Posts Tagged 'Skop'

Om de är kärnväljare så skulle de aldrig gå från S till V.

Visst måste oberoende moderaten spetsa till rubriken där de skriver att kärnväljarna flyr S för att gå till V i norr. Om man är kärnväljare så byter man inte parti. Som exempel kan man ta Moderaterna i 2002 års val. Vad hade de ? 16-17 % i valresultatet, partiet var genomsunkigt under Bo Lundgrens ledning och de som då röstade Moderaterna trots allt detta , dessa kan man verkligen kalla för kärnväljare.

När de kommenterar Sossarnas förlust i Stockholm och Miljöpartiets vinst så påpekar man ”de nedbrutna siffrorna är givetvis baserade på få intervjuade”, då kan man fundera över hur få intervjuvade i Norrland som ligger till grund för oberoende moderatens påstående att kärnväljarna ”flyr” socialdemokraterna i förmån för V.

Den 13 januari publicerade SKOP en opinionsmätning dvs för 9 dagar sedan. I mätningen den 13 januari har Moderaterna 35,6 %, i den opinionsmätningen som de publicerade idag där har Moderaterna ett stöd på 32,9 %, på 9 dagar har Moderaterna nästan tappat 2 procentenheter. Vad skall man dra för slutsatser av det ? För 9 dagar sedan hade det Rödgröna blocket 42,9 % i stöd från väljarna och 9 dagar senare är stödet 45,2% och då skall man påpeka att det är två stycken allianspartier som hänger på fallrepet runt 4 %.

Det är självklart att oberoende moderaten inte skriver om de sakerna. Det kanske inte är så viktigt.

 

Annonser

Vem tror Du är skickligast på att leda en regering?

Det är den frågan som SKOP ställer i sin opinionsmätning beställd av okänd uppdragsgivare.

Om jag hade svarat på denna fråga så hade jag kanske valt Reinfeldt, inte för att jag någonsin skulle kunna tänka mig att rösta Moderat eller rösta på ett av de kuvade partierna som ger Moderaterna makt inklusive Sd som ger Moderaterna makt utan att få något tillbaka.

Reinfeldt är duktig på att få igenom Moderaternas politik men det beror på att de andra tre vassallpartierna i Alliansen är så små och obetydliga att det inte kan igenom sin röst. De har sålt sig till Reinfeldts projekt där de lovar att inte göra några andra överrenskommelser med andra partier än Moderaterna. Det är skickligt av ett 30 % parti att få 3 andra partier att svära trohet till Moderaterna.

För mig handlar skicklighet om att få igenom sin politik och ett av de bästa partierna när det gäller att få igenom sin politik i förhållande till storlek är Mp. Men de har ett synsätt där de sätter frågorna i centrum och söker kompromisser utifrån de politiska frågorna istället för att blocka de politiska partierna för att de kommer från ett visst håll.

Jämför man Moderaterna och Sossarna som partier så är det att jämföra partier där Moderaterna har en väldigt spetsig hierarki vilket gör att ledaren har större betydelse för Moderaterna som parti jämfört med socialdemokratin som har lite plattare hierarki.

Ledaren är naturligtvis viktig för alla partierna men den är knappast avgörande i socialdemokratin när det gäller att välja att rösta på sossarna. Det finns nog få som kan säga att de röstade på sossarna i höstas på grund av Mona Sahlin utan det handlade nog mer om att välja partiet och idéerna som partiet står för. Sossarna kommer utav en folkrörelse medans Moderaterna är arbetsgivarnas röst.

Den andra frågan som SKOP ställer är följande:

Om Du blev bjuden på fest. Skulle Du då ha trevligast och roligast om Du satt vid samma bord som Fredrik Reinfeldt eller som Håkan Juholt?

Politik handlar verkligen inte om att sitta brevid någon av dem vid en fest. Vad skall man prata om ? Politik ? Nej för tusan, känner ju inte någon av dem så varför skulle jag vilja sitta vid samma bord som dem ? Det är ingen seriös nivå på dessa opinionsmätningar.

Andra bloggare

Peter Andersson,

Dagen då tusen personer fick alliansen att jubla.

Först en länk till dagens väder som betyder mer än denna mätning.

Sedan en titt i backspegeln för opinionsmätningarna under förra mandatperioden.

Bilden hämtad från SR

Då i januari 2007 som är precis samma antal månader efter valet som januari 2010 hade alliansen slagit ett rekord i svensk politik efter 100 dagar vid makten. Aldrig tidigare hade ett regeringsparti förlorat så mycket i stöd opinionsmässigt.

Jag lägger fram denna bilden för att gestalta hur liten betydelse som opinionen idag kommer att ha för valet 2014. En sak med skops mätning är att de ställer en annorlunda fråga. De frågar vilket parti det tycker bäst om i svensk politik. De frågar inte vem de skulle rösta på om det var val idag. Det är inte säkert att man skulle få samma resultat.

Om man verkligen är intresserad av att få en bra opinionssiffra under en månad bör man sprida sina samtal till personer jämnt över hela månaden , då får får man en bättre och jämnare linje. Men detta kostar antagligen mer pengar att genomföra.

Tidningarna är väldigt dåliga på att redovisa felmarginalerna i de mätningarna som de publicerar. Sätter man siffrorna som de gör och behandlar de som en absolut sanning då kan läsare uppfatta de siffrorna som en absolut sanning.

Sista mätningen som Skop genomförde innan valet prickade de Moderaternas siffra ganska bra när de landade på 30,6 % , sossarna prickade de på 27,6 % och sossarna fick 30,66 %. Skop missade 3 % på sossarna. Vad är det som säger att de är bättre på att mäta idag ?

Något som är bra med Skop om man jämför med högerideologiska Demoskop är att de inte har en VD som sysslar med att gissa och spekulerar varför opinionen är som den är som om mätningen skulle vara någon typ av fakta.

Skop borde mäta mer än 1000 personer för att minska felmarginalerna men det handlar ju om en kostnadsfråga. Jag tror att beställaren bara vill ha någonting att visa fram så att de kan skriva om det och spekulera om det och kanske sälja ett och annat lösnummer.

Jag får gratulera Örebro Kent till den kadmeiska segern, det är bara att skynda iväg och hämta pokalen.

SCB jämfört med alla andra opinionsinstitut.

Jag fick lite inspiration från Socialdemokratiska ekonomiklubben när det gäller att försöka förstå hur bra andra opinionsinstitut mäter.

Jag har en liten annan utgångspunkt. Jag har jämfört SCBs 4 senaste mätningar med alla andra mätningar från alla andra opinionsinstitut som sammanfallit med samma mätperiod som SCB har mätt.

När SCB mäter så gör de det jämt över en hel månad. De har minst 6000 personer som svarar dem och de har ett urval där de söker individen som de vill skall delta istället för att bara ringa runt.

På andra sidan är diverse opinionsinstitut som mäter mellan 1000 till 2500 personer ungefär. När de mäter färre än SCB så har de också större felmarginaler.

Jag jämför helt enkelt alla bolags mätresultat med SCB för att ta reda på hur mycket de skiljer sig procentuellt från SCB. För att det skall jämna ut sig så har jag gått tillbaka 4 SCB mätningar så att avvikelserna procentuellt sätt blir lite jämnare.

Jag tar mätningarna partivis.

Moderaterna först.

1 Demoskop 112%
2 Sentio Research 108%
3 Synovate 106%
4 Novus 104%
5 Sifo 104%
6 Skop 102%
7 United Minds 100%

Här ser man att Demoskop gynnar Moderaterna mest av alla mätbolag och ligger 12 % högre än SCB, då jämförs 4 sista mätningarna där SCB tillfrågat 6000 eller fler med demoskop som brukar fråga runt 1000 till 1500.

Inget av bolagen missgynnar Moderaterna i mätningarna och united minds tenderar att pricka närmast.

Moderaterna fick 31,9 % i demoskops senaste mätning publicerad den 12 september, om det stämmer att siffran är 12 % för stor då kanske det verkliga stödet ligger runt 28,5 % plus felmarginaler.

United minds senaste mätning visar att Moderaterna har stöd av 28,1 %.

Folkpartiet

1 Demoskop 117%
2 Sifo 114%
3 Skop 114%
4 Novus 111%
5 Synovate 109%
6 United Minds 108%
7 Sentio Research 95%

De gynnas starkt av samtliga bolag utom sentio. Demoskop åter i topp med 17 % avvikelse jämfört med SCBs mätningar.

Senaste mätningen fick Fp 7,3 % hos Demoskop, tar man bort 17 % så landar man på 6,2 %.

Tittar man på Sentio som missgynnar Fp med 5 % och hittar deras senaste siffra för Fp som är 6,9 % (publicerat 25 augusti) och lägger på 5 % så får man 7,3 %

Centerns tur.

1 Skop 107%
2 Novus 104%
3 Sifo 103%
4 Synovate 102%
5 United Minds 97%
6 Sentio Research 94%
7 Demoskop 88%

Skop gynnar Centern mest och Demoskop ligger i botten med minus 12 %

Skop senaste siffra för Centern 6,1 % och minus 7 % blir detta 5,7 %

Demoskops senaste för Centern 6 % blir 6,8 %

Kristdemokraterna

Skop 105%
Sentio Research 101%
United Minds 98%
Synovate 97%
Novus 96%
Demoskop 95%
Sifo 87%

Få gynnar Kd och antagligen ligger deras siffror högre än vad mätningarna indikerar. De är ett litet parti men har trogna väljare så jag gissar att det inte alltid är så lätt att nå dessa personer när man har så litet urval som kanske 1000 pers.

Skops senaste siffra för Kd är 6,4 % och justerat neråt blir det 6,1 %

Sifos senaste siffra för Kd är 6,7 % och justerat uppåt blir det 7,7 %

Socialdemokraterna

1 Synovate 96%
2 Demoskop 95%
3 Sifo 95%
4 Novus 94%
5 Skop 93%
6 Sentio Research 88%
7 United Minds 86%

Samtliga bolag missgynnar sossarna, Synovate gör det minst med sina 4 % medans united minds gör det mest med sina 14 %. Det kan väl knappast vara svårt att hitta sossarna när de ringer runt, Socialdemokraterna är trots allt fortfarande det största partiet. Jämför med Moderaterna , dem hittar de.

Synovates senaste siffra för Socialdemokraterna är 28,5 % och justerat uppåt blir det 29,7 %.

Tittar man på United Minds senaste hittar man siffran 26,7 % och lägger man på de 14 % så får man 31 % för sossarna.

Vänsterpartiet

1 United Minds 123%
2 Novus 116%
3 Skop 111%
4 Sentio Research 111%
5 Demoskop 105%
6 Synovate 100%
7 Sifo 94%

United Minds gynnar V och Sifo gör det inte.

United Minds senaste siffra för V är 6,8 % , justerar man neråt blir detta 5,5 %

Sifos senaste siffra för V är 6,2 % , med justering uppåt blir det 6,6 %

Miljöpartiet

1 United Minds 122%
2 Sifo 118%
3 Skop 111%
4 Sentio Research 103%
5 Novus 102%
6 Synovate 101%
7 Demoskop 99%

De flesta gynnar Mp förutom Demoskop

United minds senaste för Mp , 8,4 % , justerat neråt blir det 6,7 %

Demoskop senaste för Mp , 7,5 % , lite justerat uppåt blir det närmare 7,6 än 7,5.

Sverigedemokraterna

1 Sentio Research 139%
2 United Minds 135%
3 Skop 116%
4 Sifo 109%
5 Novus 108%
6 Synovate 103%
7 Demoskop 90%

Väldigt stor överrepresentation på de bolag som använder online paneler för att mäta. Man kan själv se till att man kommer med i en sådan onlinepanel de har sina tusentals personer som de slumpvis väljer mellan. Problemet med dessa paneler är att de inte har någon kontaktyta med runt 98 % av Sveriges befolkning. Det blir ett ganska snedvridet urval.

Sentios senaste siffra för Sd, 5,6 %, justerat neråt blir det 4 %

Demoskops senaste för Sd, 5,3 % justerat uppåt blir det 5,9 %

———————————————————————————————-

Dessa siffror skall inte tas som någon sanning. Mätningar har stora felmarginaler men syftet med att skriva detta var att visa hur andra bolagen skiljer sig procentuellt från SCBs mätningar.

Att välja scb som ”referens” är naturligt för de mäter så många personer och de fördelar det jämnt över en hel månad vilket hjälper till att få så bra urval som möljigt. Det tillsammans med att de väljer personer representativt individuellt och försöker att nå personen på alla olika sätt gör att de har den bästa kontaktytan och den största möjligheten av alla bolag att få en så korrekt mätning som är möjligt.

Inget annat bolag mäter 6000 personer, det är en kostnadsfråga att kunna göra detta och ett annat bolag kanske inte alltid har möjligheten eller tiden att få så bra siffror. Onlinepaneler är billigt sätt att mäta på, att ringa runt och få ett visst antal pers har en viss kostnad så det gäller att begränsa ringandet till så får som möjligt. Ju färre man ringer ju större felmarginaler har resultatet.

Dagens Skopmätning.

Såg att Skops partiledarsympatimätning som publicerades idag.

Jag är ingen person av vackra diagram men jag kan åtminstone visa felmarginalerna, något som borde vara med när man redovisar opinionsmätningar.

Bilden är hämtad från Henrik Oscarssons sida. Eftersom mätningen innefattar ungefär 1000 pers så är vi intressedare av att läsa första stapeln uppe till vänster. Då får man felmarginaler enligt följande.

Här kan man läsa ut att eftersom så få som 1000 pers blivit tillfrågade så kan det verkliga stödet för till exempel Centern vara någonstans mellan 5,9 % till 3,5 % och man kan se att det är tre partier som enligt intervallet kan ligga under 4 % av de som sitter i Riksdagen idag. Kd , C och V.

Beroende på vart man har sina egna sympatier så kan man läsa siffrorna efter de subjektiva glasögonen. Om man är allianssvän vill man kanske ha det till att till exempel V egentligen har ett stöd på 3,8% och Kd ligger på 5,2 % och Centern på 5.9 %.

Är man optimist och engagerad i ett av de nämda partierna kanske man önskar välja den högsta siffran inom intervallet och den lägsta för sina politiska motståndare.

Politiker, sakkunniga, tidningar , bloggare med flera kommer använda mätningen för att dra slutsatser. Det är svårt att dra någon som helst slutsats av en sådan mätning men tolkningar kommer ske i vanlig ordning.1000 pers representerar inget som helst facit på hur svenskarna tycker och tänker.

Infogar diagram för att visa vart partierna ligger i intervallet i förhållande till 4 % spärren.

Jag skall dock dra en slutsats när det gäller SKOP.

Under samma period som de mätte partiledarsympatierna så hade de mätning av förtroendet för regeringen. Skop fick där fram att 25 % tyckte att regeringen gjorde ett mycket bra jobb och tillsammans med alternativet att de gör ett bra jobb fick de siffrorna 65 %.

Under samma period så får de fram att 48,6 % stödjer Alliansen.

Slutsatsen är att folk som Skop ringt under perioden 30 juni till 15 juli så säger 65 % att regeringen gör ett bra eller mycket bra jobb, men av de som säger detta så är det 17 % som inte tänker rösta på Alliansen.

Med alla fel och brister som Skop har i sin mätning förutsätter jag att när man jämför Skop med Skop under samma tidsperiod så gör de lika mycket rätt och fel på båda mätningarna.

Kanske gör lite uppdateringar senare för kommentarer och analyser som andra har av denna mätning.

Ny Skop undersökning.

Gör detta lite hafsigt kanske men jag såg att Skop kommit med en ny opinionsundersökning så jag använder det förra inlägget ,

Jag tar bort den gamla Skop undersökningen och lägger in de nya siffrorna. Jag balanserar upp dem med de andra opinionsundersökningarna från andra bolag och viktar in dem beroende på hur många de har tillfrågat.

Då får jag följande resultat.

Sammanslagning av Synovate, Novus, Sifo, Skop och Demoskop ger följande resultat (8576 tillfrågade under perioden 30:e september till 3:e november)

Moderaterna 28,35%

Folkpartiet 7,19%

Centern 5,31%

Kristdemokraterna 4,4%

Socialdemokraterna 35,22%

Vänsterpartiet 5,16%

Miljöpartiet 8,16%

Sverigedemokraterna 4,14 %

Allianspartierna tillsammans 45,25%

De rödgröna tillsammans 48,54 %

The mother of all ”opinionsundersökningar”

Jag är inte så där fantastiskt imponerad av opinionsundersökningar. Jag tycker att de är ungefär som dagen väder. De frågar 1000 personer till 3000 och plötsligt blir det stora rubriker om mätningarna. Jag skriver detta för att balansera upp det jag tänker göra nu.

Jag tycker om siffror så jag tänkte, varför inte slå ihop alla de färskaste opinionsundersökningar och vikta dem baserat på hur många de frågat. Det måste ju vara mycket mer noggrann mätning än en ensam mätning.

Det finns ett inbyggt problem med dessa opinionsbildande mätnings institut. Oftast har de en ledning som har en politisk plattform som antingen lutar åt vänster eller åt höger i politiken. Jag kan lägga till en till faktor. Vad är det som säger att folk talar sanning när en okänd person för dem ringer och frågar hur de skall rösta ? Utgår jag från mig själv så tänker jag att de har ingen som helst rätt att få veta vad jag röstar på. Varför skall jag berätta det för en person som kanske till och med ringer från dolt nummer ? Så om jag bryr mig att svara när de ringer så väljer jag att helt enkelt inte säga vad jag ämnar rösta på eller klämmer till med ett parti som jag aldrig skulle tänka mig att rösta på. Hursomhelst, dags att kolla på siffrorna.

Tar en titt på Synovates sida här och plockar ut de senaste mätningarna.

Så här ser det ut

Opinionsundersökningar

Efter att ha räknat igenom detta har jag balanserat upp mätningarna baserat på intervjuvade istället för att ta snitt rakt över får jag följande siffror.

Baserat på 9269 intevjuvade enligt ovan.

M 28,29%

Fp 7,37%

C 5,4%

Kd 4,5%

S 34,97%

V 5,29%

Mp 8,25%

Sd 4,01%

Övriga 1,88%

Osäkra 14,31%

Notera att 9269 personer knappast representerar miljontals väljare. Om opinionsundersökningar skulle vara korrekta skulle rösträtten avskaffas och vi skulle på riksdagsplatserna fördelade genom telefonintervjuer.


juli 2019
M T O T F L S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Annonser