Posts Tagged 'politik'

Jag läser ledare 12 mars 2014

Sundsvalls Tidning (lib)

Det finns ingen motsättning mellan att å ena sidan utöva påtryckningar gentemot EU och Rumänien, och att samtidigt erbjuda akut hjälp åt en medmänniska i nöd.

Det handlar om tiggeri och hur lösningarna kan se ut för att minska tiggeriet. På ena sidan de mer hårdförda som ser att förbud mot tiggeri skulle vara lösningen, medans de på andra sidan har en mer pragmatisk inställning att hjälpa de som kommer hit samtidigt som man har en öppen dialog med till exempel Rumänien och EU för att hitta gemensamma lösningar. Vi är med i ett EU där Sverige har förpliktat sig att underkasta sig vissa regler. Jag är inte så insatt i dessa regler men jag tror det handlar om att man kan vistas 3 månader i annat EU land så länge som man inte belastar det sociala skyddsnäten. Då får vi anamma dessa regler på gott och ont, om det nu finns någonting ont med det. En dialog med Rumänien kanske sätter saker i rullning som på något sätt skapar lösningar på detta. Hur den lösningen ser ut. Ja det kan inte jag se.

 

Annonser

Jag läser ledare 11 mars 2014.

Smålandsposten (m)

I en artikel i Skånska dagbladet från kravallerna 2009 med rubriken vänsterpartist försvarar våld redogjorde Brunnström för sin syn på våld och politik. Han uttryckte bland annat att vissa situationer krävde en högre grad av militans. Han efterlyste inte ett stopp på våld, utan bara bättre kommunikation inom vänstern. Han nämnde särskilt den autonoma gruppen Antifascistisk aktion, AFA. Det handlar inte om personer från mars, det går att snacka med dem, försäkrade Brunnström då.

Med anledning av våldet som skedde i helgen i samband med demonstrationer i Malmö så ser denna moderata ledare möjligheten att damma av en intervju med Pål Brunnström.   Brunnström är nyinvald i Vs styrelse och de länkar då det som stod i den gamla artikeln till att V valt in en våldsromantiker i deras styrelse. Han har antagligen blivit fulciterad och det kommer kanske bli så att han ännu en gång får upprepa att han är emot våld som politisk metod. Det kanske är så att politiker blir tvugna att göra en egen inspelning av intervjuerna när journalisterna frågar ut dem så att de kan parera fulciteringar ?

Västerbottens-Kuriren (fris lib)

Ryanair har under lång tid använt sig av inhyrd personal och piloter som tvingas vara egenföretagare. Direktflyg är bara det senaste exemplet på hur modellen sprider sig. Risken är, menar exempelvis fackförbundet Svensk Pilotförening, att ökad stress och otrygga villkor går ut över flygsäkerheten.

När jag tänker på de arbetsvillkor som piloterna jobbar under då underar jag om detta kommer leda till en olycka där många passagerare får sätta livet till. Visst, man vill åka billigt till sina destinationer men billigt kan också medföra olycka på grund av olika typer av bristande uppmärksamhet från piloten.

Blekinge Läns Tidning (ob lib)

Hon menade, att det var besluten i början av 70-talet som faktiskt har lagt grunden för dagens utfärdsbacke. Hon har medhåll i sin uppfattning. Jan Björklund pekade också ut skolreformen 1972 som den stora boven i dramat – då allt skulle avskaffas. Tanken, att alla skulle få tillgång till den klassiska bildningstraditionen oavsett bakgrund, försvann i och med att examenskraven försvann. Arbetarklassens grabbar drabbades, menade han.

Fp och synen på skolan. Detta med att säga att det är någon annans fel visar inte att man är regeringsduglig. Jag läste för ett tag sedan om olika länder som genomfört skolreformer, det var en artikel med 4 olika exempel där man kunde se mätbara effekter av reformerna efter 4 år. Jag tror inte på den där 70 tals teorin att allt gick fel där. Jag tror inte heller att ett politiskt block som alliansen behöver 8 år för att förändra negativa trender i skolan om man hade varit intresserade av att göra något åt det. Det viktigaste som alliansen prioriterat när det gäller skolan handlar om att försvara näringsidkarnas rätt att ta ut vinst i skolan.

 

Jag läser ledare 10 mars 2014.

GP (lib)

Men att blocköverskridande samarbeten funkat i enskilda kommuner betyder inte att det skulle göra det i riket. Det är stor skillnad på praktisk kommunalpolitik och rikspolitik. Dessutom står det lika klart att det som funkar i den ena kommunen inte skulle göra det i den andra.

Alliansen är en tvångströja öppnar ledaren med och skriver ur sitt politiska synsätt beskriva var de anser att folkpartiet skall stå. Med alliansen och mot socialdemokratin. Jag är inte så säker på att alliansen är den dörröppnare som det var för folkpartiet när det startade för cirka 10 år sedan. Jag tror att väljarna har tröttnat och att det finns stor risk att Björklund inte längre kommer att vara partiledare efter valet. 

Sydsvenskan (ob lib)

”Den dag alliansen inte fungerar ser jag inga skäl att fortsätta krama den”, säger Thomas af Bjur, landstingsråd i Sörmland.

Ledaren beskriver alliansen som tvångströja och visar opinionsläget som bevis på att det kostar på att vandra i Moderaternas skugga. Själv är jag inte så förtjust i blockpolitik för det begränsar partiernas handlingsfrihet, samtidigt har jag förståelse för att de borgerliga håller ihop, historiskt sätt har de förlorat väldigt mycket när de inte dragit åt samma håll. Saken är den att partierna i alliansen uppfattas inte som jämnbördiga i väljarens ögon. Det borde vara så att sitter 4 partier i en allians så borde de har lika mycket att säga till om.

Helsingsborgs Dagblad (oavhänglig)

Det finns ett stort stöd för ett allmänt och skattefinansierat sjukvårdssystem och medborgarna ska därför kunna lita på att det fungerar när de behöver vård. Men kan vården inte leverera kan själva systemet börja ifrågasättas. Ett tecken på att så sker är ökningen av antalet privata sjukförsäkringar. På fem år har de ökat med 67 procent. Nästan 600 000 svenskar har privata sjukförsäkringar i dag.

Alliansens Sverige tar form på ett sätt som de önskar. Ge jobbskatteavdrag i ena handen men tala inte högt om var man blir tvungen att skära för att betala jobbskatteavdraget. Artikeln beskriver det enorma patienttrycket som riktas mot sjukhusen i Sverige och hur man har svårt att upprätthålla isolering och hygienrutiner. Vem vill dö för att man råkar ut för dödliga bakterier på ett sjukhus därför att man inte har råd att upprätthålla den standard som krävs ?

Östgöta Correnspondenten (ober borgerlig)

Valrörelsen har börjat. Här märker vi det bland annat genom att Linköping förra veckan tapetserades av affischer med texten ”Mer personal går före vinst. Stoppa utförsäljningen av Linköpings äldreomsorg”. Avsändare var Socialdemokraterna. Av texten att döma är det lätt att tro att S är emot att privata utförare. Att välfärden ska förbli i offentlig regi. Så är det emellertid inte alls.

Jag tror inte socialdemokraterna vinner någonting på att marknadsföra sig som ett parti som är emot vinst inom äldreomsorgen. Folk är inte idioter och sådana här kampanjer kan göra att människor blir förbannade och skippar att rösta på S och väljer något annat istället. Visserligen är det en borgerlig tidning som påpekar detta men det gör det inte fel ändå även om det kommer från sossarnas motståndarsida.

Nerikes Allehanda (lib)

Markus Allard blev utesluten ur både Vänsterpartiet och Ung vänster sedan han uttryckt stöd för Revolutionära fronten. Sedan antydde han att något nytt skulle bildas. Och det blev Örebropartiet.

Revolutionära fronten är en organisation som tar sig friheten att själv skipa rättvisa genom att attackera personer i högerextrema kretsar. Det kan en rättsstat inte tolerera. Och det var därför inte konstigt att Markus Allard uteslöts ur Vänsterpartiet.

Jag kan tycka att ett nybildat parti med våldromantiska inslag borde ha ett namn som bättre placerar sig på den politiska skalan så folk vet var de har sina sympatier. Efter extravalet i Örebro förlorade koalitionen med Kent Persson (M) makten i Örebro och istället blev det en koalition mellan sossarna, centern och kd. Deras önskemål för en allians handlade om att inte behöva samarbeta med vänstern där. Jag har sett dem som uttryckt sig hos V som delvis pekar på Allard som personen som gjorde det omöjligt för V att samarbeta med S. Nu när Allard bildat Örebropartiet väljer V att meddela de som vill vara på Örebropartiets lista inte längre kan räkna sin som aktiva i V. Det låter fullkomligt logiskt.

Upsala Nya Tidning (lib)

Två regeringspartier, Folkpartiet och numera också Kristdemokraterna, har pekat på den ryska attityden till de tidigare sovjetrepublikerna sedan långt före Ukrainakrisen och också argumenterat inom regeringskretsen för ökade försvarsanslag.

Visst kan man spekulera i om frågan när det gäller ökade försvarsanslag skulle bli en valfråga som gör att människor byter parti. Jag tror inte det. Visst kan folkpartiet och kristdemokraterna reagerar på det men jag tror inte att de har något mandat att ta upp frågan inom alliansen där de flesta ser moderaterna som de som bestämmer.

Vestmanlands Läns Tidning (lib)

Alliansregeringens opinionsmässiga nedgång startade efter Carema-affären och väljarstödet har aldrig återhämtat sig. Den mediala bilden av kissblöjan som vägdes för att spara pengar lever kvar i väljarnas medvetande, och även många borgerliga väljare verkar ha accepterat ett givet samband mellan vinstintressen och en urholkad välfärd

När varumärket blir så trasigt att det blir ett öknamn då byter man namn vilket Carema gjort. Att byta namn löser inte problemen utan man måste leverera en service som kunderna tycker om. Det är nog som de skriver i ledaren att det började med Carema affären. Alliansens klumpiga sätt att hantera det har inte charmat väljarna.

Norrländska Socialdemokraten (s)

”Att sänka studiebidraget drabbar främst dem som kommer från studieovana familjer med lägre inkomster. Det gör att steget att gå vidare till högre studier ökar”, säger S-riksdagsledamoten Hannah Bergstedt, Piteå.

Efterspel på alliansens beslut att sänka bidragsdelen för studenterna. Det mest skrämmande som jag kan tycka med det hela handlar om själva metodiken och förfarandet till att detta infördes. Det känns som en blixt från klar himmel. En nödåtgärd som försöker att lappa ihop och finansiera jobbskatteavdraget. Jag tror inte att det är många som imponeras över detta. Nu blir det studenterna som skall finansiera jobbskatteavdraget. 

Skånska Dagbladet (c), Malmö

Fö­re­tag som leds av kvin­nor har en ge­nom­snitt­lig vinst­mar­gi­nal på 7 pro­cent, me­dan de som leds av män har 8,4 pro­cent. Re­sul­ta­tet har över­ras­kat Fö­re­ta­gar­nas vd Eli­sa­beth Thand Ring­qvist som trott att kvin­nors ofta stör­re för­sik­tig­het skul­le kun­na ge en bätt­re vinst­mar­gi­nal, men istäl­let vi­sar det sig att ett mind­re risk­ta­gan­de ge­ne­rellt ger mind­re vinst.

En annorlunda infallsvinkel i genusdebatten. Nu har jag inte sett datan som denna undersökning baseras på och detta behöver egentligen inte betyda någonting. Hur många procent av de undersökta bolagen har en kvinnlig VD ?

 

 

Före detta MUF ordföranden ger tips till Löfven.

Det är alltid kul att se hur någon skriver om sossarnas partiordförande, speciellt när det kommer från en skribent som aldrig har röstat eller aldrig kommer att rösta på sossarna. Det är ett ganska långt utlägg Tove Lifvendal har där det handlar om flera nyanser av samma tema. Berättelsen varför Stefan Löfven gör fel och säger fel saker. Det är helt i sin ordning och det skulle vara konstigt om socialdemokraternas politiska motståndare skulle applådera när han för fram sina budskap.

Det är inget märkvärdigt med att deklarera till väljarna att man har för avsikt att samarbeta över blockgränserna, det är också naturligt att denna moderata skribent känner att Löfven är inne och klampar på moderaternas inpinkade revir och det kan man inte tycka om. Vinner Löfven denna frågeställning hos väljarna betyder detta att alliansen går i graven. Moderaterna med sina 30% i senaste valet förlorar sin opropotionellt stora makt i förhållande till storlek för de så kallade liberala partierna upphör att existera i skuggan av moderaterna i alliansen.

Jag kan hålla med om att politik går hem bättre än taktik, när det gäller alliansens politik så är den känd och lagt kort ligger och folk lever i alliansens politiska värld och det är antagligen det som reflekteras i opinionsmätningarna. Om alliansen är runt 40 % efter valdagens slut nästa år då har de inte makten längre. Det skall bli intressant att se hur Reinfeldt kommer försöka att hålla sig kvar vid makten som representant för ett parti som har 25 % av väljarnas stöd.

Nåja det är långt kvar till valet, mycket kan hända och för sossarnas del så är det viktigt att man tydligt visar för väljaren vilka avsikter man har. Säger man innan valet att man avser att samarbeta brett då har man också mandat att göra detta efter valet. Det är inte så viktigt att ledarna för de så kallade liberala partierna Centern och Folkpartiet reagerar starkt mot detta. Förlorar alliansen valet då kommer antagligen båda dessa ledare att bytas ut.

 

 

Vem rider stridshingsten Reinfeldt ?

Reinfeldt lär ha sagt att han är en stridshingst för att han är bra på att kämpa. Ingen dålig egenskap i sig att vara bra på att kämpa men det är en lite udda liknelse.

Jag tror inte på slumpen och jag tror att Reinfeldt är för slipad för att säga något sådant utan att det är genomtänkt men jag undrar vilka effekter som han önskar få ut av det.

När jag tänker på stridshästar, tänker jag på gamla slag. Där kungar, knektar och riddare rider hästar in i strid. Jag tänker också på slaget vid Luzern av anledning, de första dagarna av andra världskriget där Polackerna gick till attack med kavalleri mot stridsvagnar, men jag tänker också på någon kungs häst som finns uppstoppad på ett museum i Stockholm.

Hur man än vänder och vrider på det så är stridshingsten alltid i ett sammanhang där de spelar den andra fiolen. Det är alltid någon annan som förbereder hästen till strid och sedan äntrar hästen och visar i vilken riktning som den skall rida.

Min fråga blir helt enkelt så här.

Vem rider Reinfeldt ?

Om man skall översätta det i politiska termer så blir det mer att han är kämpen men samtidigt är det någon annan som väljer vart hän Reinfeldt skall rida och kämpa. Är de pengarna som styr ? De hemliga partidonationerna som partiet hårdnackat motsätter sig att redovisa. Är det dem som bestämmer riktningen för Reinfeldt ?

Det borde vara väljarna som sitter på hästryggen.

 

SvDs ledare skriver att Reinfeldt har tappat initiativet.

Jag vet inte riktigt vad de vill åstadkomma med berättelsen om hur Löfven tydligen styr debatten, det kanske handlar om att flytta fokus bort från de frågor som moderaterna är erkänt dåliga på att vinna poäng i.

Skribenten vill lyfta fram det som ingen talar om. Att i hans tycke regeringen varit mycket framgångsrik trots lågkonjunkturen. Om svenska folket delat denna uppfattningen, då hade inte opinionssiffrorna varit så dåliga för alliansen.

 

Regeringen har tagit ut mer pengar än vad utdelningspolicyn slår fast.

När ministern talar om att de investerar mer pengar i elmarknaden för att ombesörja kraftöverföringen av el så bör det ställas mot en policy att man också tagit ut mer pengar ur Svenska Kraftnät än vad utdelningspolicyn förespråkar.

Så när de investerar mer pengar så ger de tillbaka de extra pengar som de tagit ut och egentligen blir det inte mycket mer pengar för dem att använda för att förbättra elförsörjningen.

Text från Riksrevisionens rapport(s 82-83):

Det avkastningskrav som Svenska kraftnät har från regeringen påverkar

storleken på de tariffer som affärsverkets kunder, de regionala nätmonopolen

och de stora elproducenterna, betalar och påverkar därmed även de elpriser

som hushåll och näringsliv betalar. Avkastningskravet påverkar tarifferna i och

med att avkastningskravet är en post som Svenska kraftnät bland annat täcker

genom intäkter från nättarifferna. Om avkastningskravet sänks, allt annat

lika, kan därför även nättariffen för stamnätet sänkas. Nättarifferna står under

Energimarknadsinspektionens tillsyn.


juli 2019
M T O T F L S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Annonser