Posts Tagged 'arbetslöshet'

Mot slutet av den här mandatperioden, om det inte inträffar en ny kris, så bör det kunna finnas förutsättningar för att komma ner mot en fem procent eller så. (Anders Borg Februari 2011)

Citatet i rubriken ställer jag i bjärt kontrast till det utspel som samma Borg har där socialdemokraterna siktar på att driva arbetslösheten ner till den lägsta i EU till år 2020:

– Kommer de att komplettera det med ytterligare mål som gör att man inte driver ut människor från arbetsmarknaden för att nå målen? (Vad betyder detta luddiga citat från Anders Borg ?)

Han har inga problem att ge egna opimistiska prognoser när det gäller den egna regeringens förmåga att bekämpa arbetslösheten, en optimism som inte delades av många vid tiden som han yppade det 2011.

Nu skall han på något sätt bedöma socialdemokraternas förmåga att uppnå ett mål som de satt upp om de har regeringsmakten efter 2014 års val.

Egen politik – Optimism på

Andras politik – Optimism av

Permanent – Realism av.

Kent Persson (M) hjälper till och fyller i texten när det gäller målen som socialdemokraterna satt upp:

”Vi kan konstatera att Löfven i dag inte ger några besked om hur eller med vem han ska genomföra sin politik. Då saknar detta trovärdighet. Vi kan också konstatera att det här är ett siffertrixande. Nu sätter Socialdemokraterna luftmål för arbetslösheten”

Man får med hela den moderata ordboken i den korta meningen, inga besked, saknar trovärdighet, siffertrixande och luftmål.

Jag tror som så här. I en moderats ögon kommer sossarna alltid sakna trovärdighet och detta oavsätt hur trovärdiga sossarna är, de bitarna med siffertrixande och luftmål är paradgrenar där alliansen har presterat en topprestation under de åren som de suttit vid makten. Det är en väl dokumenterad resa där Anders Borgs utspel från 2011 om arbetslöshetsmålen 2014 passar väl in.

Alliansen politik ligger och folk ser hur den ser ut och hur den fungerar. Det är i princip omöjligt för regeringen och deras företrädare att påstå att politiken fungerar när folk ute i verkligheten ser att den inte fungerar så väl. Det är som att beskriva verkligheten som man själv ser det och sedan kommer någon alliansvän och bryter in och säger att man ser fel.

Annonser

Antal arbetslösa 2006 283000, Antal arbetslösa 2012 394000.

Vilken siffra är störst ?

Moderaterna vill ju gärna räkna antalet sysselsatta i antal personer, och när socialdemokraterna pratar om att räkna i procent , dvs sysselsättningsgrad då tar det hus i helvete i propagandamaskineriet.

Denna mening hostas fram och återges.

* Sysselttningsgraden har ökat med ca 2 procentenheter sedan 2006 om man tar hänsyn till den demografiska utvecklingen..

Man kan trolla med siffrorna och ser man till helheten så är det fler arbetslösa idag än 2006 då det var 283.000 arbetslösa. Vill man jämföra med 2007 så blir inte siffrorna bättre handlar det om att 245.000 personer var arbetslösa jan 2007 att jämföra med jan 2012 som har 394.000.

PW vill ju räkna från 2005 när han jämför sossarna och den sittande minoritetsregeringen. År 2005 var det 262.000 arbetslösa att jämföra med dagens 394.000.

När propagandaskriften kommer från moderaterna där man räknat på sysselsättningsgraden och lagt in en variabel där man tagit hänsyn till den demografiska utvecklingen så har man gjort någonting med siffrorna som man bekvämt nog inte redovisar och detta förs ut som någon form av propaganda i etern.

De borde redovisa hur de trixat med siffrorna.

Jag har gjort en egen valaffisch.

Arbetslösheten är lägre på Island jämfört med Sverige.

Trots Islands finansiella kris så är arbetslösheten på Island procentuellt sett lägre än den är i Sverige.Det beror på att de låg på en arbetslöshet som var ungefär 1 % innan krisen kom. De har näringsverksamhet som går bra trots krisen, det är fiskeindustrin, mjukvaruutveckling för datorer och turismen.

Den konflikt som existerar mellan Island och Storbrittanien/Nederländerna gäller att Island hävdar att bankgarantin inte gäller för bankverksamhet som Landsbanki gjort genom Icesave utanför Island. Nu har de röstat igenom en lag där Island förbinder sig att täcka skulderna som uppstått på grund av Landsbankis dåliga affärer utomlands. Det handlar om att Island tar på sig en skuld på 40 miljarder kronor.

Presidenten på Island vill inte skriva på lagförslaget och det verkar som att det kommer att gå till en folkomröstning. Vad det handlar om är att Islänningarna vill inte ta på sig en skuld som bankmännen har skapat då de spekulerat i utlandet. Det verkar som att det kommer att bli folkomröstning om detta och det skulle jag tycka vara rimligt. Som sagt handlar det om att ta på sig en skuld på 40 miljarder kronor. Jag tycker inte att det känns rimligt att Islänningarna skall behöva ta ansvar för privat näringsverksamhets dåliga affärer.

När Islänska banker verkar i Storbrittanien borde det vara brittisk bankgaranti som gäller till exempel. Det är det brittiska finanssystemet själva som måste gå in och begränsa vilka som de anser har rätt att verka på den brittiska marknaden. Det känns inte rimligt att Islänningarna skall plocka upp en nota på 40 miljarder för att en privat bank inte klarar av att göra affärer inom ett område där de förmodas vara kunniga.

Andra bloggar i samma ämne.

Röda Berget

Nemokrati