Posts Tagged 'ledare'

Jag läser ledare 12 mars 2014

Sundsvalls Tidning (lib)

Det finns ingen motsättning mellan att å ena sidan utöva påtryckningar gentemot EU och Rumänien, och att samtidigt erbjuda akut hjälp åt en medmänniska i nöd.

Det handlar om tiggeri och hur lösningarna kan se ut för att minska tiggeriet. På ena sidan de mer hårdförda som ser att förbud mot tiggeri skulle vara lösningen, medans de på andra sidan har en mer pragmatisk inställning att hjälpa de som kommer hit samtidigt som man har en öppen dialog med till exempel Rumänien och EU för att hitta gemensamma lösningar. Vi är med i ett EU där Sverige har förpliktat sig att underkasta sig vissa regler. Jag är inte så insatt i dessa regler men jag tror det handlar om att man kan vistas 3 månader i annat EU land så länge som man inte belastar det sociala skyddsnäten. Då får vi anamma dessa regler på gott och ont, om det nu finns någonting ont med det. En dialog med Rumänien kanske sätter saker i rullning som på något sätt skapar lösningar på detta. Hur den lösningen ser ut. Ja det kan inte jag se.

 

Annonser

Jag läser ledare 11 mars 2014.

Smålandsposten (m)

I en artikel i Skånska dagbladet från kravallerna 2009 med rubriken vänsterpartist försvarar våld redogjorde Brunnström för sin syn på våld och politik. Han uttryckte bland annat att vissa situationer krävde en högre grad av militans. Han efterlyste inte ett stopp på våld, utan bara bättre kommunikation inom vänstern. Han nämnde särskilt den autonoma gruppen Antifascistisk aktion, AFA. Det handlar inte om personer från mars, det går att snacka med dem, försäkrade Brunnström då.

Med anledning av våldet som skedde i helgen i samband med demonstrationer i Malmö så ser denna moderata ledare möjligheten att damma av en intervju med Pål Brunnström.   Brunnström är nyinvald i Vs styrelse och de länkar då det som stod i den gamla artikeln till att V valt in en våldsromantiker i deras styrelse. Han har antagligen blivit fulciterad och det kommer kanske bli så att han ännu en gång får upprepa att han är emot våld som politisk metod. Det kanske är så att politiker blir tvugna att göra en egen inspelning av intervjuerna när journalisterna frågar ut dem så att de kan parera fulciteringar ?

Västerbottens-Kuriren (fris lib)

Ryanair har under lång tid använt sig av inhyrd personal och piloter som tvingas vara egenföretagare. Direktflyg är bara det senaste exemplet på hur modellen sprider sig. Risken är, menar exempelvis fackförbundet Svensk Pilotförening, att ökad stress och otrygga villkor går ut över flygsäkerheten.

När jag tänker på de arbetsvillkor som piloterna jobbar under då underar jag om detta kommer leda till en olycka där många passagerare får sätta livet till. Visst, man vill åka billigt till sina destinationer men billigt kan också medföra olycka på grund av olika typer av bristande uppmärksamhet från piloten.

Blekinge Läns Tidning (ob lib)

Hon menade, att det var besluten i början av 70-talet som faktiskt har lagt grunden för dagens utfärdsbacke. Hon har medhåll i sin uppfattning. Jan Björklund pekade också ut skolreformen 1972 som den stora boven i dramat – då allt skulle avskaffas. Tanken, att alla skulle få tillgång till den klassiska bildningstraditionen oavsett bakgrund, försvann i och med att examenskraven försvann. Arbetarklassens grabbar drabbades, menade han.

Fp och synen på skolan. Detta med att säga att det är någon annans fel visar inte att man är regeringsduglig. Jag läste för ett tag sedan om olika länder som genomfört skolreformer, det var en artikel med 4 olika exempel där man kunde se mätbara effekter av reformerna efter 4 år. Jag tror inte på den där 70 tals teorin att allt gick fel där. Jag tror inte heller att ett politiskt block som alliansen behöver 8 år för att förändra negativa trender i skolan om man hade varit intresserade av att göra något åt det. Det viktigaste som alliansen prioriterat när det gäller skolan handlar om att försvara näringsidkarnas rätt att ta ut vinst i skolan.

 

Jag läser ledare 10 mars 2014.

GP (lib)

Men att blocköverskridande samarbeten funkat i enskilda kommuner betyder inte att det skulle göra det i riket. Det är stor skillnad på praktisk kommunalpolitik och rikspolitik. Dessutom står det lika klart att det som funkar i den ena kommunen inte skulle göra det i den andra.

Alliansen är en tvångströja öppnar ledaren med och skriver ur sitt politiska synsätt beskriva var de anser att folkpartiet skall stå. Med alliansen och mot socialdemokratin. Jag är inte så säker på att alliansen är den dörröppnare som det var för folkpartiet när det startade för cirka 10 år sedan. Jag tror att väljarna har tröttnat och att det finns stor risk att Björklund inte längre kommer att vara partiledare efter valet. 

Sydsvenskan (ob lib)

”Den dag alliansen inte fungerar ser jag inga skäl att fortsätta krama den”, säger Thomas af Bjur, landstingsråd i Sörmland.

Ledaren beskriver alliansen som tvångströja och visar opinionsläget som bevis på att det kostar på att vandra i Moderaternas skugga. Själv är jag inte så förtjust i blockpolitik för det begränsar partiernas handlingsfrihet, samtidigt har jag förståelse för att de borgerliga håller ihop, historiskt sätt har de förlorat väldigt mycket när de inte dragit åt samma håll. Saken är den att partierna i alliansen uppfattas inte som jämnbördiga i väljarens ögon. Det borde vara så att sitter 4 partier i en allians så borde de har lika mycket att säga till om.

Helsingsborgs Dagblad (oavhänglig)

Det finns ett stort stöd för ett allmänt och skattefinansierat sjukvårdssystem och medborgarna ska därför kunna lita på att det fungerar när de behöver vård. Men kan vården inte leverera kan själva systemet börja ifrågasättas. Ett tecken på att så sker är ökningen av antalet privata sjukförsäkringar. På fem år har de ökat med 67 procent. Nästan 600 000 svenskar har privata sjukförsäkringar i dag.

Alliansens Sverige tar form på ett sätt som de önskar. Ge jobbskatteavdrag i ena handen men tala inte högt om var man blir tvungen att skära för att betala jobbskatteavdraget. Artikeln beskriver det enorma patienttrycket som riktas mot sjukhusen i Sverige och hur man har svårt att upprätthålla isolering och hygienrutiner. Vem vill dö för att man råkar ut för dödliga bakterier på ett sjukhus därför att man inte har råd att upprätthålla den standard som krävs ?

Östgöta Correnspondenten (ober borgerlig)

Valrörelsen har börjat. Här märker vi det bland annat genom att Linköping förra veckan tapetserades av affischer med texten ”Mer personal går före vinst. Stoppa utförsäljningen av Linköpings äldreomsorg”. Avsändare var Socialdemokraterna. Av texten att döma är det lätt att tro att S är emot att privata utförare. Att välfärden ska förbli i offentlig regi. Så är det emellertid inte alls.

Jag tror inte socialdemokraterna vinner någonting på att marknadsföra sig som ett parti som är emot vinst inom äldreomsorgen. Folk är inte idioter och sådana här kampanjer kan göra att människor blir förbannade och skippar att rösta på S och väljer något annat istället. Visserligen är det en borgerlig tidning som påpekar detta men det gör det inte fel ändå även om det kommer från sossarnas motståndarsida.

Nerikes Allehanda (lib)

Markus Allard blev utesluten ur både Vänsterpartiet och Ung vänster sedan han uttryckt stöd för Revolutionära fronten. Sedan antydde han att något nytt skulle bildas. Och det blev Örebropartiet.

Revolutionära fronten är en organisation som tar sig friheten att själv skipa rättvisa genom att attackera personer i högerextrema kretsar. Det kan en rättsstat inte tolerera. Och det var därför inte konstigt att Markus Allard uteslöts ur Vänsterpartiet.

Jag kan tycka att ett nybildat parti med våldromantiska inslag borde ha ett namn som bättre placerar sig på den politiska skalan så folk vet var de har sina sympatier. Efter extravalet i Örebro förlorade koalitionen med Kent Persson (M) makten i Örebro och istället blev det en koalition mellan sossarna, centern och kd. Deras önskemål för en allians handlade om att inte behöva samarbeta med vänstern där. Jag har sett dem som uttryckt sig hos V som delvis pekar på Allard som personen som gjorde det omöjligt för V att samarbeta med S. Nu när Allard bildat Örebropartiet väljer V att meddela de som vill vara på Örebropartiets lista inte längre kan räkna sin som aktiva i V. Det låter fullkomligt logiskt.

Upsala Nya Tidning (lib)

Två regeringspartier, Folkpartiet och numera också Kristdemokraterna, har pekat på den ryska attityden till de tidigare sovjetrepublikerna sedan långt före Ukrainakrisen och också argumenterat inom regeringskretsen för ökade försvarsanslag.

Visst kan man spekulera i om frågan när det gäller ökade försvarsanslag skulle bli en valfråga som gör att människor byter parti. Jag tror inte det. Visst kan folkpartiet och kristdemokraterna reagerar på det men jag tror inte att de har något mandat att ta upp frågan inom alliansen där de flesta ser moderaterna som de som bestämmer.

Vestmanlands Läns Tidning (lib)

Alliansregeringens opinionsmässiga nedgång startade efter Carema-affären och väljarstödet har aldrig återhämtat sig. Den mediala bilden av kissblöjan som vägdes för att spara pengar lever kvar i väljarnas medvetande, och även många borgerliga väljare verkar ha accepterat ett givet samband mellan vinstintressen och en urholkad välfärd

När varumärket blir så trasigt att det blir ett öknamn då byter man namn vilket Carema gjort. Att byta namn löser inte problemen utan man måste leverera en service som kunderna tycker om. Det är nog som de skriver i ledaren att det började med Carema affären. Alliansens klumpiga sätt att hantera det har inte charmat väljarna.

Norrländska Socialdemokraten (s)

”Att sänka studiebidraget drabbar främst dem som kommer från studieovana familjer med lägre inkomster. Det gör att steget att gå vidare till högre studier ökar”, säger S-riksdagsledamoten Hannah Bergstedt, Piteå.

Efterspel på alliansens beslut att sänka bidragsdelen för studenterna. Det mest skrämmande som jag kan tycka med det hela handlar om själva metodiken och förfarandet till att detta infördes. Det känns som en blixt från klar himmel. En nödåtgärd som försöker att lappa ihop och finansiera jobbskatteavdraget. Jag tror inte att det är många som imponeras över detta. Nu blir det studenterna som skall finansiera jobbskatteavdraget. 

Skånska Dagbladet (c), Malmö

Fö­re­tag som leds av kvin­nor har en ge­nom­snitt­lig vinst­mar­gi­nal på 7 pro­cent, me­dan de som leds av män har 8,4 pro­cent. Re­sul­ta­tet har över­ras­kat Fö­re­ta­gar­nas vd Eli­sa­beth Thand Ring­qvist som trott att kvin­nors ofta stör­re för­sik­tig­het skul­le kun­na ge en bätt­re vinst­mar­gi­nal, men istäl­let vi­sar det sig att ett mind­re risk­ta­gan­de ge­ne­rellt ger mind­re vinst.

En annorlunda infallsvinkel i genusdebatten. Nu har jag inte sett datan som denna undersökning baseras på och detta behöver egentligen inte betyda någonting. Hur många procent av de undersökta bolagen har en kvinnlig VD ?

 

 

SvD vågar inte att ta debatten när de skriver en ledare om skribenters önskan att censurera och begränsa debatten. #Svpol

Tala om att kasta sten i glashus. Ivar Arpi skriver kritiskt om Åsa Linderborg, Ali Esbati och Janne Josefsson.

Åsa tycker om censur i Arpis tolkning av hennes svar på Jasenkos ”Min Vän” artikel i DN.

Den frågan som hon ställde om det var statssekreteraren eller privatpersonen som skrivit artikeln det får henne senare att bli besviken att artikeln publicerades hos DNs kultursidor och tycka att det kanske inte borde hänt. Ok då blir man väl en censurist i Arpis ögon. Själv tänker jag att Jasenkos artikel hade passat utmärkt under DN debatt eller opinion. Det är faktist svårt att veta i vilken roll Jasenko skriver sin artikel. Det var ju inte hans vän som han överdoserade artikeln med.

Ali Esbati får sig en avhyvling för att han beskriver det som att han inte vill ta debatten. Om jag fattat det rätt så handlar det om att inte ta de debatter där man anser att frågeställningen är fel. Till exempel när en journalist frågar ”Hur mycket invandring tål Sverige?”   han förklarar resonemanget i detta klipp från Agenda.

Kritiken mot Janne Josefsson är lite rolig, ett tema om att han blandar bort korten. Grejen är den att när det blåser rejält runt hans reportage då står han där och lyssnar på kritiken. Jag minns för länge sedan i början av 90 talet när han gjort ett reportage om Bergsjön i Göteborg. Eftersom jag är uppväxt där så minns jag att han tog sig ut till Galaxens fritidsgård och mötte alla arga kritiker mot reportaget. Det är inte alla journalister som vågar med sådana saker och det visar att han ämnar att vara tillgänglig för att svara på kritiken. Så tycka vad man vill om Josefssons smidighet så fick SvD iallafall till en glassig rubrik till ledare.

Själva glömmer SvD att öppna kommentatorsfältet för den ledaren com handlar om andras påstådda önskan till censur, påstådda önskan till att undvika debatterna eller andras journalistiska klumpighet.

Detta gör ledaren till lyteskomik för i den lilla skyddade verkstaden som heter SVDs ledarsida där får det inte plats för andras synpunkter, men visst ledare skall vara så här men jag skall göra en Åsa Linderborg här i kritik mot SvDs ledare.

Jag tycker det är fel att de publicerade den som ledare eftersom artikeln handlar om journalistisk öppenhet och denna artikel borde inte ha skrivits av ledaredaktionen. Den passar inte in där för ledarartiklar handlar inte om att debattera utan att ”peka med hela handen”. Det blir Göran Persson över det och den hsb jargongen som var knutet till hans ledarstil.

Eftersom jag skriver att jag inte tycker att artikeln borde publicerats som ledare hos SvD så blir det väl lätt för vem som helst att övertolka det som att tycker att den inte skulle publiceras i SvD. För jag skriver ju inte och föreslår att den kunde publicerats på SvD opinion eller liknande.

Alla tidningsredaktioner har fler debattartiklar som skickats till dem än vad senare hamnar i tidningarna. Urvalet av artiklar kanske inte skall tolkas som censur, men man väljer artiklar som man anser passa den politiska profilen som man företräder. Det är inget fel med det och man kan gissa att om DN inte publicerat Jasenkos artikel så hade någon annan gjort det istället.

Svenska dagbladet har 59,5 miljoner skäl att inte attackera vänsterpartiet på grunden att det är för en jämnare fördelning av resurserna genom skattesedeln.

”Partiprogrammet har dock fortfarande en grumlig bottensats av ”ekonomisk demokrati” och tilltro till staten som frälsare.”

Orden är skrivna av en av ledarskribentena på SvD som nu vässat knivarna för att undergräva vänsterpartiets nya ledare.

Visst inget fel i det att en som skriver för en tidning som är oberoende moderat att skicka lite beska droppar till vänsterpartiet, men vad blir det för soppa som de kokar ?

Jo det handlar om en historiebeskrivning där man knuter an diktaturer och länder som inte längre finns till vänsterpartiet som om de på något sätt bär ansvar eller håller med om de typer av förtryckande system som de representerade under kommunismens slöja.

I ett sådant hopkok måste den ”oberoende moderaten” nämna, Sovjetunionen, Stalin, Chaves, Gaddafi, massdöd för att nå ideologins mål, Gorbatjov, Chrustjov, och en djupanalys av Sovjetunionens fall.

Detta skall tydligen på något sätt representera bilden av vad som är att förväntas av ett Vänsterparti i Sverige om de får politiskt inflytande över politiken sett från den ”oberoende moderatens” perspektiv. Visst, det går att göra samma historiebeskrivning av alliansen, med den skillnaden att jag gör någonting som är mer konkret där man tydligt kan se vem som är ansvarig.

Ansvar är ett av de orden som betonas väldigt mycket från alliansens sida och jag tycker det finns en poäng med att visa att alliansen inte skyr diktaturer lika mycket som rödgröna sidan och jag gör det med ett diagram.

Notera brytpunkten där vi byter regering 2006 och plötsligt förändras Sveriges politik när det gäller vapenexport till diktaturer, och dessa sympatisörer till alliansen skall skriva om hur avskyvärda diktaturer är när deras ideologi är mer tolerant mot diktaturer jämfört med ett regeringsunderlag där majoriteten handlade om V, S och Mp.

Lovisa Lamm har skrivit en bok om Nordkorea, i en intervju med Birger Schlaug berättar hon om boken och det finns ett intressant avsnitt som handlar om hur det gick till när Sverige öppnade ambassad i Nordkorea på 70 talet. Man skulle kunna tro att det var kommunister som var pådrivande för att Sverige skulle öppna ambassad i Nordkorea men i 70 talets röda Sverige var det faktist näringslivet som pushade på för att de såg goda förutsättningar att tjäna pengar inom gruvnärningen. Det öppnades en handelsväg med denna vidriga diktatur och det var bara ett företag som protesterade mot att Nordkoreanerna köpte varor av dem. Det var Tylö bastu som hade en VD som skrev en debattartikel där han protesterade mot att ett land vars ledare förtrycker sitt folk samtidigt skall handla lyxvaror.

Reaktionen blev att andra som idkade handel med Nordkorea eller hoppades göra detta tystade ner denna kritiken. Jag lyfter fram det som ett exempel för att peka på att när marknaden är pådrivande så bryr man sig inte om ifall de gör affärer med en motpart som är diktator och som lever i ett land där folket förtrycks.

Så tillbaka till den ”oberoende moderaten” som skriver en artikel där han knuter an Vänsterpartiet i Sverige med Stalin, kommunismen i den diktaturstaten, hur folk dog, så får man lätt bilden av att vänsterpartisterna i Sverige bär ansvar för vad som hände under Stalins styre. När Jonas Sjöstedt föddes hade Stalin redan varit död i många år, jag nämner det som en liten parantes och för att förtydliga hur dålig den kritiken är mot vänsterpartiet.

Svd som tidning må påstå att de är emot att ha ”staten som en frälsare”. Det är ganska överdrivna ord med tanke på att SvD i år får ett bidrag från staten på 59,5  miljoner kronor. Om de är så ideologisk hårt drivna som de uttrycker sig i skrift så borde de avstå från detta bidrag från staten eftersom de tycker inte om att vara en del av ett system där staten blir en frälsare som står för fiolerna.

Jag har aldrig sett ett sådant ideologiskt avståndstagande från SvD så jag antar att de tar allt det kan komma över i bidrag från staten utan några djupare ideologiska grubbler och blir då en del som genom sitt handlande sanktionerar bidragsberoende. Det kanske är trovärdigt att skriva medans man får pengar från alla som betalar skatt i detta avlånga land. Slår man ut det på varje person som bor i detta land innebär det att varje svensk ger 5-6 kronor till SvD genom skattesedeln.

Så den grumliga bottensats av ekonomisk demokrati som den ”oberoende moderaten” ser i vänsterpartiets partiprogram finns i arbetsrummet, på toaletten och i fikarummet i SvDs lokaler.

Kan notera att ”oberoende moderaten” avstår från att ta med kommunistkina i sin historieberättelse om hur många liv som kommunismen skördat, jag är helt säker att detta är men hänsyn till svenska företag som idkar handel med Kina. Man vill inte stöta sig med sin handelspartner ?

Terrorismen skall aldrig vara i centrum av diskussionen.

Kanske ironiskt att jag skiver just detta för då kanske jag blir en av många som just sätter fokus på ämnet terrorism när budskapet är att inte göra just detta. Men det är det enda sättet att skriva om resonemanget. Jag skriver inte mycket om terrorism och kommer inte heller göra det efter denna bloggpost.

När anonyma ledare på DN skriver att det blundas för terrorhoten så ser jag det som ett tecken på att de tycker att frågan om terrorism skall lyftas upp på agendan och sedan skall man… ja vaddå, det får jag inte riktigt klart vad DN vill skall hända.

Vad går gränsen mellan legitimt underrättelsearbete och otillbörlig underrättelsearbete ?

Den frågan ställer den DN ledaren med anonym avsändare. Jag tycker att det finns en tydlig gräns som man kan sätta in i sammanhanget och detta är när man börjar leta efter brott utan brottsmisstanke. för att man känner på sig att några individer kanske kan bli så extrema att de begår fruktansvärda illdåd.

När man sedan har en profilbild av terrorister som man fångat och tagit fram ett psykologiskt fotavtryck och sedan använder man profilen, kör det igenom en databas med samlat underrättelsearbete och sedan får fram några individer på en lista, sedan söker man upp dem och spärrar in dem och påstår att de förhindrat framtida terrorrdåd.

Det går att göra på det sättet om de samtidigt handlar om underrättelseverksamhet som förs under hemligstämpel.

Vi har lagar som straffar människor som begår brott, men det är omöjligt att skydda sig från alla typer av illdåd som existerar. Om vi som samhälle sätter ett enormt fokus på terrorism och det pratas om det hela tiden så att det skapar en stämning där människor tittar sig över axeln för att se saker som de tror kan vara ett hot då är det att man viker undan och böjer sig för terrorismen.

Det är knappast ett skydd att samla in mer data om människors åsikter på ett sådant sätt att det blir så mycket information att det blir svårhanterligt. Hur kan man då veta vilka av dessa personer som är potentiellt farliga och vilka av dessa personer som inte är det ?

Min poäng här är att bara för att man inte fokuserar på terrorismen som ämne behöver det inte betyda att man blundar för terrorismen som ett hot, men det handlar om att se saker i rätt proportion istället för att lyfta fram det och ger det mer fokus än det förtjänar. Jag avskyr de där dagstidningarna och kvällstidningarna som exponerar terroristerna och berättar om dem i alla tänkbara och otänkbara vinklar. Jag anser att de hjälper till att exponera dem på ett sådant sätt att personer som vill göra samma sak kan läsa in sig på den terroristattacken och kanske till och med inspireras av det.

Ok det är väl en nyhet till en viss grad men någonstans borde det finnas en gräns där man säger att det räcker nu, vi släpper detta, men samtidigt är inte en tidnings mål att släppa en berättelse som kan locka folk att köpa deras tidning utan då när någon riktig nyhet händer så gäller det att tömma ut precis varje vinkel som man kan tömma ut.

Om vi hela tiden förändrar lagar varje gång någonting händer. När en terroristattack sker, då förändrar vi samhället till att anpassa sig till ett hot som borde vara mer förekommande före eller efter en attack. Om vi bygger upp en kontrollmekanism som påstås skall skydda oss mot terrorism så finns det alltid så kallade svaga punkter där terrorister kan slå till om de så vill och kan.

Poängen från min sida handlar om att man kan aldrig skydda ett samhälle till 100 % från terrorism. Om vi från samhällets sida ägnar mycket tid och tanke åt att fundera ut hur vi skall kunna skydda oss från terrorism då stjäl detta tid från att göra viktigare saker som att leva och må bra. Min grundtanke är just detta att inte dansa efter terroristernas pipa, att inte justera samhället och böja sig till dessa otäcka odemokratiska krafter.

DN skriver ”Demokratin har rätt att försvara sig. Då kan vi inte förringa, relativisera och trivialisera de hot som faktiskt finns.”

Naturligtvis skall en demokrati försvara sig mot krafter som med våld och hot om våld vill skada samhället. Det är inte att förringa, relativisera eller trivialisera att fortsätta att ha ett samhälle som kan beskrivas som en demokrati. Men böjer man sig för odemokratiska krafter efter terrorism eller hot om terrorism så att man förminskar människors frihet så riskerar man att skapa ett land som inte längre kan definieras som en demokrati.

Tidningar som DN har också ett ansvar och det handlar om att inte exponera varje vinkel av ett terroristdåd för att man vill tjäna pengar på det. Visst det är en nyhet ett tag, men sedan när det hänt skall man gå vidare och fokusera på andra saker. Nu får jag väl säga att jag tycker inte att DN brukar stretcha ut en nyhet och rulla sig i den i flera dagar, stora bovar i det dramat är tidningarna som lever på att sälja lösnummer och då handlar det om expressen och aft0nbladet.

 

 

 

Varför skall Juholt bära hundhuvudet för att Reinfeldt inte klarar av sin roll som statsminister ?

Statsministern tillsammans med sina allianskompisar har redan givit Sverigedemokraterna en central roll i Svensk politik när man har en policy som går ut på att driva igenom sin politik om så med Sverigedemokraternas röst.

Detta betyder att Alliansen tycker det är ok att få igenom sina omrösningarn med endast stöd av Sverigedemokraterna. De har gjort så ganska ofta nu. I ungefär 9 fall av 10 väljer Sverigedemokraterna alliansen när de har en vågmästarposition mellan blocken.

När Alliansen får stöd av endast Sverigedemokraterna då finns det ingen på den borgerliga sidan av politiken som protesterar mot detta. När de tre rödgröna partierna lägger gemensamma förslag då skrivs det ledare på DN där man anklagar de rödgröna för att samarbeta med Sverigedemokraterna, men bara när Sverigedemokraterna väljer att stödja de rödgrönas förslag.

Erik Helmersson som skrivit den länkade artikeln ovan skulle aldrig få för sig att rikta kritik mot alliansen för att de får igenom sin politik med stöd av Sverigedemokraterna. Men när Sverigedemokraterna väljer att gå på de Rödgrönas linje då skall det tydligen hackas på sossarna och Juholt. Det är ganska konstigt att Juholt kommer i skottgluggen för något som Sverigedemokraterna väljer att göra. De rödgröna har inte valt att få stödet från Sverigedemokraterna, men det verkar vara en utbredd politisk taktik från högersidan att försöka mobba sönder de Rödgröna partierna när Sverigedemokraterna väljer att rösta på deras förslag.

Tydligen vill man från borgerligt håll att de rödgröna skall gå i ide fram till nästa val och strunta fullständigt i att lämna fram ett enda politiskt förslag till omröstning i riksdagen. Tydligen anser dessa borgerliga av någon anledning att bara för de är fyra partier som valt att jobba tillsammans och som missar att få egen majoritet skall få hela makten ändå även om det finns en majoritet av Svenska folket som inte röstat på dem.

Bara för att det finns 3 partier som svurit trohet till moderatledarens projekt så betyder inte det att resten av de politiska partierna skall ta någon speciell hänsyn till detta.

Erik Helmersson påstår i sin artikel att det är oppositionens fel om det blir nyval, en bedömning som är felaktig. Bollen ligger hos Reinfeldt och ansvaret vilar tungt på honom om sitationen leder hela vägen till nyval. Han har makten att bestämma att köra en policy som riktar in sig på att hela tiden ha en majoritetsröst i riksdagen och detta utan att Sverigedemokraterna blir vågmästare.

Alliansens arbetslinje handlar om att bara tala med sig själv och sätta Sverigedemokraterna i en vågmästarposition. En politisk isolering som leder till att man får stryk i kammaren då och då, och detta kallas att ta ansvar. När man får stryk i riksdagen så skall tydligen allt skyllas på Juholt och sossarna när det är alliansen själva som inte har förstånd att se till att de bygger majoriteter.

Det är aldeles för tyst på de borgerliga tidningarna och bloggarna när alliansen får igenom sin politik med stöd av Sverigedemokraterna. Samma tidningar och samma bloggare kan gå loss på socialdemokraterna när de får igenom sin politik med stöd av Sverigedemokraterna. Jag tycker det är stort hyckleri.


juli 2018
M T O T F L S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Annonser