Posts Tagged 'Kd'

Ser man till barnets bästa om man är för en lagstiftning som förhindrar barnet att bli till ?

Det är hela havet stormar i kommentatorsfältet hos SvD efter att KDs Hägglund skrivit att han motsätter sig en lagstiftning som tillåter ensamstående kvinnor att få hjälp att bli gravida med hjälp av staten. Där slänger han fram slagordet att varje barn har rätt till en mamma och en pappa. I de bästa världar ser det ut på det sättet att barnet har båda föräldrarna, eftersom KD ledaren betonar detta med rätten till en mamma och en pappa så är det lätt att läsa mellan raderna och se att för honom och hans moralgrund duger det inte med att ett barn har en pappa och pappa eller mamma och mamma.

Om det var så enkelt att familjer som består av en mamma och en pappa automatiskt utav denna fördelning blir dessa föräldrar som förser sina barn med en uppväxt som är barnens villkor och som får dem att växa och bli bra individer som vuxna, då hade allting varit frid och fröjd.

Nu är det inte så att ett barn som har en mamma och pappa och som lever tillsammans alltid får en uppväxt där de får en bra uppväxt utan barn kan fara riktigt illa trots att de har en mamma och en pappa som bor med dem.

Var jag försöker säga är att växa upp med en mamma och en pappa är inte automatiskt så att man får en bra uppväxt, och med detta vill jag också peka på att en person som är ensamstående med barn är inte automatiskt en dåligt förälder för sina barn.

När Kristdemokraternas ledare för fram sitt argument för att inte tillåta ensamstående kvinnor att få hjälp att bli förälder så påstår de att de tänker på barnets bästa. I verkligheten förneka de barnets rätt att få existera genom att vara för ett förbud eftersom är det förbjudet då blir inte barnet fött.

Så för Kristdemokraterna är det då bättre att förneka dessa barns rätt att födas för att de inte har en mamma och pappa.

Undrar vad Jesus sagt om detta, ett ställningstagande från ett parti som har konsekvensen att förneka barn att bli till för att deras förälder är ensamstående, det kanske finns någonstans i den kristna värdegrunden som kristdemokraterna påstår att deras politik vilar på. För mig blir det obegripligt.

Med de inte runt 10 % av väljarnas stöd som SD och KD besitter i riksdagen är de två partierna i kraftig minoritet i denna frågan men på grund av blockpolitiken har KD kunnat bromsa denna fråga fram till nu. Jag förstår att Alliansen vill städa bort dessa frågor långt innan valet så att de inte stör i valet och då blir det denna charad där C,Fp och M gör gemensam sak och KD får visa upp sin opposition mot detta. Spel för galleriet.

KD har förlorat detta och man ser hur lätt det är att köra över dem, hade vi inte haft blockpolitiken så är det många politiska lagar som hade blivit genomförda för länge sedan. Demokratin tar lite längre tid för hänsyn måste tas till KD som i viss grad har vetorätt i alliansen. Nu när de blir överkörda i offentlighetens ljus handlar det om att bli det utan att bli förnedrade eller att partiet tappar ansiktet. Om man tittar på hur media och bloggar surrar runt detta så verkar det som att det fungerat sett ur alliansens perspektiv.

Jag råkade ut för SvD censuren i kommentatorsfältet hos dem. Visst är det ingen rättighet att få skriva där hos dem men om censuren ligger på ett sådant plan att de inte tycker om de politiska ståndpunkterna och samtidigt håller fram andra skribenters åsikter i ljuset då blir diskussionen urvattnad.

Jag skriver detta för att visa på att det existerar, sedan får ni bedömma själva om det var rätt av dem att plocka bort min kommentar. Nu blir det standard att ta skärmdump varje gång jag postar hos SvD. Plockar de bort min kommentar så kommer kommentaren upp på min blogg istället.

Annonser

Byta ut Kd mot Mp och köra Alliansen vidare som att det regnar ?

Jag förstår inte SvDs skribents slutsats. Menar han verkligen att det är möjligt att dumpa Kd ur alliansen och plocka in Mp istället.

Om Mp vill göra politiskt självmord skall de naturligtvis gå med på detta. Tittar man på valanalysen från senaste valet så är det ungefär 70 % i Mp som identifierar sig vänster och säg att Mp annonserar innan valet att de går in i alliansen då kommer det bli massflykt från partiet. De kanske till och med får svårt att klara 4 % spärren.

 

Om Aron Modig (Kd) önskar ge ett försvarstal för riskkapitalister som urholkar vård, omsorg och skola så får han väl göra det.

Kd är ett parti som påstår sig stå för något de kallar för ett mänskligare Sverige, i praktiken tar de oftast sida med riskkapitalister istället för att stå på väljarens sida. En av de starka väljargrupperna som Kd har är pensionärerna, de röstar på Kd i förhoppning att de skall få någon politik tillbaka. Jag kan inte på rak arm peka på ett enda förslag som Kd drivit igenom som gynnat den målgrupp som röstar på dem.

Man kan ju tro att ett parti som kallar sig för kristet lyfter fram en kristen värdegrund, men det verkar mer som att den enda tron handlar om att staten är ond och all statlig verksamhet skall flytta till den privata sfären. Den enda tro de förvaltar i verklig politik handlar om tron på att den privata marknaden löser alla problem.

Man får skriva musik, man får också skriva med ett politiskt budskap, sedan är det upp till var och en ifall vi vill lyssna på det. Aron Modig (ordförande KDU) tycker inte om att Wiehe skall vara med i ”så skall det låta” i tv4. Det är ju ingen som tvingar honom eller andra Kd supportrar att titta på programmet. Man kan göra något helt annat istället.

Jag minns att de rader som Aron Modig citerar i sin debattartikel är textrader som har varit uppe på tapeten tidigare. Om man lyssnar på hela sången så beskriver det en situation där någon förlorar allt och han försöker fånga upp den frustrationen och utsattheten som en sådan person kan känna. Läser man hur Wiehe själv skriver om låten så kan man se att han började skriva låten för ungefär 20 år sedan då det också var lågkonjunktur. Så när Aron Modig talar om att låten handlar om Sverige idag så kunde den lika gärna handlat om Sverige i början av 1990 talet.

Hatpropaganda kallar Aron Modig detta, tro tusan det att man inte älskar banken för att man tvingas flytta från huset för att man förlorat jobbet och klara inte av amorteringarna. Men jag menar, vem är hatet riktat mot ? Det är inte någon speciell person utan ett synsätt där man har ett politiskt system där folk tjänar pengar på någon annans välfärd.

Där kvalitén i vård, omsorg och skola urholkas för att andra kan gå in och tjäna pengar samtidigt som blöjorna vägs, betygsinflationen ökar och gamla lämnas att dö framför en TV på en vårdinrättning.

Här är några andra textrader från samma sång.

Fick din morsa dö på golvet
i en sjukhuskorridor
Får din farsa gå och lägga sej
på hemmet klockan två
Går dina ungar i en skola
som stinker av urin
medan staten ger miljarder
till svindlare och svin

Jag får känslan av att många Kd supportrar tolkar världen i svart eller vitt, ont eller gott så att det alltid blir de extrema vinklarna som kommer fram. Det blir i Aron Modigs värld en Wiehe som blir diktaturkramare samtidigt som USA blir den goda kraften i världen. Det finns många exempel på länder som blivit stöttade av USA där de backat upp en stat som är en diktatur, och detta endast för att det passade USA bäst vid den tiden. Jag har aldrig sett någon stark kritik från Kd anhängare mot diktaturer som har existerat med USAs välsignelse.

För mig lider Kd av ett demokratiskt underskott i den egna partikulturen eftersom de anser att man skall kunna dölja de olika grupper som vill donera pengar till ett parti. Med den utgångspunkten tycker jag att Aron Modig sitter på väldigt höga hästar och pekar med hela handen samtidigt som det inte är särskilt rent städat framför Kd dörren.

Skall man gå ett steg längre och titta på hur Kristdemokraterna i praktiken är en del av det regeringsunderlag som godkänner svensk export av vapen till länder som saknar demokrati så kan man lugnt säga att selektiviteten är stor när det gäller vilken typ av diktatur man skall lyfta fram och attackera samtidigt som men håller klabben och sitter ner som Kd riksdagsman och trycker på knappen som godkänner exporter till godkända diktaturer.

I kristdemokraternas principprogram från 2001 står det att ”vapenexporten skall begränsas till demokratiska stater och omgärdas av noggrann kontroll” i praktiken är det bara vackra ord utan politisk tyngd.

Tittar man på diagrammet här ovan så ser man en tydlig brytpunkt efter 2006 där exporten till ”ickedemokratier” ökar dramatiskt. Jag skall inte övertolka detta men konstaterar att det ligger till på just det sättet. Om denna Kristdemokrat är ängslig över Mikael Wiehes sånger som handlar om frustration över ett system som devalverar människovärdet och urholkar de gemensamma resurserna och samtidigt är knäpptyst när det gäller demokratiunderskottet i det egna partiet och det egna partiets frikostliga stöd för export till diktaturer då kan man inte kalla de annat än att de är hycklare.

När man talar om till exempel miljöpartiet så har de en tydlig profilering för miljöfrågor något som väljare också identifierar dem som, talar man om kristdemokraterna så knuter man inte dem samman med ett parti som håller det mänskliga värdet högt, det verkar vara viktigare med det enkla synsättet om den onda staten som oftast förknippas med ord som kommunism och den goda marknaden som löser alla problem.

Det skulle vara kul ifall kristdemokraterna stod upp för en kristen medmänsklighet som ofta förknippas med solidaritet, men även för grundläggande demokratiska principer där man stenhårt blockerar export till länder som saknar grundläggande demokratiska principer.

Alliansvännerna kramar Hägglund bort från partiledarposten.

Det verkar som det brinner någonstans i de borgerliga domänerna för alliansen för plötsligt rycker de borgerliga tidningarna ut till försvar för partiledare Hägglund. Med sina blå brandbilar rycker borgerliga tidningar och bloggare ut för att släcka opinionsbranden som kräver att Hägglund skall avgå. Det får inte hända att denna ledare faller verkar vara den allmäna uppfattningen hos alliansvännerna.

Det hela börjar med en debattartikel där motståndarna till Hägglund som består av moralkonservativa och marknadsliberalister som utmanar en Hägglund som politiskt sätt ligger en bit till vänster om dessa falanger. När de presenterar sig själva så är det intressant att de ser sig själva som ett parti som står på familjens, barnens, de äldres och alla andras sida med en bärande (kristen ?) etik som genomsyrar hela politiken.

Med tanke på hur få saker de får med sig i budgetförhandlingarna med alliansen så är det få förslag som underlättar för de grupper som kristdemokraterna påstår att de representerar. Vad fick de igenom i budgetförhandlingen med sina alliansvänner ? Avdragsgilla gåvor var väl det enda egna förslaget ?

Det är väl ingenting att stå och skryta med i valstugorna veckorna innan valet att den enda verkliga politiken som Kristdemokraterna får igenom är en rabatt för dem som skänker gåvor till välgörande ändamål. Man raggar inga nya sympatisörer med en sådant svagt ”trackrecord”.

Det är också ett magert byte från budgeten som Hägglund bär med sig hem till kristdemokraternas domäner efter en budgetförhandling. En kombination av dåliga opinionssiffror och magert byte i budgetförhandlingarna grundar för krav på Hägglunds avgång. Lägger man till att Kd har gått tillbaka i de senaste valet och närmare en tredjedel av deras väljare antas bara vara till låns från andra allianssympatisörer då har man inte ett parti framför sig som är trängda från alla håll och kanter.

Jag tycker det är konstigt att ett parti med så mycket bekymmer kör ”business as usual” som om allt är som det borde vara. Kristdemokraterna är ett litet parti som är i ett liveget tillstånd. De sitter fast och få vara med i Alliansen men deras inflytande är minimalt. De är så mycket höger i politiken så de skulle ha svårt att sätta sig upp mot Moderaterna och ta en vågmästarposition där man säger att man föredrar att samarbeta med allianspartierna men förbehåller sig rätten att förhandla med vänstersidan i politiken.

Grundproblemet är att ingen vill kasta bort sin röst på Kristdemokraterna som ter sig så svaga när de skall göra upp med alliansen. De viker ner sig så lätt och det är kanske därför som många borgerliga tidningar och bloggar kommer till Hägglunds försvar.

Alliansvännernas lovsong till Hägglund gör mer skada än nytta för Hägglund. De sjunger denna lovsong därför att Hägglund är en person i Kristdemokraterna som är företräder den falang inom kristdemokraterna som gillar allianssamarbetet och de som står på andra sidan och utmanar Hägglund är representanter för en falang som är mer högerkonservativ med en säker väljarkår men så mycket mindre att de inte skulle klara 4 % spärren.

Alla alliansvänner glömmer en sak.

Det är inte Folkpartiet, Centerpartiet eller Moderaterna som skall vara nöjda med Hägglund utan det är de personer, kristdemokraterna själva som skall vara nöjda med sin partiledare. Om det blåser upp till strid om partiledarpostern då kanske det är bättre att ta ett steg tillbaka och låta det ha sin gilla gång istället för att hoppa in och försöka tala väl om en partiledare för ett parti som man aldrig skulle föredra att rösta på eller bara rösta på för att de stödjer Reinfeldts projekt Allians för Sverige.

Andra som skrivit om detta

Per, Peter, Fredrik, Maria, Thomas, Kent, Högberg, Alliansfritt, tokis moderatis, Martin, Peter,

Göran Hägglund, anser du att homosexualitet är en synd, kan vi verkligen få ett mänskligare Sverige om vi uppfostrar våra barn så – och skall personer som propagerar för detta tillåtas vara kvar i ditt parti?

Detta är inte min fråga men Uffe Wickberg försöker ställa denna fråga till Göran Hägglund men han har inte hört av sig.

Någon från kd som känner sig manad att föra fram frågan till Hägglund så han kan svara på frågan ?

Kd räknas inte.

Sitter och funderar lite över senaste opinionsmätningen där Kd tangerar under 4 %. Nu skall man alltid vara sunt skeptiskt mot opinionsmätningar därför att de är som att ta ett stickprov, det är stora felmarginaler och vi talar inte om fakta när det gäller opinionsmätningar.De borde inte räkna med ett procentuellt stöd under 4 % när de jämför mellan blocken. 3,8% är inte procent som de kommer kunna tillgodoräkna sig.

Men om , jag menar verkligen om siffrorna för Kd stämmer och de ligger under spärren så hoppas jag att de tappat några procentenheter till följd av Odells skitretorik. Samtidigt kan jag gissa att Kd har trogna väljare som knappast byter parti så ofta. Jag tror att Kd är väldigt populär bland människor som ligger på 60+ i ålder men det är mer något jag höftar på känn utan att egenligen veta.

Om det nu är så att Toblerone-retoriken har tagit några procentenheter från ”verklighetens folk” så kan det vara det som är tungan på vågen när det gäller partiets vara eller icke vara efter 2010 års val.

Jag hoppas att vi slipper skitsnacket och att vi får sakpolitik i detta val.

bloggar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Fyra procent partiet som beskriver sig som ”verklighetens folk” har talat.

Tittar lite på Hägglunds opinions inlägg i DN om jämställdhet. Först om begreppet verklighet. Det är knappast så att ett parti som snubblar runt 4 % spärren kan ens försöka att beträda sig rollen som ”verklighetens folk”, inte ens sossarna runt 30 % kan säga att de är verklighetens folk. Och om man sitter med 4 % och tror att man lever i någon form av verklighet så är det 96% av befolkningen som lever som overklighetens folk.

Beskrivningen är tandlös. När det gäller verkligheten om kvotering där lever Kd någonstans på 50 talet. Mamma, pappa, barn. Kvinnan är oftast hemmafru och mannen jobbar. Jag skrev om detta för några dagar sedan och den posten kan man hitta här. Kan lyfta fram Mps funderingar kring föräldraförsäkringen och ställa den mot Kd.

Mp vill förlänga föräldraförsäkringen till minst 18 månader, De vill dela den lika mellan föräldrarna, man skall kunna överlåta månader mellan föräldrarna men även till andra vuxna i barnens närhet.

Och detta vill Kd.

Kd vill inte tvångsfördela föräldraförsäkringen för familjer.

Eftersom Kd tungt vilar på grunden av kristna värderingar kan man gissa att när de talar om familjen så handlar det om mamma , pappa, barn. Folk som har registrerat parterskap och barn är knappast något som kvalificerar sig som familj i Kds synsätt. De är det enda partiet av sju som inte vill införa en delning av föräldraförsäkringen.

Faktum är att Mp:s synsätt på föräldraförsäkringen ger föräldrarna mer tid och mer frihet för för föräldrarna att bestämma eftersom det finns en möjlighet att överlåta månader till andra vuxna i barnets närhet. Mor eller farföräldrarna kanske ?december 2018
M T O T F L S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Annonser