Archive for the 'yttrandefrihet' Category

Israel boycottar Aftonbladet.

Efter artikeln i Aftonbladet från 17/8 har Israel reagerat med att de inte längre tillåta aftonbladet att verka i Israel. De kräver från Sverige ett officiellt fördömmande av artikeln från regeringen. Carl Bildt skriver på sin blog varför det inte är möjligt att fördöma artikeln från regeringens håll. Och det är av samma anledning som de inte kunde fördöma Muhammed teckningarna.

Yttrandefriheten och tryckfriheten är en viktiga friheter och vid första tanken tänker jag att regeringar som reagerar på artiklar som dessa har mekanismer i sitt egen system som kan tvinga media på plats i landet att foga sig. Man behöver inte hålla med eller tycka samma sak eller ens känna att uttalanden är smakfulla, men att ha rätten att säga dessa saker är viktiga.

Israel som stat tjänar ingenting på att försöka tvinga andra stater att censurera det egna mediaklimatet. Det blir en utpressningssituation som ger mer uppmärksamhet till orginalartikeln än den skulle fått om de hade låtit det vara. Tittar man på exemplet med Vilks teckningar av muhammed och hur Reinfeldt reagerade då genom att kalla upp ambassadörer från länder där protester var höga ha ett enskilt samtal med alla , kanske det är dags att göra något liknande denna gång med Israels ambassadör i Sverige.

Vad jag förstår av mötet då handlade det om att förklara hur det svenska systemet fungerar när det gäller yttrandefrihet och det blir väl samma sak ifall han väljer att prata med Israels Ambassadör.

Annonser

Det liknar FRA.

Det kör andra varianter där, först bryter de lagen och nu vill Bush ha immunitet för telefon bolagen som hjälpte till med signalspaningen i det så kallade kriget mot terrorismen. Han nämner även Lex Krupp som nazi tyskland instiftade för att ge speciella privilegier till Krupp koncernen som hade stor betydelse för Nazi Tyskland under andra världskriget.

På tal om privilegier och amerikansk politik så vore det orättvist att inte nämna ”icke bud kontrakten” som ger regeringen rätt att ge ut kontrakt till privata företag utan att lägga ut det på ett anbudsförfarande. Problemet med detta blir att företagarna kan bestämma själva hur mycket som deras produkt kommer att kosta utan priskonkurrens och detta skapar också ett behov när det är dags att välja politiker att för samma företag som har ”Icke bud kontrakten” och de som vill ha dem att donera stora pengar till de politiker som de anser kommer att ge dem dessa guld kontrakt.

For non Swedish readers , feel free to translate this to any language through this link.

FRA lagen Genomröstad. 67 ledamöter inte närvarande.

Jag sitter och kollar igenom röstresultatet för FRA lagen. Den gick igenom med 143 röster för ett ja och 138 röstade nej och 1 avstod och 67 ledamöter var frånvarande. Röstningen föregick på kvällen. Kanske det var mycket roligare att hinna hem från riksdagen för att kolla på Fotbolls EM, var dom än var så var de inte och röstade i kammaren.

Det finns en kvittningsprocess som innebär att den ena sidan plockar bort en ledamot om de inte är närvarande för att vidhålla balansen mellan blocken. Det kan också vara ett sätt att mörka om man står emot partilinjen på allianssidan eller på oppositionssidan. Det borde finnas ett poströstningssystem (det kanske finns vad vet jag) så att ledamöter som är sjuka ändå kan avge sin röst. Jag anser att detta är en viktig omröstning och jag använder denna omröstning lite för att se vem jag skall rösta på i nästa val. Kryss med personval eller så. Om de inte kommer till röstningen för att de råkar ha dålig hälsa eller blir bort kvittad av eget val kanske man bör ta hänsyn till detta och hoppa över det namn som inte var närvarande för vilket skäl de må vara och ta chansen för namn nummer 2 på listan om de söker omval nästa mandatperiod.

Kan noteras att följande ledamöter på oppositionssidan inte var närvarande sjuka, bort kvittade eller vad de gjorde.

Följande Socialdemokrater var Frånvarande när FRA lagen Genomröstades.

Karl Gustav Abramsson (Västerbottens län)

Carina Adolfsson Elgestam (Kronobergs län)

Phia Andersson (Västra Götalands läns södra)

Thomas Bodström (Örebro län)

Claes-Göran Brandin (Göteborgs kommun)

Gunilla Carlsson (Göteborgs kommun)

Birgitta Eriksson (Västra Götalands läns västra)

Peter Jeppsson (Blekinge län)

Håkan Juholt (Kalmar län)

Åsa Lindestam (Gävleborgs län)

Pia Nilsson (Västmanlands län)

Pär Nuder (Stockholms län)

Ronny Olander (Skåne läns södra)

Christina Oskarsson (Västra Götalands läns norra)

Leif Pettersson (Norrbottens län)

Britta Rådström (Västerbottens län)

Mona Sahlin (Stockholms län)

Gunnar Sandberg (Jämtlands län)

Hans Stenberg (Västernorrlands län)

Maria Stenberg (Norrbottens län)

Olle Thorell (Västmanlands län)

Siw Wittgren-Ahl (Göteborgs kommun)

Maryam Yazdanfar (Stockholms län)

Sven-Erik Österberg (Västmanlands län)

Följande vänsterpartister var frånvarande

Rossana Dinamarca (Västra Götalands läns norra)

Lena Olsson (Dalarnas län)

Peter Pedersen (Örebro län)

Och till sist miljöpartiet, dessa var inte närvarande att rösta:

Tina Ehn (Västra Götalands läns västra)

Gunvor G Ericson (Södermanlands län)

Peter Eriksson (Östergötlands län)

Ulf Holm (Skåne läns södra)

Karin Svensson Smith (Malmö kommun)

Maria Wetterstrand (Stockholms kommun)
——————————————————————————————————-

Uppdatering 2:a oktober 2009

FRA lagen

Så här kommenterar partierna FRA lagen innan omröstningen på deras hemsidor.

Socialdemokraterna (130 platser av 349 i Riksdagen)

Den borgerliga regeringens förslag innehåller flera brister, bland annat reglerar den inte integritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls inte de krav som en modern stat ska ställa på rättssäkerheten. (Länk)

Moderaterna (97 av 349)

Vi anser att förslaget innebär en tydligare och rättsäkrare reglering än dagens läge, och försvarsutskottets borgerliga majoritet har också föreslagit ytterligare förtydliganden av rättssäkerhetsgarantierna. (Länk)

Centerpartiet (29 av 349)

Signalspaningsfrågan är mycket svår. Centerpartiet brinner för integritetsfrågorna och har drivit fram betydande förbättringar ur integritetssynpunkt i lagförslaget jämfört med tidigare förslag. Vad som motiverar förslaget är varje lands rätt att skydda sig mot allvarliga yttre hot, till exempel av militär art eller av terrorkaraktär. Detta har Sverige gjort sedan andra världskriget. (Länk)

Folkpartiet (28 av 349)

Integriteten kan hotas av såväl enskilda individer som av myndigheter. Det är staten som har huvudansvaret att skydda den enskildes integritet när den hotas – oavsett om hotet kommer ifrån någon annan individ, företag, organisation eller myndighet. (Länk)

Kristdemokraterna (24 av 349)

Kampen mot terrorism är långsiktig och kräver internationell samverkan. Den måste föras med alla tillgängliga medel och samtidigt respektera mänskliga rättigheter. Alla länder har rätt till självförsvar mot internationell terrorism, även med militära medel. Men denna självförsvarsrätt behöver definieras och analyseras kontinuerligt. (Länk)

Det bör understrykas att detta kommer från deras beskrivning av Säkerhet och försvar då vid skrivande stund inte fanns en specifik kommentar on FRA lagen. Det finns denna artikeln på KDs hemsida , men den sammafattar specifikt hur KD,C,fp och M såg på det tillsammans. Min tanke är att komma närmare hur partiet tycker ensamt utan att ha pratat sig samman med andra.

Vänsterpartiet (22 av 349)

Nu vill regeringen ge FRA ännu mera makt att övervaka oss. Man vill skapa en gigantisk kontroll- och övervakningsapparat som avlyssnar alla våra telefonsamtal och läser alla våra sms och mejl. Det är ett uppenbart hot mot våra fri- och rättigheter. Vänstepartiet anser att rätten till privatliv är bland det värdefullaste vi har och tänker självklart rösta nej. (Länk)

Miljöpartiet (19 av 349)

Eftersom nästan alla e-post, sms, chattar och telefonsamtal passerar någon gräns innebär det att avlyssningen släpps fri och får riktas mot vem som helst, utan brottsmisstanke. Regeringen och myndigheter kommer sedan att kunna söka i den sparade kommunikationen vilket gör att lagen lätt kan missbrukas.
Miljöpartiet har varit motståndare till lagen från början och vill istället förstärka grundlagen för att förhindra den här sortens integritetskränkande lagar. (Länk)

Info om den nya FRA lagen

Vägen till odemokrati.

Jag vill gärna utveckla lite mina resonemang som jag har kommenterat i Nimas blog , det känns lite onödigt att kladda ner hela hans blog över detta. Han kanske inte anser att det är allt för roligt. Men hursomhelst så här ser jag det hela.

Konstnären Lars Vilks försöker ställa ut en bild på muhammed som rondellhund på en utställning i Tällerud, Gerleborgsskolan och moderna muséet. Arrangörerna väljer att stoppa det av en eller annan anledning. Nerikes Allehanda (oberoende liberal) publiserar Lars Vilks bilder och det mynnar ut i stort ramaskri. Först en demonstation utanför Nerikes Allehanda den 24:e augusti med ungefär 100-200 personer protesterade mot bilden Sedan är det Irans president att protestera den 28:e augusti. Pakistan fördömmer karikaturerna den 30:e augusti Och senare är det dags igen för nya demonstrationer utanför Nerikes Allehandas lokaler den 31:e augusti. Samma dag manar Reinfeldt till lugn medans de i Lahore i Pakistan bestämmer sig för att bränna en grön gul flagga som de ansåg vara Sveriges flagga.

Afghanska Kabul Times publiserar ett fördömande den 1:a september. Den 3:e september gör Egyptien och Jordanien det samma. Den 7:e september bjuder Reinfeldt in 30 ambassadörer till en dialog inför stängda dörrar.

Den 15:e september publiserar Al-Furqan Foundation for Media Productions ett ljudband där hot framförs mot Vilks och Nerikes Allehandas redaktör. Hotet kommer från en person som titulerar sig som Abu Omar al-Baghdadi en person som beskrivs av Kevin Bergner i USAs militär som en icke existerande person.

Fördömmanden av dödshotet kommer snabbt från stora muslimska organisationer i Sverige och i Europa. Lars Vilks får beskydd av SÄPO och bor på okänd ort.

Om man tittar närmare på lagtexter till exempel Irans konstitution kapitel tolv artikel 175 så står det följande

”The freedom of expression and dissemination of thoughts in the Radio and Television of the Islamic Republic of Iran must be guaranteed in keeping with the Islamic’ criteria and the best interests of the country.”

Så det är olagligt i Iran att publicera radio och television som går emot islamska kriterium eller vad som är emot landets intresse.

Tittar man på Egyptiens fri och rättigheter så ser det inte så farligt ut vid första anblicken men lägger man till att det existerar emergency laws som har varit i kraft sedan 1980 då ser inte ut att vara ett land med goda förutsättningar för yttrandefrihet.

Och sedan har vi Pakistan kollar man på del 2, kapitel 1, stycke 19, i Pakistans konstitution hittar man följande:

19. Freedom of speech, etc.
Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defence of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, or incitement to an offence.”

Också en anpassning av yttrandefriheten till Islam. Man bör nog också påpeka att Pakistans nyvarande President Pervez Musharraf tog över makten efter en militarkupp 1999.

Här är min tanke över allt detta. Hur vore det om man hade en öppen debatt med officiella företrädare för Iran, Egyptien och Pakistan låt säga alla andra officiella representanter för länder som har officiellt protesterat mot hur Svenska yttrandefriheten ser ut förslagsvis ambassadörerna som finns i Sverige. Och lägg där till intresse organisationer för muslimer och alla andra religiösa samfund och även de speciella politiska grupper som brände den där grön gula flaggan låt dom vara med också.

Då kan man ju grundligt både prata om hur sveriges lagar ser ut när det gäller yttrandefrihet men också balansera upp diskussionen med hur yttrandefrihet ser ut i Pakistan, Iran och Egyptien med flera länder. Att öppet ha en dialog som absolut inte behöver mynna ut i samförstånd men åtminstone mynna ut i en förståelse av skillnader.

Man måste ju få tycka som man vill eller hur ?

Om den där rondellhunden

Jag funderar på vilken genomslagskraft en händelse i värmland kan ha. Det är nog sant det som Lars Vilks säger DNs intervju att om han inte hade blivit censurerad på den lilla utställningen där hade det inte hänt något. Man kan ju fundera på om det är rätt att avsiktligt pröva gränserna till en sådan grad att det väcker så starka känslor. Men samtidigt är det ju konstens uppgift att väcka starka känslor. Illa beröring eller stor förtjusning.

Vad jag kan känna är jobbigt är att extrema grupper tar tillfället att utnyttja detta för att vända folk mot varann. Terroristen sätter ett pris på tecknarens huvud och islamofoberna sätter upp stora kampanjer för att stödja konstnären och de främlingsfientliga använder det som ett argument att muslimerna inte passar in och så vidare.

Så länge som det är debatt och ingen kommer till skada är ordet fritt. Jag tycker att det finns ett behov av att se var gränsen går. Muslimen behöver verkligen inte tycka om all konst som kommer utifrån ett debattklimat skapat i tryckfrihetens skugga, men borde inte muslimen också bli upprörd när det uppstår bilder av jesus som rondellhund eller Buddha som … ja som vaddå, något som är grovt förolämpande. Med samma energi borde det vara protester från muslimer vid sådana tillfällen av den enkla anledningen att om man kan förolämpa Jesus och Buddha så kan man förolämpa Muhammed.

Det kan ju inte vara så svårt för en troende muslim att förstå om en kristen känner sig förolämpad för en förolämpande bild av Jesus och därför borde sympatiåtgärder genast vidtas från muslimer att protestera med samma frenesi för att skydda Jesus eller Buddha eller någon annan religion. Varför kan man fråga ? För att skapa en trovärdighet. Om man stödjer andra troende i gemensama sakfrågor då kanske man får förståelse och respekt när man protesterar mot rondellhundar med skägg.

När det gäller provocerande konst kom jag att tänka på ett konstverk utställt på Historiska Musèet i stockholm som hette ”Snövit och sanningens vansinne” den var en ambassadör som fick fnatt och vandaliserade konstverket. Man kan ju diskutera om muslimer skulle demonstrerat och protesterat mot sådan dålig konst ? Jag minns inte om de hade några synpunkter på det överhuvudtaget. Men all konst som väcker känslor betyder något och i yttrandefrihetens namn riskerar alla att någon gång få smaka på den beska medicinen.

Alternativet är att religionen integreras helt med politiken och man håller media i en järnhand. Jag vill inte att det land jag lever i skall överskuggas av censuren där människor kan bli arresterade utan att ha gjort något, där politiska partier kan bli förbjudna och att man kan bli avrättad för att ha brutit mot religiösa regler och man kanske inte ens får rösta om man är kvinna. Man måste få utrycka sig på gott och ont för andra. Man måste få säga emot och protestera utan att bli förföljd och straffad. Och man måste få välja vilket parti som helst utan att det skall bli godkänt genom ett religiöst filter.