidare i Karin Petterssons artikel så tycker inte jag att Neuding skall behandlas som en talesperson för alla liberaler och jag tycker inte heller att alla liberaler i Sverige skall tvingas att ta ställning till det som Paulina Neuding. Det hon skriver får Neuding själv svara för som individ och ingen annan.

När Johan Lundberg på borgerliga Axess sågar Karin Petterssons kritik av Neuding, gör han det med argumentet att hon inte borde ha brösttoner för att ”hennes tidning” publicerade en vad han beskriver som en underdånig idol intervju med antisemiten Johan Galtung . Jag tycker det känns konstigt att Karin Pettersson skall få bära ansvar för en artikel på Aftonbladet som hon inte själv skrivit. Men tydligen så fungerar denna kollektiva skulden som ett argument för Axess Johan Lundberg.

Jag har inte glömt Ilmar Reepalu. Vad Ilmar är gjort är att rikta sig mot judarna som bor i Malmö och han kräver dem som grupp att svara för de handlingar som Israel som land gör. Han lägger ett kollektivt ansvar på judarna i Malmö vilket är fullkomligt upp åt väggarna fel.

Det finns ett mönster här. Alla dessa personer försöker argumentera mot kollektiv bestraffning av specifika grupper men håller sina meningsmotståndare ansvariga för saker de inte har någon kontroll över.

De förstår att människor inte skall straffas kollektivt men sedan när man attackerar sin meningsmotståndare så har de glömt allt.

I ett debattklimat där man målar upp en svart eller vit världsbild där det antingen är ont eller gott, himmel eller jord då blir det en diskussion bortom sans och förstånd. Man sitter i sin egen politiska skyttegrav och det blir en debatt med vi mot dem istället för att man behandlar meningsfrände eller meningsmotståndare som indvider som ensamna står och tycker till.

Shneur Kesselman skall kunna gå på gatan i Malmö utan att bli attackerad av någon, araber i Malmö skall få slippa att kollektivt bli stämplade som antisemiter, Karin Pettersson skall slippa att få stå till svars för artiklar hon inte har något ansvar över och judarna i Malmö skall inte tvingas att ta på någon skuld för saker som politikerna i Israel gör.

Om man börjar att titta på människor som individer så motverkar man stereotyper.

 

 

Annonser

38 Responses to “År 2004 föddes det 34 stycken gossebarn med namnet Muhammed i Malmö.”


 1. 1 Wieslaw Kochanski 6 maj, 2012 kl. 08:27

  I artikeln i Jerusalem Post skriver Paulina Neuding att etniska svenskar är i minoritet i Malmö bland 15 åringar. Jag vet inte var gränsen går för Paulina Neudings rasfördelning bland 15 åringar i Malmö

  VILKEN ”rasfördelning” herr debatör ????????????????? Paulina Neuding aldrig skrev om raser dessutom – judar och araber är semiter och tillhör samma ras. Det är frågan om religion – importerad till sverige antisemitisk islam !!

  • 2 essbeck 6 maj, 2012 kl. 19:07

   Hon skriver.

   ”According to the Malmö police, hate crimes in the city range from anti-Semitic remarks (a crime according to Swedish penal law) to violent assault. In late 2008, a peaceful Jewish demonstration was run off the main square by an aggressive mob of immigrants of Arab origin.”

   Notera ordet ”Arab origin”.

   Hon skrev om raser. Om hatbrott kommer från personer mer arabiskt ursprung som är av antisemitisk karaktär.

   Så visst skrev Neuding om raser. Det stämmer inte det du skriver att hon inte gjorde detta.

   Hennes infallsvinkel hjälper inte att komma tillrätta med problem. Araber i malmö skall väl inte automatiskt bli beskyllda för att hata judar lika lite som judar skall behöva ställas till svar för Israels politik och handlande.

   Man kan börja med att se människor som individer som har egen skuld och ansvar istället för att smeta ut skuld på andra för att man kopplar gärningsmännen till dem med någon gemensam nämnare, etniskt ursprung, nationalitet, religionstillhörighet,

 2. 3 Wieslaw Kochanski 6 maj, 2012 kl. 19:35

  Halo min herre !!! Enligt ras teorin araber och judar tillhör samma RAS – SEMITER. Det skulle vara bra med lite solid bäckgrund.

  Det finns ingen ARABISK RAS !!! Skillnaden mellan SEMITER avgör religion. Dom ena tror på Tora och kallar sig för judar, dom andra tror på Islam och kallar sig för araber. (båda är barn till Abraham)

  ”arabiskt ursprung” har inget med RAS att göra!

  Så om PN skriver om Araber skriver hon inte om RASEN men om religion.
  Dina försök att göra PN till rasist avslöjar dina egen bristande kunskaper.
  Pinsamt

  • 4 essbeck 6 maj, 2012 kl. 20:34

   Hon pekar på gruppen araber och hävdar att det är dem som är problemet. Hon använder namn som muhammed för att hävda att denna grupp växer och därmed hotet mot judarna i malmö. Hon använder det som bevisbörda för att hon saknar statistik där folk i Sverige är uppdelade efter religionstillhörighet.

   Hennes ord i expressen.

   ”För att ge en bild av omfattningen av den invandring med vilken denna nya våg av antisemitism har kommit till Malmö – det vill säga storleken på den grupp inom vilken antisemitism tycks vara överrepresenterad – gav jag två anekdotiska exempel: att invandrare och barn till invandrare i dag är i majoritet bland 15-åringar i Malmö (enligt Malmö stads statistik), samt att det vanligaste namnet att ge nyfödda pojkar år 2004 var Mohammed. Vi för inte statistik över religionstillhörighet i Sverige, och jag såg föräldrars namnval som ett effektivt sätt att ge en bild av en demografisk förändring som en utländsk läsare inte kan förväntas känna till.”

   http://www.expressen.se/kultur/fakta-i-fokus/

   Du får väl ta en dialog med PN om varför hon skiljer på araber och semiter och förklara det du skriver här. Jag tänker inte ta den diskussionen med dig för den är lite utanför ämnet.

   Med tanke på att 1 % av de nyfödda 2004 fick namnet Muhammed i Malmö då kan jag fråga dig Wieslav ifall du anser att det motsvarar en stor demografisk förändring.

   Det handlar om tillvägagångssättet där hon söker statistik över grupper som tillhör en viss religion dvs att hon söker en förklaring att när man tillhör en viss grupp ökar så ökar någon form av hot mot judarna.

   Det kallas att bygga stereotyper. Det fanns en kille bland de här nyfödda med namnet Muhammed Jönsson. Bara han heter Muhammed så är det en förväntning att han växer upp och blir en antisemit.

   Tycker du verkligen att araber skall skuldbeläggas som grupp i Malmö för att vara antisemiter ?

   Tycker du verkligen att det redan är bestämt att om man föds och får namnet Muhammed så växer man upp och blir en antisemit ?

   Tycker du att 1 % är ett tecken på en demografisk förändring ?

   • 5 Wieslaw Kochanski 6 maj, 2012 kl. 20:41

    Du fattar ingenting
    ” Du får väl ta en dialog med PN om varför hon skiljer på araber och semiter och förklara det du skriver här. ”

    Jag skrev jo att skillnaden är tron !!! Kan du läsa ?? TRON – ISLAM !!!!

    Araber är SEMITER – också !!!
    Om PN angrep RASEN då skulle hon angripa sig själv.

   • 6 essbeck 6 maj, 2012 kl. 21:38

    Skulbeläggning av olika grupper är inte en bra metod för att få fram ett budskap.

    Hon har fortfarande skrivit denna textraden.

    ”According to the Malmö police, hate crimes in the city range from anti-Semitic remarks (a crime according to Swedish penal law) to violent assault. In late 2008, a peaceful Jewish demonstration was run off the main square by an aggressive mob of immigrants of Arab origin.”

    Hon nämner hatbrott av antisemtisk karaktär och sedan nämner hon den judiska demonstrationen med en aggresiv mob av immigranter med arabiskt ursprung.

    Tycker du verkligen att araber i malmö skall bli anklagade som grupp att vara antisemiter ?

    Tycker du att det är en bevisbörda av en demografisk förändring när 1 % av alla nyfödda blir döpta till namnet muhammed ?

    Här är också en sak.

    Du antar Wieslaw att om man är arab så är man automatiskt muslim.

    Det finns också muslimer som inte är av arabiskt ursprung och kanske till och med är personer som går under PN definition etnisk svensk vad det nu är.

    Om vi skulle flytta in din tolkning av vad PN säger det blir inte bättre av att hon pekar på alla muslimer i malmö och antyder att de allihopa är antisemiter, även nyfödda barn som heter muhammed.

    Jag tror inte på det förfarandet att skuldbelägga grupper för vad en enskild person gör, men det kanske du gör eftersom du undviker att svara på de frågor jag riktar mot dig.

   • 7 Wieslaw Kochanski 6 maj, 2012 kl. 22:04

    Jag skall använda sig av texten som jag skrev som svar till nästan likadant art. som din.

    Hur man skall testa symptomen om det inte finns någon statistik.

    Antisemitismen växer sig stark i dom katolska flerbarnsfamiljer i Polen. Det att familjer har fler barn är oftast en vektor av deras djupa tro. (inga preventivmedel) Trots att den polska Påven i 1986 befriade judar från ansvaret för Kristus död, delar av polska katoliker lever vidare i sin katolska fundamentaliska tro. Barn från dessa familjer bär antisemitismen med sig från hemmet till skolan.

    Detta är faktum och man är ingen barnhatare bara för att man konstaterar det!

    – Om mitt i Europa år 2012, kan vi se så pg av tron så stark antisemitisk fäste som det i Polen, ingen är speciellt förvånad om man konstaterar som Paulina Neuding om den importerade tillsammans med islam till Sverige muslimska antisemitismen.

    Regering i Polen försöker bekämpa alla former av antisemitism vilket man kan knappt säga om de länder som våra muslimska invandrare kommer ifrån, Stark antisemitism i Malmö hittar sin förklaring just i antal muslimer.

    Att försöka ta reda på antal muslimer i Malmö är inte så lätt. PN valde pojkar med namn Mohammad. Alla andra verkar förstå detta sammanhang utom skribenter på Aftonbladet (och allment på vänsterkanten) och tyvärr även du.

    Det är inte någon generalisering att påstå att islam är antisemitisk. Det kunde man skriva om katolicismen, protestanter – varför går det inte om Islam? – har du någon förklaring. Själva muslimer gör inte så mycket själva – att bevisa mottsatsen.

    Det att i historien araber och judar levde sida vid sida har dom bara att tacka sig själv och inte Islam. Du själv bör läsa om Mohammed och judar i Medina.
    Tror du att immamer lär detta eller hoppar över?

    I inga svenska Synagoger förmedlas anti-muslimska texter eller material. Anti-semitiska material har kolporterats från svenska Moskeer. Detta är ett faktum. Antisemitism i Malmö är importerat med islam. (detta är min sista kommentar)

   • 8 essbeck 6 maj, 2012 kl. 23:33

    Du liksom PN anser att om man är döpt till Muhammed i Malmö så växer man upp och har en förväntning på sig från dig och PN att denna person kommer att bli en antisemit som vuxen.

    När PN skriver att araberna är problemet då säger du, nej nej nej, hon menar egentligen muslimer.

    Är man arab så är man muslim enligt dig. Finns det inga kristna araber eller andra araber som inte är muslimer. Du bidrar till att skapa en stereotyp som knappast hjälper till att lösa några problem.

    Du lägger väldigt mycket skuld på muslimerna i Malmö, du hänvisar till skrifter som delas ut i Moskéerna med hatpropaganda mot judarna.

    Att sedan börja med Reepaluu retorik där du pekar på gruppen muslimer som du anser inte tar avstånd från denna hatpropaganda. Du anser att muslimerna som grupp inte gör detta i tillräcklig utsträckning.

    Kom ihåg att Reepaluu tyckte att judarna i malmö skulle ta avstånd från Israels handlingar jämtemot palestinerna. Vad han gör med detta är att skuldbelägga alla judar och kräva ansvar från dessa för ett politiskt handlande som Israels regering står för.

    Jag tror inte på att skuldbelägga grupper för saker som andra människor och grupper gör. Du verkar inte dela min uppfattning på den punkten.

    Och sedan det här med att 1% av barnen i malmö fick namnet Muhammed 2004. Du kan inte ens med bästa möjliga snedvridning använda en 1 % demografisk befolkningsökning i en viss grupp som att det ökar ett hot mot judarna i Malmö.

    1% är inte en demografisk förändring av vikt men PN tycker det när hon skriver i Jerusalem post.

    Om någon begår något brott så är det den individens skuld till sitt eget brott ingenting mer ingenting mindre.

    Kollektivt skuldbeläggande som du tydligen tycker är bra har jag ingenting till övers för.

    Är man jude i Sverige så skall man aldrig krävas ansvar för handlingar som Israels regering gör sig skyldigt till.

    Om någon begår ett hatbrott mot en person så skall inte en hel grupp av människor sammansatt av etnicitet eller religion få stå till svars för det hatbrottet som en person begår.

 3. 9 Wieslaw Kochanski 7 maj, 2012 kl. 07:58

  Du skrev: -” Kollektivt skuldbeläggande som du tydligen tycker är bra har jag ingenting till övers för.”

  Om man är tyst vittne till brott är man medskyldig. Eftersom det inte finns muslimer som bekämpar antisemitismen bland muslimer – hela din tes faller om kull. (och sedan skiter jag i vad du har eller inte har ” till övers för”. )
  Du använder sig av tagna från andra ”slagord-fraser” utan att riktigt förstå vad det innebär. Det gäller alla din texter. Att diskutera med varenda en felagtighet är omöjligt.

  Om du offrade lite tid och läste lite på om Islam och judendom då skulle du veta att Islam från början (600 år efter K.) var antisemitisk tro. Mohammed lett slakta judiska stammar/grupper i Medina som inte ville konvertera till islam. Hela historien av islam är täckt mer eller mindre blod. Om vi nu får i en stad i Sverige (Malmö) en grupp islams trogna som invandrade från länder där man lär för det mesta den extremistiska varianten av islam tar dom med sig antisemitismen från hem länder in i Sverige. Det är ganska logisk att påstå att antisemitismen växer proportionellt till antalet muslimer på ett och samma ställe.

  Katolicismen hade samma problem med antisemitismen men där såg man i 1986 kyrkans överhuvud att ta steget emot. (Påven) En sådant steg skulle behövas omgående bland muslimer. Tyvärr istället för en ”muslimsk-påve” som skulle ta initiativet mot antisemitismen, det muslimska antisemitismen för hjälp av sådana som du !!!

  – Du legitimerar denna muslimska antisemitismen genom att kall alla andra som bara konstaterar fakta för rasister. Du har bristande kunskaper som i (till ex.) ”etniskt” eller ”ras” och du ger dig på andra.

  Hur många av dom i Malmö är riktiga antisemiter, – är det som en del säger 50% eller bara 10% är oväsentligt i båda fallen det är ett verklig problem, därför att Sverige sedan WWII har aldrig haft så stor problem med antisemitismen.

  – Antisemitismen bland muslimer ÄR ett problem och att påtala det är inte någon generalisering – det är faktum.

  Nu vet jag att du tillhör vänster – inte liberaler, (libaraler – du vet inte vad du snackar om) och på så sätt är det meningslös att diskutera med dig – mycket snack – inga fakta – mycket ideologi. Dina spekulationer kring Ship till Syrian är löjliga – du kan inte förneka att organisatorerna av Ship till Gaza sökte samarbete/hjälp av den Syriske diktatorn Assad och idag samtliga håller käft.
  Det var just därför PN skrev om Ship to Syria – men hur skulle du veta det…:))

  Folk i Syrien behöver idag mera hjälp en dom i Gaza – men så går det till med vänsterideologer. Eran hat av Israel är starkare än förnuftet.

  • 10 essbeck 7 maj, 2012 kl. 17:25

   Du är väldigt motsägelsefull.

   Det första argumentet som du kom slirandens in med på denna blogg handlade om att araber och semiter tillhör samma ras.

   Enligt dig är araber = muslim. Det verkar inte finnas några kristna araber enligt dig.

   När du säger att antisemitismen bland muslimer är ett problem så gör du retoriskt självmål.

   Enligt dig är araber som är muslimer samma ras som semiter.

   Om en semit inte kan vara en antisemit så kan inte heller en arab vara en antisemit eftersom de ENLIGT DIG är samma ras.

   Förstår du den tankevurpan du företräder i det du skriver ?

   Alla får ha sin subjektivitet även du. Blanda inte ihop din subjektivitet med fakta till en sådan grad att tror på det som den enda sanningen.

   Du legitimerar Ilmaar Reepaluus krav på den judiska församlingen i Malmö att avstånd från Israels handlande.

   Jag tycker att de inte skall behöva göra en sådan sak för varje individ skall inte tvingas att stå i mitten av någonting som de inte själva valt att vara en del av.

   Men vad är det du skriver. ”Om man är tyst vittne till brott är man medskyldig.”

   Det är fult att ljuga Wieslaw. Jag har inte kallat någon för rasist om det är någon av oss två som är rasist så är det du i så fall. Det är din tolkning av det jag skriver. Dina tolkningar får stå för dig.

   Däremot har jag sagt att hon pekar på araberna och det är dem som är problemet. Jag säger också att det verkar som hon har ett behov av att det skall finnas statistik där befolkningen är uppdelade efter raser och religion eftersom hon räknar hur många barn som fick namnet Muhammed 2004.

   Jag legitimerar ingenting när jag pekar på att det är viktigt att behandla människor som individer med eget ansvar.

   Jag buntar inte ihop människor i grupper och tillskriver de olika egenskaper bara för att de tillhör en viss religion eller har ett visst etniskt ursprung.

   Däremot ser jag mycket av dina fördomar som kommer upp till ytan, du har ett behov av att placera folk i ett fack och då har du en klar bild av vem de är och vem de hatar.

   Om du lever efter det mottot att om man håller tyst så är man medskyldigt så är det lätt att tolka det som att varje fråga som du ignorerat att svara på som jag skickat i din riktning i de frågorna håller du med.

   När jag kallar mig vänster så för mig betyder det att jag inte kommer rösta på allianspartierna eller Sd.

   Om du sitter fast i en stereotyp när det gäller vad vänster är för dig så hur du än beskriver vänster enligt ditt sätt att se det så passar detta inte in på mig.

   Du har tydligen läst den bloggposten jag skrev om PN funderingar på Ship to Syria. Om du tycker och om hon tycker att det finns ett behov av ett ship to Syria. Men för tusan sätt igång och planera ett sådant projekt då.

 4. 11 Wieslaw Kochanski 7 maj, 2012 kl. 20:14

  Mamma Mia vilken rapakalia …:))))))))

 5. 13 Wieslaw Kochanski 8 maj, 2012 kl. 16:48

  Läxa nr. 1 Utbildning av essback’s.
  ämnet -SEMITER.

  När under 18’hundra talet började man i Europa med RAS teori, dom ända SEMITER som bodde i Europa var nästan i 100% – judar. Därför när ras teoretiker skapade sina rasistiska teorier om judar kallade man dom för ”anti-semitism”. På det sättet trots att araber är också Semiter när man idag talar om anti-semitism så gäller det judar inte araber.

  Avslutnings: – trots att araber och judar tillhör samma RAS Semiter, då när man pratar om ”antisemitismen” gäller det bara judar.(därför att det skapades mot judar)

  Så….Lilla essback innan du börjar nästa gång snacka strunt om att någon motsäger sig själv läs på – utbilda dig själv i ämnet därför att du gör dig själv löjligt.

  Nu för du hemläxa.
  – Det ”Palestinska folket uppstod först 1967” Fram till dess när man pratade om Palestinier menade man judar födda i Palestina (annars i Israel kallade för Sabra) Din läxa – varför slutade man använda namnet Palestiner till judar?

  Leta nu material och läs på – jag skall återkomma och fråga ut dig.

  • 14 essbeck 8 maj, 2012 kl. 19:08

   Ja men nu skriver vi 21 århundrandet och du sitter fast i 18talet och berättar vilken rasfördelning som ”forskare” gjorde då.

   Visst om du bejakar en tid då folk tyckte det var intressant att mäta skallar för att bestämma ras och till och med rangordna olika människors värde utifrån vilken ras man ansåg att de tillhörde så är det inte en diskussion som jag tycker är värd vatten.

   Du vill alltså ge mig en lektion i rasbiologisk forskning. Med tanke på hur mycket olycka och sorg en sådan uppdelning av människor leder till så vill inte jag fördjupa mig i detta ämne. Inte 18 tals perspektiven, inte heller den rasbiologiska sk forskningen som Sverige höll på med innan andra världskriget som nazisterna beundrade.

   Och hur skall du ha det i dina rasbiologiska piruetter. Först säger du att araber och semiter är samma ras. Nu berättar du att det inte är på det sättet om man dammar av 18 talets synsätt.

   Mitt perspektiv är väldigt tydligt. Jag tycker att människor måste få vara individer, individer med eget ansvar. Man skall inte få skuld på sig bara för att man har en religiös tillhörighet, etnicitet, politisk tillhörighet, sexuell läggning eller andra liknelser.

   Du verkar inte skriva under på detta. Med grund av 18talets teser så riktar du skuld mot alla muslimer, det verkar som de blir tvungna att börja med den stämpeln på sig enligt dig att de är antisemiter.

   I USA för man statistik över vilken etnicitet som folk tillhör. Man använder den statistiken för att mäta kriminalitet i olika etniciteter. Detta innebär att färgade människor alltid bli misstänktliggjord för att vara en brottsling. Det späder också på fördomar och rädsla sådant som leder till att frivilliga vakter i ett bostadsområde i USA skjuter ihjäl en ung svart pojke som han ansåg betedde sig misstänkt.

   I Texas satt en svart man i dödscell för ett mord som han inte begått. Beviset mot honom var enbart att en vit ung trovärdig kvinna hade pekat ut honom som den skyldiga. Inga tekniska bevis överhuvudtaget. Han friades efter många år från brottet när man tittade igenom undersökning och konstaterade att endast ett vittnes utpekande la till grund för en dom där han skulle dömas till döden.

   Jag tycker du gör bort dig själv väldigt tydligt i denna diskussionen. Jag vet inte om du har förstånd att skämmas över detta. Nu har jag fått en liten inblick i dig trångsynta värld där du delar upp människor i olika raser och tillskriver grupper av olika religioner ett kynne.

   Du bidrar till en polarisering. Ras mot ras. Religion mot Religion. En polarisering att om det blir en vedertagen grund som länder accepterar leder till att man i större grad kommer vilja skada människor som man uppfattar som en del av en grupp.

   I en kombination där ekonomin blir sämre kan fler lockas av toner som handlar om att vissa grupper i samhället är problemet. Grupper sammansatta av etnicitet, religion eller andra faktorer.

   Jag reagerar på när PN gör det enkelt för sig och pekar på en grupp och säger att de är problemet.

   Jag reagerar på när hon går ett steg till och räknar barn för att ”bevisa” att ett hot ökar mot en grupp.

   Jag tycker det är vansinnigt när man tar reda på att denna grupp med det namnet endast var 1 % av de nyfödda det året. Det är inte en demografisk förändring ens om det skulle slå in att alla dessa barn med detta namn växer upp och kommer ha antiparti mot vissa andra grupper.

   Med ditt rastänkande grundat i 18talets europa så hindrar det dig i värsta fall att se människor som människor och du delar upp människans kvalitéer efter vilken ras du anser att de tillhör.

 6. 15 Wieslaw Kochanski 8 maj, 2012 kl. 19:39

  ”Ja men nu skriver vi 21 århundrandet och du sitter fast i 18talet och berättar vilken rasfördelning som ”forskare” gjorde då.”

  Igen brister i utbildning.:::)

  Antisemitismen definierades för ca 150 år sedan och det finns ingen modern deffinition – antisemitism idag är den samma som för 150 år sedan och alla som använder sig av begreppet vet det..:) (utom dig – men skriv gärna vad du vill det förändrar ingenting..:)

  Och för att du skall fatta bättre vad utbildning är till (innan man börjar skriva)
  Så kan du tänka dig att trots att ”oidipus komplex” är ca 2500 år gammal så heter den som den heter eftersom den blev beskriven genom ett verk av Sofokles just 2500 år sedan. Och trots att det var 500 år innan Kristus så gäller det tills idag…:)

  Du måste lille acceptera att du fattar knappt innehållet i det vad andra skriver –Du drar därför felaktiga slutsatser och sedan skriver du trams. Det att du kan skriva svenska gör dig inte automatisk till någon debattör. Du skall utom att kunna skriva, skall kunna förstå vad andra skriver, förstå historia och mycket, mycket mera.

  …om du dock använder bloggen som en övning i svenska så fortsätt gärna för mig… men gör inte andra till ”rasister” när du inte förstår vad rasismen är för något, vad ”etnisk orgin” är för något, och vem som sagt vad.

  puss och kram

  • 16 essbeck 8 maj, 2012 kl. 20:54

   Du blandar fortfarande ihop din subjektivitet med fakta.

   Visst vill du dela upp världen i olika grupper och höfta med dina fördomar om hur många av muslimerna som är antisemiter då bidrar du till den polarisering som skapar vi mot dem.

   Du bidrar till att dehumanisera debatten och devalvera människans värde när du bara ser grupper av människor och tillskriver de åsikter.

   Det är du själv som bidrar till en tydlig rasuppdelning av diskussionen, du ställer olika grupper mot varann och tycker tydligen att detta är bra ordning.

   Du kan aldrig bekämpa antisemetism genom att ta efter extremisters sätt att se verkligheten. Istället bidrar du till att ge dem vatten på sin kvarn.

   Alltså, det gör varken till eller från för mig att du ”tycker” det ena och det andra om det jag skriver. Det är din åsikt. Min bedömning av dig eftersom du tar dig friheten att bedöma mig handlar om att du tror att du har rätt hela tiden. Du blandar ihop dina åsikter och presenterar dem som fakta.

   Folk som inte tycker som du försöker du förminska ungefär som vissa människor gör när de går i grundskolan där man mobbar andra som man tycker inte passa in i normen.

   Om du skall hävda historiens vingslag så missar du att ta upp till exempel andra världskriget med en systematisk utrensning av människor som tillhörde olika grupper.

   USAs uppdelning av människor av olika ras, segregationen, slaveriet.

   Sydafrika med apartheid.

   Rwanda med folkmordet där.

   Förstår du ingenting eller är du dum på riktigt ?

   Skall vi se här denna post kom 19.39 och jag ser att du postar nästa 19.56 .

   Om jag postar detta nu så kommer du att posta en kommentar om si sådär en halvtimme där du ännu en gång kommer skriva att du inte tycker om det jag skriver.

   Då tar vi en runda till Wieslaw.

   Till skillnad från dig så ser jag dig som en människa som bara har ansvar för de åsikter som du själv hostar upp här på bloggen. Även ifall du försöker trycka ner din åsikt i halsen på mig så respekterar jag dig även om jag inte får samma respekt tillbaka.

   Jag antar att det skulle vara lättare för dig att klistra på mig åsikter om du visste vilken ”ras” jag tillhörde enligt ditt sätt att dela in världen. Tänk om jag är arab, tänk om jag är muslim Wieslaw. Enligt det som du skrivit på denna blogg så är 50 % av muslimerna antisemiter.

   Ett tips till dig.

   Sluta dela upp människor i religion och raser och se människan och bedöm dem efter vad de gör. Låt inte dina fördomar bestämma vilken åsikt du tror att en människa har.

   Lägg inte skuld på grupper av människor. Säg inte att bara för att man är muslim så är man samtidigt en antisemit.

   Tänk inte med fingrarna.

 7. 17 Wieslaw Kochanski 8 maj, 2012 kl. 19:56

  PN hade rätt när hon gjorde antagande att
  – dom som kallar sina söner för Mohammed måste vara i största delen muslimer (i det hade hon rätt- eller hur )

  – att man måste vara i största delen religiös för att kalla sina son Mohammed
  (i det hade hon också rätt)

  – eftersom islam är antisemitiskt tro då: -ökad antal pojkar med namn Mohammed tyder på ökad muslimsk befolkning i Malmö och att eftersom islam är antisemitisk tro då antal antisemitiska muslimer ökar proportionell med antal muslimer i Malmö. All det här er grundskolans matematik.
  (i det hade hon också rätt)

  • 18 essbeck 8 maj, 2012 kl. 21:30

   Så mycket text och du har inte ens läst det jag skriver i bloggposten.

   PN använder räknandet av barn med namnet Muhammed för att bevisa en demografisk förändring av befolkningen i Malmö.

   1 % av barnen fick namnet Muhammed 2004. Varför har du inte läst denna bloggpost som du har så mycket att säga om ?

   Om du är bevandrad i statistik så kan man aldrig ta fram 1% av alla barn som föds ett år för att bevisa en demografisk förändring i Malmö.

   Det finns ingenting att hämta där.

   Din fördom handlar om att du förväntar dig att dessa barn kommer växa upp och bli troende muslimer som blir antisemiter.

   1 % Wieslaw. Vad var det du sa om grundskolans matematik.

   Låt oss ta en liknelse. Om en 1 % av befolkningen skulle rösta på ett visst parti så skulle detta innebära Noll inflytande över Sveriges politik.

   Inte ens om man klarar 4 % spärren som parti betyder det att man kan ha någon som helst inflytande över politikens skeenden.

   Vad det hela handlar om är att PN till en början tycker att det är en bra idé att försöka ta reda på hur demografin i Malmö förändras och hon använder barnen för att påvisa att demografin i Malmö förändras och det blir fler människor av arabiskt ursprung.

   Det hela börjar med att hon beskriver anmälningar av hatbrott mot judar som att det kommer från personer med arabiskt ursprung.

   Du kränker dessa barn när du skapar en förväntning på dem att bara för att ett eller båda av gossebarnets föräldrar är muslim så kommer han växa upp och bli en antisemit.

   Med tanke på det beskrev om Polen och alla katoliker som är antisemiter enligt dig då kan man ju undra varför du inte räknar polacker i Malmö så att du kan skapa en uppfattning om hur många av dessa som kan vara antisemiter.

   Det är ju så du räknar världen. I svart eller vitt. Den gruppen är si , den andra gruppen är så.

   Man skall inte skuldbelägga en grupp och klistra på dem att de är det ena eller andra. Du gör detta hela tiden. Du försvarar PN när hon gör detta. Du legitimerar Reepaluus retorik när han kräver ett avståndstagande av judarna i Malmö när det gäller Israels politik.

   Jag tycker fortfarande inte att Judarna i Malmö som grupp skall tvingas ta ett kollektivt avstånd från handlingar som Israels regering gör.

   Jag tycker man skall ha en sådan respekt för människor oavsätt religion, etnicitet eller andra liknelser att de inte bär ansvar för andra länders handlande.

   Jag tycker inte att man skall möta människor som man tror är muslimer eller araber med den grundsynen att de är antisemiter.

   När terroristdådet i Oslo hände fanns det Norrmän som gav muslimerna skulden, innan man visste. Folk som misshandlade människor de ansåg vara muslimer.

   Sådant skall inte få förekomma. Man skall inte bli misshandlad, man skall inte bli hotad av någon som helst anledning och speciellt inte för att man har en viss religion, etnicitet, nationalitet osv osv.

   Som jag skrev i den andra posten Wieslaw (jag är noggrann med att stava ditt namn rätt utav respekt mot dig), om du har mer att tillägga. Då tar vi en runda till.

   Kom ihåg att 1 % av någonting är inte ett bevis på en demografisk förändring av befolkningen av stora propotioner.

 8. 19 Wieslaw Kochanski 8 maj, 2012 kl. 21:13

  Det är du själv som bidrar till en tydlig rasuppdelning av diskussionen, du ställer olika grupper mot varann och tycker tydligen att detta är bra ordning”

  Vilken ras uppdelning din pucko Araber och Judar är av samma Ras. Har det inte kommit fram till din lilla skalle än?
  Jag ställer inte någon mot varan, min lilla vän, grupper ställer sig mot varan själva. Muslimer ställde sig mot judar när Muhammed lätt slakta judar i Medina. Som bekant (dessutom) det kolporteras inga anti-muslimska material från svenska Synagogor, men kolporteras anti-semitisk material från Moskéer. (så vad snackar du om…:)

  Mycket snack med tagna från internat andras texter

  • 20 essbeck 8 maj, 2012 kl. 22:08

   Du använder araben, döper om dem till muslimer sedan säger du att muslimer är antisemiter. Fast de är fortfarande araber, samma ras enligt dig.

   Nu tar du fram arvsskuld där araber i dag skall ha någon form av skuld för vad som hände i Medina.

   Kan du någonting om Svensk Historia.

   Kung Kristian av Danmark av svenskarna kallad Kristian tyrann av danskarna kallad Kristian den fromme.

   Han var ansvarig för att genomföra stockholms blodbad. Denna slakt är detaljerad beskriven där man halshugger människor och lemlästar liken men också detaljer där man grävde upp begravna adelsmän med syftet att lemlästa liken.

   Stockholms blodbad hände på 1500 talet men vad har detta att göra med dagens Danskar. Danskar är inte blodtörstiga monster som halshugger svenskar och lemlästar lik.

   Saken är den att Sverige använde stockholms blodbad som propaganda för att skapa ett hat mot Danskarna men också ett sätt för att ha som argument för att starta krig mot dem.

   Det är fruktansvärt kränkande mot alla muslimer om du använder en historisk händelse för att beskriva hur en muslim är idag.

   Historiska händelser används ofta som ett argument för att föra krig mot en annan part vilket jag pekar på med exemplet Stockholms blodbad.

   Tydligen är det så för dig att när hatpropaganda sprids av personer i Moskén så är alla muslimer skyldiga för detta.

   Jag tycker det är jättebra om man sätter dit de som håller på med att sprida extremism. Vi har lagar om hatbrott som säkert kan användas för att komma åt dessa personer.

   Men smeta inte deras skit och deras handlande över på alla muslimer och påstå att alla muslimer tycker detta är en bra grej.

   Och nej, bara för att man är muslim så skall man inte behöva bli fångad mitt i en sådan debatt. Man måste utgå från att alla människor bär sitt eget ansvar och endast är skyldig till de saker som de själva ger upphov till.

   På samma sätt som judar i Sverige inte skall behöva stå till svars för handlingar begångna av Israel som stat.

 9. 21 Wieslaw Kochanski 8 maj, 2012 kl. 22:04

  ”1 % av barnen fick namnet Muhammed 2004. Varför har du inte läst denna bloggpost som du har så mycket att säga om ?”

  Mycket intressant – visa hur har du räknat fram….:)

  • 22 essbeck 8 maj, 2012 kl. 22:31

   Titta på länkarna. Men eftersom du inte kommer göra detta så får jag väl göra det åt dig.

   Jag gör det mycket pedagogiskt för dig.

   På denna sidan nedan, kan man få reda på att år 2004 föddes det 170 barn med namnet Muhammed i HELA Sverige.

   http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____115443.aspx

   Sök efter ordet Muhammed i tabellen.

   I artikeln från Sydsvenskan 2005

   ”Var femte nyfödd Mohammed kommer från Malmö.”

   http://www.sydsvenskan.se/malmo/malmos-yngsta-heter-allt-fran-abbe-till-ozlem/

   Hur mycket är en femtedel av 170 ?

   34 stycken.

   Totalt antal födda i Malmö 2004

   Från samma artikel.

   Text från Sydsvenskan

   Sydsvenskan har tagit fram namnen på alla de 1 729 pojkar och 1 680 flickor som föddes i Malmö förra året.

   Totalt 3409 stycken barn födda i Malmö 2004

   34 stycken av 3409 är 1 %

   PN text i Jerusalem post.

   ”In Malmö it is different. In 2004 the most common name for baby boys in the city was Mohammed, and among 15-year-olds, ethnic Swedes are now in minority.”

   PN förklaring till att hon räknade gossebarnen med namnet Muhammed.

   ”Vi för inte statistik över religionstillhörighet i Sverige, och jag såg föräldrars namnval som ett effektivt sätt att ge en bild av en demografisk förändring som en utländsk läsare inte kan förväntas känna till.”

   Källa http://www.expressen.se/kultur/fakta-i-fokus/

   Var ärlig nu Wieslaw. Tycker du att 1 % är en demografisk förändring ?

   Jag tror inte ens att PN är medveten om hur många procent av gossebarnen i Malmö som döptes till Muhammed eller Mohammed som hon skriver i sin text.

   Här får du lite bonus också. En artikel om ett barn som döptes till Muhammed Jönsson.

   http://www.sydsvenskan.se/malmo/namnet-ar-jonsson—mohammad-jonsson/

   Jeanette berätta om sin ettåring som är döpt till Muhammed men han som formellt heter Thari.

 10. 23 Wieslaw Kochanski 8 maj, 2012 kl. 22:15

  Dessutom – min analfabet. Det finns inget i svenska språket som heter ”subjektivitet”

  – ”subjektiv” är en adjektiv och de finns ingen substantiv. Man är subjektiv men man kan inte blanda ”subjektivitet”…:)

  • 24 essbeck 8 maj, 2012 kl. 22:45

   Och det är fullkomligt ointressant för diskussionen. Att blogga eller kommentera handlar inte om att skriva grammatiskt rätt. Då sätter igång en pseudo debatt för att kompensera att dina konkreta argument håller på att ta slut.

   Jag ser att du har stavfel i det som du skriver men så länge jag förstår vad du försöker säga så spelar det ingen roll.

   Men om du vill ner och kasta dynga på små barns vis så skall jag ge dig lite input.

   analfabet icke läs- och skrivkunnig person; djupt okunnig person, illiterat

   http://www.synonymer.se/?query=analfabet

   Det går tydligen alldeles utmärkt att kommunicera med mig eftersom du förstår vad jag skriver. Det är naturligtvis inte samma sak som att du tycker det är bra det jag skriver.

   Skall du fortsätta detta spåret och köra diskussionen ännu längre ner i sandlådan.

   Om du är på väg dig får du sitta där själv.

   Kom ihåg att detta har ingenting att göra med innehållet i denna bloggpost. Det kanske handlar om andra saker från din sida. Att inte tolerera att folk inte tycker som du gör.

  • 25 essbeck 8 maj, 2012 kl. 22:53

   http://sv.wikipedia.org/wiki/Subjektivitet

   Subjektivitet

   Subjektiv, term för en personligt färgad, eventuellt osaklig bild. Motsats till objektiv.

   Subjektivitet, term som betecknar osaklighet, partiskhet. Motsats till objektivitet.

 11. 26 Wieslaw Kochanski 8 maj, 2012 kl. 23:19

  Titta pucko i svenska ordboken…:) och inte i wiki…:)

  • 27 essbeck 9 maj, 2012 kl. 01:08

   SUBJEKTIVITET sub ¹jektivite ⁴t l. ⁰¹-, r. l. f.; best. -en. ( förr äv. -ject- )
   [jfr t. subjectivität, eng. subjectivity, fr. subjectivité; avledn. av SUBJEKTIV
   ] om egenskapen l. förhållandet att vara subjektiv.
   [SUBJEKTIVITET 1]
   1) jur. motsv. SUBJEKTIV 1; i ssgn RÄTTS-SUBJEKTIVITET.
   [SUBJEKTIVITET 2]
   2) filos. motsv. SUBJEKTIV 2; jfr SUBJEKTIVISM 1; i olika filosofiska system uppfattat l. avgränsat på olika sätt. PoetK 1818 , s. XXXVI. Subjectiviteten är . . icke det blott subjectiva och tillfälliga, utan utgör den fria villjans innersta rot samt det yttersta villkoret för det rättas förverkligande. SNELLMAN ElCurs 3: 44 (1840 ). Etervibrationerna blifva till värme, till färg, luftvågorna till ton först i vår förnimmelse (sensationens subjektivitet). LARSSON Psyk. 8 (1896 ). MARC – WOGAU FilDiskuss. 42 (1955 ).
   [SUBJEKTIVITET 3]
   3) motsv. SUBJEKTIV 3; jfr SUBJEKTIVISM 2. HAMMARSKÖLD SvVitt. 2: VII (1819 ). (Med Michelangelo) begynner . . den moderna konstens, subjektivitetens herravälde. UPMARK Lübke 585 (1872 ). Begreppet ”indirekt patentintrång” . . syntes öppna vägen för ur rättssäkerhetens synpunkt vådlig subjektivitet och godtycklighet vid bedömande av intrångsfrågor. 1NJA 1947 , s. 697. Det (är) svårt eller omöjligt att undvika ett visst mått av subjektivitet vid (betydelse) analysen. REGNÉLL Sem. 133 (1958 ). KvinnLittH 1: 362 (1981 ).

   http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=2/35/205.html

 12. 28 Wieslaw Kochanski 8 maj, 2012 kl. 23:32

  Din analfabet Sydsvenskan har tagit fram namnen på alla de 1 729 pojkar och 1 680 flickor som föddes i Malmö förra året.

  Totalt 3409 stycken barn födda i Malmö 2004

  34 stycken av 3409 är 1 %

  1. Flickor kan inte heta Mohammet så varför idioten räknar du dom???..:))
  Du skrev jo själv om ”gossebarn” ….) Flickor är inte gossebarn..:)
  Har du gott grundskolan – du kan inte räknna %.

  I hela sverie föddes 170 Mohammet av det 34 styk i Malmö. Vilket innebär 20% av hela landet. I inget stad i sverige föds så många Mohamed på ett år som i Malmö. I Lund föddes i samma period bara 1 stk vilket är 0,5%

  Du är komplet analfabet du kan varken räkna eller skriva.. idiot !!! …:)

  • 29 essbeck 9 maj, 2012 kl. 01:47

   från texten ovan

   ”1 % av alla barn födda i Malmö 2004 fick namnet Muhammed. I den gamla artikeln från 2005 kan man läsa att namntraditionen för barn av arabiskt ursprung handlar om att det finns inte så många namn att välja på. Därav en koncentration där just Muhammed blir det mest vanliga valet.”

   Rubriken till denna post.

   ”År 2004 föddes det 34 stycken gossebarn med namnet Muhammed i Malmö.”

   PN räknar fortfarande gossebarn för att bevisa en demografisk förändring.

   När man snackar om befolkningsdemografi så räknas alla barn.

   Hennes syfte var att bevisa en stor förändring i befolkningsdemografin.

   Det spelar ingen roll hur du räknar om du bara väljer att räkna gossebarnen då blir det nästan två procent.

   Det är du som gör dig själv till åtlöje när du kallar andra analfabeter när jag både kan läsa och skriva.

   Låt oss titta på dina stavfel eftersom det är viktigt för dig.

   ”gott”
   http://en.wiktionary.org/wiki/g%C3%A5tt
   ”räknna”
   http://sv.wiktionary.org/wiki/r%C3%A4kna
   ”styk”
   http://sv.wiktionary.org/wiki/styck
   ”komplet”
   http://sv.wiktionary.org/wiki/komplett

   Om du försöker trycka ner någon genom att påstå att de inte kan läsa eller skriva då får du bli mycket bättre på att stava.

   Om inte wikilänkarna är gott nog för dig så kan samtliga ord hittas i SAOL.

   Och sedan är det så att hacka på någons stavning är en pseudodebatt och har ingenting med detta ämnet att göra.

   Det viktiga är att man förstår vad den andra försöker säga.

   Är du alltid så är otrevlig Wieslaw när du tappat alla dina argument.

   Jag skulle kunna blockera dig från denna blogg, men jag gör inte det för jag vill inte bli anklagad för att censurera andra som kommenterar på denna blogg.

   Det är en klassisk grej som jag sett många gånger i chattar på nätet att när argumenten tar slut så argumenterar man för att den andre inte kan skriva.

   Det intressanta med de diskussionerna som är på engelska är att det kommer upp efter att man chattat kontinuerligt i några timmar och argumenten är slut.

   Då är det bara att luta sig tillbaka och titta på när den andra beter sig som ett litet barn med blöja på sig som tar i plastspaden och skall kasta sand.

   När du sitter där då sitter inte jag där med dig.

   Jag skulle aldrig ge mig på dig när det handlar om stavfel och sådant om du inte själv öppnat dörren för just detta.

   Jag har möjlighet att göra just detta i din första kommentar på denna blogg.

   Det heter inte ”debatör”.

   Du får lära dig att folk inte tycker som du. Det kanske funkar som diskussionsteknik när du argumenterar med andra men det funkar inte här.

  • 30 essbeck 9 maj, 2012 kl. 02:02

   Du missar en större poäng med hela diskussionen. Varför använder PN antalet nyfödda barn 2004 när hon skriver en debattartikel 2012 ?

   Jag tror hon hittade den artikeln på nätet från Sydvenskan. Hon var inte intresserad av namnfördelningen för nyfödda i Malmö till exempel 2011.

   Det vanligaste namnet på nyfödda pojkar i Malmö 2011 var Elias. Ett fint traditionellt judiskt namn.

   År 2010 var vanligaste namnet Oscar.

   Var i detta finns det ökade demografiska hotet mot judarna ?

   http://www.aftonbladet.se/kultur/article14735897.ab

   Det kanske var så att hon tittade på namnen för 2011 och 2010 och konstaterade att ingen av dessa namn kunde stödja hennes tes om ett extra övergripande hot.

 13. 31 Wieslaw Kochanski 10 maj, 2012 kl. 09:25

  ——————————————————————————————-
  / Wieslaw.

  Jag plockar bort denna kommentaren för att den anklagar olika grupper för att vara antisemiter på generell basis. Det är fördomsfullt och jag kommer plocka bort varje kommentar du postar som är off topic, har ett cyberbully språk, eller att det är upprepning av något som redan sagts innan, eller hat riktat mot olika grupper.

  Tillför du något helt nytt till diskussionen som handlar om ämnet så är du välkommen att skriva om detta. Du har visat att du inte kan bete dig på ett hyfsat civiliserat sätt och jag tänker inte acceptera att använder min bloggsida för att sprida ditt hat mot olika grupper.

  mvh

 14. 32 Wieslaw Kochanski 10 maj, 2012 kl. 15:28

  ————————–
  Kommentaren har ingenting med ämnet att göra.
  Cyberbully beteende
  Trollbeteende.

  Läsvärt för Wieslaw Kochanski.

  ”Internettroll, eller bara troll, är Internetslang för användare som medvetet skriver ett stort antal provokativa, märkliga, ickerelevanta och/eller oseriösa diskussionsinlägg på Internetforum (ursprungligen på Usenet) i syfte att provocera fram en känslomässig debatt, ofta utanför själva ämnet för huvuddiskussionen. Trollen ses ofta delta i ett otal diskussioner samtidigt och föder ilska, vanmakt och skadar sinnesstämningen hos övriga användare som hugger på de krokar de lägger ut. Om trollen inte ignoreras eller blockeras kan de ibland lyckas ta död på diskussioner eller hela forum.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll

 15. 33 Wieslaw Kochanski 10 maj, 2012 kl. 15:41

  ————————————————————————-

  Wieslaw. Det är ingen rättighet för någon att kommentera på någon annans blogg.

  Jämför det med att du blir inbjuden till någons hem. Du super dig full, du slår sönder möbler och sätter på värdens fru. Tror du att du blir bjuden på fest hos dem nästa gång ?

  Kalla det censur hur mycket du vill. Du får hitta någon annanstans att kommentera där de acceptera hatkommentarer riktade mot olika grupper där dina fördomar bestämmer vilka de är som person.

  Subjektivitet är inte fakta
  Subjektivitet är inte sanning

  Att tro någonting skall du inte blanda ihop med att det är fakta. Ok det är DIN sanning, DIN väg i livet men det har ingenting att göra med fakta.

  Om du känner att en orättvisa är riktad mot dig för att dina hatkommentarer inte släpps fram då kan du alltid starta en egen blogg och posta varje kommentar som du inte fick posta här.

  Kan meddela dig att kalla kriget är borta och Sovjet finns inte mer.

 16. 34 Wieslaw Kochanski 10 maj, 2012 kl. 21:29

  —-
  Off topic. Anklagelser mot andra grupper kommer inte släppas fram.

 17. 35 Wieslaw Kochanski 10 maj, 2012 kl. 22:20

  ——————————————————————————————————–
  off topic.

  Alltså Wieslaw.

  Det är inte ok att rikta sig mot en grupp och anklaga dem för att ha en negativ åsikt mot en annan grupp av rasistisk karaktär.

  Det är inte heller ok att ta upp gamla historiska händelser, den som du nämnde slakten i Medina där du tydligen tar upp detta för att peka på muslimerna som grupp och säga titta hur de beter sig.

  Du använder den gamla händelsen för att beskriva en karaktärsdrag hos muslimer idag. Du pekar på muslimer idag som om de personligen är ansvariga som grupp för vad som hände i Medina.

  Du öppnar en diskussion där du lägger arvsskuld på människor för händelser som de inte har ansvar för.

  Sådant har använts i hela historien där man lyfter fram faktiska och påhittade händelser för att ha ett argument att förfölja och skada människor som tillhör en viss etnicitet, religion och nationalitet.

  Det är viktigt att se människor först. För den individ de är och bedöma människan från den utgångspunkten.

  Jag accepterar inte någon form av hat riktad mot någon grupp, oavsätt vilken religion de tillhör, oavsätt vilken politisk tillhörighet de har, oavsätt vilken annan typ av grupptillhörighet de har, självvald eller ofrivilligt.

  Det står dig fritt att peta in mig i vilket fack du än önskar. Jag har skrivit massvis med bloggposter och det finns gott om möjlighet för vem som helst att bilda sig en uppfattning om var jag står och varför jag står där jag står politiskt sätt.

  Om du har något otalt med Jinge så får du ta det med honom. Det lägger jag mig inte i.

  Att rikta skuld mot en grupp oavsätt vilken gemensam nämnare de har är första steget i att dehumanisera dem.

  Nästa steg blir att klistra på dem fördomar och osanningar.

  Steget efter så börjar man förfölja dessa grupper.

  Sista steget är att man dödar folk tillhörande denna grupp.

  Jag anser att det är bättre att stoppa all typ av diskussion som bidrar till att demonisera andra grupper.

  Min grundsyn är enkel.

  Varje individ har ansvar för de saker de gör och säger. De skall aldrig behöva ta på sig skuld för brott begågna av någon annan som råkar ha samma religion, etnicitet eller annan typ av liknelse.

  Det fungerar båda vägarna.

  När du kommer med dina fördomar som du spyr ut på denna blogg så är det ditt eget ansvar. Dvs folk som har någon form av frivillig eller ofrivillig grupptillhörighet med dig om så politiskt eller religiöst eller på något annat plan så är det bara det som du säger som gäller för dig.

  Så för mig så kommer jag inte bära med mig ditt hat till andra diskussioner med andra polacker och förvänta mig att de är lika otrevliga som du.

  Du är otrevlig och kallar folk för olika namn när folk inte fogar sig efter dig. Du tycker inte om muslimer, du tycker inte om folk du uppfattar som vänster, du tycker inte om polacker som är vänster, du tycker inte om polska katoliker.

  Du tycker arvsskuld är en bra idé och du har ett behov av att snabbt sätta in folk i ett fack och tillskriva dem negativa egenskaper.

  Du är extremt fördomsfull och du tror att det är en rättighet att posta dina fördomar på andras bloggar. Om du har någonting att säga så kan rekommendera att du startar en egen blogg och håller till där.

  Här slutar diskussionen.

  Jag har varit mer generös än vad du förtjänat.


 1. 1 Ilmar Reepalus tankefel « Jakten på berättelsen Trackback vid 29 april, 2012 kl. 14:37
 2. 2 ”Skuldbeläggningsdebatten” del 2, Skåda andras påkar, inte se de sinas påkar. « essbeck Trackback vid 1 maj, 2012 kl. 19:24
 3. 3 Man skall inte automatiskt bli anklagad för att vara antisemit för att man råkar vara arab, muslim eller vänster. « essbeck Trackback vid 11 maj, 2012 kl. 03:57

Håll er till ämnet.

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
april 2012
M T O T F L S
« Mar   Maj »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Annonser

%d bloggare gillar detta: