Posts Tagged 'Synovate'

Sossarna går ju frammåt.

Jag kommer på mig själv att kasta mig över opinionsmätningarna så fort de kommer. Men opinionsmätningar är ungefär som vädret och det betyder egenligen ingenting och är inte heller exakt. Kan dra en parallell till Borg när han pratar om det ekonomiska läget, med tanke på hur mycket fel prognoserna ser ut att bli så är hans presskonferenser om det ekonomiska läget som att just se 5 dygnsprognosen på tv.

Borgs kommentar av det ekonomiska läget kan jämföras med en åskådares betraktelse av brandkårens arbete med att släcka en brand. Åskådaren kan konstatera att det brinner.

Om man skall titta på opinionsmätningen från synovate presenterat i DN, som vanligt har man inte lyft fram felmarginalerna när det presenteras i DN och det blir framställt som någon form av fakta. Det verkar som många som skriver om mätningen bortser från detta och behandlar siffrorna som fakta på bordet.

När det gäller opinionsmätningar så brukar jag jämföra alla bolags opinionsmätningar de månader som SCB mäter för att se hur de andra kommerciella bolagen skiljer sig från SCB. Orsaken till detta är att SCB tar fram ett mätresultat som baseras på 6000 personer minst och detta kan jämföras med deras kommerciella motsvarigheter som ligger runt 1000 pers till 2500 pers. Även om SCBs mätning inte är fakta så är det mycket stor sannilikhet att deras mätningar är mer precisa en andra bolags mätningar som bara har en urval som är 1/6 till 1/3 i antal av SCBs mängd.

Oftast visar dessa kommerciella bolagen några procentenheter plus på moderaterna och inget av bolagen visar plus på sossarna utan det bruka ligga några procentenheter minus. Om detta stämmer på denna mätningen kan jag bara gissa men om den trenden visar sig månad efter månad när SCB mäter så kan man nog inte avfärda det argumentet helt.

Om man skall titta på DN/Synovates senaste så ligger Sverigedemokraterna långt under 4 % spärren. Jag tänker inte argumentera om siffran är rätt för det finns alltid felmarginaler, men det har hänt saker efter sommaren som jag tror har en permanent inverkan på Sverigedemokraterna.

Jag tänker naturligtvis på terroristattacken i Norge som mördade kanske framtida politiker till vänsterpartierna i Norsk politik. Terroristen vars namn jag inte vill nämna är en före detta aktiv medlem i fremskrittpartiet som har fått sin politiska inspiration från samma källor som många anhängare till Sverigedemokraterna.

Jag hörde någonstans en kommentar från Jimmie Åkesson där han sa ungefär att Sverigedemokraterna inte kan bära skuld för någonting som andra gör, och han syftade på den politiskt motiverade terroristen i Norge vars namn jag inte tänker nämna.

Visst har han rätt i sak att andra inte är skyldiga till den norska terroristens massmördande men samtidigt skvallrar Jimmie Åkessons uttalande om sällsynt dålig politisk självinsikt. Sverigedemokraterna bygger hela sin politik på att lyfta fram kriminella människor med ett utlänskt namn eller härkomst och sedan använda detta argumentet för att argumentera för att begränsa invandring från dessa områden men också för att misstänkliggöra alla men samma bakrund att vara kriminella.

Jag tror inte att folk därute är lika förstående. Jag tror att terroristattacken i Norge permanent har gjort skada på Sverigedemokraterna. Jag tror att det finns två kategorier av människor som röstade på Sd. Först dem som tror på Sverigedemokraternas politik och sedan dem som är missnöjda. Missnöjda när det gäller alliansens politik. Jag tror att många av dessa jublade på valnatten när Sverigedemokraterna fick vågmästarposition men att de blev besvikna när de såg att Sverigedemokraterna ofta agerade stödben till alliansen utan att få igenom någon av sin politik.

Så Sverigedemokraterna blir partiet utan makt. Kanske ironiskt att jag skiver detta med tanke på att jag tidigare skrivit att de har makt för att alliansen ger dem makt. Men vad jag menar är att de bara få ta ställning till alliansens förslag och detta godkänner Sverigedemokraterna 9 fall av 10. De har ingen makt att söka stöd för Sverigedemokraternas egen politik. Och gruppen missnöjda som röstat på Sverigedemokraterna försvinner till andra partier eller lägger sig på soffan.

Sverigedemokrater är en högljudd skara på nätet och kommer säkert att argumentera att Synovates mätning är fel, men det är ju ingen som vet egentligen, om man skall argumentera att ett bolag har fel siffror och samtidigt vara tyst när andra bolag presenterar ett väljarstöd för Sverigedemokraterna som är en bättre siffra så får man fundera över sin egen selektivitet.

Mina gissningar är så här. Varken Centern eller Kristdemokraterna kommer åka ur riksdagen. De kommer dock få ett väljarstöd som innebär att hälften av deras stöd är moderata kärnväljares taktikröster. Sedan får man se med sossarna , jag tror att det finns stor potential att göra ett bättre val än förra.

Vänsterpartiet är ett oskrivet kort och det beror på hur mycket högermedia lyckas klistra på Vänstern idèn om kommunismen med Stalin och alla andra. Jag tror Jonas Sjöstedt blir nästa partiledare för Vänsterpartiet och Hatt tar över för Centern. Om mot förmodan Annie Lööf kommer ta över då tror jag Centern får jättestora problem. Det största mysteriet är att Kristdemokraterna inte indikerar att de skall byta partiledare. Är de nöjda med det lilla stöd de har ? De går liksom inte frammåt och de kåller på att gå under i allianssamarbetet och till slut är deras största politiska egenskap att de stödjer Reinfeldts projekt.

andra bloggar

Högberg skriver om mätningen

Annonser

SCB jämfört med alla andra opinionsinstitut.

Jag fick lite inspiration från Socialdemokratiska ekonomiklubben när det gäller att försöka förstå hur bra andra opinionsinstitut mäter.

Jag har en liten annan utgångspunkt. Jag har jämfört SCBs 4 senaste mätningar med alla andra mätningar från alla andra opinionsinstitut som sammanfallit med samma mätperiod som SCB har mätt.

När SCB mäter så gör de det jämt över en hel månad. De har minst 6000 personer som svarar dem och de har ett urval där de söker individen som de vill skall delta istället för att bara ringa runt.

På andra sidan är diverse opinionsinstitut som mäter mellan 1000 till 2500 personer ungefär. När de mäter färre än SCB så har de också större felmarginaler.

Jag jämför helt enkelt alla bolags mätresultat med SCB för att ta reda på hur mycket de skiljer sig procentuellt från SCB. För att det skall jämna ut sig så har jag gått tillbaka 4 SCB mätningar så att avvikelserna procentuellt sätt blir lite jämnare.

Jag tar mätningarna partivis.

Moderaterna först.

1 Demoskop 112%
2 Sentio Research 108%
3 Synovate 106%
4 Novus 104%
5 Sifo 104%
6 Skop 102%
7 United Minds 100%

Här ser man att Demoskop gynnar Moderaterna mest av alla mätbolag och ligger 12 % högre än SCB, då jämförs 4 sista mätningarna där SCB tillfrågat 6000 eller fler med demoskop som brukar fråga runt 1000 till 1500.

Inget av bolagen missgynnar Moderaterna i mätningarna och united minds tenderar att pricka närmast.

Moderaterna fick 31,9 % i demoskops senaste mätning publicerad den 12 september, om det stämmer att siffran är 12 % för stor då kanske det verkliga stödet ligger runt 28,5 % plus felmarginaler.

United minds senaste mätning visar att Moderaterna har stöd av 28,1 %.

Folkpartiet

1 Demoskop 117%
2 Sifo 114%
3 Skop 114%
4 Novus 111%
5 Synovate 109%
6 United Minds 108%
7 Sentio Research 95%

De gynnas starkt av samtliga bolag utom sentio. Demoskop åter i topp med 17 % avvikelse jämfört med SCBs mätningar.

Senaste mätningen fick Fp 7,3 % hos Demoskop, tar man bort 17 % så landar man på 6,2 %.

Tittar man på Sentio som missgynnar Fp med 5 % och hittar deras senaste siffra för Fp som är 6,9 % (publicerat 25 augusti) och lägger på 5 % så får man 7,3 %

Centerns tur.

1 Skop 107%
2 Novus 104%
3 Sifo 103%
4 Synovate 102%
5 United Minds 97%
6 Sentio Research 94%
7 Demoskop 88%

Skop gynnar Centern mest och Demoskop ligger i botten med minus 12 %

Skop senaste siffra för Centern 6,1 % och minus 7 % blir detta 5,7 %

Demoskops senaste för Centern 6 % blir 6,8 %

Kristdemokraterna

Skop 105%
Sentio Research 101%
United Minds 98%
Synovate 97%
Novus 96%
Demoskop 95%
Sifo 87%

Få gynnar Kd och antagligen ligger deras siffror högre än vad mätningarna indikerar. De är ett litet parti men har trogna väljare så jag gissar att det inte alltid är så lätt att nå dessa personer när man har så litet urval som kanske 1000 pers.

Skops senaste siffra för Kd är 6,4 % och justerat neråt blir det 6,1 %

Sifos senaste siffra för Kd är 6,7 % och justerat uppåt blir det 7,7 %

Socialdemokraterna

1 Synovate 96%
2 Demoskop 95%
3 Sifo 95%
4 Novus 94%
5 Skop 93%
6 Sentio Research 88%
7 United Minds 86%

Samtliga bolag missgynnar sossarna, Synovate gör det minst med sina 4 % medans united minds gör det mest med sina 14 %. Det kan väl knappast vara svårt att hitta sossarna när de ringer runt, Socialdemokraterna är trots allt fortfarande det största partiet. Jämför med Moderaterna , dem hittar de.

Synovates senaste siffra för Socialdemokraterna är 28,5 % och justerat uppåt blir det 29,7 %.

Tittar man på United Minds senaste hittar man siffran 26,7 % och lägger man på de 14 % så får man 31 % för sossarna.

Vänsterpartiet

1 United Minds 123%
2 Novus 116%
3 Skop 111%
4 Sentio Research 111%
5 Demoskop 105%
6 Synovate 100%
7 Sifo 94%

United Minds gynnar V och Sifo gör det inte.

United Minds senaste siffra för V är 6,8 % , justerar man neråt blir detta 5,5 %

Sifos senaste siffra för V är 6,2 % , med justering uppåt blir det 6,6 %

Miljöpartiet

1 United Minds 122%
2 Sifo 118%
3 Skop 111%
4 Sentio Research 103%
5 Novus 102%
6 Synovate 101%
7 Demoskop 99%

De flesta gynnar Mp förutom Demoskop

United minds senaste för Mp , 8,4 % , justerat neråt blir det 6,7 %

Demoskop senaste för Mp , 7,5 % , lite justerat uppåt blir det närmare 7,6 än 7,5.

Sverigedemokraterna

1 Sentio Research 139%
2 United Minds 135%
3 Skop 116%
4 Sifo 109%
5 Novus 108%
6 Synovate 103%
7 Demoskop 90%

Väldigt stor överrepresentation på de bolag som använder online paneler för att mäta. Man kan själv se till att man kommer med i en sådan onlinepanel de har sina tusentals personer som de slumpvis väljer mellan. Problemet med dessa paneler är att de inte har någon kontaktyta med runt 98 % av Sveriges befolkning. Det blir ett ganska snedvridet urval.

Sentios senaste siffra för Sd, 5,6 %, justerat neråt blir det 4 %

Demoskops senaste för Sd, 5,3 % justerat uppåt blir det 5,9 %

———————————————————————————————-

Dessa siffror skall inte tas som någon sanning. Mätningar har stora felmarginaler men syftet med att skriva detta var att visa hur andra bolagen skiljer sig procentuellt från SCBs mätningar.

Att välja scb som ”referens” är naturligt för de mäter så många personer och de fördelar det jämnt över en hel månad vilket hjälper till att få så bra urval som möljigt. Det tillsammans med att de väljer personer representativt individuellt och försöker att nå personen på alla olika sätt gör att de har den bästa kontaktytan och den största möjligheten av alla bolag att få en så korrekt mätning som är möjligt.

Inget annat bolag mäter 6000 personer, det är en kostnadsfråga att kunna göra detta och ett annat bolag kanske inte alltid har möjligheten eller tiden att få så bra siffror. Onlinepaneler är billigt sätt att mäta på, att ringa runt och få ett visst antal pers har en viss kostnad så det gäller att begränsa ringandet till så får som möjligt. Ju färre man ringer ju större felmarginaler har resultatet.

Felmarginaler Synovate 31a augusti till 8e september.

Lite felmarginaler inräknat i Synovates mätning.

S 28,6 (26,6 – 30,8)

V 6,4  (5,2 – 7,6)

MP 7,2 (5,9 – 8,5)

M 31,8 (29,5 – 34,1)

FP 8,2 (6,8 – 9,6)

C 5,3 (4,2 – 6,4)

KD 5,2 (4,1 – 6,3)

SD 6,0 (4,8 – 7,2)

1519 personer

Om man räknar pessimistiskt på rödgrönas intervall så får man 37,7 % stöd. Om man räknar optimistikt får man 46,9 %.

Om man räknar pessimistiskt på alliansens intervall så får man 44,6 % stöd. Om man räknar optimistiskt får man 56,4 %.

Alliansen förbi

Jag tycker att Synovates mätningar har större trovärdighet jämfört med till exempel demoskop därför att de tillfrågar flera folk och verkar stå politiskt neutralt. Jag ser att Alliansen är förbi i deras senaste mätning. Man blir ju inte glad att se det som Rödgrön röstare men man får påminna sig om att mätningar inte står för någon exakt sanning. Får väl se om det blir ett trendbrott dvs att det kommer att upprepa sig nästa månads mätning.

Skall bli intressant att se hur människor kommer att kommentera detta. Jag funderar lite över Kent Perssons kaxiga resonemang om att Moderaterna kommer att bli det nya statsbärande partiet efter valet. Det finns bara en gång i Svensk politisk historia som Sossarna har varit statsbärande parti och det var i andra kammarvalet 1968 där sossarna fick över 50 % av rösterna. Man är inget statsbärande parti om man har mindre än 50 % av rösterna och jag tycker att begreppet i sig har en negativ klang för det får mig att tänka på enparti stater och diktaturer där en enda vilja kommer att råda.

Man kan lungt säga att sossarna har varit dominant i Svensk politik men bara statsbärande parti vid ett tillfälle. Politik handlar om att omvandla politiska idéer till lagar och för detta krävs det i fungerande demokratier att man måste förhandla med andra partiet och ibland med partier som man kanske inte tycker så bra om. Det är precis så det skall vara. Jag tycker inte om det systemet som de har i USA till exempel där de har ”winner takes it all” dvs att man kandiderar som person för ett parti där vinnaren får platsen i den politiska kammaren. Då kan man ha 3 kandidater och vinnaren får 40 % tvåan 35 % och trean 25 % och den med 40 % plockar hela stödet från den valkretsen.

Jag tycker faktist att de politiska idéerna måste stå i centrum där alla i partiet är överrens om partiprogramet och förbinder sig att driva de frågorna. Jag kan tänka mig specifika profileringar i partiet men då skall det vara synligt för väljaren att se dessa profileringar och accepterat från partiet att dessa avvikelser finns så slipper man få politiska vildar i slutet av mandattiden som blivit piskade så hårt av partipiskan att de trillat ur partimaskinen.

Jag tycker det är fel att avfärda långsiktiga överrenskommelser så som Reinfeldt nu verkar ha gjort efter att Sahlin inbjudit till det. Hur man än vänder och vrider på det så behöver Sverige ingångna avtal som sträcker sig längre än de 4 års planerna som vi lever med nu, Det bidrar till en form av kontinuitet och stabilitet som alla skulle tjäna på. Samtidigt förstår jag Reinfeldts avfärdan, det är snart val och detta är inte tidpunkten för att resonera om en samsyn mellan två politiska block som har blivit kraftigt cementerade.

Det kan mycket väl vara så att efter valet så sitter Moderaterna där som det största partiet eller som Kent Persson beskriver det som ”statsbärande parti” men detta utan att ha politiska vänner som han kan bilda en politisk majoritet med. Moderaternas styrka har kanske då sett till att något av de andra allianspartierna har trillat under 4 % spärren. Jag tror skarpt på att Moderaterna kan vinna en Pyrrhusseger i valet 2010.

Politik handlar om lagspel inte om solospel.

Ny Skop undersökning.

Gör detta lite hafsigt kanske men jag såg att Skop kommit med en ny opinionsundersökning så jag använder det förra inlägget ,

Jag tar bort den gamla Skop undersökningen och lägger in de nya siffrorna. Jag balanserar upp dem med de andra opinionsundersökningarna från andra bolag och viktar in dem beroende på hur många de har tillfrågat.

Då får jag följande resultat.

Sammanslagning av Synovate, Novus, Sifo, Skop och Demoskop ger följande resultat (8576 tillfrågade under perioden 30:e september till 3:e november)

Moderaterna 28,35%

Folkpartiet 7,19%

Centern 5,31%

Kristdemokraterna 4,4%

Socialdemokraterna 35,22%

Vänsterpartiet 5,16%

Miljöpartiet 8,16%

Sverigedemokraterna 4,14 %

Allianspartierna tillsammans 45,25%

De rödgröna tillsammans 48,54 %

The mother of all ”opinionsundersökningar”

Jag är inte så där fantastiskt imponerad av opinionsundersökningar. Jag tycker att de är ungefär som dagen väder. De frågar 1000 personer till 3000 och plötsligt blir det stora rubriker om mätningarna. Jag skriver detta för att balansera upp det jag tänker göra nu.

Jag tycker om siffror så jag tänkte, varför inte slå ihop alla de färskaste opinionsundersökningar och vikta dem baserat på hur många de frågat. Det måste ju vara mycket mer noggrann mätning än en ensam mätning.

Det finns ett inbyggt problem med dessa opinionsbildande mätnings institut. Oftast har de en ledning som har en politisk plattform som antingen lutar åt vänster eller åt höger i politiken. Jag kan lägga till en till faktor. Vad är det som säger att folk talar sanning när en okänd person för dem ringer och frågar hur de skall rösta ? Utgår jag från mig själv så tänker jag att de har ingen som helst rätt att få veta vad jag röstar på. Varför skall jag berätta det för en person som kanske till och med ringer från dolt nummer ? Så om jag bryr mig att svara när de ringer så väljer jag att helt enkelt inte säga vad jag ämnar rösta på eller klämmer till med ett parti som jag aldrig skulle tänka mig att rösta på. Hursomhelst, dags att kolla på siffrorna.

Tar en titt på Synovates sida här och plockar ut de senaste mätningarna.

Så här ser det ut

Opinionsundersökningar

Efter att ha räknat igenom detta har jag balanserat upp mätningarna baserat på intervjuvade istället för att ta snitt rakt över får jag följande siffror.

Baserat på 9269 intevjuvade enligt ovan.

M 28,29%

Fp 7,37%

C 5,4%

Kd 4,5%

S 34,97%

V 5,29%

Mp 8,25%

Sd 4,01%

Övriga 1,88%

Osäkra 14,31%

Notera att 9269 personer knappast representerar miljontals väljare. Om opinionsundersökningar skulle vara korrekta skulle rösträtten avskaffas och vi skulle på riksdagsplatserna fördelade genom telefonintervjuer.


juli 2019
M T O T F L S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Annonser