Posts Tagged 'Mp'

År 2008 fick flygbranchen 353 miljoner* i offentliga bidrag. Idag180 miljoner ? #svpol

Jag sitter och funderar på Anna Wilsons föreningen svenskt flygs generalsekreterar svar på Mps resonemang att det borde vara billigare att åka tåg än att flyga. Där beskriver hon situationen där det är tåget som får de stora subventionerna medans samma sak inte gäller för Svenskt flyg.

År 2008 jobbade nuvarande språkröret Gustaf Fridolin på Tv4s kalla fakta redaktion där man tog reda på hur mycket offentliga bidrag som flygbranchen tog emot från skattebetalarna. Där handlade det då om olönsamma flygplatser som kommunen till varje pris ville hålla liv i och hur minusresultatet täcktes från år till år genom att man flyttade över pengar från kommunägda bostadsbolag eller från lokaltrafikens vinster. Då 2008 räknade man med att olika subventioner riktade mot flygindustrin hamnade på den gedigna summan av 353 miljoner* kronor. Nu skall man beakta att detta var ett reportage gjort för några år sedan men det skulle vara intressant att uppdatera och räkna på hur mycket skattepengar som går till att hålla i liv små flygplatser runt om i Sverige som inte klarar lönsamheten.

Visst är det en definitionsfråga om man skall kalla det en subvention när kommunen skjuter till pengar för att hålla igång en flygplats som inte kan bära sina egna kostnader. Hur man än vänder och vrider på det så borde just denna kostnad också vara inräknad som subvention från skattemedel för det är ju där ifrån pengarna tvingas tas ifrån.

Det finns en subvention riktat mot flygbränsle som kostar skattebetalarna flera miljarder varje år. Det är mer än de 180 miljoner som Anna Wilson nämner i sin artikel.

Det skulle vara intressant att veta hur politiskt blå bloggare och politiker resonerar när det gäller konkurrens och den fria marknadens väl och ve. Om en flygplats inte är ekonomiskt lönsam skall man inte då lägga ner en sådan flygplats och istället kompensera den lilla efterfrågan på andra sätt ? Då blir det så att de som har behov att ta sig till en plats nära den före detta flygplatsen helt enkelt få lösa transporten på annat sätt, kanske genom flyg till annan ort och sedan kombinera det med tåg eller buss sista biten.

*Jag skrev 353 miljarder i rubriken och i texten men det skall vara 353 miljoner.

Annonser

Om Mp ämnar stå på egna ben som ett tredje alternativ då kommer det med ett pris.

Jag har inga problem med Mp distansiering från de andra partierna som ligger vänster om alliansen, bara man förklarar det klart och tydligt innan valet 2014 så de 70 % som identifierar sig som vänster på den politiska skalan och som röstade Mp i förra valet kan bestämma om de vill vara kvar som Mp röstare eller ta ett steg till vänster. För egen del sitter jag just i den situationen och funderar. Jag röstade Mp förra valet och jag personligen känner mig inte särskilt förtjust i tanken att Mp kanske kommer bli en form av stödparti till Reinfeldts kreation.

Jag ser hellre ett samarbete för Mp åt vänster. Men ok, om detta handlar om att de är öppna för politiska förslag från båda sidor av det politiska blocket så är jag generellt sätt positiv till detta för jag tycker som jag skrev innan att politiken borde fungera på detta sättet i alla partier. Jag ser det lite som en marknad med fri konkurrens där varje förslag som partierna har är varor som de erbjuder de andra partierna i utbyte mot andra partiers varor. När en byteshandel mellan partierna handlar om att man får en jämnvikt då har man ett förslag som är förankrad.

Alla parter är lite nöjda och man sitter med en ”deal” där man fått igenom egen politik samtidigt som man givit sitt samtycke till politik som står utanför det egna valmanifestet.

Nu är det så om man skall ta det lite hårddraget att alliansen kan liknas vid gamla Sovjet där Moderaterna blir Sovjetunionen och de tre små partierna kan gestaltas i forna satellitstater eller kanske till och med de tre baltiska staterna vid tiden då Sovjet såg dem som en självklar del av Sovjet. Nu handlar inte denna liknelser om politiska grymheter under Stalins tid eller för den delen någon annan av de Sovjetiska diktatorerna. Utan det handlar mer om politisk handlingsfrihet. Ramarna är satta och som de baltiska staterna under Sovjetstyret som jag liknar med de tre små allianspartierna så har de frihet under strikta politiska ramar. De kan inte förhandla fritt med Sverige eller andra mer friare länder sett under kalla kriget tiden och de viktiga besluten tas över deras huvuden i de dunkla maktens korridorer i Moskva.

För min egen del så är det inte viktigt för mig om partier som Centern och Krisdemokraterna håller på och begå långsam harakiri. Ingen kommer att sakna dem den dagen som de lämnar riksdagen. Det hade inte varit en svaghet från deras sida om de sa att de föredrar att göra uppgörelser med de andra allianspartierna men förbehåller sig rätten att göra uppgörelser med vänstersidan om de får mer politik för deras mandat.

De måste komma ihåg vem de företräder i riksdagen och även den politik som de ämnar genomföra. Är man ett litet parti och visar att det är värt någonting att rösta på detta parti då kommer folk bli intresserade av att rösta på Centern och Krisdemokraterna för att man gillar deras politik isället för att de får en drös av moderata kärnväljare som röstar på dem för att de är duktiga ”lydstater”.

Så mitt sätt att se det när det gäller miljöpartiet är att de gör absolut rätt men det är inte samma sak som att jag kommer rösta på dem i nästa val, utan det blir av taktiska skäl att jag tar ett steg till vänster, sedan får jag se om detta betyder att jag röstar sosse eller vänster. Miljöpartiet kan forfarande bli det partiet som har vågmästarpositionen även om de skulle få 4-5 % i nästa val. Så ironiskt sätt kan det bli så att även om de blir mindre som parti så har de en starkare positon som parti eftersom man tydligt deklarerar att alla seriösa politiska bud från vänster till höger med undantag Sd kommer att behandlas seriöst.

Jag måste markera här att jag inte är representativ för de parti som jag skriver att jag röstat på utan det handlar om mitt eget resonemang. jag ser mig inte som en person som tillhör något parti men i tankarna pendlar jag någonstans mellan alla partier som jag anser ligger till vänster och det är miljöpartiet inkluderat med tanke på den stora röstandelen av deras väljare som identifierar sig som vänster.

Jag köper inte Kent Perssons resonemang om den splittrade oppositionen. Jag ser alliansen som en kalla kriget konstruktion där Sovjet är Moderaterna och de tre små allianspartierna är de tre baltiska staterna under ockupation. Det blir den fria världen mot kalla krigets aktörer sett ur perspektivet politisk handlingsfrihet.

Jag hoppas att Centerns initiativ är deras eget och inte sanktionerat av Alliansen.

Jag vet inte om det handlar om att Alliansen tar nya mjuka grepp för att vinna Mp över på sin sida, men jag hoppas för Centerns egen skull att det ligger till på det sättet.

Centern skulle må bra av att ha en politisk position där de tydligt deklarerar att man först och främst föredrar att ha politiska uppgörelser mer de övriga allianspartierna men man förbehåller sig rätten att diskutera med andra partier om man skulle få mer politik för sitt mandat.

Det handlar inte om att lämna något allianssamarbete utan att visa väljarna att de kommer göra allting för att få igenom sin politik.

Nu är tyvärr så att väljare kan inte rösta på Centern även om de fysiskt sätt röstar på dem. Detta handlar om att de har inte ett eget politiskt program att gå till val på något som skulle vara betydande för att kunna locka människor att rösta på dem. Utan man får köpa hela konceptet. Ja eller ner till Alliansen. ”Take it or leave it”.

Nu spelar det inte så stor roll för mig personligen eftersom jag ligger ganska långt ifrån Centerpartiet och skulle aldrig rösta på dem av olika anledningar. Jag röstade faktist Mp i senaste valet om man inte räknar omvalet, jag vet inte vad jag skall tycka om deras samarbeten med alliansen, det var liksom inte därför jag röstade på dem för att de skulle bli stödparti till alliansen. Jag får helt enkelt se hur Mp hanterar samarbetet och bedöma om jag vill rösta på dem i valet 2014.

Jag har som utgångspunkt att något av partierna som definieras Vänster blir det som jag röstar på. Det betyder att det kan bli V, S eller Mp. Jag var mer inställd på S vid Juholts tid vilket gör mig lite i minoritet och jag var kanske inte så förtjust i hur i mitt tycke Löfvén blev vald. Med detta sagt så tycker jag att hans icke politiker slipade stil tilltalar mig. För mig har Löfvén en naturlig pondus men kanske inte den gåva i talarkonst. Jag ser en person i Löfvén som jag uppfattar som resultatinriktad och mindre intresserad i politiska rävspel. Det är rakt fram som gäller och ingenting annat. Han är van att sitta i en position där han pratar med arbetsgivaren, ibland handlar det om situationer där parterna står långt ifrån varann och i en sådan situation handlar det om att jämka för att få resultat.

Som politiker kommer inte hans roll bli annorlunda. Politik handlar också om gemensamma nämnare som man måste hitta och sedan jämka samman i en majoritet så att man kan stifta nya lagar. Vad jag säger är att han kommer från ett yrke som förtroendevald en naturlig ledare som blivit vald av sina polare att jämföra med alla yrkespolitiker som lever i en skyddad verkstad där de olika replikerna skiftar som ett väl regisserat skådespel.

Det finns en ofrivillig humor i debatten som var för en vecka sedan. Löfvén nämner vid ett tillfälle att han har varit fler år i yrkeslivet än om man räknar samman samtliga partiledare. En stund av tystnad när alla kan konstatera att det faktist stämmer. På samma gång som det är ett krasst konstaterander att så är fallet så är det tragiska att han har rätt. För mig är inte att vara politiker ett yrke även om det finns saker som måste läras om man blir folkvald.

När förre Centerpartiledaren lämnade politiken så blev hon egen företagare. Ingen fel i det och lycka till med det. Saken är den att hon efter några år som egen företagare antagligen skulle bli en bättre politiker om hon gick in i politiken igen. Det praktiska erfarenheten av att vara i en yrkesroll och sedan gå in politiken skulle göra att man helt säkert skulle kunna lägga skarpare förslag för att effektivisera och förbättra för egna företagare.

Hursomhelst. När det gäller centerns initiativ kan man bara hoppas att det leder till att man går till val på eget valmanifest så att väljarna själva kan se vad man får för det mandat som man ger dem vid valurnorna i september 2014.

Byta ut Kd mot Mp och köra Alliansen vidare som att det regnar ?

Jag förstår inte SvDs skribents slutsats. Menar han verkligen att det är möjligt att dumpa Kd ur alliansen och plocka in Mp istället.

Om Mp vill göra politiskt självmord skall de naturligtvis gå med på detta. Tittar man på valanalysen från senaste valet så är det ungefär 70 % i Mp som identifierar sig vänster och säg att Mp annonserar innan valet att de går in i alliansen då kommer det bli massflykt från partiet. De kanske till och med får svårt att klara 4 % spärren.

 

Franchell får gärna lägga fram hela orsaken till att Mp samarbetar med M i just denna fråga.

För det första måste jag säga att Franchell har rätt när hon skriver att Mp har en del att förklara för sina väljare (text till bilden i artikeln, en resevation där att de orden kan vara ABs formuleringar och inte hennes), och hur man än vänder och vrider på detta så kommer Mp att förlora några procentenheter på sådana här uppgörelser och dessa personer kommer att ta ett steg till socialdemokraterna eller i vissa fall även Vänsterpartiet.

Situationen handlar om att välja mellan pest och kolera, och om man minns vad Wetterstrand sa efter valet att de skall blockera Sd i frågor där de önskar inflytande då finns det en logik i Mps förfarande. Samtidigt finns det en press från alliansens sida att inte få Sd att bestämma just i invandrarfrågorna, men om man ser medias och borgerliga framförallt Moderata företrädares utspel så önskar de mer samarbete med Mp.

Jag tycker det är rätt att Mp agerar för att blockera Sds inflytande i frågor som står Sd mycket nära. Samtidigt är jag knappast förtjust i att samarbetet blir med M och Alliansen. Men det finns andra som inte är förtjusta heller, till exempel Centerpartiet som vill vara alliansens gröna röst hur det nu skall gå till när man envisas med att krama kärnkraften.

Jag tror att det finns en medvetenhet inom Miljöpartiet där man vet att ett utbrett samarbete med M kommer att göra att folk byter bort Mp mot något annat parti mer till vänster. Jag tycker det är överdrivet av Franchell att påstå att Miljöpartiet gör allt för att tillfredsställa Reinfeldt. Som bevis för att de inte gör allt för att tillfredsställa Reinfeldt får jag lyfta fram mötet som språkrören hade med Reinfeldt för några veckor sedan där Reinfeldt bara ville veta en enda sak. Hur Mp ställde sig till jobbskatteavdraget. Aftonbladet skriver om detta där det framgår att orsaken till att Jobbskatteavdraget inte blir av handlar om att Reinfeldt inte fick majoritetsstöd för detta. Ingen annan orsak.

Frågan är vad man skulle gjort istället. Stenhårt blockera alla uppgörelser med alliansen av princip vilket skulle medföra att Sd fick verkligt inflytande över invandringspolitiken.

 

Kindberg-Batra fjäskar för Mp.

Det verkar som att Moderaterna hoppas se i Mp ett parti som skall rädda alliansen och Kindberg-Batra ger en synnerligen fjäskigt välkomnande till den nya gruppledaren Gunvor G. Ericsson.

Kindberg-Batra beskriver den politiska verkligheten på ett sådant sätt Rödgröna samarbetet är upplöst och Miljöpartiet är därmed fria att samarbeta med Alliansen. Nu är det inte så lätt för även om samarbetet är upplöst så röstade folk på ett parti som förbundit sig att samarbeta med sossarna och Vänstern. Miljöpartiet förstår hur deras väljare ser ut och vet ganska väl att de inte kan sätta sig i knät på moderaterna för det är som att tigga om att tappa 4 till 5 procentenheter.

Detta betyder inte att de inte kan samarbeta med alliansen utan det betyder att det kostar i riktig politik på bordet för att miljöpartiet skall stötta alliansen. De kan inte ställa krav på miljöpartiet att foga sig utan de måste ge mycket politik tillbaka. Borgarna kanske minns de tuffa budgetförhandlingarna som Sossarna har haft med miljöpartiet under åren och det är en sådan resa som alliansen har framför sig om de skall prata med Miljöpartiet.

Mehmet Kaplan är inte ny i riksdagen men det bör noteras att även om Gunvor G Ericsson är gruppledare så är hon det tillsammans med Mehmet Kaplan i bästa språkrörsmanér. Men jag antar att det är underförstått att Kindberg Batra är fullt medveten om detta även ifall detta inte nämns i av fru Kindberg-Batra.

Jag känner mig lite tveksam över Kindberg-Batras nämnande av de ekonomiska läget som detta som enskild orsak skulle vara ett skäl för Mp att vara mer medgörliga med Alliansen.

Det ekonomiska läget i sig är inget enskilt skäl för att miljöpartiet skall bli mer medgörliga till alliansen, och så är det så att det inte är miljöpartiets val. Valet ligger hos Reinfeldt. Just nu har han valt en linje där minoritetsregeringen inte skall samarbeta med någon och få igenom sin politik med hjälp av Sverigedemokraterna.

Finns ingen kontinuitet i detta och om moderaterna menar allvar med att det är dåliga tider och inte vill riskera att bli fällda av Sverigedemokraterna i omröstningar då söker man ett längre samarbete med miljöpartiet som sträcker sig fram till nästa val. Det blir svårt att förhandla med miljöpartiet för det innebär att man få ge ifrån sig makt och ta bort en del allianspolitik och ändra politisk riktning så minoritetsregeringen får bedöma om det är värt det.

 

framtidstro@mp.se

Adressen går till miljöpartiets nya projekt där de vill öka sin kontaktyta med människor som är fattiga. Att ta del av deras vardagliga bekymmer. Jag tycker initiativet är bra och jag tycker att folk oftare skall använda sin blogg för att söka den där direkta kontaktytan med de politiska partierna.

Säg att du har en fråga , eller befinner dig i en situation där du anser att politiken är fel. Varför inte beskriva situationen i email och skicka det till samtliga partier för att se hur de kommer att svara.

Nästa steg kan vara att redovisa tankar och funderingar som kommit som svar från samtliga partierna.

Man kan ju fråga dem ifall de kan formulera ett svar som man senare kan publicera på sin blogg. Visst kan man publicera utan att fråga dem men just för att de skall anstränga sig och tänka på att förmedla ett svar som sedan kommer att synas så att folk kan läsa det om de så önskar.

Fridolins resonemang att intresseorganisationer för olika brancher är på plats när riksdagen skall diskutera saker som berör just deras branch håller jag med om. Om de inte finns närvarande fysiskt så finns de i de politiska leden i form av pr byråer som hjälpt till att få ledamöterna att se saker på deras sätt men också gömda i bakrunden genom donationer som tillfallit partier där pengarna knappast kommer utan krav.

Det är väl ganska naturligt att de som är fattiga inte klarar av att göra sin röst hörd bland dessa kapitalstarka röster. Det är knappast så att fokus ligger på att förbättra för de svagaste grupperna i samhället som inte har råd att göra sin röst hörd.

Partierna bryr sig inte för att de får inte betalt för att bry sig om de fattiga. De får klara sig bäst de kan. Jag vet inte vilket parti som står upp för de svaga grupperna i samhället. Jag kan lätt räkna bort Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Det är inte deras väljarbas helt enkelt. Skulle de bry sig om dessa grupper då skulle bidragsgivarna till partierna börja knorra.

Folkpartiet vet jag inte riktigt, vänsterpartiet borde väl stå på den svages sida och försöker förbättra livsvillkoren för de svagaste grupperna, sossarna , ja det beror väl på vilken fråga det gäller. Finns en stark tendens att sossarna dras med i pr gubbarnas dans. Vi pratar om Sverigest största parti men också om ett parti med stukad självkänsla som vill vara allt för alla samtidigt.

Mp vet jag inte heller, men jag välkomnar initiativet och jag kommer ihåg Mps tuffa linje för att hjälpa de gömda flyktingbarnen sista budgetåret före valet 2006.

I grund och botten tycker jag det är bra att partiet går ut och säger prata med oss. Det är knappast unikt men tidpunkten är bra vald. Det är långt kvar till nästa val och partier väljer oftast att strunta fullständigt i väljarna om det inte är en månad kvar till val. Det kan vara nyttigt att göra allt man kan som parti för att förmå människor att skicka email till dem.

Den kunskapen kan vara guld värd när man är på gång att skapa politiken för nästa val.


december 2018
M T O T F L S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Annonser