Arkiv för oktober, 2010

Här föreligger en underhandsuppgörelse, dold men fullt synlig, mellan parterna; vi bjuder på resa, mat och hotell. I gengäld utgår vi från framtida förståelse för våra synpunkter. Vi gör en deal, helt enkelt.

Lånat textraden från Luttis text och det är precis vad det handlar om. Shell sysslar inte med välgörenhet utan de investerar pengar på ett sådant sätt att de tror att de kan tjäna på det i slutändan.

Det handlar inte om korruption för det finns inget sådant begrepp i Svensk lagstiftning, det är kanske därför Sverige verkar vara så korruptionsfritt sett i ett internationellt perspektiv. Vad är det som är problemet då ? Jo, att vi får ledande politiker i Sverige som springer företagens ärenden före de svenska väljarnas ärenden. Det är trots allt Svenskarna som valt sina politiker så de skall företräda väljarna först. Men vi har ett parti i Moderaterna där deras gunst är till salu till dem som vill köpa den. De riskerar inte ens att bli avslöjade som sponsorer till Moderaterna för de håller det hemligt. Retoriska försvaret från Moderaterna är att hänvisa till valhemligheten. Som om företag, föreningar och intresseorganisationer har rösträtt i Svenska val.

Arkelsten ser inget fel i vad som skett, och det verkar tydligen som att hon tror på fullt allvar att miljöpolitiken handlar om att försvara näringslivets intressen trots att man blivit vald av den svenska väljarkåren. Att sedan måla sin gynnare Shell som ett förebild för miljön känns konstigt när det finns så mycket konstigheter som Shell gjort på just detta område.

Visst finns det ekonomiska band mellan sossarna och andra aktörer som inte har rösträtt, men det finns en tydlig skillnad. Det är transparens och vem som helst kan se att det existerar , titta närmare på det och bestämma om man tycker det är ok eller inte. Folkpartiet genom Carl B. Hamilton brukar vara flitig på att efterforska sossarnas förhållande till fackföreningar och påvisa och redovisa hur många miljoner som sossarna får från facket, när det sedan gäller vad Arkelsten gör då blir det att han vill stoppa drevet. Jag återkommer till nyckelordet ”transparens”, Hamilton har själv försökt att efterforska varifrån moderaterna fått sina donationer men utan resultat.

”Varför gör LO det här ?” frågar han i youtubeklippet hans svar är att de (LO) vill bli en stat i staten så att LO kan bestämma vilka förslag som skall läggas fram i riksdagen.

Varför donerar juridiska personer pengar till Moderaterna och Kristdemokraterna ? Varför får inte folk som röstar veta vilka grupper utan rösträtt i allmäna val som donerat pengar till Moderaterna ?

Det borde finnas en majoritet i riksdagen för att förändra lagarna så att man har rätt att veta vilka som donerar pengar till ett politiskt parti. Moderaterna och Kristdemokraterna är emot det, jag antar att Sverigedemokraterna också är det. Sedan finns det Folkpartiet och Centern som kanske tycker att det finns ett behov att förändra lagarna men att allianssamarbetet kräver deras tystnad i denna fråga så att de inte önskar en förändring. Vänstern och Miljöpartiet vill ha en förändring och de fick med sossarna på detta innan valet men nu när Rödgröna inte längre existerar så kanske inte viljan finns hos sossarna heller att förändra.

Vi får väl se. Sverige skulle må bra av att få transparensen i partierna. Det är absolut inget hot mot valhemligheten speciellt inte för de företag, intresseorganisationer och föreningar som väljer att skänka pengar till partierna för dessa har ingen rösträtt. Om jag inte minns fel så var förslaget att redovisa donationer över 20.000 kronor. Kan man inte som privatperson stå för sin höga donation kanske man bör avstå.

Det är viktigt att partierna går väljarnas ärenden före andra intressen.

8 % av Afghanerna anser att talibanernas närvaro är landets största problem.

Stefan Olsson (forskare på FOI) skriver en debattartikel i Svd där han säger att säkerheten är Afghanernas största bekymmer. Tittar man på den källan som han hänvisar till visar det sig att 36 % tycker att osäkerheten är det största men man hitta också arbetslöshet på 35 % och med felmarginaler som en opinionsmätning besitter är detta i princip dött lopp.

Längst ner på skalan om det största problemen i Afghanistan hittar vi talibanernas närvaro på 8 %.

Om nu Talibanerna uppfattas som ett så stort hot borde väl fler av de 6406 tillfrågade ha nämt att de anser att Talibanerna är det största problemet i Afghanistan.

På lokal nivå anser man att arbetslösheten är det största problemet (26%) följt av brist på elektricitet (26%), dåliga vägar (24%), brist på vatten (22%), brist på sjukvård (20%), brist på utbildning (15 %) och sedan sist att det är dålig säkerhet (13 %).

Afghanistan som det styrs just nu är ett väldigt korrupt land något som 17 % av de tillfrågade Afghanerna ser som ett problem. Ett större problem än talibanernas närvaro. Afghanen oroar sig mer över att inte ha ett jobb, att han inte har elektricitet, att vägarna är dåliga eller att han har rent vatten, säkerheten är ett av de bekymren som kommer väldigt långt ner på listan.

Om Nato och de allierade verkligen vill hjälpa afghanerna så bör de fokusera på frågor som Afghanerna själva ser som problem.

Hur minskar man arbetslösheten i ett sådant land ? Hur förbättrar man tillgången till elektricitet ? Hur förbättrar man infrastrukturen ? Hur säkrar man tillgången till vatten ? Hur förbättrar man sjukvården ? Hur rättar man till bristen på utbildning ?

Om man skall hjälpa Afghanistan så bör dessa frågor vara centrala för att utveckla landet om det är det man är ute efter?

 

 

 

 

Reflektioner över budgeten.

Funderar en del över budgeten som Moderaterna presenterat för Alliansen. Punktar upp lite saker som de önskar göra.

 

  • Öka sysselsättningen.
  • Minska utanförskapet
  • Öka kunskaperna
  • Värna välfärdens kärna
  • Minska krisens effekter
  • Minska utsläppen och påverkan på klimatet
  • Sänka skatten

Av dessa åtgärder är den några som inte är definierade vilket betyder att om man lägger en budget så kan man inte styra åtgärderna för att minska eller öka en del av dessa mål.

Sysselsättningen är definierad, i det inräknas personer som under en referensvecka har arbetat minst 1 timme som avlönad arbetstagare eller oavlönad medhjälpare i företag till familjemedlem. Sysselsatta kan också vara folk som är anställda men är tillfälligt frånvarande.

Så att vara nöjda med att öka sysselsättningen som endast kräver att man jobbar 1 timme under en referensvecka är en ganska pessimistiskt mål.

Syftet är väl att öka antalet personer som kan arbeta och försörja sig själva. Det finns ingen person som kan jobba 1 timme i veckan och ta ut en lön som man kan leva på. Jag undrar hur många som definieras som sysselsatta som också tvingas söka försörjningsstöd.

Jag antar att de som blir utförsäkrade och flyttas till arbetsförmedlingen blir per definition sysselsatt i statistiken.

Så när Moderaterna säger att de har som mål att öka sysselsättningen är inte det samma sak som att ha ett mål att minska arbetslösheten.

Minska utanförskapet är en gammal paradgren som Moderaterna la in i sin vokabulär före 2006 års val. De har inte haft något intresse av att definiera begreppet så när de säger att de vill minska utanförskapet så talar de inte sanning. Det är inte trovärdigt att påstå att det är hög prioritet för att minska utanförskapet när man skiter fullständigt i att förklara vad begreppet betyder.

Jag hoppas verkligen att någon på rödgröna sidan pressar på för att få just detta begrepp definierat svart på vitt. Rödgröna har själva riktat stark kritik mot detta begrepp men de har inte gjort någonting i handling för att tvinga regeringen att definiera utanförskapet så att det kan bli ett mätbart begrepp lika mycket som begreppet sysselsättningen.

Får man detta definierat så kan man svart på vitt se tillbaka på de åren som gått med Moderaterna vid makten och statistiskt mäta hur utanförskapet har förändrat sig.

Vad betyder det när man säger att man skall ”värna om välfärdens kärna” ? Skall man öka eller minska välfärden eller skära bort välfärden så att bara välfärdens kärna finns kvar, som att ”äta upp” plommonet och värna om själva kärnan. För mig låter det som att de skall skära i välfärden. Istället för att skriva så så skriver man att man skall ha kvar en liten bit och det är kärnan.

”Laissez faire” verkar vara den politiska riktningen som Moderaterna vill ta Sverige till. Tydligen så vill man inte fixa sjukförsäkringssystemet för man är nöjd med det. Ett system som flyttar folk från sjukförsäkringen till arbetsförmedlingen (där de defieras som sysselsatt) och sedan tillbaka till sjukförsäkring eller socialbidrag.

Laissez faire för att man för en jobbpolitik som är omöjlig att mäta resultatet på.

Laissez faire för att man säljer av statliga tillgångar för att principen är att staten inte skall äga men också måste de få in pengar för att finansiera den statliga budgeten.

Jag saknar en konkretisering där regeringen kan säga att vi gör den och den åtgärden för att det finns vetenskapliga belägg eller konkreta exempel från andra länder att dessa åtgärder fungerar.

Jag saknar den tydliga viljan från regeringen att mäta sina mål klart och tydligt. Det verkar som att man vill röra sig bland luddiga begrepp för att undvika möjligheten att bli granskad.

Vill man ha konkreta effekter i politiken då måste man kunna mäta de målen som man sätter upp.

Kan man inte mäta sina mål riskerar man att spendera skattepengar på åtgärder som inte har någon effekt , eller annu värre att man får ett resultat som man inte har en möjlighet att mäta om det blev bra eller sämre.

Detta är inte bra. Sverige mår inte bra av detta. Om man önskar att effektivisera ett system så skall man också kunna mäta hur bra åtgärderna är. Man är ivrig med att införa betyg så tidigt som möjligt för barnen i skolan men regeringen skyr att själva ha mätvariabler som exakt kan säga ifall åtgärderna har effekt eller inte.

M är inte störst och de kommer inte att vara störst de 4 åren som kommer.

Spelar ingen roll hur mycket alliansens språkrör DN skriver att Moderaterna är störst och hänvisar till en mätning där några tusen pers har blivit tillfrågade.

Att sedan påstå att alliansen skulle få egen majoritet om det hade varit val idag är något vittnar om att Henrik Brors och DN har stark tro till att mätningarna är korrekt.

Tittar man på Synovates sista mätning så klockade de sossarna till 29,7 % och nu klockar de dem till 29,6 % som Brors beskriver som att de återigen är under 30 %. De var under 30 % i sista mätningen innan valet hos Synovate och under 30 %  i första mätningen efter valet.

Synovate klarar helt enkelt inte av att nå sossarna i sina mätningar och ger dem några procent i handikapp. Samtidigt så gynnar de ofta Moderaterna och får högre siffor på dem än vad valresultatet visar.

Tittar man på V så klockade Synovate dem på 4,6 % innan valet, nu efter valet klockas de på 5,1 %, med tanke på att V fick 5,6 % i valet så betyder det att Synovate missade Vs resultat med 21,7 % före valet och 9,8 % efter valet.

Så antagligen är sifforna för V högre än vad Synovate lyckas mäta.

Tittar man på C. Synovate klockar dem på 6,9 % innan valet och 5,4 % efter valet, C får 6,56 % i valet så antagligen ligger de siffor de får fram på C högre än det verkliga måttet.

Jag skriver detta för att påpeka en viktig poäng. Man bör redovisa mätningarna med felmarginaler. Det är fel att ta siffrorna som en absolut sanning.


Skall vi vara rädda nu då ?

Jag läser om nya terrorhot som tydligen kan drabba varsomhelt och hursomhelst. Jag ser ingen nytta med en sådan artikel. Vad skall man göra som människa ? Läsa artikeln och sedan justera sitt beteende efter dessa uppgifter som man inte har någon som helst chans att veta hur trovärdiga de kan vara.

Det är farligt att gå över gatan, det är farlig att köra bil. Även om man själv gör allting rätt och håller sig till reglerna så kan man få en full idiot rattandes sin bil rakt emot en i körbanan. Man kan ha otur att befinna sig på fel plats vid fel tillfälle och komma till skada.

Syftet med terrorism är att skrämma människor och få dem att justera sitt liv till hot som kanske kan hända men troligt aldrig kommer att hända. Tidningar hjälper till att skrämma folk genom att basunera ut saker som detta. Tidningarna hjälper till att plantera tankar och funderingar i huvudet på folk som är lite fanatiska och söker efter vägar att skaka om samhället.

Samtidigt som de blir upprörda över dataspel med talibaner så finns det ingen hejd när det gäller att promota ett hot från något som blir kallat Al Queda , eller grupper länkade till Al Queda. Tidningarna blir som de största reklampelarna för dessa terrorister. Luddiga SÄPO pratar om ett ökat hot men säger att det inte är någon fara.

Hur skyddar man sig mot hot som man inte kan se ? Förändrar man sina vanor för att någon underrättelseorganisation säger att nu är risken högre ? Skall man titta sig lite extra över axeln ?

Det fanns en tid då kalla kriget fortfarande fanns då var det öst mot väst och fienden var tydlig. Sedan när muren föll i Berlin så fanns det ingen tydlig fiende. Sedan hände 911 och detta blev substitutet för en tydlig fiende som kanske inte funnits sedan Sovjets sönderfall. Nu fick man Al Queda som blev det stora hotet något som blivit så kraftigt promotat av media. Så lätt att klistra Al Queda lappen på allting som ser ut som motstånd när någonting fruktansvärt händer. Det blir så enkelt men det betyder inte att det finns en sanning men att sätta klisterlappen Al Queda på allting.

Det finns ett behov av att skapa en hotbild som kanske är större än vad som egentligen är sant. Har man en hotbild så kan man använda denna till att rusta upp militären mer än vad som egentligen behövs. Och när det är militären själva som anser att hotbilden är större då kan det vara att man talar i eget intresse. Finns det även privata företag som lever på kontrakt från militären så kan det finnas ett behov från dem att hjälpa till att skapa en hotbild som är större än verkligheten. Det kan vara skillnaden mellan att ha ett framtida leverans eller att bli tvungen att skära ner i verksamheten.

Den lilla människan som läser detta, för vilket syfte kan de göra någonting. Skall man oroa sig mer över det större hoten som påstås finnas ? Skall man leva på ett sätt att man blir rädd och justerar sitt liv efter detta hot eller skall man leva som man lever ?

Det finns ingen nytta eller något värde för människan att få luddiga hotbilder basunerat ut via media, visst kan det hända men vad kan man göra åt det egentligen ?

DN eller Aftonbladet har felaktiga uppgifter.

Omröstningen om talmannen kommer antagligen inte bli som DN skriver där frågan om talmannen läggs ner och Per Westerberg (M) får fortsätta.

Aftonbladet skriver att Rödgröna kommer att nominera Kent Härstedt (S) som talman. Motiveringen är att de inte kommer att ta hänsyn till vad Sd kommer att rösta.

Så här kommer det att se ut i varje omröstning framöver i 4 år att Rödgröna lägger fram sina förslag medans Alliansen lägger sina. Till slut så tröttnar väl Alliansen på detta och söker en dialog med Rödgröna. Om de skulle söka en dialog med Sd kommer de tappa väljarstöd på sikt.


oktober 2010
M T O T F L S
« Sep   Nov »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031