Posts Tagged 'demokrati'

Samtliga borgerliga partier ställde sig bakom vapenavtalet med saudiarabien 2005. #Saudivapen

Det verkar allting runt vapenavtalet med Saudiarabien bara växer och växer, Miljöpartiets Fridolin skriver att han reserverade sig mot detta avtal 2005, vad det betyder på politikspråk är att man inte stödjer detta förslag. Med tanke på det parliamentariska läget som var 2005 så hade det varit en omöjlighet för Socialdemokraterna att ensam få igen detta vapenavtal, men eftersom samtliga borgerliga partier backade upp sossarna så har man en bred majoritet för att få igenom förslaget.

Allan Widman från folkpartiet skrev en artikel för några dagar sedan där han påstod att Mp och V inte hade några synpunkter på avtalet 2005, det stämmer ju inte och utan att jag behöver dubbelkolla det som Fridolin skriver att han reserverade sig mot avtalet någonting som man kan hitta i protokollet och konstatera att så ligger det till.

Allan Widmans eget parti folkpartiet röstade för vapenavtalet 2005 så även om Widman hävdar att folkpartiet var emot förslaget så stämmer inte detta. I hans parti tillhör han en minoritet som inte är stark nog för att påverka Folkpartiet att ta avstånd från ett sådant här samarbete.

Tyvärr är Socialdemokraterna djupt insmetad i denna röra tillsammans med allianspartierna, jag läser en artikel från 2011 som får en helt ny innebörd i skenet av de avslöjanden som skett av Sveriges Radio. Mycket av det jag skriver nu återfinns i kommentatorsfältet hos Johan W. Jo så här ligger det till, i en artikel från 2011 som jag just nämde så skriver bla Lars Ångström med medförfattare en debattartikel där de beskriver att Socialdemokraterna har makt att stoppa exporten av vapen till diktaturer som Saudi Arabien, det kan låta konstigt med tanke på hur det parliamentariska läget ser ut idag men exportkontrollrådet fungerar inte riktigt som riksdagen gör där alliansen kan prata sig samman och rösta på samma sätt. I exportkontrollrådet så utgår de ledamöterna från hela det politiska spektrat från det egna partiets syn på export. Så Moderaterna har till exempel ingen partipiska som de kan slå Folkpartiet och Kristdemokraterna gul och blå så att de författar ett yttrande i exportkontrollrådet där de säger samma sak som Moderaterna (Centerpartisterna behöver inte partipiskas, de håller med om att export till diktaturer är nödvändigt).

Alla ledamöter i exportkontrollrådet är bundna av sekretess vilket betyder att de kan inte prata om den hemligstämplade informationen med ledningen i sitt eget parti för att fråga om råd om de så skulle önska för detta hade betytt att de hade begått ett allvarligt brott vilket också medför att de blir straffade.

Nu svävar jag ut litegrann men ok, om sossarnas roll, poängen här är att de har makten att stoppa planerna på att bygga vapenanläggningar i Saudi Arabien vilket påpekas i artikeln 2011, men de struntar i detta.

Det går inte för allianspartierna eller Socialdemokraterna att distansiera sig från denna röra för alla har haft makt i processen men valt att godkänna och gå vidare med projektet.

Det är denna biten som upprör mig mest. Som jag skrivit innan så har jag inte stora förväntningar på de borgerliga partierna men när det gäller socialdemokraterna så trodde jag att de vilade sin politiska ryggmärgsreflex på ett högre ideologiskt plan. Det är inte en svår fråga att svara på. Skall man exportera vapen till en diktatur ? Socialdemokraterna är tyvärr med och säger ja i denna fråga.

Jag stödjer inte diktaturer , och detta betyder att jag kommer aldrig rösta på partier som ger svenska vapen till förtryckande stater. Det får kosta vad det kostar vill när det gäller handelsavtal och allt det där som det påstås att man kommer missa för att man inte levererar vapen till diktaturer, jag tror inte att det blir så illa om man säger nej till att exportera vapen till diktaturer.

Annonser

Inte ens med snäv definition kan man säga att Iran är en demokrati. #saudivapen

Jag blir nästan mörkrädd när jag läser Dick Strängs funderingar angående avtalet med Saudi Arabien. Hans grundidé handlar om att Saudi Arabien har rätten att försvara sitt land och jag irriterar mig över hur han förminskar mänskliga rättigheters betydelse där detta blivit en central argumentationspunkt i debatten. Själv tycker han att debatten blivit endimentionell men samtidigt för han fram en egen väldigt snäv analys.

I Dick Strängs sterila labbmiljömässiga analys så är fokuset endast på säkerhetspolitiken, med enkla resonemang handlar om att diktaturer också har rätt att försvara sig , fienden är Iran och han antyder att detta land kanske kan vara en demokrati i en snäv definition. Det är nog få i världen som skulle se Iran som någon typ av demokrati med tanke på hur vinnarna av 1979 års revolution har monopoliserat makten och samtidigt blockerat all möjlighet för andra partier att verka eftersom de inte uppfyller ”islamska kriterium” en definition som tolkas fritt av maktens män i Iran.

Han talar om det billiga politiska priset som Saudierna får betala för att samarbeta med Sverige som är väldigt lågt och att det inte är populärt inom landet att luta sig åt USA. Hur är det då med det långsiktiga priset som Sverige får betala för att bygga upp vapenfabriker i detta diktaturland ? Varför skall vi som land associera oss så djup med detta land ?

Om vi är en demokrati som beter sig som en demokrati då skall man kunna godkänna handelsavtal av militär karaktär utan sekretessen. Och i den processen när saker som detta debatteras, varför vi skall hjälpa Saudierna så måste personer som Dick Sträng kunna ta denna debatten och övertyga människor och de folkvalda att detta är rätt väg att gå.

Vi skall inte som land gömma oss i skalbolag för att detta inte skall nå offentlighetens ljus, det är helt oacceptabelt någonting som Dick Sträng en gång i tiden ansåg vara en bra idé. Det borde också vara möjligt i en öppen process att få reda på exakt hur de enskilda partiers representanter ställer sig till varje ärende som måste grönas för att vapenexporten skall gå igenom.

Det finns inget löjeväckande i att ha en öppen process när det gäller vapenexport och om det finns diktaturer där ute i världen som tycker att vi gör bort oss för att vi är transparenta då är det knappast något att bekymra sig över.

Vi har väl också ett politiskt pris vi får betala om vi exporterar vapen och bygger vapenfabriker i Saudi Arabien, men detta skall tydligen vara ok att få betala politiskt som land. Sedan är det ju så att författaren till artikeln har sin syn på vilka aspekter som är viktiga att debattera, och jag tror att hans synsätt om den viktiga vinkeln inte delas med de flesta människor.

Jag tror på öppenhet och jag tycker demokratin är viktig därför kan jag aldrig förstå att Sverige skall utveckla vapen som vi senare säljer bort till diktaturer. Dick Sträng hyllar forskarna på FOI som lojal, kompetent och intelligent, samtidigt så sitter hela Sverige och på något sätt funderar över denna politiska händelse som endast blev möjlig för att någon (kanske folk på FOI) lämnade ut hemligstämplat material.

Jo visst är folk lojala, men kanske inte på ett sätt som Dick Sträng menar. Någon har tyckt att det inte är ok att vi skall bygga militära anläggningar i en diktatur, någon har varit så lojal till sitt eget samvete och sin egen vilja att man gått igenom stora ansträngningar för att läcka detta.

Vad jag förstår så är FOI underfinansierat på grund av nedskärningskrav, detta betyder att FOI måste jaga pengar på andra håll vilket kan göra att man får finansiärer från länder som knappast känns bra. Detta kan undergräva motivationen för forskarna att fortsätta med sin verksamhet för att man en gång i tiden sökte sig till FOI för att man ville hjälpa Sverige att ta fram vapen vi behöver för att försvara oss.

Det är inte en bra morot att ha framför sig om man som ung student väljer inriktningar för att till slut hamna hos FOI när man tänker sig att man har folkvalda politiker som godkänner avtal som gör att man delar med sig av kunnande till stater man knappast skulle vilja ta i med tång.

Export till diktaturer riskerar att på längre sikt minska kompetensen hos FOI eftersom studenter inte känner att de har en lust att bli en person som uppfinner saker som senare säljs vidare till diktaturer som förtrycker sina egna.

 

Svensk vapenhandel måste ske i den öppna offentliga rummet.

Vi är en demokrati och det förpliktiga att göra saker i offentlighetens ljus, detta är som en kontrollmekanism som ser till att riksdagen och regeringen inte fattar beslut som är helt uppåt väggarna.

Man kan lugnt konstatera att så som alliansregeringen förvaltade avtalet med Saudi Arabien så gjorde man detta med en vetskap att detta inte skulle falla i god jord om offentligheten fick veta om detta. Därför behövdes hemligstämpeln för att hindra insynen. Problemet med detta blir att människor som jobbar på FOI och deras motivation att jobba på FOI handlar om att hjälpa sitt eget land att ta fram vapen som vi annars hade behövt att köpa från andra.

Man jobbar inte på FOI för att ta fram teknologi som man sedan delar med sig med diktaturer, vapen som i ett senare skede kan användas mot civila i detta landet eller i ett offensivt krig. Så det blir en logisk följd att man läcker hemligstämplade dokument för man anser att detta inte är rätt.

Sossarna skyller på alliansen och alliansen skyller på sossarna och inom alliansen skylls det på varann samtidigt som man försöker smeta skuld på de andra rödgröna partierna när det gäller just detta. Någonstans så börjar de med dokumentet 2005 men sedan har inte Sossarna kontroll över hur alliansen förvaltar de förutsättningarna som finns i dokumentet.

Ett handelsavtal med andra länder, med vapen eller utan vapen skall kunna tåla offentlighetens ljus från första avtalet. Det skall inte vara något hemlighetsmakeri, vi är en demokrati och allt handlande nationer emellan på nationell nivå skall kunna åskådas och bedömas.

Det är våra folkvalda som sitter och tar dessa beslut och som väljare skall man kunna se vad de gör så man kan bedömma om man tycker de gör rätt eller fel. Det är en rättighet som står högre än något annat. Det är också en kontrollmekanism för att kunna se och kunna förstå och bedöma om man håller med om besluten.

Det räcker inte med att enskilda representanter för alla politiska partier tar del av informationen när det gäller avtal som detta, för problemet är att de är bundna av sekretess och därför kan de inte dela med sig av informationen med ledningen i ett parti så att man kan reflektera och bedöma vad man tycker om just detta. Det som göms i snö kommer fram i tö och detta är just en sådan sak som syns väldigt klart när det granskande ljuset kastas på detta mörka område.

Visst kan man argumentera för att detta avtalet kan medföra att Saudi Arabien straffar svenska företag om detta kontrakt rivs upp men samtidigt får det väl bli så i detta fall för det visar ju sig att avtalet inte är förankrat hos en stor del av folket, en förankring som Saudierna själva aldrig behöver göra hos den egna befolkningen.

 

 

”Vi tycker om demokrati, och därför är det ok att exportera vapen till en diktatur”

Jag har inga förväntningar på allianspartierna i denna fråga när det gäller export av vapen och kunnande om vapen till diktaturer, för mig beter de sig som jag förväntar mig, jag skulle till och med ha förutsatt att eftersom Moderaterna och deras anhang var motståndare till att stoppa handel med apartheid Sydafrika att de säkert hade exporterat vapen till denna vidriga regim.

Säg efter mig.

”Vi tycker om demokrati eftersom vi är socialdemokrater och vi tycker det är helt ok att exportera vapen till en diktatur”.

Det är ungefär så som valarbetarna för socialdemokraterna blir tvungna att svara sina potentiella röstare när de frågar om saker gällande socialdemokraternas inställning till export av vapen och export av kunskap, när det gäller att exportera vapen till andra länder.

Sossarna är inte fria från skuld i denna affären som handlar om att exportera vapen men också bygga upp fabriker som tillverkar vapen. Detta är inte vad socialdemokratin ursprungligen står för, att man tar parti för diktaturens sida och smeker den medhårs.

Låt oss testa en annan mening.

”Vi socialdemokrater fördömer det som händer i Syrien, där diktaturen slår ner oppositionen med militära medel”

Haleluleja !!!

Jävla hycklare skulle jag tänka iallafall om någon socialdemokrat i ledande politisk ställning skulle säga något liknande detta.

Fördöm vissa diktaturer, och krama andra diktaturer. Fy fan, på enkel svenska.

Detta handlar i grund och botten om ideologi, där partiet definierar hur de förhåller sig till omvärlden. Om man är så politiskt slätstruken som socialdemokrat att man påstår att man tycker om demokrati men samtidigt tycker det är helt ok att exportera vapen och kunskap om hur man skall tillverka vapen till en diktatur, då har den politiska kompassen lagt av helt och hållet.

Man visar då tydligt att man inte förstår vad demokrati handlar om, när man argumenterar att man skall exportera vapen för att det är bra för svensk vapenindustri att det liksom blir affärsidén då sitter man med lika mycket politisk ideologi under västen som vilket annat land som exporterar vapen.

Vi har lagar i detta land som säger att det inte är ekonomiska hänsyn som skall styra ifall export av vapen och vapenteknologi skall bli av och vi har en tillsynsmyndighet som skall granska varje enskild order av vapen som skall exporteras utomlands. Tydligen är det så att denna granskningsmyndighet har suttit med i mötena mellan den Svenska parten och Saudierna för att hjälpa till att göra avtalet så att det kan bli godkänt. Detta är fullkomligt oacceptabelt för man skall ha en distans till de som förhandlar och granska det sakligt på håll.

Men vad jag fattar det handlar det också om att göra avtalet under hemligstämpeln på ett sådant sätt att regeringen slipper att skriva på papper att de godkänner detta. Dvs man trixar med lagparagrafer för att komma runt en lagstiftning som strikt skall pröva vapenexport på politiska grunder utan hänsyn för ekonomi och andra aspekter.

Tycker man om demokrati så kan man aldrig acceptera att export av vapen sker till länder som är diktaturer. Förstår man inte detta enkla resonemang eller man väljer att idiotförklara vanliga väljare som tycker så, då fattar inte politikerna någonting. Som jag skrev i förra bloggposten så jag kan inte rösta på ett parti som godkänner export av vapen till en dikatur, för mig är det medhjälp till förtryck av människor som lever i detta land och jag vill inte att mitt land som påstår sig hålla de demokratiska värdena högt bidrar till att förtrycka förtryckta människor mer än det var innan.

Och här kommer slutklämmen med hjälp av denna länk.

”Vi socialdemokrater tycker demokrati är extremt viktigt, därför har vi inga problem med att godkänna export av vapen till en diktatur. Vi Socialdemokrater har inga problem med att sälja vapen till den starka sidan av en diktatur som förbjuder kritik av den religion som är statsreligion i landet, som förbjuder demonstrationer och all kritik mot den diktatur som monopoliserat makten.

Vi socialdemokrater tycker att det är häftigt att betala skatt samtidigt som vi exporterar våra vapen och lär diktaturen att tillverka vapen och vi har inget problem att dessa vapen kommer i händerna på en förtryckare som tillämpar straff som kan handla om offentlig piskning,amputeringar av kroppsdelar eller halshuggningar.”

Som Socialdemokrat skall man stå på den förtrycktas sida och inte hjälpa förtryckaren att förtrycka. Man skall visa solidaritet med de grupper som far illa i sitt eget land men också i länder där diktaturer härskar. Man skall i den mån det är möjligt stödja organisationer som bidrar till att hjälpa de svagaste och de mest förtryckta människorna. Att stå på diktaturens sida har ingen förankring i de rötter som socialdemokratin är sprungen ur. Socialdemokratin grundades av människor som var förtryckta och saknade makt att rösta i val, de saknade sociala skyddsnät och hade plikt att försvara landet men inte rätten att bestämma vem som skulle vara statsminister, man hade plikter mot makten men inga rättigheter att bestämma om makten. Förstår man inte detta som Socialdemokrat och tycker att det är ok att exportera vapen till diktaturer då är det i princip samma sak som att gå och pissa på Olof Palmes, Hjalmar Brantings, Per Albin Hanssons och Tage Erlanders gravar. För man tar socialdemokratin i en riktning som är ideologiskt oförsvarbart och det tar bort den plattform som socialdemokratin som ideologi en gång byggdes på.

Kanske är hårda ord, men jag känner att om jag inte säger orden och är fullkomligt likgiltig ja då kanske jag blir som alla andra.

 

Det borde finnas mandat för att avsätta Kristersson med en misstroendeomröstning.

Med tanke på att socialförsäkringsministern tydligt deklarerat att han inte kommer att följa majoritetens beslut i riksdagen så borde riksdagen använda sin makt att avsätta honom och det borde lyckas. Det är en tvångsåtgärd som är väldigt ovanlig i Svensk politik men när minoriteten inte rättar sig efter majoritetens beslut så kan Ulf Kristersson bli den första i modern tid som avsätts från sitt politiska ämbete genom en sådan här åtgärd.

Alliansen i stort borde fundera över hur demokratin fungerar, om de sätter åt sidan majoritetens beslut i riksdagen så undergräver de deras egna maktposition och det är extra känsligt med tanke på att regeringen inte har egen majoritet i riksdagen.

Uppdatering kl 11.40 21 feb 2012

Thomas Böhlmark skriver på ämnet.

Thomas, tycker du inte om demokrati ?

Johan W. skriver om samma sak, som jag kommenterar hos honom så tycker jag att de rödgröna partierna skall driva det till omröstning, om Sd lägger ner sina röster och låter misstroendeomrösningen falla då kommer Sd undergräva sin egen politiska position och flyttas ett steg närmare 4 % spärren eftersom de var en del av den majoritet som röstade igenom det förslaget som Kristersson inte väljer att följa.

Moberg skriver också om det. Visst är Sd Svarte Petter som ingen vill deala med och jag läser också att Sd öppnar för diskussioner i frågan, min uppfattning är att det finns ingenting att diskutera med Sd innan man sätter sätter i sjön en misstroendeomröstning, antingen så fäller Sd misstroendet genom att lägga ner rösterna som Johan W. funderar runt eller så röstar man med de rödgröna partierna i detta. Jag känner lite att jag vill distansiera mig från Kristersson som person och inte recensera om han är arrogant eller inte, utan mer fokusera på den rollen som han har i situationen. Jag förutsätter att han inte är maktfullkomlig och att han har stöd hos Reinfeldt och resten av alliansen för att hårdnackat avfärda riksdagsmajoritetens beslut. Detta handlar inte om Kristersson som person, istället handlar det om grundprincipen ifall regeringen skall rätta sig efter riksdagsmajoriteten. Om man inte rättar sig efter majoritetsbeslut i riksdagen ja då kanske det är dags att avskaffa demokratin, för man kan aldrig styra ett land på godtycklig grund där man anammar de majoritetsbeslut i riksdagen som man gillar och skjuter åt sidan de majoritetsbeslut man inte tycker om. Det är alliansen som spelar högt här och förr eller senare kommer de bli tvungna att krypa till korset, med eller utan misstroendeomröstning. Frågan blir till slut hängande i luften och riktat mot alla som är politiskt aktiva inom alliansen och till dem som röstar på allianspartierna. Tycker ni om demokrati ?

Uppdatering 22 feb 2012

Röda berget Peter skriver att Kristersson gör en Godzillapudel och kysser talmannens klubba, det verkar som att han uppfattar hotet som verkligt. Majoriteten i riksdagen kan ge honom sparken och detta gör att han får bråttom. Kristersson är Reinfeldts val och han är inte folkvald och jag tror som jag skrev ovan att Kristersson knappast är maktfullkomlig och agerar på eget bevåg utan han agerar i linje med vad Reinfeldt och alliansen önskar. Man ser också en del av hur Reinfeldt bygger sitt lag. Det är vattentäta skott mellan de olika ministerposterna så om någon gör bort sig så skall inget skvätta över och skita ner statsministern. Johan W. skriver lite om detta och beskriver ministerposten som en katapultstol. Personligen blir det nog så att om Kristersson blir avsatt av riksdagen eller flyttas bort av Reinfeldt som Johan W. funderar över så är hans politiska karriär över. Man kan lugnt säga att Kristersson är pressad han pressas mellan två skölder, riksdagens vilja och de riktlinjer som han fått från alliansen med Reinfeldt i spetsen.

Godzilla i egen hög person utan pudel.

—-

Som Göran skriver så har Kristersson köpt sig en veckas tidsfrist. Jag vet inte om det skulle bli en seger för Sd om det gick till en misstroendeomröstning för detta handlar inte om Sd, jag ser det som en självklarhet att Sd kommer rösta för misstroendet om det kommer upp som ett alternativ men på egna bevekelsegrunder, att det handlar om ett förslag som de själva givit stöd till.

—-

Kent Persson skriver en post som liknar Böhlmarks post som jag länkar ovan. Kent Persson kanske inte tycker om demokrati ? Detta är vad det handlar om i grund och botten, majoritetens röst i riksdagen skall följas av regeringen, det verkar inte som att Kent Persson håller med om detta och försöker vända det till att sossarna leker med elden. Jag kan garantera Kent Persson att även folk som röstar på moderaterna dvs hans parti, är intelligenta nog att förstå att det inte är en bra idé att obstruera och fördröja genomförandet av politiska beslut som har fattats i riksdagen med en majoritet. Det är inte Socialdemokraterna som leker med elden utan det är moderaterna. Risken är att de framstår som ett parti som inte respekterar majoritetsbeslut i riksdagen. Moderaterna väljer en livsfarlig väg för framtiden om de tillämpar godtycklighet när det gäller att genomföra vissa beslut som klubbats igenom i riksdagen och struntar i att genomföra andra som kommer från majoriteten som finns på andra sidan det politiska staketet. Man är inte regeringsduglig som parti om man visar godtycklighet mot majoriteten i riksdagen. Sedan är det så med Kent Persson och alla andra alliansvänner, de försöker spela Sd kortet och beskriva det som någonting betyngande när Sd väljer att går på de rödgröna partiernas gemensamma förslag, men samtidigt är det knäpp tyst , inga protester när de i 90 % av fallen får igenom sin politik i riksdagen med stöd av Sd. Inga protester, ingen känsla av belastning att de fått igenom politiken med Sd som enda vågmästare. Så stor dubbelmoral där.

—-

Böhlmark igen. Enligt honom är ett majoritetsbeslut i riksdagen samma sak som oppositionspopulism. Tycker du inte om demokrati Thomas ?

Tokmoderaten tar upp den mänskliga aspekten och berättar om den historiska relationen mellan Kristersson och Reinfeldt. Vid sidan av det så fokuserar han problematiken till att handla om vad Kristersson som person gör och inte gör som om han inte är knuten till Moderaterna och alliansen och utövar makten med deras goda minne. En distansiering sker som om Kristersson verkar på eget bevåg och att Moderaterna och alliansen inte har något ansvar för hur Kristersson utövar makten i deras tjänst. Det är ganska konstig formulering som Tokmoderaten använder när han beskriver en majoritet i riksdagen som ”välsynkroniserade oppositionspartier”. I just denna fråga är det alliansen som är i opposition även om de har regeringsmakten, det skall inte behöva gå så långt att ”oppositionen” (majoriteten) tvingas gå så långt att de måste hota med misstroendeomröstning som med största möjlighet kommer avsätta Kristersson. Vem vill ta över efter honom ? Med tanke på den dåliga uppbackningen som sker från Reinfeldt och alliansen som väljer distansiering när en minister är i blåsväder så kan det bli svårt att anlita någon ny att ta över denna ministerpost. Det är inte majoriteten i riksdagen som misslyckats när Moderaterna och alliansen saknar kompetens att förankra en politik i just denna fråga som har en majoritetsröst.

Lokalval i Libyen

Kul att se att Libyen tar sina första stapplande steg mot demokrati med lokalval, förhoppningsvis är detta början på någonting positivt som lyfter Libyen ut ur skuggan av den fallna diktaturen. Det kommer att ta tid och Libyen är beroende av goda grannar som själva blir stabila demokratier.

Det finns någon form av logik att sända in diplomaten när det råder fullt krig mellan olika falanger.

Jag ser att det skrivs mycket om Jan Eliasson och det verkar som många ställer sig bakom att han skall gå in på partiledarposten. Som person och med hans rutin och förmåga så skulle jag absolut inte klaga över ett sådant val. Vad jag bekymrar mig över är hur valet skall ”legitimeras” bland 100.000 medlemmar. När Juholt valdes så valdes han efter någon form av demokrati i de socialdemokratiska leden, där man fråga 100 pers och sedan säger någon ja. Även om Eliasson skulle vara ett bra val så bekymrar jag mig över att det blir toppen av partiet som gör valet av den nya partiledaren utan att medlemmarna får säga sitt. Den toppstyrningen är inte bra.

Jag tycker som jag skrivit innan att ”The party of no” men alla följare borde stanna upp lite, se till och pröva varje enskild person i partistyrelsen och VU genom att fråga medlemmarna om de har förtroende för dessa damer och herrar, samtidigt som man väljer ny partiledare.

Det är viktigt att de instanserna i partiet med riktig makt också har stödet från partimedlemmarna men det känns som att de som sitter i partistyrelsen och VU ser sig själva som dem som inte behövs att prövas. Med tanke på den djupa strukturella kris som socialdemokratin är i så måste man ta det lite lugnare och bygga upp en modern struktur som är transparent, demokratisk och djupt rotad nere hos gräsrötterna så deras tankar och funderingar mynnar ut i den riktningen som partiet tar i form av konkret politik.

Jag lämnade några rader hos Peter Andersson som var lite beska och jag vet inte riktigt om huvudlinjen i min kritik gick fram, men jag kan försöka utveckla det lite grann. Han skriver en bloggpost som handlar om att sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm inte har några lösningar på hur sjukvården skall finansieras, efter att ha problemformulerat så skriver han själv att han inte har ”färdiga lösningar på vårdens stora finansieringsutmaning”. Inget fel på kritiken i sig men att sedan säga att man inte själv har några lösningar är för mig som att bjuda motståndarlaget på en staffspark. Och vem dyker då upp som gubben i lådan och slår straffen för det blåa laget. Jo Kent Persson som kontrar Peter Anderssons post med en bloggpost med namnet ”Val vinns på egna meriter, inte andras kriser”, sedan kan ju jag tycka att alliansen vunnit val inte för att de är särskilt bra men mer att socialdemokraterna varit dåliga.

Socialdemokraterna skall vara väldigt klara med att de inte kommer att få några straffsparkar av media från det blåa laget som till exempel SvD, DN, Expressen och Aftonbladet. Det är viktigt att ha det på det klara att man gullar inte med en hungrig vargflock som journalisterna kan bli när de vittrar blod i luften. Det kan man se när det gäller vad som hände med Juholt, han gav dem för många infallsvinklar och han bjöd in dem att samtala om massor av saker som inte hade med sakpolitik att göra. Media som är allierade med det blå laget struntar fullständigt i saker som detta,  och det hjälper inte att påpeka att de ger det blå laget fripass samtidigt som de hävdar plikt att granska makten när de jagar Juholt överralt, eller jagade.

En process för att hitta en ny ledare borde ta tid och kanske lite extra lång tid just nu med tanke på det underskott av förtroende som råder för partiet. Löser man strukturproblemen som jag skrivit mycket om i andra poster då kommer väljarna tillbaka. Jag såg någonstans att folk som ser på sossarna gillar politiken men de skräms bort av de som leder partiet. Jag vet att det finns mycket ilska och irritation mot det gamla gardet i partitoppen som varit där ibland så länge som tillbaka till Göran Perssons tid, och då menar jag mitten av 90 talet. Jag har svårt att se att partistyrelsen och VU frivilligt kommer att sätta igång processer inom partiet som kan medföra att de blir arbetslösa då är det lättare att övertala Juholt att avgå och sedan låtsas som det regnar. Blir de bromsklossar till förslagen på grund av att de är rädda för att förlora ett privilegium. Sådana personer tolkar jag som dem som är där för att de gillar makt och detta kan göra att de ställer sin egen vinning i första rummet och partiets bästa i andra rummet.

Hursomhelst, jag stannar där, det finns mycket mer att skriva om men det kan jag lika gärna göra senare.