Arkiv för april, 2011

Åsiktsmaskinerna i högermedia analyserar opinionsmätning.

I månadens Synovate går sossarna frammåt 0,7 % till 30,6 % vilket nästan tangerar valresultatet. Den sista synovaten innan valet mätte de 29,7 % på sossarna och missade med en procentenhet jämfört med valresultatet. Rimligtvis är synovates siffra på sossarna i underkant så det riktiga stödet för sossarna just nu ligger högre än 30,6 %.

Som vanligt är inte tidningarna eller opinionsmätningsbolagen intresserade av att redovisa felmarginalerna. Opinionsmätningar har stora felmarginaler och det verkar som man alltid behandlar siffrorna som exakta faktamässiga tal.

Skall titta lite på åsikterna som tidningarna lyfter fram som någon form av sanning.

Expressen Ingen Juholteffekt.

DN Ingen Juholt-effekt

Man kan ju säga att det är ganska bra för sossarna att gå frammåt i opinionen fastän högermedia anser att det inte beror på Juholt.

Nicklas Källebring på Synovate analysera opinionsmätningen.

– Även om Moderaterna tappat något de senaste månaderna så har de hittills under den här mandatperioden fortsatt att ta väljare från de mindre allianspartierna. Ju mer M äter av sina allianskolleger, desto större blir behovet för dem att profilera sig. Det riskerar att tära på sammanhållningen.

– Det är för tidigt att se någon Juholteffekt och vi har heller inte sett någon ny politik. Om det ska hända något så är det en förutsättning att S presenterar en politik som innehåller nya inslag.

—–

Kortfattat. Moderaterna tar väljare från de mindre allianspartierna detta riskerar att tära på sammanhållningen, uppgången för sossarna beror inte på Juholt .

Andra som skriver om detta kan hittas här och här.

Annonser

Räcker inte att redovisa det man väljer att redovisa på frivillig basis.

Jag ser att Moderaterna plötsligt skall redovisa donationer från privatpersoner. Det räcker inte. Allt som de fått i donationer från alla juridiska personer måste upp på bordet och det skall vara tvingande dvs att de inte själva kan välja.

Betyder detta att Moderaterna plötsligt stödjer en förändring av lagstiftningen som tvingar partierna att redovisa alla sina sponsorer ? Det verkar inte så. Det är pengarna från intressenter som inte har en rätt att rösta i svenska val, det är viktigt för vanliga människor att se vem som köper in sig i partierna så får man bedömma själv om man känner ifall man vill stå på samma sida som dessa intressenter vilka det nu kan vara.

Lagstiftning är den enda vägen att gå och detta är någonting som Moderaterna motsätter sig även efter denna ”eftergift”. Moderaterna försöker få det att framstå som att det är LO och sossarna som är bromsklossen när det handlar om att det är moderaterna själva som hårdnackat varit motståndare till detta. De tar aspekten med lotteriverksamhet som sossarna anordnar. Pengar som kommer från lotteriverksamhet kommer från personer som inte kan under några omständigheter påverka agendan i partiet under några omständigheter genom att hävda att man donerar mycket pengar. Jag förutsätter att de rödgröna partierna föreslår en lagstiftning i de kommande överläggningarna som moderaterna bjuder in till i motsats till vad moderaterna vill.

Hökmark öppnar för en splittring mellan Moderaterna och Kristdemokraterna.

Det är den enda slutsatsen man kan dra när skriver en bloggpost där han angriper Svenska kyrkan och gud för att de drog igång påskuppropet. Han önskar tydligen att religionen skall hålla sig borta från politiken vilket antagligen öppnar för intressanta diskussioner mellan honom och valfri kristdemokrat i politiken. I övrigt har han ingenting att säga om själva orsaken till att påskuppropet kom på plats. Han väljer att skjuta budbäraren.

När skall Borg tacka Göran Persson och de rödgröna ?

Anders Borg borde faktist tacka Göran Persson istället för att ta åt sig äran för att sjukförsäkringstalen sjunker.

Sjukfrånvaron har stadigt minskat sedan 2003 fram till idag och de borgerligas förändringar av reglerna har bara varit i kraft sedan 2008. Det innebär att all minskning av sjukfrånvaron mellan 2003 till 2008 kan tillskrivas de förändringar som Göran Perssons regering skapade.

Alliansföreträdarna ljuger när de påstår att det är högerregeringen som åstakommit minskningen av antalet sjukskrivna.

Alliansföreträdarna ljuger när de påstår att socialdemokraterna inte gjorde något åt de höga sjuktalen.

Alliansföreträdarna ljuger när de påstår att de höga sjuktalet berodde på fusk, överutnyttjande eller att arbetslösa gömdes undan i sjukskrivningar.

@ länkning (uppdaterad 23 april 2011 ung 17.20)

Peter Andersson – med rätt att tycka….

Alliansfritt Sverige

Röda Berget

Mitt i steget, Johan Westerholms blogg

Högbergs tankar

Martin Mobergs betraktelser…

Abortdebattfilosofernas två teser.

Abortfrågefilosoferna Nicolas Espinoza och Martin Peterson tycker att den svenska abortlagen är föråldrad. De framför två teser i nyvarande debattlagstifting som felaktiga.

I den första tesen anser de att det är fel att kvinnan har rätt bestämma ifall de skall göra abort eller inte. Hänsyn borde ta enlig dem till vad de luddigt filosofiskt beskriver som samtida och framtida individers intressen.

Jag är helt övertygad att kvinnan som är i valet att fortsätta graviditeten eller avbryta den är fullt kapabel att ta sådana hänsyn när hon väljer det ena eller det andra. Jag tror inte att Espinoza eller Peterson har den filosofiska förmågan att fatta ett sådant beslut för kvinnan som håller på att välja.

Vad har de själva för moral när de tycker att andra inte skall få bestämma över sin egen kropp. Vad händer om en sådan lagförändring medför att besluten om att avbryta graviditeten sker mot kvinnans vilja för att man just tar hänsyn till samtida och framtida individers intresse.

Andra tesen liknar den första så egentligen handlar det kanske bara om en tes , att samhället skall avväga mellan den gravida kvinnans intresse och fostrets intresse. Denna avvägning finns redan för efter en viss graviditetsvecka har fostret juridiska rättigheter.

Grundsynen är att flytta makten att bestämma från kvinnan till andra som tydligen vet bättre. Det kanske inte är en tillfällighet att dessa teser kommer från två män vilket jag tycker kraftigt undergräver deras trovärdighet. De kommer aldrig bli gravida och det kommer aldrig ställas inför ett val att fortsätta eller avbryta en graviditet.

Det finns en tredje tes i deras debattartikel som talar om att kvinnan visserligen skall ha rätt att göra abort men samhället har ingen skyldighet att hjälpa till att bistå en abort om hon så önskar.

Att sätta in denna pengabarriär kan göra att kvinnor i ekonomiskt svaga sitationer avstår från abort för att de inte har råd helt enkelt, då blir rätten till fri abort en klassfråga där de som har det gott ställt i realiteten blir de enda som efter fri vilja kan välja att göra abort.

De här filosoferna vill förändra en glasklar lag där kvinnan har makten att bestämma till ett luddigt filosofiskt hafsverk där saker som samhällets behov skall vägas in i kvinnans graviditet och tvinga henne att fortsätta vara gravid mot sin vilja.

Som svar på Ylva Johanssons (s) och Marcus Ohlströms svar till filosoferna gör de en uppföljning där de skriver att de inte vill begränsa kvinnors rätt till abort.

Vad de filosofiskt vill peka på är att det finns situationer där aborten varken är rätt eller fel. Vad man filosofiskt sätt kan svara på det är att man kan inte vara halvt gravid, och det spelar egentligen ingen roll om de är knutna till ett religiöst samfund, är ateister, ingår i någon lobbyverksamhet eller tillhör den kristna högern. Med en sådan här artikel blir dessa filosofer det som ryssarna skulle kalla för nyttiga idioter som springer ärenden för grupper som vill förändra abortlagen och minska kvinnans rättigheter i denna situation.

Jag vet inte hur DN gör när de väljer vilka debattartiklar som de skall publicera, sådana här artiklar blir som testballonger för att se om det är dags att damma av abortfrågan. Perfekt avsändare , lite luddigt budskap och det skapar starka reaktioner.

Om kärnan i filosofernas resonemang är att enligt dem det finns situationer där det varken är rätt eller fel att göra abort då är det större vikt och betydelse att det är kvinnan som bestämmer och har rätt att få stöd för sitt beslut från samhället hur hon än väljer att fortsätta utan att samhället lägger påbud på kvinnan.

Viktigt för högertidningen att inte prata om elefanten i rummet.

Det är kul att läsa opinionsmätningarna idag. Trots alla fel och brister som opinionsmätningarna står för är det kul att se att det plötsligt står jämnt mellan blocken i senaste SIFOn.

Det som är intressant i en opinionsmätning är hur de olika tidningarna försöker att tolka mätningen.

SvD som är (oberoende moderat) gör sitt bästa för att ignorera sossarnas uppgång i opinionen. För SvD blir sossarna elefanten i rummet som måste ignoreras och förminskas. Det är nog länge sedan som Socialdemokraterna fick över 31 % i en opinionsmätning från SIFO (Maj 2010) så det skall man väl betrakta som positivt sett från sossarnas perspektiv. Stort fokus på Centerns nedgång men jag tror inte att Centern riskerar att åka ur för de kommer alltid få 2-3 % stödröster från Moderata kärnväljare.

Läser man Göteborgs Postens tolkning av samma opinionsmätning så kan man undra om de har samma underlag som kollegorna på SvD. Där skriver de att det rödgröna blocket är större än allianssidan och detta är första gången på ett år och att det är nära till hands att se det som en Juholteffekt något som SvD inte vill kännas vid. Där lyfts det också fram att sossarna stärkt sig på landbygden men försvagat sig i storstäderna.

Opinionsmätningar har en psykologisk effekt så jag är övertygad att om att i nästa mätning som mäts efter att folk sett denna mäting kommer att ge bättre siffror för C och Kd och kanske lite minus på M. Det är en rotad sanning att det bara är resultatet på valdagen som räknas och det kan finnas anledning för det blåa laget att tona ner betydelsen av opinionsmätningar just nu och minimera och förminska dessa genom att prata så lite som möjligt om dem. Jag tror inte det räcker att man från Moderat håll försöker att bygga sig en image av att vara lyssnande, jag menar vad betyder detta egentligen ? Titta på remissinstansrundor där etablerade institutioner har givit grundläggande och kunskapsbaserad feedback för att hjälpa till att forma nya lagar men de lyssnande moderaterna har oftast bara lyssnat och gjort så som de vill ändå. Det hjälper inte heller att göra kosmetiska förändringar i kritiserade lagändringar som i grund och botten inte ändrar något.

Rättvisa i samhället är viktig, men det kan vara ett ord som är både tydligt och otydligt i sin defintion beroende på vem som pratar om rättvisa. När en på vänstersidan pratar om rättvisa så kan det handla om solidaritet där man försöker utjämna orättvisor som människor råkar ha med sig i bagaget och man inte valt, medans någon på högersidan talar om att ta bort värnskatten i för att skatten är orättvis.  Det kan vara svårt att veta vad politikerna talar om när de pratar om rättvisa, oftast får man gissa sig till vad de egentligen menar.

Självklart att jag står upp för öppenheten.

Lite kul att läsa moderat Kents blogg där han skriver att den som har någonting att dölja är rädd för öppenheten. Visst är det så. Nu när det startat ett upprop för ett öppnare Sverige där det handlar om att nå ett mål där Sveriges Riksdag röstar igenom en lag där partierna blir tvungna att redovisa partibidrag de får som överstiger 20.000 kr (en summa lite större än en fiktiv månadslön som ett vårdbiträde påstås ha på 23.200 kr).

Det finns ett färdigt förslag på hur en sådan lag skulle kunna se ut, det som fattas är den politiska viljan där Moderaterna och Kristdemokraterna är de största motståndarna. Om jag förstått det rätt så är både Folkpartiet och Centern positiva till detta men de kanske förhandlat bort sin egen politiska vilja i frågan under samarbetet med alliansen.

Hursomhelst , en sådan lag skulle tvinga partierna att redovisa donationer från dessa grupper.

  • Privatpersoner
  • företag
  • organisationer
  • föreningar
  • sammanslutningar
  • stiftelser
  • fonder

Även annan typ av stöd skulle bli tvunga att redovisas som till exempel

  • Annonsering
  • subventioner
  • förmånliga lån

Detta är en lag som behövs för att öka öppenheten. Detta är en lag som behövs för att minska inflytandemissbruk och korruption av den politiska makten. Detta är en lag som behövs för att flytta inflytandet och makten så nära de människorna som har rätt att rösta i svenska val. Denna lag behövs för att begränsa inflytandet över makten i partiet bort från individer, företag, organisationer, föreningar, sammanslutningar, stiftelser och fonder som vill använda pengar för att påverka partierna.

Det finns ingen som ger bort pengar till partierna utan att önska få någonting i utbyte, detta gäller speciellt för grupper som inte har rätt att rösta in svenska val.

Avslutningsvis slutar jag där jag började med orden.

Det är bara den som har något att dölja som är rädd för öppenhet.


april 2011
M T O T F L S
« Mar   Maj »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Annonser