Posts Tagged 'regeringen'

Om regeringen svär sig fri från ansvar för Nuon affären då är ingen ansvarig.

Jag läser att Borg kommenterar Nuon affären och där säger han regeringen inte har något ansvar för den affären.

Staten äger vattenfall och de bestämmer hur de statliga bolagen skall styras. Jag vet inte om den borgerliga regeringen sitter på en ideologisk spärr där man instinktivt sitter på läktaren och tittar på när de statliga bolagen rör sig på sina respektive marknader.

De sitter med en ideologisk grundbult att helst skall inte staten äga utan allt ägande skall vara i privat regi. Då vill man inte gå in och styra upp det så att de statliga bolagen gör affärer som ser till att de blir livskraftiga och starka i ett längre perspektiv. I princip sitter man och väntar på att opinionen skall göra det möjligt att sälja av bolagen. De vill köra de statliga bolagen i botten så de kan argumentera att statligt ägande är dåligt.

Då kanske man kan göra som Borg gör. Säga att regeringen inte har något ansvar. Nu är detta beteende antagligen inte något som får väljare att byta parti men man kan göra en liten minnesanteckning som lyder så här.

”När de statliga bolagen gör strategiska misstag då är det inte ägarens fel med deras företrädare regeringen som har möjlighet att bestämma över verksamheten”.

Aj du slog mig. Nej säger den andra. Det var min hand som slog dig, inte jag.

 

Annonser

Sparka på de som ligger ner politik med införandet av ”Curling lagen”.

Jag läser att Beatrice Ask vill införa en bestraffning där barnet som begår ett brott som medför en skada som skall bestraffas med ekonomisk kompensation till den drabbade. Den som skall betala är inte personen som begår brottet, utan föräldern till det barn som begått brottet.

Problemet är att det kan uppstå en utpressningssitation mellan barnet och föräldern. Barnet vet att om de begår skadegörelse så kan de gräva ett stort hål i sina föräldras plånbok. Barnet bryr sig inte om de orsakar ekonomisk skada mot andra eller mot sin egen familj.

Den ensamstående föräldern som kämpar för att hålla sig över den ekonomiska vattenytan kan skakas om rejält av ett ekonmiskt bortfall på 8000 kronor för någonting som föräldern inte är ansvarig för.

Däremot föräldern eller föräldrarna med goda inkomster är detta belopp mer eller mindre en spottstyver. Detta är en bestraffning som inte skulle drabba någon fattig. Irriterande med böter men det sänker inte hela ekonomin om man har det gott ställt.

Tyvärr skickar det ut signaler att man inte längre har ett eget ansvar för sina egna handlingar utan man kan lassa över ansvaret på någon annan.

Detta förslag kommer att sänka familjer som redan har det ekonomiskt kärvt. Det kommer inte spela någon roll att man som förälder försöker kämpa och jobba in pengar för att familjen skall överleva, har man ett barn som kommit snett så skall man tydligen klara av konststycket att hålla reda på sina barn samtidigt som man är på arbetet och försöker jobba in pengar.

Jag är övertygad om att denna lag skulle vara mindre attraktiv att genomföra om man knuter an straffbeloppet till föräldrarnas inkomst.

Låt säga att ett hushåll tjänar 500.000 kr och straffbeloppet är 10 % då blir böter på 50.000 kr för ett brott som föräldrarna inte gjort.

Låt säga att ett hushåll tjänar 120.000 kr och straffbeloppet är 10 då blir böter på 12.000 kr.

Om man ändå skall införa en sådan här totalt korkad lag så skall väl alla föräldrar som inte begår brott men får betala böter ändå göra det i propotionallitet till sin egen inkomst.

Syftet med lagen är väl att man skall uppfostra föräldrarna och se till att de kan ha koll på sina barn även ifall de är fysiskt oförmögna att övervaka sina barn vid stunder då de kanske är på arbetet.

Jag vet inte vad man skall kalla en sådan har lag. Curlig lagen ? nu skall inte föräldrarna sopa upp efter sina barn de skall också plocka upp notan när barnet begår brottet. Nästa steg är att de skall sitta i fängelse för brott deras barn gjort, det finns redan i USA.

Denna regeringen säger med denna lagen att man har inget eget ansvar för sitt handlande, man kan bli bestraffad för andras brott, en typ av kollektiv bestraffning, samtidigt är det så att är man tillräckligt ekonomiskt tät så är dessa böter obetydliga medans det kan vara en katastrof om man är fattig.

Detta förslag från regeringen är direkt pinsamt.

Reflektioner över budgeten.

Funderar en del över budgeten som Moderaterna presenterat för Alliansen. Punktar upp lite saker som de önskar göra.

 

  • Öka sysselsättningen.
  • Minska utanförskapet
  • Öka kunskaperna
  • Värna välfärdens kärna
  • Minska krisens effekter
  • Minska utsläppen och påverkan på klimatet
  • Sänka skatten

Av dessa åtgärder är den några som inte är definierade vilket betyder att om man lägger en budget så kan man inte styra åtgärderna för att minska eller öka en del av dessa mål.

Sysselsättningen är definierad, i det inräknas personer som under en referensvecka har arbetat minst 1 timme som avlönad arbetstagare eller oavlönad medhjälpare i företag till familjemedlem. Sysselsatta kan också vara folk som är anställda men är tillfälligt frånvarande.

Så att vara nöjda med att öka sysselsättningen som endast kräver att man jobbar 1 timme under en referensvecka är en ganska pessimistiskt mål.

Syftet är väl att öka antalet personer som kan arbeta och försörja sig själva. Det finns ingen person som kan jobba 1 timme i veckan och ta ut en lön som man kan leva på. Jag undrar hur många som definieras som sysselsatta som också tvingas söka försörjningsstöd.

Jag antar att de som blir utförsäkrade och flyttas till arbetsförmedlingen blir per definition sysselsatt i statistiken.

Så när Moderaterna säger att de har som mål att öka sysselsättningen är inte det samma sak som att ha ett mål att minska arbetslösheten.

Minska utanförskapet är en gammal paradgren som Moderaterna la in i sin vokabulär före 2006 års val. De har inte haft något intresse av att definiera begreppet så när de säger att de vill minska utanförskapet så talar de inte sanning. Det är inte trovärdigt att påstå att det är hög prioritet för att minska utanförskapet när man skiter fullständigt i att förklara vad begreppet betyder.

Jag hoppas verkligen att någon på rödgröna sidan pressar på för att få just detta begrepp definierat svart på vitt. Rödgröna har själva riktat stark kritik mot detta begrepp men de har inte gjort någonting i handling för att tvinga regeringen att definiera utanförskapet så att det kan bli ett mätbart begrepp lika mycket som begreppet sysselsättningen.

Får man detta definierat så kan man svart på vitt se tillbaka på de åren som gått med Moderaterna vid makten och statistiskt mäta hur utanförskapet har förändrat sig.

Vad betyder det när man säger att man skall ”värna om välfärdens kärna” ? Skall man öka eller minska välfärden eller skära bort välfärden så att bara välfärdens kärna finns kvar, som att ”äta upp” plommonet och värna om själva kärnan. För mig låter det som att de skall skära i välfärden. Istället för att skriva så så skriver man att man skall ha kvar en liten bit och det är kärnan.

”Laissez faire” verkar vara den politiska riktningen som Moderaterna vill ta Sverige till. Tydligen så vill man inte fixa sjukförsäkringssystemet för man är nöjd med det. Ett system som flyttar folk från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen (där de defieras som sysselsatt) och sedan tillbaka till sjukförsäkring eller socialbidrag.

Laissez faire för att man för en jobbpolitik som är omöjlig att mäta resultatet på.

Laissez faire för att man säljer av statliga tillgångar för att principen är att staten inte skall äga men också måste de få in pengar för att finansiera den statliga budgeten.

Jag saknar en konkretisering där regeringen kan säga att vi gör den och den åtgärden för att det finns vetenskapliga belägg eller konkreta exempel från andra länder att dessa åtgärder fungerar.

Jag saknar den tydliga viljan från regeringen att mäta sina mål klart och tydligt. Det verkar som att man vill röra sig bland luddiga begrepp för att undvika möjligheten att bli granskad.

Vill man ha konkreta effekter i politiken då måste man kunna mäta de målen som man sätter upp.

Kan man inte mäta sina mål riskerar man att spendera skattepengar på åtgärder som inte har någon effekt , eller annu värre att man får ett resultat som man inte har en möjlighet att mäta om det blev bra eller sämre.

Detta är inte bra. Sverige mår inte bra av detta. Om man önskar att effektivisera ett system så skall man också kunna mäta hur bra åtgärderna är. Man är ivrig med att införa betyg så tidigt som möjligt för barnen i skolan men regeringen skyr att själva ha mätvariabler som exakt kan säga ifall åtgärderna har effekt eller inte.


december 2018
M T O T F L S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Annonser