Arkiv för september, 2012

Varför inte konkurrensutsätta VU i socialdemokraterna ?

När det gäller att socialdemokraterna lanserar idén om att AF skall få ersättning efter prestation då funderar jag ett steg längre. Varför inte konkurrensutsätta VU där de valda får ersättning efter prestation. Om det är så att man sätter upp ett team som planerar och driver en valkampanj med det uttalade målet att man skall vinna regeringsmakten. Om man är ansvarig strateg i den gruppen och ledande politiker som säljer idén till Svenska folket och man misslyckas med att nå det uppsatta målet att så på den vinnande sidan efter ett val då bör man automatiskt ta ett steg åt sidan och lämna plats för andra personer.

Ett parti tjänar inte på att man misslyckas med att nå sina mål. Missar man det uttalade målet då bör man automatiskt gå åt sidan.

Annonser

Jag gillar inte lurendrejeriupplägget när alliansen presenterar delar av sin budget för 2013.

Jag har ingenting emot energiforskning och jag har inte heller någonting emot att regeringen avser att satsa pengar på forskning inom området men det själva presentationen som jag retar upp mig på. Det känns som värsta bilförsäljarsnacket när det presenterar ”satsningen”.

För det första är det enda viktiga att veta hur mycket regeringen kommer att satsa på energiforstning år 2013.

Den frågan ger inte Anna-Karin Hatt svar på i sin bloggpost. Svaret är 1,3 miljarder. Samma nivå som förra året då man inför 2012 budgeterade 1,3 miljarder men cirka 1 miljard för 2013 i förra årets budget.

Sammanlagt är det ingen satsning när man jämför 2012 års budget med 2013 års budget.

När de sedan sätter upp en 10 års prognos och konstaterar att de kommer satsa 14 miljarder så är det lurendrejeri. De kan aldrig hålla ett sådant löfte och tittar man 10 år fram i tiden från 2013 till 2023 så kommer Sverige att ha haft val 3 gånger och det är mycket möjligt att majoriteterna kommer att svänga någon gång under 10 års perioden.

Det är väldigt låg skrytfaktor när den Centerpartistiska ministern jämför en prognos med satsningar som socialdemokraterna gjorde under 10 år vid makten. Pengamässigt så kan jag anta att 1o miljarders satsning mellan 1996 till 2006 kan mycket väl vara mer värde satsat i energiforskning jämfört med fiktiva 14 miljarder från 2013 till 2023.

Om alliansen verkligen skulle vara seriösa när det handlade om att göra en energisatsning som håller i 10 år då handlar det om att bjuda in alla partier i riksdagen inklusive Sverigedemokraterna för att foga samman en strategi för energiforskning som alla kommer skriva under på som gäller från 2013 till 2023. Detta har inte skett.

Energiforskarna själva efterlyser en kontinuitet som gör att de kan lägga upp arbetet. Det är faktist så att om Sverige inte klarar av att skapa goda förutsättningar för energiforskningen då kommer dessa duktiga personer att flytta på sig till en plats där deras kunskaper är mer uppskattade.

Regeringen har inte lyssnat på dem som skall ta del av dessa forskningspengar och försökt att se till att de får förutsättningar som gör att de kan planera frammåt längre än ett år.

När professor Lars J Nilsson kommenterar regeringens satsning säger han så här:

– Jag vet inte om det är ett knep och först sänka och sedan låtsas att man höjer, för det ligger de facto kvar på samma nivå. Sen tycker jag att man kan notera att Sverige ligger ganska lågt i en internationell jämförelse i satsning på energiforskning, säger Lars J Nilsson.

—-

Så för egen del hoppas jag att man kan slippa bilförsäljarsnacket (inget ont om bilförsäljare).

 

Kristdemokraternas hemlighetssyn på donationer till partier är riktigt negativt för demokratin.

Jag såg att Peter Althin före detta riksdagsledamot för KD skriver en debattartikel om kungens roll när det gäller öppnandet av riksdagen. Nu håller naturligtvis inte Althin alla Kds politiska värderingar på sina axlar men kan ändå vara intressant att fundera över demokratiska värden när en person med känd anknutning till Kd tar till orda.

Ur demokratisk synvinkel har vi fortfarande en kung och en monarki för att svenska folket vill ha det på det sättet. Kungahuset är populärt vilket backas upp av opinionsmätning efter opinionsmätning. Personligen har jag inga problem med att vi har en monarki, jag ser det som en kompromiss med Sveriges historia, men kommer det till en punkt att vi kommer folkomrösta om kungahusets vara eller inte vara så accepterar jag vilket beslut som än kommer ut ur den omröstningen.

Republikanska föreningen måste nog vara en ganska fantastisk förening, det är inte varje gång som man kan hitta vänsterpartister och kristdemokrater som står på samma sida och kämpar för samma sak. Visst kan man ha en stark ståndpunkt mot kungafamiljen men det räcker inte att bara säga att han skall flyttas åt sidan bara för att man tycker så, man måste kunna sälja argumentet till den svenska väljarkåren.

Jag tror att monarkin kommer att avskaffas men inte under överskådlig tid. Jag stör mig inte på att vi har en kungafamilj, det viktiga för mig är att han inte bestämmer i politiska frågor. Argumentet från republikanska föreningen är att de vill att statschefen skall tillsättas genom demokratiska val och att kungafamiljen är bara skenbart maktlösa. Ok det är deras åsikt och det får man väl respektera. Det är inte mer med det.

Nu till detta med kristdemokraterna och deras syn på demokrati. I en demokrati så bör det råda full transparens. Om jag till exempel får för mig att jag vill rösta på Kd (vilket jag aldrig skulle göra), om jag vill veta vilka som stödjer Kd ekonomiskt då kan jag inte få veta detta. De anser att partier har rätt att hålla den biten hemlig från väljarna.

Jag tycker att det är ett dåligt förhållningssätt och det inbjuder till en typ av resonemang där företag, intresseorganisationer, lobbyister och andra med pengar kan skjuta till massvis med pengar. Det är en perfekt inkörsport för att kunna sälja sin politik till högstbjudande. I förlängningen blir de en viktig faktor för partiet där de kan gå in och bestämma agendan för partiet.

Detta är väldigt negativt sätt ur demokratisk synvinkel och detta gör ordförande för republikanska föreningen Althin väldigt intressant. Å ena verkar han för att flytta bort en instution från svensk politik som handlar om ättlingar till en familj som styrt landet mer eller mindre med diktatorisk makt utan att folket skall få bestämma. Å andra sidan har han varit medlem för ett parti som vill att den politiska makten skall vara öppen för vem som helst som har råd att betala. Donationer skall kunna tas emot utan att väljaren har rätt att få insyn.

För mig känns det som att det inte handlar om att stärka väljarnas makt utan det handlar om att ta bort något från en makt som är ärvd. Om man verkligen värnar om demokratin i Sverige då skall man också verka för att makten skall vara mer transparent. Man skall inte sätta sig i motvärn och argumentera för rätten som parti att ta emot hemliga donationer från vad som helst.

För mig kommer det alltid att klinga falskt ifall man sitter i knät på dessa hemliga donatörer och där försöker slåss mot ickedemokratiska institutioner. Man borde kunna sitta i ett bättre knä som politiskt parti.

 

Är man trotskist för att man vill ha en non profit princip i vård, skola och omsorg.

När socialdemokraterna i Malmö samlas för att fatta beslut som innebär att man kommer stödja LOs linje där man vill ha en non-profit princip i vård, skola och omsorg så gör man detta för att medlemmarna i det distriktet vill att det skall vara på det sättet. När oberoende moderaten (SvD) skall gå till mothugg mot detta så gör man det genom att låta vårdföretagarna komma till tals med en nyskrivet blogginlägg. Där lyfts en debattartikel fram som publicerades i AB i slutet av maj i år, och när vårdföretagarna tittar på den artikeln så fokuserar de på personernas politiska tillhörighet och skriver att de är Trotskister.

Syftet är att lyfta fram den aspekten att de inte är representativa för gemene man.

Själva är vårdföretagarna representanter för en grupp som saknar rätt att rösta i val i Sverige, samtidigt finns det partier i Sverige som folk kan rösta på som är öppna för att ta emot pengar från intressenter som till exempel vårdföretagarna. Behöver inte nämna de partierna, de flesta vet vilka de är.

Vårdföretagarna företräder till exempel företag som Carema som sysslade med de vägda blöjornas politik innan folk fick veta om det och visade sin avsky.

Så när vårdföretagarna företräder intressenter som tillämpar de vägda blöjornas politik, så kallar de dem som vill införa non profit princip i vården för trotkister. Det måste innebära att socialdemokrater i Skåne hamnar i den kategorin tillsammans med LO till exempel där det finns LO arbetare som också röstar på alliansen och i alliansen finns det partier som stödjer vårdföretagarnas linje.

Vårdföretagarna tjänar inte någonting på att sätta klisterlappar på medborgare som som har rätt att rösta i allmäna val. Syftet med att skriva om ”trotskisternas” artikel (publicerad i maj) just nu måste handla om socialdemokraterna i Malmös ställningstagande.

Famna, en intresseorganisation som driver frågan om non profit i vård och social omsorg beställer årligen en opinionsmätning från Novus där man tar reda på vad människor tycker i frågan om att företag skall få tjäna pengar i sektorn som sysslar med vård och omsorg. Senaste gången som deras mätning redovisades så visade det sig att 78 % av de 1000 tillfrågade ansåg att de som bedriver vård och omsorg inte bör dela ut vinst utan istället skall överskottet gå tillbaka till verksamheten.

Av befolkningen så kan man kanske säga att ungefär 18 % tycker det är ok att företagens skall få dela ut vinst, dvs detta är det folkliga stödet som står på vårdföretagarnas sida. Vårdföretagarna försöker argumentera bort att om man vill förbjuda vinst i vården så är man inte representativ och antagligen är man trotskist.

Man behöver inte vara trotskist för att vara emot vinstuttag i vården, man behöver inte ens vara socialdemokrat i Malmö eller LO ansluten. Statistiskt sätt så kan man lika gärna vara alliansvän och till och med vara i majoritet bland röstande på alliansen om det stämmer att 78 % vill ta bort vinstuttaget i vården.

Det blir ett tråkigt debattklimat när högersidan av politiken har någon typ av kalla kriget fixering där de sitter fast i en världsbild där man målar sina politiska motståndare med klisterlappar där man blir trotskister eller som i ett annan färskt exempel målar ut ”Etiopien svenskarna” som marxister som om detta på något sätt har betydelse för sammanhanget eller diskussionen.

När Gudmundson spinner vidare på vårdföretagets resonemang och förstärker berättelsen om den debattartikeln och vilka som skrev under debattartikeln så handlar det om att försöka cementera bilden av var man står politiskt om man är för vinstförbud i vårdsektorn. När man har 78 % av befolkningen som är för vinstförbud i vården så innebär det att det inte är en åsikt som delas av några få som är politiskt ”trottar och stalinister” utan den antagligen delas av en majoritet av de borgerliga väljarna.

Det innebär också att Gudmunson hamnar bland de 18% av befolkningen som är för vinstuttag i vården på den sidan som man tillämpar de vägda blöjornas politik. Det kan tänkas att jag när jag detta anses sjunka ner lite på samma nivå som de jag kritiserar vinstivrarna i vårdsektorn för att sätta klisterlappar på deras meningsmotståndare, men samtidigt kan de inte protestera när jag gör samma sak som de gör. Det kommer finnas gott om skit att kasta om man står på ja sidan när det gäller att företräda de vägda blöjornas politik, men det blir tyvärr ett politiskt debattklimat som är ljusår ifrån saklighet och fakta.

Jag kan lugnt konstatera att de partier som stöder de vägda blöjornas politik kommer stadigt att förlora väljarnas stöd. Ligger motståndet mot vinst i vården på höga 78 % så kommer detta att innebära att förr eller senare kommer dessa lagar att förändras så att företagen förlorar rätten att tjäna pengar inom vårdsektorn. Vård och omsorg är en viktig fråga för väljaren så det kan vara så att alliansen kommer att få stortstryk i valet för att de står på vårdföretagarnas sida och har 78 % av befolkningen på den andra sidan.

Man kan väl också lugnt konstatera att om toppskiktet av socialdemokratin fortsätter att vara otydlig i frågan om vinstuttag i vård och omsorg så är det fullkomligt orimligt att toppen i socialdemokratin är representativ för partiet socialdemokraterna och alla deras 100.000 medlemmar drygt. Med tanke på att riksgenomsnittet av de som är för vinstuttag i vård och omsorg med största sannolikhet återfinns hos alliansen i större utsträckning än på rödgröna sidan, så är det mycket möjligt att siffran för de socialdemokrater som är medlemmar och som är för vinstförbudet är högre än 78 % kanske 80 – 85 % gissningsvis.

Det kan inte vara rimligt att en socialdemokrati representerar sina medlemmar om de håller fast vid lite vinstuttag för vårdföretagarna och kan socialdemokraterna hålla fast vid den linjen efter nästa kongress så kan det vara ett tecken på att partiet uppenbarligen är toppstyrt. I så fall sitter toppskiktet av socialdemokratin i samma båt som Gudmundson på Svd och vårdföretagarna som förespråkar de vägda blöjornas politik där man också återfinner det politiska toppskiktet i alliansen.

Jag undrar om VU i socialdemokraterna vill sitta i den båten.

Lungn och fin, kamrat moderat är alltid redo att lyfta upp lilla Centern.

När det gäller dessa opinionsmätningar så kan man alltid tolka resultatet på olika sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att centern kommer att trilla ur riksdagen för att siffrorna ligger under 4 % för centern. Kamrat 4 % har fått en efterföljare och det är Kamrat moderat som pliktskyldigt kommer att rösta center för att tillskansa sig de få procent av centerpartistiska kärnväljare som fortfarande existerar. De kommer med sin ömsinta oranga filt och sveper den runt centern och fiskar upp dem från vistelsen under 4 %.

Det nya jämfört med tidigare år är att Moderaterna läcker procentuellt i opinionsmätningarna, tittar man tillbaka på tiden då Juholt eller för den Sahlin satt vid rodret för sossarna, då kunde Moderaterna lätt få opinionssiffror runt 30 till 35 % eller till och med högre än det. Nu kommer man knappt upp till 30 %. Får väl se om fjäskbudgeten där man presenterade mycket rödgrön politik plötsligt får folk att komma tillbaka till alliansen.

Folk glömmer lätt och man måste inse att opinionsläget kan förändra sig dramatiskt fram till valet. Så denna opinionsmätning säger ingenting om hur valet kommer sluta. Annie Lööf kommer få de där 5 % cirka där hälften är moderata kärnväljares röst ungefär. Jag tycker det är konstigt att centern har så svårt att sälja sin politik till väljarna. De har gott om resurser för att kunna nå ut med sin politik så det finns nog ingen i detta avlånga land som inte kommit i kontakt med centerns politik.

Vad är det som är felet ? Varför ligger centerpartiet så risigt till ? De är inte ett självgående parti och de är beroende av att Kamrat moderat kommer och rädda dem på valdagen. Ur den synvinkeln har de ingen press på sig för deras största politiska resurs är att de är med i alliansen. Så politiskt sätt kan de vara hur dåliga som helst.

Men vi får väl se vad som händer med den sk alliansens gröna röst.

Nej Linander debatten kommer aldrig tystas, men det kan alltid bli väldigt selektiv.

Jag skickade en kommentar på Linanders bloggsida som handlar om debattklimat. Jag ser att min kommentar inte är framsläppt så jag väljer därför att posta den på min egen bloggsida. Jag vill gärna påpeka att det aldrig är en rättighet att få skriva på någon annans blogg, ägaren till bloggen kan göra precis vad som faller dem in när det gäller att moderera kommentatorsflödet.

Jag säger ingenting om detta i princip och man skall kunna slippa andras kommentarer om man så önskar. Dock är det så här att ja la ner ganska mycket tid på den bloggposten och får den inte synas där så låter jag den synas här så kan vem som helst i god demokratiskt ordning läsa vad jag har att säga eller fullständigt ignorera texten.

Båda alternativen passar mig alldeles utmärkt.

Så här nedan återges den kommentaren som Linander inte släppt fram, han har släppt fram andra kommentarer som postats efter min egen så han har läst det jag skrivit och av någon anledning bestämt att den inte skall synas på hans blogg.

Jag länkar in lite extra saker i texten för mer context.

 

Your comment is awaiting moderation.

Hejsan Johan

Om man lyssnar på de frisläppta journalisterna så medger de att det är knappast det smartaste de har gjort. Så de skyller väl knappast på någon annan att de hamnade i den situationen som de hamnade i antar jag.

Det fanns ju någon på högersidan som lyfte fram deras politiska tillhörighet som om detta skulle ha någon form av relevans i själva sakfrågan. Då blir det ganska starka skiljelinjer där högerbloggare och media som lutar åt höger betonar dessa personers tidigare politiska engagemang och sedan avrundar med att de får skylla sig själv.

Det blir som att deras medborgarskap devalveras därför att de står politiskt till vänster och makten som styr detta land står till höger. Det blir svårare att lita på att svenska myndigheter gjort allt för att få ut dem så fort som möjligt. Någon tanke där att de visas mindre engagemang för på grund av deras politiska bakrund.

Frågan blir infekterad och när de blir frisläppta och de på högersidan utropar en seger för den tysta diplomatin utan att visa exakt vad man gjort är det i sig provocerande.

När din partikollega Stefan Hanna skriver om detta och tycker att staten skall få royalty för dessa fängslade journalisters framtida böcker och filmer för att betala för de resurser de tagit i anspråk skattebetalarns pengar då tycker jag det blir väldigt konstigt.

För detta underförstått förstärker påståendet att regeringen fick dem fria men också att dessa personer har en skuld att betala till staten.

Det är lite provocerande när tidningar som oftast står närmare högersidan återger allt som är skrivet på carl bildts sida där man kommer fram till att detta var en seger för den tysta diplomatin.

Och allt detta lanseras som fakta utan att gå närmare in i detalj där man svart på vitt kan påvisa att regeringens och svenska myndigheters agerande starkt bidragit till att få ut svenskarna.

Det blir ju ett helt annat tryck på en stat som är en diktatur när de har journalister fånga hos dem. Journalister som blir mer påpassade på Etiopien som land där det till slut blir en belastning som kan påverka i deras samspråk med sin omgivning, när sedan diktatorn dör då kan saker förändras och om jag fattat det rätt så finns det en tradition där diktaturen låser in folk de inte tycker om som på något sätt undergräver makten och där de kuvar dem för att sedan benåda dem till frihet utanför murarna.

Sedan har de den cermonin där man kan bli benådad om man frågar efter det och då skall man visa sig ångerfull. Det sätter ju stark prägel på de före detta fångar som skall fortsätta att leva där. De har då antagligen blivit kuvade men för de svenska journalisterna är det formalia som inte har någon betydelse så fort de lämnat landet.

Vi får väl se vad dessa journalister har att berätta när de kommit i ordning med sina grejer. Kanske kan det hjälpa till att synliggöra diktaturens ansikte på ett sätt att det tvingar diktaturen till någon form av reträtt.

Sedan när det gäller alliansfritt så har de hållt på sedan 2005, folk som läser deras blogg och andra känner till dem, det är knappast några personer som sysslar med våldsmedel och de deklarerar tydligt var de står politiskt och det är på andra sidan sett från alliansens håll.

Du beskriver dem som en bloggsida där du använder ordet utrota som om de är ute efter att personligt ge fysisk skada på företrädare för allianspartierna.

Sedan är det väl så generellt att debattklimatet blir vad man gör det till och det är knappast någon rättighet att skriva på någon annans blogg och om folk inte beter sig på ett grundläggande respektfullt sätt då kanske man blir tvungen att plocka bort kommentarena från bloggen ?

Men som sagt, personligen skall det bli intressant att få se vad dessa journalister kommer att presentera när de berättar om sin tid i Etiopien.

 

Efterfrågar företagen den här typen av yrkesutbildade ?

Jag läser att det kommer bli ettåriga utbildningar för elever som inte önskar läsa teoretiska kurser. Min enkla fråga är: Efterfrågar företagen den här typen av utbildad arbetskraft ?

 


september 2012
M T O T F L S
« Aug   Okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Annonser