Posts Tagged 'ansvar'

Om regeringen svär sig fri från ansvar för Nuon affären då är ingen ansvarig.

Jag läser att Borg kommenterar Nuon affären och där säger han regeringen inte har något ansvar för den affären.

Staten äger vattenfall och de bestämmer hur de statliga bolagen skall styras. Jag vet inte om den borgerliga regeringen sitter på en ideologisk spärr där man instinktivt sitter på läktaren och tittar på när de statliga bolagen rör sig på sina respektive marknader.

De sitter med en ideologisk grundbult att helst skall inte staten äga utan allt ägande skall vara i privat regi. Då vill man inte gå in och styra upp det så att de statliga bolagen gör affärer som ser till att de blir livskraftiga och starka i ett längre perspektiv. I princip sitter man och väntar på att opinionen skall göra det möjligt att sälja av bolagen. De vill köra de statliga bolagen i botten så de kan argumentera att statligt ägande är dåligt.

Då kanske man kan göra som Borg gör. Säga att regeringen inte har något ansvar. Nu är detta beteende antagligen inte något som får väljare att byta parti men man kan göra en liten minnesanteckning som lyder så här.

”När de statliga bolagen gör strategiska misstag då är det inte ägarens fel med deras företrädare regeringen som har möjlighet att bestämma över verksamheten”.

Aj du slog mig. Nej säger den andra. Det var min hand som slog dig, inte jag.

 

Annonser

Bortbytingspolitik med M, Fp, C och Kd när det gäller tvångssteriliseringar.

Någonstans på vägen när det gäller kompromisser inom alliansen har moderaterna bytt bort denna fråga mot deras egna politiska frågor så frågan är vad moderaterna hade i den andra vågskålen som politiskt pris för att gå med på att det skall vara fortsatt tvångssterilisering.
Bortbytingar var i folktron för länge sedan barn som föddes men hade någon form av handikapp som gjorde att de inte såg mänskliga ut, då kunde man göra väldigt hemska saker med detta barn. Lämna det i skogen ett dygn så att djävulen som bytit bort deras riktiga barn skulle kunna byta tillbaka det barnet som egentligen inte var deras. Naturligtvis gjorde en sådan behandling att det stackars barnet i många fall dog.

Bortbytingspolitik kan liknas vid en kohandel där man kompromissar och fogar samman till en sådan politik att resultatet kan bli omänskligt och ungefär lika omodernt som den gamla folktron om bortbytingar. Och det är ännu värre när politiken artar sig på ett sätt att det inte har en representation med egentlig majoritet i riksdagen. Detta vi ser är baksidan av blockpolitiken där man av princip låser sig och säger att man bara skall samarbeta med sig själva.

Det går inte att som representant för ett parti som ”tvingats” gå med på denna uppgörelse säga att man inte tycker om detta. Det är en förhandlingsfråga och jag antar att det är Kd som drivit på denna fråga och de har givit stöd till de andra partiernas förslag för att behålla tvångsteriliseringarna vid en operation där man byter kön. Man har fått betalt i annan politik för att godkänna detta. Sedan kan man säga att det egentligen inte spelar någon roll vilket parti i alliansen som stoppat en moderninsering av lagen.

Den samlade uppfattningen på borgeliga sidan är att tvångssteriliseringar hör hemma i ett modernt Sverige, sedan kan man påstå att det inte förhåller sig på det sättet men det förändrar inte det gemensamma ställningstagandet hos de 4 allianspartierna. Det talas ofta om att man skall ta ansvar i politiken som ett slagord, det gäller alla överenskommelserna som man ingår så det går inte att distansiera sig från beslutet för man är ansvarig för att ha tagit beslutet.

Det är i grund och botten ointressant vad partierna tycker för man har förbundit sig till att lyda under alliansen och det är resultatet på pappret som räknas inte de åsikter man påstår sig ha som enskilda partier i de politiska frågorna. Senast något av de borgeliga partierna gick till val under individuella partiprogram var 2002, sedan dess har dessa partier i princip upphört i förmån för alliansen.

Det finns ingen majoritet för ett jobbskatteavdrag, därför blir det inget jobbskatteavdrag.

Det skrivs att Reinfeldt flaggar för att det inte blir något jobbskatteavdrag år 2013, han hänvisar till att det måste vara ordning i de offentliga finanserna innan man vill fullfölja. I augusti förra året meddelade Reinfeldt att det inte blev något jobbskatteavdrag för 2012 och hänvisade då till det dåliga ekonomiska läget. Senare avslöjas det att Reinfeldt gärna hade önskat att genomföra ett jobbskatteavdrag 2012 eftersom han frågade Miljöpartiets språkrör om hur de ställde sig till ett jobbskatteavdrag och de sa blankt nej.

Så då fick han nej från Miljöpartiet, år 2013 har vi fortfarande samma mandatfördelning vilket betyder att alliansen under alla omständigheter inte har en majoritet i frågan vilket också betyder att det spelar ingen roll om de vill har jobbskatteavdrag eller inte. Jag tycker det är löjligt att påstå att man nu tar ansvar när det handlar om att de inte har någon majoriet. Man kan ta hur mycket ansvar som helst så länge man inte har makten att besluta i frågan.

Så frågan ligger öppen, hade de genomfört jobbskatteavdraget om de hade majoritet att genomföra detta ? Tittar man på det regeringsåren innan 2010 när de hade egen majoritet så var några av dessa år vid en tid då man visste att det låg dåliga år framför en. Trots de mörka framtidsutsikterna så genomförde man jobbskatteavdragen.

Men som sagt utan att ha egen majoritet i frågan som alliansen inte har kan vi aldrig veta om de hade genomfört jobbskatteavdraget eller inte, men att påstå att man avstår det när man inte ens äger majoritet för beslutet är på gränsen till korkat.

Det finns problem som hopar sig för Moderaterna och alliansen. Folk som röstar på Moderaterna gör detta för att de får någonting tillbaka som till exempel jobbskatteavdraget. När de plötsligt inte får mer skattesänkningar så kan de bli frustrerade och därmed fundera på att byta parti. Om man gör en med dramatisk resa som människa och går från en jobbsituation till arbetslöshet/sjukdom/pension där man plötsligt inte har någon kontaktyta med det bidraget som jobbskatteavdraget är då kan det bli i ljuset av den nya kärva situationen att de helt enkelt skippar Moderaterna och kanske till och med resten av alliansen för att de är personer som inte röstar på alliansen av politisk övertygelse utan för att de väljer för att det passar deras livssituation.

Att plötsligt som människa hamna på den andra sidan jobbet där de får bli en del av den gruppen av människor som betalar jobbskatteavdraget med sänkta inkomster och resurser som dras in på grund av att pengar inte finns längre då blir det svårt att lägga en röst på Moderaterna eller något av de andra allianspartierna i nästa val.

I grund och botten kan jag fundera på varför det blir några nyheter över någonting som inte skall ske. Reinfeldt pratar ju om något som inte kommer att genomföras. Men ok det handlar om att de lovade det i valet och nu kommer de inte kunna hålla detta för att de inte har egen majoritet i frågan.

Undrar hur moderater funderar över att Göran Persson och Fredrik Reinfeldt står på samma sida. Om Göran och Fredrik tycker att europapakten är en bra idé då måste det väl vara sant ? (ironisk)

Svenska dagbladet har 59,5 miljoner skäl att inte attackera vänsterpartiet på grunden att det är för en jämnare fördelning av resurserna genom skattesedeln.

”Partiprogrammet har dock fortfarande en grumlig bottensats av ”ekonomisk demokrati” och tilltro till staten som frälsare.”

Orden är skrivna av en av ledarskribentena på SvD som nu vässat knivarna för att undergräva vänsterpartiets nya ledare.

Visst inget fel i det att en som skriver för en tidning som är oberoende moderat att skicka lite beska droppar till vänsterpartiet, men vad blir det för soppa som de kokar ?

Jo det handlar om en historiebeskrivning där man knuter an diktaturer och länder som inte längre finns till vänsterpartiet som om de på något sätt bär ansvar eller håller med om de typer av förtryckande system som de representerade under kommunismens slöja.

I ett sådant hopkok måste den ”oberoende moderaten” nämna, Sovjetunionen, Stalin, Chaves, Gaddafi, massdöd för att nå ideologins mål, Gorbatjov, Chrustjov, och en djupanalys av Sovjetunionens fall.

Detta skall tydligen på något sätt representera bilden av vad som är att förväntas av ett Vänsterparti i Sverige om de får politiskt inflytande över politiken sett från den ”oberoende moderatens” perspektiv. Visst, det går att göra samma historiebeskrivning av alliansen, med den skillnaden att jag gör någonting som är mer konkret där man tydligt kan se vem som är ansvarig.

Ansvar är ett av de orden som betonas väldigt mycket från alliansens sida och jag tycker det finns en poäng med att visa att alliansen inte skyr diktaturer lika mycket som rödgröna sidan och jag gör det med ett diagram.

Notera brytpunkten där vi byter regering 2006 och plötsligt förändras Sveriges politik när det gäller vapenexport till diktaturer, och dessa sympatisörer till alliansen skall skriva om hur avskyvärda diktaturer är när deras ideologi är mer tolerant mot diktaturer jämfört med ett regeringsunderlag där majoriteten handlade om V, S och Mp.

Lovisa Lamm har skrivit en bok om Nordkorea, i en intervju med Birger Schlaug berättar hon om boken och det finns ett intressant avsnitt som handlar om hur det gick till när Sverige öppnade ambassad i Nordkorea på 70 talet. Man skulle kunna tro att det var kommunister som var pådrivande för att Sverige skulle öppna ambassad i Nordkorea men i 70 talets röda Sverige var det faktist näringslivet som pushade på för att de såg goda förutsättningar att tjäna pengar inom gruvnärningen. Det öppnades en handelsväg med denna vidriga diktatur och det var bara ett företag som protesterade mot att Nordkoreanerna köpte varor av dem. Det var Tylö bastu som hade en VD som skrev en debattartikel där han protesterade mot att ett land vars ledare förtrycker sitt folk samtidigt skall handla lyxvaror.

Reaktionen blev att andra som idkade handel med Nordkorea eller hoppades göra detta tystade ner denna kritiken. Jag lyfter fram det som ett exempel för att peka på att när marknaden är pådrivande så bryr man sig inte om ifall de gör affärer med en motpart som är diktator och som lever i ett land där folket förtrycks.

Så tillbaka till den ”oberoende moderaten” som skriver en artikel där han knuter an Vänsterpartiet i Sverige med Stalin, kommunismen i den diktaturstaten, hur folk dog, så får man lätt bilden av att vänsterpartisterna i Sverige bär ansvar för vad som hände under Stalins styre. När Jonas Sjöstedt föddes hade Stalin redan varit död i många år, jag nämner det som en liten parantes och för att förtydliga hur dålig den kritiken är mot vänsterpartiet.

Svd som tidning må påstå att de är emot att ha ”staten som en frälsare”. Det är ganska överdrivna ord med tanke på att SvD i år får ett bidrag från staten på 59,5  miljoner kronor. Om de är så ideologisk hårt drivna som de uttrycker sig i skrift så borde de avstå från detta bidrag från staten eftersom de tycker inte om att vara en del av ett system där staten blir en frälsare som står för fiolerna.

Jag har aldrig sett ett sådant ideologiskt avståndstagande från SvD så jag antar att de tar allt det kan komma över i bidrag från staten utan några djupare ideologiska grubbler och blir då en del som genom sitt handlande sanktionerar bidragsberoende. Det kanske är trovärdigt att skriva medans man får pengar från alla som betalar skatt i detta avlånga land. Slår man ut det på varje person som bor i detta land innebär det att varje svensk ger 5-6 kronor till SvD genom skattesedeln.

Så den grumliga bottensats av ekonomisk demokrati som den ”oberoende moderaten” ser i vänsterpartiets partiprogram finns i arbetsrummet, på toaletten och i fikarummet i SvDs lokaler.

Kan notera att ”oberoende moderaten” avstår från att ta med kommunistkina i sin historieberättelse om hur många liv som kommunismen skördat, jag är helt säker att detta är men hänsyn till svenska företag som idkar handel med Kina. Man vill inte stöta sig med sin handelspartner ?

Maria Abrahamsson föredrar en politik som bidrar till ökat våld mot kvinnor.

2006 var Maria Abrahamsson för en sänkning av skatten på alkohol med argumentet att det var en mer hållbar politik där pengarna skulle stanna i Sverige därför att folk skulle köpa alkoholen i Sverige, inte att de skulle bli en ökad konsumtion. 2004 prövade Finland att sänka skatten på alkohol, effekten blev en kraftigt ökad alkoholkonsumtion samtidigt som våldet mot kvinnor ökade i kölvattnet av den ökade konsumtionen.

Om finnarna prövat att sänka skatten på alkohol och sett att det lett till ökad konsumtion och ökat våld mot kvinnor, måste vi testa i Sverige om det har samma effekt eller kan vi nöja oss och lära oss från finnarnas erfarenheter ?

Enligt SOM institutet stödjer vart tredje Svensk en höjning av alkoholskatten, endast 20 % vill sänka skatten, så socialdemokraterna ligger ganska rätt och det är en skatt som har en bra stöd.

Hon som moderat måste väl pliktskyldigt såga en socialdemokratisk skuggbudget per automatik, men hon kastar sten i glashuset, eller kanske inte hon personligen men om hon skall se på vilken politik som moderaterna har fört.

Först skall jag citera var Maria Abrahamsson skriver i sin debattartikel om smuggling:

”högre alkoholskatt är bingo för kriminella nätverk i deras ständiga jakt efter nya sätt att finansiera ännu grövre brottslighet. ”

Från december 2006 till januari 2008 ökade regeringen med hennes parti snusskatten med 173 %, effekterna av detta blev att folk valde bort prillan och började röka cigaretter för att det var för dyrt att snusa. Under 2009 ökade smugglingen av cigaretter till Sverige med 300%, så alliansens politik har med råge bidragit till att öka smugglingen från kriminella nätverk, en smuggling vars vinst de kunnat använda till att finansiera ännu grövre brottslighet om man skall använda Maria Abrahamssons formuleringar.

Alliansen har givit mycket bingo till de kriminella nätverken sedan december 2006! Tanken är väl att man skall vidta politiska åtgärder som minskar brottsligheten, inte det motsatta.

Andra som länkar Marias sågning av sosseskuggbudgeten.

Maria, Peter, Ronny, Bo,

Sossar som skriver om sosseskuggbudgeten

Martin, Johan, Håkan och TW, Peter,

 

Kent Persson (M) tycker att Baastad (S) prioriterar rätt saker.

Skall ta det från början .

Den 7 September skriver Kent Persson en bloggpost där han går till hårt angrepp mot sossarna därför att de presenterar en tilläggsbudget som innefattar extra pengar till barnomsorg i Örebro.

Han skriver så här:

Samma dag som Anders Borg återigen får kommentera den globala krisen som nu närmar sig Sverige så gör socialdemokraterna av med ännu mer pengar som man inte har. Man häpnar faktiskt över den totala oförmåga den nya majoriteten i Örebro har att ta in att en ekonomisk kris nu påverkar Örebros ekonomi negativt. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten berättar idag, återigen, om att man satsar 10 miljoner på helårsbasis på barnomsorgen. Satsningarna saknar förmodligen täckning. Förmodligen driver nu socialdemokraterna Örebro in i en ekonomisk kris och de verkar göra det utan att förstå att de gör det.

—-

Notera raden där jag fetmarkerat.

I posten anser Kent Persson att det inte finns pengar till att satsa på barnomsorgen i Örebro med hänvisning till det förändrade ekonomiska läget. De extra pengarna som sossarna satsar i Örebro riktas mot barn i åldrarna 1-2 år där det finns ett stort behov av att öka personaltätheten för att barnen har blivit fler.

—-

Den 29 September, 22 dagar senare skriver Kent Persson så här.

Vi moderater menar att det ekonomiska läget kräver att vi är försiktiga med kommunens resurser nu så att vi inte riskerar underskott. Kommunen måste i kristider prioritera barn och äldre före betong. Det ekonomiska läget har förändrats drastiskt sedan i våras och vi ser nu en mycket besvärlig ekonomisk situation för kommunen. Moderaterna tar ansvar och kunde därför inte i augusti gå med på majoritetens tilläggsbudget eftersom den innebär kostnadsökningar som skapar oreda i kommunens ekonomi.

Min fetning igen i texten ovan.

Med tanke på att tilläggsbudgeten hade satsningar riktade mot barn i åldrarna 1 till 2 år så ter sig Kent Perssons uttalande att barn och äldre skall prioriteras i en besvärlig ekonomisk situation som motsägelsefullt. Han är fullt medveten om vad satsningarna i tilläggsbudgeten innefattade och nämner de 10 miljonerna till barnomsorgen i sin kritiska bloggpost den 7 september.

För mig känns detta beteende som ytterst manipulativt och populistiskt. Visst jag förstår väl att det är viktigt för Moderaterna i Örebro att ställa in sig väl hos barnfamiljerna med mycket små barn och det kanske inte det första Kent Persson skulle nämna för en potentiell sympatisör i den gruppen att hans parti var emot satsningar riktade mot barn i åldrarna 1-2 år när det var dags att besluta om det i tilläggsbudgeten. Allt med hänsyn till det ekonomiska läget.

Andra bloggar

Peter, Moberg, Westerholm, Alliansfritt, Peter,

 

Det måste bli slut med slöseriet med skattebetalarnas pengar, sa Juholt.

Det ser ut lite som del 2 i Kent Perssons andra post om ansvar som mycket ser ut som en upprepning av hans förra post om att nu skall allt skyllas på sossarna lokalt i Örebro.

Modeordet verkar vara ansvar. Det kanske är så att om Kent Persson upprepar att alliansen i stort , Moderaterna i synnerhet och han i helt absoluta termer tror att de tar ansvar. Det är redan klart att Kent Persson och hans moderater i Örebro kommer att så noll makt i kommunhuset fram till nästa val. Naturligtvis måste han ta positonen som stark och högjudd kritiker av sossarnas politik. Det är liksom politikens regler och det blir nästan som ett teaterskådespel där man intar sina olika roller.

Definitionen av ansvar enligt alliansens modell handlar om att skicka hemsnickrade förslag till omröstning i riksdagen och se om Sverigedemokraterna godkänner det eller inte. Jag vet inte men de kanske deltagarna i regeringen tycker om att köpa trisslotter och skrapa dem. Om de gör detta så märker de att de vinner inte varje gång och antagligen kommer de inte att gå med vinst. Under samma premisser skickar de förslag till Riksdagen. Det blir lite lotteri och just nu låter Sverigedemokraterna Alliansen vinna 9 fall av 10.

Ansvar handlar om framförhållning och att kunna lägga planer som är längre än just ett år. Denna regeringen kommer aldrig att kunna göra detta. Är man i minoritet och sitter på makten så gör man bäst i att knuta upp en majoritet bakom sin politik. Då slipper man trisslottsförfarandet.

Om alliansen har en krismedvetande då söker man också efter en sammanslutning av partier som bildar en majoritet och man sätter upp en plan som räcker fram till valet 2014. Då upphör ju automatiskt lotteriförfarandet där alliansen visserligen vinner 9 av 10 gånger när de rödgröna röstar emot förslaget.

Jag tycker det är intressant med alla dessa siffror och prognoser som används som någon form av politiskt vapen, och det är väldigt konstigt att ingen av de ekonomiska proffstyckarna yppade några större orosmolm på himlen om man bara går tillbaka några månader. Kent Persson använder i andra posten i rad siffror från Sveriges Kommuner och Landsting. I deras tidning marconytt nr 1/2011 uttrycker SKL sig nästan i champangebudgetartade resultat för 2011 0ch 2012. Det finns då inga orosmoln på den ekonomiska himmeln och det handlar om rekyl och rekordartad tillväxt i Svensk ekonomi.

Några månader senare är skumpan slut och det är vatten och bröd som skall gälla. Naturligtvis skall man hålla ett öga på vad som händer i ekonomin men man skall föra en politik som har långsiktiga mål, det skulle aldrig kunna gå och svänga på en femöring i fas med de ekonomiska svängningarna och man skall inte heller försöka att gunga med i den takten.

En politik skall vara så långsiktigt att ekonomiska svängningar inte har någon större betydelse eftersom man håller igång verksamheter som alltid kommer behövas. Ta moderaternas skötebarn jobbskatteavdraget. Den politiska idén verkar inte tåla väta när de ekonomiska vindarna visar ösregn istället för solsken och bad. Jobbskatteavdraget saknar Gore-tex, och med tanke på att det är Moderaternas paradgren som nästan betäcknas som att ha magiska krafter som löser arbetslöshet och sysselsättning så är det fantastiskt pinsamt för dem att de får plocka bort den från budgeten på grund av det ekonomiska läget som egentligen betyder att det var en nitlott bland trisslotterna, förslaget som Sverigedemokraterna sa nej till och även miljöpartiet när Reinfeldt frågade dem kvart i tolv.

Jag ser att DN ledarredaktionen och försvararna av trisslottsregeringen skickar iväg en liten känga till Juholt. Av hans 30 minuters tal så lånar de en mening från Juholts tal. ”Ansvar är mer än att balansera en budget”. Schlabonmmässigt det som DN beskriver som ”diverse utgiftsökningar” handlar om att rusta upp områden som alliansen har låtit förfalla eller försummat av ideologiska skäl. Istället för att jag skriver om alla dessa åtgärder så blir det lättare att läsa längst ner vad Juholt säger. Så generöst av DN att lyfta fram en mening ur Juholts tal och göra en fantasifull tolkning av vad han menade med detta. Jag hade ju också lånat en mening från Juholts tal som är rubrik för denna bloggpost.

Eftersom temat i denna bloggpost cirklar runt begreppen ansvar så kan det vara på sin plats att visa exakt vad Juholt sa för att komma en bit ifrån DNs platta tolkning av talet. Men huvudregeln på högertidningarnas ledare handlar om att inte låta de politiska motståndarna komma till tals och vrida och förvanska de få ord man tar från talet med fantasifulla tolkningar om vad man tror han sa.

Ungdomssatsningar (Juholt tal 19:20 in i talet)

”Det krävs insikt om att vi idag går in i bekymmersamma ekonomiska tider, med en arbetslöshet bland ungdomar som är bland de högsta i Europa. Idag när vi träffas här så är 238.000 ungdomar i vårt land 15 till 24 år arbetslösa. Det är ingenting annat än ett politiskt haveri, när drömmen om ett jobb blir till en kölapp på arbetsförmedlingen, då är det sannerligen annat än knoppar som brister, det är hoppet. När önskan om att stå på egna ben, försörja sig och ha en egen bostad blir ett privilegium för några få då släcks framtidstron för de många. Och vi har sett vad som händer i hopplöshetens kölvatten, nu senast i London. Och för att ge tillbaka framtidstron till våra ungdomar, och för dem som känner sig övergivna krävs snabba insatser. Vårt besked är därför att alla Sveriges ungdomar i varje kommun över hela landet skall ha rätt till minst 3 veckors sommarjobb med avtalsenlig lön därmed blir sommaren de resterande veckorna meningsfullt och upplyftande, men det räcker inte med det. Alla ungdomar i hela Sverige skall ha rätt till jobb, praktik eller effektivt utbildningsprogram för dem jobb som kommer imorgon. Det är en satsning som ger jobb, tillväxt och framtidstro för landets ungdomar.”

Ansvar (juholt tal 21:10)

”Låt mig då ta tillfället i akt till ett mer principiellt resonemang. För det jag talat om handlar om ekonomi. Det handlar om ansvar, det handlar om att hantera en ekonomisk kris nu och det handlar om att rusta oss för nästa lågkonjunktur. Det handlar om att prioritera. Jag välkomnar att det idag finns en uppfattning att det är fler partier än Socialdemokraterna som anses kunna ta ansvar för Sveriges ekonomi. Det välkomnar jag. Det är viktigt, men verkligt ansvar det är så mycket mer än att agera kamrer och balansera en budget. Verkligt ansvar handlar om att ha en idé om vart vi skall föra Sverige. Förmågan till verkligt ansvarstagande kan bara utläsas i resultatet av den förda politiken. Efter fyra jobbskatteavdrag som kom till för att utplåna arbetslösheten kan vi här och nu konstatera att arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde och att arbetslösheten är betydligt högre. Att svika våra ungdomar är inte att ta ansvar. Det är inte att ta ansvar att låta barnfattigdomen öka samtidigt som de rikaste i landet blir allt mer förmögna. Det är inte att ta ansvar att sitta passiv och se på när järnvägen förfaller och elmarknaden inte fungerar därför att man av ideologiska skäl vägrar att reglera marknaden. Det är inte att ta ansvar att lägga ner allt arbetsmiljöarbete så att arbetsplatser på nytt blir farliga och dör på jobbet. Det är inte att ta ansvar att sitta på läktaren och se på när pensionerna urholkas. Det är inte att ta ansvar att sänka skatten för löntagare och höja den för pensionärer. Vi måste ha en idé om ett sammanhållet land där pension är uppskjuten lön. Pension och lön skall beskattas lika. Vi måste kunna ta ansvar för dem som har jobbat. ”

Jag postar klippet med Juholts tal för dem som vill se vad han egentligen sa.


oktober 2018
M T O T F L S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Annonser