Posts Tagged 'folkpartiet'

Jasenkos sidospår syftar till att punktera och förminska Hassem Khemiris budskap.

Först vill jag säga detta när det handlar om fördomar mellan olika människor. Alla har fördomarna, men det är inte det samma som rasism. Det kan bli rasism om man agerar utifrån ett ytligt perspektiv där man klistrar på en negativ förväntning på någon människa för att de ser ut på fel sätt, tror på fel gud, kommer från fel land, har fel sexuell läggning. När man sedan tar det ett steg längre och behandlar människan sämre för att man tolkar dem som en sämre individ då kommer inslaget av rasism i full blom.

Man har redan flyttat individen in i ett fack av negativa egenskaper som man förväntar sig att dessa personer skall ha utan att känna denna person.

När Jasenko Selimovic svarar på Jonas Hassem Khemiris öppna brev så är han inte intresserad av att prata om Reva projektet som är orsaken till att Jonas skriver det öppna brevet till Justitieminister Beatrice Ask. Han delar med sig av sina erfarenheter i relationen mellan honom själv och olika myndighetspersoner som verkar inom polis men också hur den negativa särbehandlingen sett ut i skolan för att lärare har förutfattade fördomar om hur elever beter sig om de ser ut på ett visst sätt.

När jag läser Jasenkos svar till Jonas så får jag sådana känslor att Jasenko går som katten runt het gröt. Han skriver mycket om olika exempel där människor boende i Sverige upplever att de är särfördelade för att de känner sig hotade av andra grupper i samhället. Detta är Jasenkos sidospår. Det finns mycket att säga om de relationerna som människor har till varann men som jag skriver i första stycket i denna text alla har fördomar men det är inte samma sak som att man agerar på sina fördomar.

Det är svårt att från maktens sida där Jasenko sitter som statssekreterare för Ullenhag att förändra hur människor har sina relationer till varann och det är faktist inte det som Jonas Hassem Khemiris artikel syftar till.

Jasenkos parti folkpartiet har varit med och tagit fram de riktlinjerna som skapat Reva projektet som syftar till att polisen skall jaga papperslösa i tunnelbanan. Det är en strategi där människor som kanske inte ser ut som urtypen för att vara svensk medborgare blir stoppade och måste bevisa att de är svenska medborgare. Det räcker inte med att Jasenko skriver att Reva står honom upp i halsen och sedan skriver han inget mer. Det skulle vara intressant att veta varför Jasenko anser att Reva står honom upp i halsen. Han har inga problem att skriva väldigt mycket som inte bemöter kärnan i Jonas Hassem Khemiris artikel för Jasenko vill bygga ett jättestort sidospår som handlar om att alla känner sig särfördelade relationen människa till människa som lever i Sverige.

Så det känns konstigt när Jasenko kliver in som han beskriver det och talar till ”sin vän” på en sådan offentlig plats som DN. Jasenko sitter i en maktsfär som betyder att han kan vara med och styra politiken så att makten inte tar beslut som innebär att man tillämpar en politisk strategi som har en biprodukt där man kränker svenska medborgare som råkar se ut som papperslösa. De har också en biprodukt där polisens relation till olika grupper försämras helt i onödan.

Grejen är den att man kan inte skylla polisen för detta för de får order uppifrån som säger att de skall ner i tunnelbanan och jaga papperslösa. Det lustiga är att jag har sett reaktioner från personer som är med i den maktsfär som varit med och beslutat att detta skall ske där de ibland till och med har varit med och tagit beslutet att sätta detta projektet i sjön. Då står de som åskådare och kritiserar polisen när de utför någonting som de fått order att utföra av makthavarna.

För mig är den en självklarhet att personer skall behandlas lika i det offentliga rummet, i relationen med myndighetspersoner och på platser som man inte kan undvika att vistas på som människa. Ett exempel är skolan.

Jasenko och de övriga makthavarna kan vara med och driva en tydlig linje där kränkningar inte sker i mötet med polisen , i skolan och vid andra offentliga. De har makt att styra den utvecklingen genom att bestämma hur polisen skall jobba, hur lärare skall bete sig osv osv.

Jasenko och övriga makthavare har inte makt att styra hur människor skall förhålla sig till varann i möten på platser man väljer att vara på när fritiden tar vid. Där får man som människa försöka att vara så korrekt som man anser man vill vara i mötet med folk man inte känner och man väljer själv vilka man vill umgås med mer och vilka man vill umgås med mindre.

Egentligen finns det två sidospår i Jasenkos artikel. Det ena är att ösa på med anekdoter om relationen mellan människa och människa men också den kärvänliga tonen när han pratar till sin vän. Personligen stör jag mig på det ordbruket för om det var så ömsinta vänner hade de kunnat tala ut mellan fyra ögon, mailat eller pratat via facebook. Den irritationen flyttar fokus bort från kärnan i Jonas Hassem Khemris artikel som handlar om det som han beskriver som rasistisk myndighetsutövning.

För mig är det Jasenko statssekreteraren för Ullenhag som talar och syftet med hans artikel är att lägga ut de sidospåren jag redovisat och punktera debatten så att fokuset minskar på Reva projektet och hans partis eget ansvar för att sätta detta projekt i sjön. Så för mig när Jasenko kliver in i debatten och viftar distraherande och upprepar min vän, min vän så blir det bara patetiskt.

Jag kan konstatera att Jasenko borde utveckla sin kritik som han påstås ha mot Reva projektet, jag har sätt att när han fick möjlighet att göra just detta då fegade han ur. Så han kliver in i debatten och när journalisterna sticker fram mikrofonen då backar han.

Nu lägger jag ett eget sidospår som avslutning och det handlar om Jasenkos artikel som han publicerade för några veckor sedan. Artikeln heter ”När folket röstar fel är författningsdomstolen sista utposten”. När man skriver en sådan artikel så kanske det är dags att börja fundera på hur Jasenkos demokratisyn ser ut. Folket röstar aldrig fel och man får alltid det man förtjänar. Sedan är det inte lätt med demokrati, människor är inte ofelbara men alla andra instanser som bryter in och skall förvalta makten om ”folket röstar fel” andas diktatoriska tendenser. För mig är Jasenko helt ute och cyklar och jag blev knappast mer imponerad när han skrev svaret till Jonas Hassem Khemiri.

 

Annonser

Svenska medborgare som inte klarar godkänt i svenska, blir de av med medborgarskapet ? #svpol

Frågan tycker jag är relevant med tanke på att folkpartiet vill knuta kunskaper i Svenska som ett krav på att invandrare skall få svenskt medborgarskap.

Kan notera att det skrivs mycket om folk som hamnat i utanförskap. Varför lyfter inte folkpartiet frågan som handlar om att man statistiskt skall kunna mäta utanförskapet ? Begreppet är luddigt och det går inte att mäta för det finns inte med i den officella statistiken.

Det finns en fara i att peka på gruppen invandrare och måla upp dem som gruppen som står för arbetslösheten och ”utanförskapet”, i grund och botten är det lika förödande att vara i ”utanförskap” oavsätt var man en gång råkade vara född.

Två personer som båda är utlandsfödda kan ha olika problematiker och hinder som gör att de inte kommer in i arbetslivet vilket betyder att de behöver olika åtgärder för att komma rätt. Jag säger detta för att jag tycker att det är viktigare att titta på individen istället för var de är födda. Det skulle vara fel att plötsligt rikta extra åtgärder mot personer som råkar vara födda i utlandet för att de statistikt sätt tillhör just denna grupp för det betyder att någon annan grupp, till exempel arbetslösa födda i Sverige får en längre väg till riktad åtgärd som kan göra att de flyttas från arbetslös till arbetande.

Man måste se varje människa som en individ med en individuell problematik och utgå från den punkten.

 

Är man utbildningsminister bör man ha bättre koll på fakta.

Jan Björklund för väl säga att det är en lapsus som han gjorde den gången då han sa att Zlatan inte är född i Sverige, men jag undrar litegrann. Det kan ju knappast vara bra att i en debatt påstå att kärnkraften står för 50 % av elproduktionen när det istället ligger runt 40%.

Som minister skall man vara så påläst att man kan sådana basfakta. Kom ihåg att detta är en person som det bullrar om och där han i högt tonläge slår ner på den svenska skolan och beskriver den som en flumskola, det är nästan som ett varumärke för folkpartiet där denna paroll hålls väldigt högt.

Mannen som är folkpartiets företrädare undergräver sin egen trovärdighet när han slarvar med fakta i debatterna. Man borde vara extra noga med fakta just för att man är utbildningsminister för att stärka styrkan i budskapet om flumskolan för att inte riskera att bli betraktad som en flum minister.

Trovärdighet är en av politikernas viktigaste redskap.

Försvarsuppgörelsen som moderaterna påstår inte finns.

Jag läser Kents Perssons blogg där han påstår att de rödgröna inte har en försvarsuppgörelse.

Han pekar på Afghanistan och Sveriges militära närvaro där. Han tycker det är pinsamt när de kallar till presskonferens och säger att de inte är överrens.

Det är ingen svaghet att vänstern säger vad de står för i frågan , och det är ingen svaghet av de rödgröna att peka på skillnader i synen på Afghanistan, om man skall vara där eller inte där.

Majoritetsmässigt så är det en klar majoritet för att Sverige skall ha militär närvaro i Afghanistan, och ett vänsterparti kan aldrig få majoritet i riksdagen för ett tillbakadragande av Sveriges närvaro i Afghanistan.

Men här kommer en annan sida av frågan. Visst kan allians för Sverige med moderaterna slå på stora trumman och basunera ut hur fel de anser att vänstern har, moderaternas ledare beskriver vänsterns linje som nostalgisk, egoistisk och nationalistisk. Det är knappast en hemlighet att Moderaterna och vänstern inte kommer överrens när det gäller politiken och så har det alltid varit.

Man måste inte vara 100% överrens inom de politiska politiska blocken. En sådan sak som homoäktenskap där har Kd tagit strid mot det men de satt i samma politiska minoritet som vänstern sitter i sin profilering mot Sveriges militära närvaro i Afghanistan.

En annan vinkel av Afghanistanfrågan handlar om att Sverige har inte makt att själva bestämma ifall vi skall vara i Afghanistan eller inte. Det spelar ingen som helst roll ifall Sverige är politiskt överrens om närvaro i Afghanistan om USA bestämmer att det är dags att dra sig tillbaka. Nu kommer antagligen inte det att ske så länge USAs president heter Barrack Obama men efter hans tid vid makten om den nu slutar efter 4 år som president eller 8 år som president kan prioriteringarna förändras snabbt.

Sedan spelar det ingen roll hur mycket Sverige vill stanna eftersom vi är ett litet land.Vi kan inte sitta där ensamna med några tusen man och försvara och förbättra situationen i Afghanistan.

Konceptet med att vara överrens och ha en gemensam politisk agenda där man har en politisk agenda, som man för övrigt presenterar en månad innan valet och sedan bryter ett vallöfte av tio är inte imponerande.

När man till exempel inte uppfyller ett vallöfte om sänkt maxtaxa på fritids , en reform som hade beräknats att kosta 0,5 miljarder så hade aldrig för avsikt att genomföra den reformen över huvud taget. Jag kan förstå att det har en poäng att sitta och leverera ett sådant här vallöfte sommaren 2006 med pressen närvarande där alla fyra partiledarna leende framför kameran och säga att de är överrens. Något annan skulle ju vara pinsamt enligt folk på allianssidan av politiken.

Den största skiljelinjen mellan Allians för Sverige och de rödgröna när det gäller försvarspolitik är att Allians för Sverige vill ansluta Sverige till NATO medans de Rödgröna vill att Sverige skall bestämma själv vilka internationella insatser som de åtar sig att göra.

För övrigt tycker jag att det är dags att Alliansen ser till och skaffar sig en exakt ekonomisk definition av ”utanförskap” så att man i budgeten exakt kan mäta hur många som är i utanförskap. Detta borde ha varit klart 2006.

Ny Skop undersökning.

Gör detta lite hafsigt kanske men jag såg att Skop kommit med en ny opinionsundersökning så jag använder det förra inlägget ,

Jag tar bort den gamla Skop undersökningen och lägger in de nya siffrorna. Jag balanserar upp dem med de andra opinionsundersökningarna från andra bolag och viktar in dem beroende på hur många de har tillfrågat.

Då får jag följande resultat.

Sammanslagning av Synovate, Novus, Sifo, Skop och Demoskop ger följande resultat (8576 tillfrågade under perioden 30:e september till 3:e november)

Moderaterna 28,35%

Folkpartiet 7,19%

Centern 5,31%

Kristdemokraterna 4,4%

Socialdemokraterna 35,22%

Vänsterpartiet 5,16%

Miljöpartiet 8,16%

Sverigedemokraterna 4,14 %

Allianspartierna tillsammans 45,25%

De rödgröna tillsammans 48,54 %

The mother of all ”opinionsundersökningar”

Jag är inte så där fantastiskt imponerad av opinionsundersökningar. Jag tycker att de är ungefär som dagen väder. De frågar 1000 personer till 3000 och plötsligt blir det stora rubriker om mätningarna. Jag skriver detta för att balansera upp det jag tänker göra nu.

Jag tycker om siffror så jag tänkte, varför inte slå ihop alla de färskaste opinionsundersökningar och vikta dem baserat på hur många de frågat. Det måste ju vara mycket mer noggrann mätning än en ensam mätning.

Det finns ett inbyggt problem med dessa opinionsbildande mätnings institut. Oftast har de en ledning som har en politisk plattform som antingen lutar åt vänster eller åt höger i politiken. Jag kan lägga till en till faktor. Vad är det som säger att folk talar sanning när en okänd person för dem ringer och frågar hur de skall rösta ? Utgår jag från mig själv så tänker jag att de har ingen som helst rätt att få veta vad jag röstar på. Varför skall jag berätta det för en person som kanske till och med ringer från dolt nummer ? Så om jag bryr mig att svara när de ringer så väljer jag att helt enkelt inte säga vad jag ämnar rösta på eller klämmer till med ett parti som jag aldrig skulle tänka mig att rösta på. Hursomhelst, dags att kolla på siffrorna.

Tar en titt på Synovates sida här och plockar ut de senaste mätningarna.

Så här ser det ut

Opinionsundersökningar

Efter att ha räknat igenom detta har jag balanserat upp mätningarna baserat på intervjuvade istället för att ta snitt rakt över får jag följande siffror.

Baserat på 9269 intevjuvade enligt ovan.

M 28,29%

Fp 7,37%

C 5,4%

Kd 4,5%

S 34,97%

V 5,29%

Mp 8,25%

Sd 4,01%

Övriga 1,88%

Osäkra 14,31%

Notera att 9269 personer knappast representerar miljontals väljare. Om opinionsundersökningar skulle vara korrekta skulle rösträtten avskaffas och vi skulle på riksdagsplatserna fördelade genom telefonintervjuer.


juli 2019
M T O T F L S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Annonser