Posts Tagged 'riksdagen'

Förändringen av flyktingpolitiken är inte blockerad av SD i riksdagen.

När Anna Dahlberg skriver sin artikel i expressen om att Sverige måste välja väg i invandringspolitiken så påstår hon att SD håller flyktingfrågan gisslan. Jag tycker det är ganska pompöst att påstå att ett parti som heter Sd som har mycket mindre än 10 % i riksdagen skulle var någon typ av blockerare av HELA riksdagen när det gäller att kanske förändra lagarna för flyktinginvandring.

Jag kan påpeka att det finns en samarbete mellan alliansen och Mp när det gäller just invandringspolitiken. Ett initiativ taget av Mp för att just se till att Sd inte får inflytande över frågor som gäller invandringpolitiken.

Vid sidan av detta om man ser i generella termer så är den stora bromsklossen alliansen som håller ihop och helst inte samarbetar med någon annan. En allians som går så långt att de gärna ger Sd inflytande genom att skicka lagförslag till omröstning där Sd blir vågmästare.

Alliansen sitter på makten, de har initiativet men de kan välja att alltid knuta an politiken till en majoritet där Sd aldrig hamnar i mitten och blir den avgörande rösten. Alliansen har inte viljat ha det på det sättet och som väljare kan man notera att det antagligen inte kommer att bli förändringar efter eventuell valvinst för alliansen 2014.

Staffan Danielsson (C) är en av de få riksdageledamöterna som är duktig på att hålla igång diskussioner i bloggsfären, tyvärr är han en av få som gör just detta och det borde vara flera riksdagledamöter som jobbade med att upprätthålla en dialog med intresserade läsare, han är också en av de som sitter i maktens korridorer på den minoritets sida i riksdagen som försöker att få igenom alliansens lagförslag.

Jag tycker det är intressant att se hur han dirigerar trafiken där han tycker det är bra att Anna Dahlberg tar itu med debatten samtidigt som han riktar frågor till aftonbladets Anders Lindberg som är en del av den S märkta ledarredaktionen där. Man skulle kunna tro att Staffan Danielsson är en åskådare vid sidan av allt detta utan möjlighet att påverka, men det är ju trots allt så att han sitter i riksdagen vald av centerväljare, ett parti som underkastat sig alliansens regelverk där man inte talar med andra sidan av politiken dvs sveriges största parti.

Jag skulle vara väldigt nyfiken på att få svar på varför alliansen tillåter Sd att bli vågmästare i olika omröstningar i riksdagen. Det går att undvikas om politisk vilja finns genom att tala med något av de rödgröna partierna.

Med tanke på att inga signaler kommer från alliansen när det gäller att bygga bredare uppgörelser när det handlar om flyktingpolitiken så måste man anta att den fungerar så som den skall göra, visst kan Staffan Danielsson argumentera för förändring av just flyktingpolitiken, men om han inte kan förändra politiken trots att han är en del av regeringsunderlaget vem kan då förändra politiken.

Jag tycker ganska bra om miljöpartiet och jag röstade på dem i senaste valet, jag röstade inte på dem för att de skulle bli en del av Reinfeldts maktssfär men samtidigt har jag lite förståelse för att de gjort uppgörelsen med alliansen när det gäller flyktingpolitiken, jag köper det argumentet att man ville blockera Sd i dessa frågor.

När Anders Lindberg skriver det som är sant om mp, då finns det ingen anledning för Mp ledningen att sura till när man påpekar att de också bär ansvar för hur invandrigspolitiken ser ut. Mp sitter fast i alliansklorna i just denna uppgörelse, de kan inte bryta den för då tappar de trovärdighet men de skall inte heller bortförklara sitt eget ansvar som parti i den uppgörelsen.

Det finns positiva saker för Mp i uppgörelsen med alliansen men man är också ansvarig för hela paketet i uppgörelsen. Det är bara för mp att tugga i sig den beska kritiken och se gla’ ut.

Annonser

Det borde finnas mandat för att avsätta Kristersson med en misstroendeomröstning.

Med tanke på att socialförsäkringsministern tydligt deklarerat att han inte kommer att följa majoritetens beslut i riksdagen så borde riksdagen använda sin makt att avsätta honom och det borde lyckas. Det är en tvångsåtgärd som är väldigt ovanlig i Svensk politik men när minoriteten inte rättar sig efter majoritetens beslut så kan Ulf Kristersson bli den första i modern tid som avsätts från sitt politiska ämbete genom en sådan här åtgärd.

Alliansen i stort borde fundera över hur demokratin fungerar, om de sätter åt sidan majoritetens beslut i riksdagen så undergräver de deras egna maktposition och det är extra känsligt med tanke på att regeringen inte har egen majoritet i riksdagen.

Uppdatering kl 11.40 21 feb 2012

Thomas Böhlmark skriver på ämnet.

Thomas, tycker du inte om demokrati ?

Johan W. skriver om samma sak, som jag kommenterar hos honom så tycker jag att de rödgröna partierna skall driva det till omröstning, om Sd lägger ner sina röster och låter misstroendeomrösningen falla då kommer Sd undergräva sin egen politiska position och flyttas ett steg närmare 4 % spärren eftersom de var en del av den majoritet som röstade igenom det förslaget som Kristersson inte väljer att följa.

Moberg skriver också om det. Visst är Sd Svarte Petter som ingen vill deala med och jag läser också att Sd öppnar för diskussioner i frågan, min uppfattning är att det finns ingenting att diskutera med Sd innan man sätter sätter i sjön en misstroendeomröstning, antingen så fäller Sd misstroendet genom att lägga ner rösterna som Johan W. funderar runt eller så röstar man med de rödgröna partierna i detta. Jag känner lite att jag vill distansiera mig från Kristersson som person och inte recensera om han är arrogant eller inte, utan mer fokusera på den rollen som han har i situationen. Jag förutsätter att han inte är maktfullkomlig och att han har stöd hos Reinfeldt och resten av alliansen för att hårdnackat avfärda riksdagsmajoritetens beslut. Detta handlar inte om Kristersson som person, istället handlar det om grundprincipen ifall regeringen skall rätta sig efter riksdagsmajoriteten. Om man inte rättar sig efter majoritetsbeslut i riksdagen ja då kanske det är dags att avskaffa demokratin, för man kan aldrig styra ett land på godtycklig grund där man anammar de majoritetsbeslut i riksdagen som man gillar och skjuter åt sidan de majoritetsbeslut man inte tycker om. Det är alliansen som spelar högt här och förr eller senare kommer de bli tvungna att krypa till korset, med eller utan misstroendeomröstning. Frågan blir till slut hängande i luften och riktat mot alla som är politiskt aktiva inom alliansen och till dem som röstar på allianspartierna. Tycker ni om demokrati ?

Uppdatering 22 feb 2012

Röda berget Peter skriver att Kristersson gör en Godzillapudel och kysser talmannens klubba, det verkar som att han uppfattar hotet som verkligt. Majoriteten i riksdagen kan ge honom sparken och detta gör att han får bråttom. Kristersson är Reinfeldts val och han är inte folkvald och jag tror som jag skrev ovan att Kristersson knappast är maktfullkomlig och agerar på eget bevåg utan han agerar i linje med vad Reinfeldt och alliansen önskar. Man ser också en del av hur Reinfeldt bygger sitt lag. Det är vattentäta skott mellan de olika ministerposterna så om någon gör bort sig så skall inget skvätta över och skita ner statsministern. Johan W. skriver lite om detta och beskriver ministerposten som en katapultstol. Personligen blir det nog så att om Kristersson blir avsatt av riksdagen eller flyttas bort av Reinfeldt som Johan W. funderar över så är hans politiska karriär över. Man kan lugnt säga att Kristersson är pressad han pressas mellan två skölder, riksdagens vilja och de riktlinjer som han fått från alliansen med Reinfeldt i spetsen.

Godzilla i egen hög person utan pudel.

—-

Som Göran skriver så har Kristersson köpt sig en veckas tidsfrist. Jag vet inte om det skulle bli en seger för Sd om det gick till en misstroendeomröstning för detta handlar inte om Sd, jag ser det som en självklarhet att Sd kommer rösta för misstroendet om det kommer upp som ett alternativ men på egna bevekelsegrunder, att det handlar om ett förslag som de själva givit stöd till.

—-

Kent Persson skriver en post som liknar Böhlmarks post som jag länkar ovan. Kent Persson kanske inte tycker om demokrati ? Detta är vad det handlar om i grund och botten, majoritetens röst i riksdagen skall följas av regeringen, det verkar inte som att Kent Persson håller med om detta och försöker vända det till att sossarna leker med elden. Jag kan garantera Kent Persson att även folk som röstar på moderaterna dvs hans parti, är intelligenta nog att förstå att det inte är en bra idé att obstruera och fördröja genomförandet av politiska beslut som har fattats i riksdagen med en majoritet. Det är inte Socialdemokraterna som leker med elden utan det är moderaterna. Risken är att de framstår som ett parti som inte respekterar majoritetsbeslut i riksdagen. Moderaterna väljer en livsfarlig väg för framtiden om de tillämpar godtycklighet när det gäller att genomföra vissa beslut som klubbats igenom i riksdagen och struntar i att genomföra andra som kommer från majoriteten som finns på andra sidan det politiska staketet. Man är inte regeringsduglig som parti om man visar godtycklighet mot majoriteten i riksdagen. Sedan är det så med Kent Persson och alla andra alliansvänner, de försöker spela Sd kortet och beskriva det som någonting betyngande när Sd väljer att går på de rödgröna partiernas gemensamma förslag, men samtidigt är det knäpp tyst , inga protester när de i 90 % av fallen får igenom sin politik i riksdagen med stöd av Sd. Inga protester, ingen känsla av belastning att de fått igenom politiken med Sd som enda vågmästare. Så stor dubbelmoral där.

—-

Böhlmark igen. Enligt honom är ett majoritetsbeslut i riksdagen samma sak som oppositionspopulism. Tycker du inte om demokrati Thomas ?

Tokmoderaten tar upp den mänskliga aspekten och berättar om den historiska relationen mellan Kristersson och Reinfeldt. Vid sidan av det så fokuserar han problematiken till att handla om vad Kristersson som person gör och inte gör som om han inte är knuten till Moderaterna och alliansen och utövar makten med deras goda minne. En distansiering sker som om Kristersson verkar på eget bevåg och att Moderaterna och alliansen inte har något ansvar för hur Kristersson utövar makten i deras tjänst. Det är ganska konstig formulering som Tokmoderaten använder när han beskriver en majoritet i riksdagen som ”välsynkroniserade oppositionspartier”. I just denna fråga är det alliansen som är i opposition även om de har regeringsmakten, det skall inte behöva gå så långt att ”oppositionen” (majoriteten) tvingas gå så långt att de måste hota med misstroendeomröstning som med största möjlighet kommer avsätta Kristersson. Vem vill ta över efter honom ? Med tanke på den dåliga uppbackningen som sker från Reinfeldt och alliansen som väljer distansiering när en minister är i blåsväder så kan det bli svårt att anlita någon ny att ta över denna ministerpost. Det är inte majoriteten i riksdagen som misslyckats när Moderaterna och alliansen saknar kompetens att förankra en politik i just denna fråga som har en majoritetsröst.

Lagstadgade principer är tydligen missbruk av regler enligt Bill.

Det är en demokratisk skyldighet att lyfta frågan om förändringar av system som är viktiga för att Sverige skall fungera om det har allvarliga brister som gör att människor kommer i kläm. Det är därför det finns en lagstadgad rättighet där utskotten kan lägga förslag till förändringar av ett system som har allvarliga brister. Det är inget missbruk av reglerna om man anser att det finns ett starkt folkligt och politiskt stöd för att få till stånd förändringarna även om det rubbar tidigare ordning.

När det finns en minoritetsregering som påstår att de har sett bristerna i systemet, men avhåller sig från att rätta till bristerna så är utskottsinitiativet nödvändigt för att mana minoritetsregeringens att rätta sig efter riksdagens vilja.

Per Bill tror att ett sådant här handlande kan långsiktigt undergräva tron på lagstiftningen, om man ansett att lagstiftningen hade varit genomtänkt i första taget så hade regeringen haft en majoritet i riksdagen för att fullfölja den utstakade vägen.

Riksdagen sitter inte på läktaren och tittar på som passiva röstboskap utan nu blir det att ta en aktiv roll när det gäller att styra Sverige. Vi har regering som stödjer sig på en minoritet av det politiska stödet i Sverige vilket innebär att de är alltid beroende av att söka stöd hos något av de politiska partierna i oppositionen något som de inte alltid verkar förstå. Vägen är också lika lång för V+S och Mp att söka stöd för sina idéer hos de fyra allianspartierna. Det ligger i partiernas gemensamma intresse att foga samman politiska lösningar som har en politisk majoritet och därmed främjar ett långsiktigt förankrat beslut utan att Sd blir vågmästare. Det är ett val för de enskilda partierna i Alliansen att i princip inte göra uppgörelser med de rödgröna partierna för att man bestämt att man bara vill prata med varann (i minoritet).

 

 

 

FRA lagen Genomröstad. 67 ledamöter inte närvarande.

Jag sitter och kollar igenom röstresultatet för FRA lagen. Den gick igenom med 143 röster för ett ja och 138 röstade nej och 1 avstod och 67 ledamöter var frånvarande. Röstningen föregick på kvällen. Kanske det var mycket roligare att hinna hem från riksdagen för att kolla på Fotbolls EM, var dom än var så var de inte och röstade i kammaren.

Det finns en kvittningsprocess som innebär att den ena sidan plockar bort en ledamot om de inte är närvarande för att vidhålla balansen mellan blocken. Det kan också vara ett sätt att mörka om man står emot partilinjen på allianssidan eller på oppositionssidan. Det borde finnas ett poströstningssystem (det kanske finns vad vet jag) så att ledamöter som är sjuka ändå kan avge sin röst. Jag anser att detta är en viktig omröstning och jag använder denna omröstning lite för att se vem jag skall rösta på i nästa val. Kryss med personval eller så. Om de inte kommer till röstningen för att de råkar ha dålig hälsa eller blir bort kvittad av eget val kanske man bör ta hänsyn till detta och hoppa över det namn som inte var närvarande för vilket skäl de må vara och ta chansen för namn nummer 2 på listan om de söker omval nästa mandatperiod.

Kan noteras att följande ledamöter på oppositionssidan inte var närvarande sjuka, bort kvittade eller vad de gjorde.

Följande Socialdemokrater var Frånvarande när FRA lagen Genomröstades.

Karl Gustav Abramsson (Västerbottens län)

Carina Adolfsson Elgestam (Kronobergs län)

Phia Andersson (Västra Götalands läns södra)

Thomas Bodström (Örebro län)

Claes-Göran Brandin (Göteborgs kommun)

Gunilla Carlsson (Göteborgs kommun)

Birgitta Eriksson (Västra Götalands läns västra)

Peter Jeppsson (Blekinge län)

Håkan Juholt (Kalmar län)

Åsa Lindestam (Gävleborgs län)

Pia Nilsson (Västmanlands län)

Pär Nuder (Stockholms län)

Ronny Olander (Skåne läns södra)

Christina Oskarsson (Västra Götalands läns norra)

Leif Pettersson (Norrbottens län)

Britta Rådström (Västerbottens län)

Mona Sahlin (Stockholms län)

Gunnar Sandberg (Jämtlands län)

Hans Stenberg (Västernorrlands län)

Maria Stenberg (Norrbottens län)

Olle Thorell (Västmanlands län)

Siw Wittgren-Ahl (Göteborgs kommun)

Maryam Yazdanfar (Stockholms län)

Sven-Erik Österberg (Västmanlands län)

Följande vänsterpartister var frånvarande

Rossana Dinamarca (Västra Götalands läns norra)

Lena Olsson (Dalarnas län)

Peter Pedersen (Örebro län)

Och till sist miljöpartiet, dessa var inte närvarande att rösta:

Tina Ehn (Västra Götalands läns västra)

Gunvor G Ericson (Södermanlands län)

Peter Eriksson (Östergötlands län)

Ulf Holm (Skåne läns södra)

Karin Svensson Smith (Malmö kommun)

Maria Wetterstrand (Stockholms kommun)
——————————————————————————————————-

Uppdatering 2:a oktober 2009

FRA lagen

Så här kommenterar partierna FRA lagen innan omröstningen på deras hemsidor.

Socialdemokraterna (130 platser av 349 i Riksdagen)

Den borgerliga regeringens förslag innehåller flera brister, bland annat reglerar den inte integritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls inte de krav som en modern stat ska ställa på rättssäkerheten. (Länk)

Moderaterna (97 av 349)

Vi anser att förslaget innebär en tydligare och rättsäkrare reglering än dagens läge, och försvarsutskottets borgerliga majoritet har också föreslagit ytterligare förtydliganden av rättssäkerhetsgarantierna. (Länk)

Centerpartiet (29 av 349)

Signalspaningsfrågan är mycket svår. Centerpartiet brinner för integritetsfrågorna och har drivit fram betydande förbättringar ur integritetssynpunkt i lagförslaget jämfört med tidigare förslag. Vad som motiverar förslaget är varje lands rätt att skydda sig mot allvarliga yttre hot, till exempel av militär art eller av terrorkaraktär. Detta har Sverige gjort sedan andra världskriget. (Länk)

Folkpartiet (28 av 349)

Integriteten kan hotas av såväl enskilda individer som av myndigheter. Det är staten som har huvudansvaret att skydda den enskildes integritet när den hotas – oavsett om hotet kommer ifrån någon annan individ, företag, organisation eller myndighet. (Länk)

Kristdemokraterna (24 av 349)

Kampen mot terrorism är långsiktig och kräver internationell samverkan. Den måste föras med alla tillgängliga medel och samtidigt respektera mänskliga rättigheter. Alla länder har rätt till självförsvar mot internationell terrorism, även med militära medel. Men denna självförsvarsrätt behöver definieras och analyseras kontinuerligt. (Länk)

Det bör understrykas att detta kommer från deras beskrivning av Säkerhet och försvar då vid skrivande stund inte fanns en specifik kommentar on FRA lagen. Det finns denna artikeln på KDs hemsida , men den sammafattar specifikt hur KD,C,fp och M såg på det tillsammans. Min tanke är att komma närmare hur partiet tycker ensamt utan att ha pratat sig samman med andra.

Vänsterpartiet (22 av 349)

Nu vill regeringen ge FRA ännu mera makt att övervaka oss. Man vill skapa en gigantisk kontroll- och övervakningsapparat som avlyssnar alla våra telefonsamtal och läser alla våra sms och mejl. Det är ett uppenbart hot mot våra fri- och rättigheter. Vänstepartiet anser att rätten till privatliv är bland det värdefullaste vi har och tänker självklart rösta nej. (Länk)

Miljöpartiet (19 av 349)

Eftersom nästan alla e-post, sms, chattar och telefonsamtal passerar någon gräns innebär det att avlyssningen släpps fri och får riktas mot vem som helst, utan brottsmisstanke. Regeringen och myndigheter kommer sedan att kunna söka i den sparade kommunikationen vilket gör att lagen lätt kan missbrukas.
Miljöpartiet har varit motståndare till lagen från början och vill istället förstärka grundlagen för att förhindra den här sortens integritetskränkande lagar. (Länk)

Info om den nya FRA lagen

Var ligger bidrags-sverige ?

Hittade detta citatet från Helena Riviére (m) från onsdagens debatt i Riksdagen.

”Län med socialdemokratisk och facklig majoritet i socialförsäkringsnämnderna sammanfaller med kartan över Bidrags-Sverige. Det handlar om Norrbotten, Jämtland, Gävleborg, Västerbotten, Västernorrland, Värmland, Örebro, Blekinge och Dalarna. ”

Källa (anf 78)


april 2019
M T O T F L S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Annonser