Posts Tagged 'förändring'

Tankar om det partiledarlösa partiet. #drev68

Med anledning av att Juholt avgått så har jag lite tankar och funderingar som jag kommer att vädra.

Frivillighet ?

Det sägs från officiellt håll att Juholt avgick frivilligt. Enligt mitt sätt att se det så har VU avsatt honom genom att övertyga honom att han borde avgå frivilligt för att annars ser de till att de lyfter bort honom från ämbetet. Jag tror att när ställs inför ett sådant ultimatum där man riskerar en öppen och blödande process i offentligheten där man genom att skapa en form av förtroendeomröstning där man samlar kongressen och avhandlar frågan om hans framtid där det kanske inte är säkert att den processen leder till att han avsätts. En sådan offentlig buktvättning av partiet undergräver partiet ännu mer och om VU var beredda att sätta igång en sådan process då är det bättre att gå åt sidan för att man bryr sig om partiet och vill skada det så lite som möjligt i den svåra situation som partiet är i. Jag köper inte de falska krokodiltårarna där många inom partiet som uttalat sig kritiskt mot Juholt och sagt att de vill att han skall avgå, att de plötsligt när det hänt är ledsna över att det hände. De fick precis som de ville och de borde fira istället, inklusive dem i VU som drivit denna frågan länge.

Media

Jag fattar inte att Socialdemokraterna själva bjuder in media att bli en part i processer som borde vara en dialog mellan partitoppen och deras medlemmar. Ett media som också själva medger att de gjort en del övertramp när det gäller jakten på Juholt. Att de själva tycker att det finns personer som gått över gränsen, den uppfattningen fick jag när inbjudna journalister satt och kommenterade avgången i Svt. Det så kallade krypskyttet där anonyma källor inom partiet läcker information till media. Jag vet inte vad jag skall säga om detta egentligen för jag tycker yttrandefriheten är betydelsefull men det borde vara så att partiet och deras officiella representanter har en policy att de aldrig kommenterar uppgifter som kommer från anonyma källor. Samtidigt om det är vissa typer av möten av känslig karaktär eller att man vill sitta och prata där det är högt till tak då borde man meddela pressen innan mötet att alla mobiler och andra kommunikationsverktyg kommer att vara otillgängliga för mötesdeltagarna. Detta är ett effektivt sätt att plocka bort alla ”direktsändningar” från det slutna mötet. Jag säger ingenting om att personer som är i partiet själva träder fram i egen person och kommenterar olika skeenden om man anser att det kan behövas, om man tycker att det inte kan tas i en dialog inom partiet. Jag upplever det som att media har haft stort inflytande över processen inom socialdemokratin, det är en blandning av Juholts egna öppenhet mot media där han själv bjudit in media att prata med honom om saker som inte handlar om politik vilket har bjudit in till att skapa det täcke som hindrade honom från att prata politik när han själv önskade göra detta.

Demokratin i partiet

För mig ser jag det som att VU har avsatt den kongressvalda partiledaren Juholt enligt det resonemang som jag nämner ovan. Konsekvensen blir att VU helt enkelt har skjutit hela den demokratiska processen i sank även om det inte officellt anses vara på det sättet. Att åsidosätta kongressens beslut och vilja är väldigt allvarligt och jag anser att ansvaret för att ha skapat denna situation vilar tungt på de personer i VU som övertalade Juholt att avgå ”frivilligt”. Personligen anser jag att samtliga 7 ordinarie ledamöter i VU skall avgå med omedelbar verkan och de 7 suppluanterna träder in i deras ställe fram till ordinarie kongress nästa år 2013. Det råder ett systemfel i socialdemokratiska demokratistrukturen, de har inga verktyg för att avsätta en partiledare utan de måste tydligen övertala en partiledare att ”frivilligt” gå åt sidan. Det råder också en konservatism där man försöker att värna om traditioner i partiet till ett absurdum. Tider förändras och med den kommer teknologisk utveckling som man måste hitta ett fullgott förhållningssätt till. Som exemplet ovan så kanske det inte är så bra att vid ”känsliga möten” ha mötesdeltagare som har direktkontakt med media och kanske använder detta som ett påtryckningsmedel för att påverka diskussionen i just det mötet.

Modellträningprincipen

Istället för att bara klaga över vad som är fel i socialdemokratin ur demokratisynpunkt anser jag att det inte är mer än rätt att presentera en lösning enligt mitt sätt att se det. Modellträningsprincipen innebär att man ett år innan ordinarie val kan ha ett öppet provval där alla som är medlemmar i partiet har rätt att lägga en röst enligt samma struktur som används när man röstar i val. Listorna ser likadana ut som de skulle göra i ett val med skillnaden att det är en lista för varje viktigt ämbete i Partiet. Varje medlem i socialdemokraterna har samma röststyrka dvs en medlem en röst. Man kan välja till exempel ”statsministerkandidat” där man kan ha en lista med folk som vill axla det ansvaret och där partiledningen har bestämt ordningen på listan men kryssar man för folk längre ner på listan så kan de flyttas upp eller ner alternativt att det är fritt att kryssa hur man än önskar och det blir så att den som får mest kryss är den som blir vald till statsministerkandidat för socialdemokraterna. Fördelen är att alla som är på listan är beredda att leda partiet i 4 år frammåt om de får mest röster av medlemmarna och en finess i det hela kan vara att även om man axlar rollen som statsminister efter valet så måste man få förnyat förtroende i en likadan omröstning 4 år senare. Det finns inga begränsningar för vilka personer som kan väljas på detta sätt och utan tvivel för de som blir valda på detta sätt kan svart på vitt visa att man har stödet i partiet. Det blir också ett sätt för att justera de lokala listorna för val till kommun, landsting och riksdag inför valet om ett år. Man kan välja ”skuggministrar” talespersoner för partiet i olika frågor där man officiellt blir ansvarig för att föra partiets talan inom vissa områden. Detta system innebär i princip ett avskaffande av partiledaren som position inom partiet. Partiet har en partisekreterare som meddelar om partiet beslutar om nya politiska policys medans ”statsministerkandidaten” blir mer av rollen som talar om övergripande ideologiska frågor men kan samtidigt hänvisa journalister med frågor angående till exempel miljö till en vald talesperson för miljöfrågor som också blivit vald eller utsedd av statsministerkandidaten. Är man i opposition anpassar man så att man har en uppsättning med personer som blir ”skuggministrar” enligt samma ordning som regeringen väljer att dela upp ansvaren. Det tråkiga här sett ut journalisternas synvinkel är att Socialdemokraterna har då en massa valda personer som är talespersoner för olika frågor och allting som handlar om saker som kommer från journalisternas anonyma källor eller frågor som handlar om privat karaktär , dessa frågor kommer inte svaras på eftersom de talespersonerna med ett specifikt område representerar inte sig själva i kontakten med journalisterna eller andra utan de representerar partiet och har till uppgift att föra fram partiets ståndpunkter i olika frågor.

Det blir en mer strikt hållning från partiet och det kommer bli fruktansvärt tråkigt sett ur journalisternas synvinkel om de är intresserade av saker som inte handlar om politik. Kanske väljarna själva kommer uppfatta det som otroligt tråkigt men hellre det än en kommunikation mellan partiets företrädare och media som handlar om allt annat är politik och sakfrågor.

Ett parti som är så stort måste ha representanter för partiet som kan visa att man har ett tydligt stöd i ryggen av sina medlemmar och detta får de genom modellträningsprincipen. Det blir också så att partiet får representanter som är där med ett tydligt mandat från sina partikamrater som vill att de skall vara där och toppen av partiet blir inte ett gäng med kompisar som har det svårt att flytta på sina gamla partikompisar för att man har en personlig relation till dem. Det blir ett urval där personerna är valda för att de har varit duktiga att kommunicera med sina medlemmar och kunnat övertyga dem varför de är rätt person att företräda dem. Precis samma förehavande som de skall vara duktiga på i en situation ett år senare när de skall försöka övertyga icke medlemmar att rösta på socialdemokratin.

Jag försöker inte leka någon besserwisser med att skriva detta, jag försöker bara hjälpa till och kanske bidra till att skapa lösningar så att partiet blir funktionellt och representativt för sina egna partimedlemmar och detta är det sätt som jag anser skulle ”fixa” just detta. Syftet är att flytta makten till medlemmarna och detta innebär att man flyttar makten från partitoppen ner till gräsrötterna så att representaterna för partiet tvingas hela tiden att ha en god och sund relation till gräsrötterna. Om de inte klarar av att upprätthålla denna sunda relation med gräsrötterna innebär detta att de kanske tvingas bort från sin position efter nästa kongressval som är då ett år innan valet, kanske att man skapar en tradition att man har provvalet tredje söndagen i september, med allt vad det innebär med kampanjer som om det vore ett riktigt riksdagsval.

Annonser

Pessimistpartiet

Tittar man på denna länk får man bilden av ett parti som är extremt luddigt.

Det enda positiva med denna ganska mörka bild är att orsaken till att alliansen har regeringsmakten handlar om sossarnas egen oförmåga att tydligt presentera sin politik.

Det handlar antagligen mindre om någon så kallad regeringsduglighet på allianssidan.

När man har konstaterat det så kan man säga att sossarna har sin egen framtid i sina egna händer. Det finns många gamla rävar i partitoppen som bör gå åt sidan för att ge plats för en ny generation politiker, eller kanske denna partitopp som varit med om att förlora 2 val i rad envist tycker att de skall hålla sig kvar till nästa val och förlora där innebär ju det att man i princip har givit bort nästa mandatperiod till alliansen och kanske sossarna gör ett katastrofval runt 15 till 20 %.

Så det är upp till socialdemokratin själva. Skall ni förändra nu eller vänta till nästa katastrofval som då kommer att tvinga den gamla partitoppen att lämna politiken.

Politiken handlar om att sätta sakfrågorna i centrum, om man skall förnya partiet är inte de personer som varit med på resan under de senaste två mandatperioderna rätt personer att sätta sossarna i rätt (?) riktning.

Finns det någon som på fullaste allvar tror att en partitopp bestående av personer som varit med att förlora två stycken val har några idéer kvar om hur detta skall vändas ?

Men visst kör i samma utslitna hjulspår och era politiska motståndare kommer att tacka er för denna platta attitud.

Man kan riva ner det gamla i ett parti men bevara de gamla andemeningarna som är partiets identitet, det som gjorde att de fick sin stora dominans under större delen av 19 talet.

 

Funderingar om Tunisien.

Jag har inte djupdykt in i nyhetsrapporteringen om Tunisien och deras folkliga resning för att plocka bort en diktator.

Jag kommer att tänka på Iran och revolutionen 1979. Där tog de bort en mycket hatad of elak diktator, folk jublade men sedan efter maktkampen i det landet så fick Iran en ny diktatur som var minst lika grymm.

Bara för att folket reser sig mot en diktator så behöver det inte betyda att de kommer att få ett politiskt styre som tar hänsyn till folkets politiska vilja.

Man vet vad man har haft, man har kännt förtrycket och jublar högt när diktaturen faller men man kanske inte är observant och ser vem eller vilka som kommer istället . När man upptäcker att de nya härskarna inte kommer med stor förändringar kanske det redan är för sent ?