Arkiv för maj, 2010

Så de skjuter på skeppet INNAN de bordar skeppet i internationellt vatten.

Fy fan.

Ok. Om man tittar på det som IDFs talesperson säger så menar han på att de gav aktivisterna flera varningar innan de bordade skeppet. Om man tittar på filmen och det stämmer så som det visas så har dessa varningar inkluderats att skjuta på människorna som finns på skeppet.

Dessa skott verkar då ha dödat två personer. När de sedan bordar skeppet så verkar det som att folk är förbannade och ha tillgripigt tillhyggen, tänker på den korta sekvensen vid trappen där folk ser ut som de har beväpnat sig med något som ser ut som påkar.

Vad tänker man när någon skjuter på skeppet och träffar folk så att de dör ? Man visar vit flagg men vad tänker man när dessa soldater tar sig ner på båten ?

Tillägg:

Det ser ut som samma filmsnutt i början av videon och runt 3 minuters strecket.

Tillägg igen:

Kraftigt editerad version av vad som hände.

Uppdatering 2.

Läser Al Jazeeras kommentar till det youtubeklipp som jag lagt upp innan.

3:30pm: The Palestinian Ma’an News Agency pieced together a nine-minute video, using clips from Al Jazeera and other journalists on board, showing the minutes before Israeli commandos took control of the Mavi Marmara.

It’s hard to say whether the video is sequential, and whether it happened before or after the official IDF video we embedded below (see 1:59pm update). One person has already been killed in this video, but the relatively low casualty count (compared to the final death toll) suggests there hasn’t yet been a large shootout on the ship.

Observera det som jag markerat med rött.

Uppdatering 3

Om saker hände så som beskrivs i denna videon så ser det ut som att de först smyger på skeppet vid ena änden av båten och senare släpper ner soldater från helikoptern bland människorna där.

http://www.livestream.com/insaniyardim

Uppdatering 4

När jag tittar på bilderna där de hissar ner soldaterna på skeppet, så har IDF redan sätt att det står folk där med tillhyggen, de är medvetna om det och ser till att filma det väldigt noga. De tar en kalkylerad risk och i sig är nerhissningen från helikoptern ett bevis på att IDF tror att de inte är beväpnade med tyngre vapen så som skjutvapen.

Det blir ett PR stunt av det när de hissar ner dessa soldater på skeppet de är oskyddade några sekunder innan de andra hinner komma ner på skeppet.

De tänker 3 dimentionellt här. Samtidigt som soldaterna som hissas ner får ta lite stryk innan de har kontroll så får de möjlighet att filma detta och få personerna på skeppet att framstå som de onda och de människor som gör fel.Hade inte satellitlänken fortfarande fungerat så hade IDFs handlande kunnat stått oemotsagt. Men nu ligger det bilder uppe på nätet som visar skeenden utanför IDFs kontroll att censurera det. För rättvisans skull måste man påpeka att dessa bilder kan också bli manipulerade , flytta om ordningen på videosekvenserna, ta bort bilder som är dåliga för att visa sin egna bild, men någonstans i mitten av allt detta kan man hitta korn av fakta, jag säger inte ordet sanning för sanning kan vara ett ord där man lägger in sin egen subjektivitet och sållar när det gäller fakta som ligger på bordet.

Det är redan bekräftat att detta skedde på internationellt vatten och IDF har ungefär lika mycket rätt att borda skeppen där som Somalier har när de bordar skepp utanför deras kust i internationellt vatten.

Tillägg 4 juni.

Ny video. Här ser man vad som sker innan de bordar skeppet.

Antar att det är samma däck som syns in första videon ovan.

Media

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Bloggar

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

Annonser

Bildt kallar upp den Israeliska ambassadören.

Lyssnar på SR. Bildt pratar med p1 morgon och beskriver situationen just nu och hur Sverige agerar på detta.

Nyheterna talar om dödsfall och andra media talar om 10 personer döda. Mycket är fortfarande otydligt och det är kanske bäst att vänta med att säga något mer om detta.

Det stämmer fortfarande inte.

Jag tittar på DNs ledare där de skriver om Rödgrönas gemensama utrikespolitik. Jag har skrivit om det innan både här och här. Jag förstår att både Oberoende Moderat (SvD) och Oberoende Liberal (DN) har ett behov av att leverera saker till deras läsare som de önskar läsa, jag tror knappast att fullfjädrade journalister är så obegåvade att de inte kan läsa de dokumenten som de skriver om,

Jag läser första meningen i ledaren och det står så här.

”En rödgrön regering kommer att kräva att USA lämnar sina militärbaser runt om i världen.”

Detta stämmer inte. Vad som dock står i dokumentet när det gäller beskrivningen av relationen till Nordamerika är följande:

Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism. Bush-administrationens politik gjorde att USA tappade enormt i stöd från världens befolkning. Vi förväntar oss att USA under Barack Obamas ska föra en politik där mänskliga rättigheter respekteras. Vi kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. USA är den enda kvarvarande militära supermakten och måste därför ta ledningen i det internationella nedrustningsarbetet. En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.

Grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati delas av befolkningarna i Europa och Nordamerika, men det finns också skillnader i synen på exempelvis dödsstraff, den internationella brottsmålsdomstolen, FN med mera. Vi gör också olika bedömningar om hur stora klimatåtaganden som är nödvändiga för framtiden.

Genom att Europa och USA har olika resurser och förmågor som kan komplettera varandra kan vi bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen. FN, IMF, Världsbanken, WTO och andra multilaterala organ är beroende av ett starkt engagemang från både USA och Europa. Därför behövs en fördjupad och konstruktiv dialog över Atlanten bland annat om behovet av att stärka de multilaterala organisationerna.

Så här långt när man läst det så kan man tolka det som att de kommer att ställa som krav att USA skall avveckla sina militärbaser utanför landets gränser. Där jag markerat med grönt så står det så. Med då stämmer det väl ?

Ni kanske undrar va tusan det är jag tjötar om. Men det finns mer på dokumentet som förändrar hela innebörden av detta. Nämligen de sista raderna.

Så här står det :

En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:
  • Kräva att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna.
  • Verka för att USA ansluter sig till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC.
  • Föra en aktiv dialog med USA för att förmå USA att bilateralt och inom multilaterala organisationer bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen.
Nu kan jag fråga er på DN, SVD och alla som bloggar. Var någonstans säger Rödgröna att de skall kräva att USA stänger deras militära baser om en rödgröna regeringen sitter vid makten efter valet 2010 ?
Kan se vad som också skrivs i ledaren:
”Om man värnar om fred, frihet och stabilitet är det tanklöst att efterlysa en ensidig amerikansk reträtt, eftersom USA:s internationella trupper ofta utgör garanten för just dessa värden.”
Eftersom Rödgröna vill verka genom aktiv dialog med USA för att bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen och inte har som krav på USA att de skall stänga sina militärbaser om Rödgröna vinner i valet 2010. Till och med på allianssidan har man förstått att både sossarna och miljöpartiet är för Sveriges medverkan i den natoledda operationen i Afghanistan.
Mer text från DNs ledare:
”Utan det amerikanska skyddet av Sydkorea och Japan skulle dessa länder rusta upp och kanske skaffa sig kärnvapen. Utan USA:s närvaro i Europa skulle den transatlantiska länken försvagas och maktbalansen förskjutas i Rysslands riktning. Utan USA:s militära engagemang i länder som tagit sig ur krig och förtryck skulle flera stater falla sönder i kaos.”
Ja men Rödgröna föreslår ju inte att USA skall dra sig tillbaka heller. Titta på de tre punkterna.
När det gäller säkerhet mot Ryssland vill Rödgröna vara med och skapa en civil övervakningsmekanism i östersjön för att motverka en militarisering av Östersjön (Står i punktad form i samma dokument) de vill också vara med och stödja det civila samhället i Ryssland, stödja demokratiseringen där och kontakter mellan människor. Hjälpa till och främja Rysslands utveckling till ett stabilt och vämående land.
När det gäller Nord och Sydkorea så vill de Rödgröna att Nordkorea skall avveckla sina kärnvapen. Men man kan väl lätt gissa att Nordkorea knappast lyssnar på Sverige när det gäller detta.
Obs inget krav på att USA skall avveckla sina militärbaser i Sydkorea däremot vill de försöka verka för att utveckla handelsrelationer med asien och försöka förbättra de fackliga rättigheterna i asien och medverka till hållbar produktion.
Mer text från DNs ledare:
”Till saken hör att inget av länderna i fråga begärt ett militärt tillbakadragande – tvärtom är de av säkerhets- och samarbetsskäl måna om USA:s närvaro. Det gäller lika mycket för Sydkorea, som har lång erfarenhet av utländska soldater, som för Polen, som med stolthet och lättnad gick med i Nato strax före millennieskiftet.”
Rödgröna kommer inte heller att kräva att militärbaser avvecklas om de vinner valet 2010.
Mer text från DNs ledare:

”Ändå vill de rödgröna att Sverige lägger sig i förhållandet mellan dessa länder och USA. Det är sämsta sortens plakatpolitik. Och det är talande att kravet enbart drabbar USA, inte Ryssland som placerat trupper i Georgien och Moldavien mot dessa staters uttryckliga vilja.”
Kanske sämsta sortens plakatretorik från DN när man inte läser de källor som de grundar sitt påstående på.
Mer från DN:
”Att det dröjde drygt tre månader innan oppositionens antiamerikanska utfall blev en nyhet är ett genant underbetyg för oss som verkar inom medierna. Självfallet borde ställningstagandet ha uppmärksammats redan i februari när det blev offentligt. Men än mer nedslående är att Socialdemokraterna över huvud taget gått med på kravet.”

Det kanske dröjer 3 månader till innan DN läser texten som den står i det dokumentet då slipper de skämmas över att basunera ut ett budskap som inte stämmer. De enda krav sossarna gått med på är det som står i punktad form i slutet av varje stycke. De punkterna som du kan hitta under texten ”en rödgrön regering kommer efter valet 2010 att:”
Mer text från DNs ledare:
”Under Göran Perssons ledning värnade partiet om goda relationer till USA. Ingenting tyder på att vare sig Mona Sahlin eller utrikestalesmannen Urban Ahlin känner någon ideologisk närhet till anti-amerikanismen. Tvärtom brukar de framhålla sin respekt och bitvisa beundran för vad USA står för.”
Det finns ingenting i de punktade överrenskommelsen mellan de Rödgröna partierna som tyder på anti-amerikanism. Men kanske för DN ser en avsikt från de Rödgröna att föra en dialog med USA som önskar bidraga till fred , säkerhet och utveckling i världen till att skapa en anti-amerikansk politik mot USA ?
Det finns mer text i DNs ledare som i princip handlar om samma tema. Hela tesen bygger på okunnighet och slarv från både SvD och DN som inte vill läsa igenom de källor som de använder sig av när de skall skriva en artikel. Detta är oseriös journalistik som tydligen har skapat ringar på vattnet.
Sitter man och ljuger och förvanskar källan som man refererar till så kommer fakta upp på ytan förr eller senare. Jag har inga höga tankar om journalister som antagligen medvetet sitter och ljuger bara för att de pratar om sin politiska motståndare. Men jag hoppas detta handlar mer om slarv istället för medveten manipulation.

Andra bloggar som skriver om detta :

Tips från den Islänska coachen.

Om partierna så här i valtider har bekymmer med hur de skall marknadsföra sin politik kanske detta lilla klipp från Island kan inspirera.

De brister ut i sång och sjunker om hur bra de är för att folk skall rösta på dem. Det kan ju faktist bli ganska lyckat.

När man tänker på det så är Islänningarna det närmaste vi har som kan vara Vulcans från Star Trek. ”Live long and prosper !” 🙂

Ring 112 ?

Eller kanske det var 112 dagar kvar som partiledare som Moderaten Kent Persson förutspår. Ja det är nog så att vilken partiledare som ”presterar” sämre än väntat så kommer de antagligen att bytas ut. Jag tror den enda som kanske sitter kvar när alliansen förlorat valet är Reinfeldt, de andra tre partiernas ledare får nog svårt att sitta kvar. Jag tror att det är större möjlighet för Centern att åka ur om man jämför med kd. Centern har tagit en rejäl högersväng ideologiskt sätt och de kanske är dags att döpa om partiet igen.

Aftonbladet konstaterar att sossarna presterar den sämsta siffran i senaste synovaten, och analyserar att det beror på Rödgröna konflikter och otydligt ledarskap. Gudmunsson på Oberoende Moderat (SvD) säger att det inte är Monas fel och tar läsaren med sig till krisen 1994 för att jämföra med idag, Aftonbladets Mellin analyserar att de rödgrönas alternativ till vårbudgeten inte var en succé och Dagens Industri skriver att opinionsvindarna inte knäcker Sahlin.

När Sahlin nu flyger till irakiska Kurdistan för några dar för att till exempel skapa sig en djupare förståelse för frågor som hedersvåld, så gör hon det när det blåser motvind. Hon hamnar lite i mediaskugga för jag gissar att det kommer vara lågt intresse från media att rapportera från irakiska Kurdistan , eller så har jag fel.

Jag kan konstatera att Rödgrönas förslag till skattehöjning på bensinen trummas ut på diverse alliansbloggar samtidigt som Alliansen eller de enskilda partierna i alliansen är försiktiga med att inte lova att de skall förhindra en skattehöjning på bensin.

Ni kan ju fundera på varför alliansen inte lovar att de skall sänka skatten på bensin eller för den delen hålla skatten oförändrad.

När jag skriver detta är det dag 111 innan valet 2010 , man kan se varje etta i det talet som representant för de tre Rödgröna partierna och ur mitt sätt att se det som förhoppning att de just är nummer 1 när valet är över.

Jasså Borg ? Är det verkligen alliansens förtjänst.

Retar mig på Borgs resonemang han tydligen anser att de kan ta till sig äran av BNP tillväxten blivit bättre än de förväntat sig.

Då innebär det väl att det också är politikernas förtjänst när de ekonomiska siffrorna är dåliga, eller skall man skylla på lågkonjunkturen då ?

Man får liksom välja vart man skall stå. Skall man ta credit för saker som man inte bär ansvar för och sedan skylla på de andra vem än det nu må vara när saker inte visar sig vara så himla bra ?

Det är väl inte alliansen som står på andra sidan och stödköper Assa abloys eller SKFs produkter nu när de känner av ökad orderingång ? Det är väl inte alliansen som ansvarar för nybilsköpen och annan privatkonsumtion ?

Den enda stimulans som jag se att alliansen är direkt ansvarig för är ovanligt många värnpliktiga som kallades in under första kvartalet. När sysselsättningen totalt minskade med 0,5 % så ökade sysselsättningen i staten med 2,4 % där de värnpliktiga motsvarade en ökning på 1,4 %.

Alliansen förbi

Jag tycker att Synovates mätningar har större trovärdighet jämfört med till exempel demoskop därför att de tillfrågar flera folk och verkar stå politiskt neutralt. Jag ser att Alliansen är förbi i deras senaste mätning. Man blir ju inte glad att se det som Rödgrön röstare men man får påminna sig om att mätningar inte står för någon exakt sanning. Får väl se om det blir ett trendbrott dvs att det kommer att upprepa sig nästa månads mätning.

Skall bli intressant att se hur människor kommer att kommentera detta. Jag funderar lite över Kent Perssons kaxiga resonemang om att Moderaterna kommer att bli det nya statsbärande partiet efter valet. Det finns bara en gång i Svensk politisk historia som Sossarna har varit statsbärande parti och det var i andra kammarvalet 1968 där sossarna fick över 50 % av rösterna. Man är inget statsbärande parti om man har mindre än 50 % av rösterna och jag tycker att begreppet i sig har en negativ klang för det får mig att tänka på enparti stater och diktaturer där en enda vilja kommer att råda.

Man kan lungt säga att sossarna har varit dominant i Svensk politik men bara statsbärande parti vid ett tillfälle. Politik handlar om att omvandla politiska idéer till lagar och för detta krävs det i fungerande demokratier att man måste förhandla med andra partiet och ibland med partier som man kanske inte tycker så bra om. Det är precis så det skall vara. Jag tycker inte om det systemet som de har i USA till exempel där de har ”winner takes it all” dvs att man kandiderar som person för ett parti där vinnaren får platsen i den politiska kammaren. Då kan man ha 3 kandidater och vinnaren får 40 % tvåan 35 % och trean 25 % och den med 40 % plockar hela stödet från den valkretsen.

Jag tycker faktist att de politiska idéerna måste stå i centrum där alla i partiet är överrens om partiprogramet och förbinder sig att driva de frågorna. Jag kan tänka mig specifika profileringar i partiet men då skall det vara synligt för väljaren att se dessa profileringar och accepterat från partiet att dessa avvikelser finns så slipper man få politiska vildar i slutet av mandattiden som blivit piskade så hårt av partipiskan att de trillat ur partimaskinen.

Jag tycker det är fel att avfärda långsiktiga överrenskommelser så som Reinfeldt nu verkar ha gjort efter att Sahlin inbjudit till det. Hur man än vänder och vrider på det så behöver Sverige ingångna avtal som sträcker sig längre än de 4 års planerna som vi lever med nu, Det bidrar till en form av kontinuitet och stabilitet som alla skulle tjäna på. Samtidigt förstår jag Reinfeldts avfärdan, det är snart val och detta är inte tidpunkten för att resonera om en samsyn mellan två politiska block som har blivit kraftigt cementerade.

Det kan mycket väl vara så att efter valet så sitter Moderaterna där som det största partiet eller som Kent Persson beskriver det som ”statsbärande parti” men detta utan att ha politiska vänner som han kan bilda en politisk majoritet med. Moderaternas styrka har kanske då sett till att något av de andra allianspartierna har trillat under 4 % spärren. Jag tror skarpt på att Moderaterna kan vinna en Pyrrhusseger i valet 2010.

Politik handlar om lagspel inte om solospel.


maj 2010
M T O T F L S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Annonser