Arkiv för mars, 2011

Ministerstyre eller en variant av ”köttbergsretorik” av Anders Borg ?

Via Johan W. läser jag att Anders Borg har synpunkter på ingångslöner hos de som är anställda inom kommun och landsting. Han anser att ingångslönerna är för höga.

Principen av att ha synpunkter överhuvudtaget på hur lönenivån kan betraktas som ministerstyre. Den styrande makten skall ha en ”hands off” policy när det gäller lönesättning mellan arbetsgivarna och arbetstagarna.

Det borde prövas om finansminister Borg bryter mot regeringsformens kapitel 11 när han undergräver kommunernas självständiga position jämtemot regeringsmakten, men också lägger sig i och pekar med hela handen när det gäller att föreslå vilka lönenivåer som kommunanställda skall ha.

Nuder pratade en gång osmakligt om köttberget, något som kanske bidrog till att han senare fick lämna toppolitiken. Det kan vara så att Borg genom sitt påbud att lönerna för kommunanställda måste sänkas kör sin egen variant av köttbergsretoriken. Många inom kommunen sysslar med vård av sjuka och gamla, ser man på Sveriges demografi så kommer vi få väldigt många människor som går i pension vilket gör att det kommer finnas ett skriande behov av att anställa folk inom de sektorer som sysslar med vård och omsorg. Vid sidan av att det utreds att höja pensionsåldern så driver Borg på för att sänka lönerna inom vård och omsorg för att han vet som alla andra att behovet av att anställa på grund av sveriges demografi kommer att höjas dramatiskt. Det finns säkert folk som minns hur moderaterna och alliansen sålde idén om en tusenlapp extra för sjuksköterskan genom skattesänkningar samtidigt, som man medvetet glömde att informera om att man ville höja avgiften till a kassan som åt delar av den extra tusenlappen. Med en lönesänkarpolitik äter man upp sista bitarna av den extra tusenlappan för sjuksköterskan och siktar in sig på en dålig löneutveckling för framtiden.

Moderaterna brukar nästan aldrig ta till sig kritik från KI för att de ofta levererar beska droppar som man knappast önskar lyfta fram. När KI lyfter fram kritik som säger att minimilönerna är för höga i Sverige, och de antar att flera skulle ha en sysselsättning om minimilönerna var lägre, och också konstaterar att sysselsättningen är betydligt lägre bland människor som inte gått i gymnasiet eller högskolan, då ser de att lösningen är att sänka lönerna.

Här ser man en tydlig skiljelinje mellan det borgerliga alternativet i Svensk politik och vänstersidan. Borgerliga vill att Sverige skall konkurrera med andra länder genom att dumpa sina löner istället för med kunskap.

Vad sossarna konstaterar med nye Juholt vid rodret är att det finns både en hög arbetslöshet och en arbetsbrist. Till skillnad från borgerliga sidan vill sossarna att Sverige skall konkurrera med kunskap och inte med låga löner. Man vill höja statusen på läraryrket och bli bättre på att matcha arbetslösa människor mot brancher där det råder arbetsbrist. Detta är områden som alliansen hållt på sparlåga. De är inte intresserade av att använda skattepengar till att betala utbildning så att en arbetslös person går från att vara i utanförskap till att matcha ett arbete där det råder arbetsbrist. Borgerligas variant handlar mer om en politisk tro att marknaden själv skall klara av denna biten, att själva utbilda och anställa. Jag tycker det är rimligt att skattepengar investeras för att en långtidsarbetslös går från att vara en lågutbildad till att bli matchad till en yrkeskategori där det behövs arbetare.

”Win – win situation” tycker jag. Alliansen har aldig haft en nolltolerans mot ungdomsarbetslösheten. Gör man ingenting för att få in dessa unga i arbete kommer man förlora hela ungdomsgenerationen. Många kanske blir så frustrerade att de lämnar Sverige och etablerar sig någonannanstans där det går att jobba. Vill Sverige som land förlora våra ungdomar ? Sverige förlorade en generation människor på grund av fattigdom där unga dugliga människor valde att emigrera till amerika under 18-talet. Fortsätter Sverige med lönedumparlinjen som alliansen pushar för kommer detta bidra till att vi blir ett land som konkurrerar med löner istället för med kunskap.

Generellt sätt så är borgarna inte inställda på att företag som ägs av staten skall fungera väl utan man önskar avveckla dessa på grund av politisk tro att ”staten skall inte äga”. Man är de ofrivilliga ägarna som helst önskar att inte styra de statliga bolagen på ett offensivt marknadsmässigt sätt. Det finns inte en utpräglad vilja att tågen skall fungera som de skall och helst skall man investera så lite pengar som möjligt för att hålla tågen i drivt med minsta möjliga budget. Investerar man inte i infrastrukturen kan detta leda till avbräck vilket i sin tur leder till att folk inte kommer till sitt arbete och de kan inte utföra sitt jobb. Vad jag säger är att det finns ett allmänintresse att tågen går som de skall för gör de inte det så förlorar samhället pengar på det. Snålheten bedrar visheten. Kortsiktigt vinst bidrar till långsiktig förlust för samhället.

 

Annonser

För få läkare som protesterar mot sjukförsäkringsreglerna.

Läser man nationalekonomen och moderaten Mattias Lundbäcks svar på det upprop  som presenteras i en debattartikel på SvD så är argumentet från honom att det finns fler läkare i Sverige och dessa läkares åsikt är i minoritet och är inte i representativa för läkarkåren i stort, så enligt honom håller resten av läkarkåren med om att det nya systemet är bra för att de inte återfinns bland de 103 undertecknade. UNT håller med och fyller i att 29.900 läkare som inte skrivit under säkert också tycker som dem att argumenten i artikeln är osakliga.

Om man ändå skall titta på den kritiken som beskrivs som ”svepande” av Mattias från denna ”minoritet” av läkare så handlar det om saker de upplevt. Exempel av de ”svepande” skälen.

  • Man med Aspergers får avslag och hamnar i ett tillstånd att han måste läggas in för elbehandling
  • Man med hjärnskada sedan 5 år får avslag för att han anses för frisk för ersättning, han nekas försörjningsstöd för han bor i bostadsrätt.
  • Försäkringskassan tvingar människor att avbryta cancerbehandling så att det kan dela i arbetsträning.
  • Psykiatriska kliniker rapporterar fall av självmord där besked om utförsäkring blivit tungan på vågen

Det är lite cyniskt av en nationalekonom att se enskilda människor som mindre än människor, att se krtik från ett hundratal läkare som som dagligen jobbar i regelverket och träffa dessa personer som kommer i kläm och jag hoppas verkligen inte att denna nationalekonoms påstående att en majoritet av läkarna i Sverige anser att reglerna fungerar bra för då har vi en läkarkår som inte har målet framför sig att värna om sina patienter på bästa sätt.

Hur många läkare måste ställa sig upp och protestera för att de skall tas på allvar ? Hur många måste komma i kläm innan man ser att systemet inte fungerar så bra ? Hur många måste dö innan man konstaterar att systemet inte är så bra ?

Att ha en tidtabell där man skall bli frisk innan tiden går ut är en stress som kan bidraga till att man läker sämre och därmed behöver längre tid på sig att bli frisk jämfört med att inte ha en tidtabell. Att veta att det inte spelar någon roll hur bra intyg en läkare skriver där arbetsförmågan bedöms som noll så är det inte deras bedömning som gäller. Läkarens roll i bedömningen har flyttats åt sidan för alliansen har ändrat lagarna för att det är fel att ha läkarens bedömning i processen som en avgörande part.

Men vad vet jag egentligen, jag är ju bara en röst och kommer alltid att vara i minoritet, om jag hade hittat 100 som tycker som jag, kan någon alltid argumentera att det är för få för att åsikten skall räknas. Jag försöker inbilla mig att min röst räknas när jag röstar i val men det är långt kvar till nästa val.

Även nationalekonomer kommer få empiriska data på vilka effekter som sjukförsäkringen kommer att ha rent ekonomiskt. Men om det bara är några få tusen varje år som kommer i kläm i en sjuk försäkring så kanske det helt enkelt cyniskt räknat ur en nationalekonoms vinkel helt enkelt är för få som drabbas för att det skall vara ett argument för att förändra systemet.

 

 

Spaningsvänstern, inte bombvänstern och Bahrain offras som en bonde.

Så nu när beslutet är lagt så innebär det att Sverige skickar flyg men de skall bara spana, inte bomba, något som tydligen inte föll i god jord på högersidan.

För att överhuvudtaget få ett FN mandat att applicera flygzonen över Libyen var man tydligen tvungen att offra Bahrain. Deras frihetssträvan slogs brutalt ner av Saudi Arabiska trupper och detta utan några större protester från världssamhället. Detta var saudiarabiens och de andra diktaturernas pris på den arabiska halvön för att ge grönt ljus för flyzonen över Libyen.

Det finns ju många länder vars ledare är valda efter goda demokratiska premisser som gullat med Khaddafi trots att han har varit en diktator under så lång tid. Plötsligt är alla dessa ledare mot honom efter att ha kramat honom sönder och samman under många år. De har låtit sig bli köpta med Khaddafis olja och det visar för mig att man inte brytt sig någonting om Libyerna själva.

Det viktigaste för de demokratiska länderna har varit att landet har haft en stabilitet och inget annat så att transporter av den köpta oljan skulle kunna gå utan bekymmer. Det sista man brytt sig om är folkets väl och ve.

Jag saknar de långsiktiga målen med det som händer i Libyen och jag ifrågasätter de nu pådrivande demokratiska ländernas motivation för att genomföra detta. Jag tror inte man kan bomba till sig demokrati i ett land samtidigt tycker jag att hotet om att bomba militärer som attackerar civila har stor betydelse. Men då kommer jag tillbaka till Bahrain, det lilla landet som ville störta sin diktator men där militär rensade gatorna från civila med våld, utan västliga flygzoner eller för den delen någon form av ingripande från USA som har en jättestor militärbas där.

Varför gör de demokratiska länderna skillnad på frihetssträvan och frihetssträvan. Varför sviker demokratierna Bahrain och fokuserar på Libyen ? Varför är Bahrains frihetskamp mindre värd än Libyens, och vem bestämmer att det skall vara så ? Varför hörs inga protester från vår regering när frihetskampen krossas i Bahrain , varför skriver tidningarna så lite om det och ivrigt fördömer att frihetskampen krossades i Bahrain ?

Varför är Bahrains frihet värd mindre än Libyens i demokratiska länders ögon?

Sarkozy tappar makt och hans intresse för att Frankrike skall medverka handlar om att visa handlingkraft som Frankrikes president. Han vill bli återvald 2012 och ett litet krig för honom kan ha stor betydelse för att vinna makten. Vad händer när han uppnått sitt mål 2012, kommer entusiasmen att avta ? USA är planetens största konsumenter av olja, det är ett land i svår ekonomisk kris som har engagemang i andra lågfrekventa krig på planeten. Samtidigt som oljan är viktig så är inte ett till krig önskat att få på halsen. Obama sitter på ett mandat där han har förespråkat en nedtrappning av USAs inblanding i krig vilket gör det svårt att visa ett djupare militärt engagemang i Libyen. Nu öppnar han för att skicka vapen vilket kan göra att USA dras in den Libyska konflikten. Bombivern tenderar vara högre på den amerikanska högerkanten i USA och de vill naturligtvis att Obama skall gå längre.

Medans Ryssland och Kina avstod från att lägga in veto och blockera icke flygzonen över Libyen så är de starkt kritiska i opinionen. Mellanöstern är för blockard av flygzonen men inte själva aktivt bidra till att upprätthålla flygzonen. Många av länderna är renodlade diktaturer så att aktivt vara med och försöka krossa en diktatur i närområdet kommer att undergräva den egna diktaturens existens.

Bomber är väldigt trubbiga vapen och de dödar allt. Vän som fiende i en konflikt så användandet av detta skall göras med extrem försiktighet. Om man betraktar en bild från ovan ner på marken och tolkar det man ser på fel sätt då finns stor risk att man skadar vän istället för fiende. Detta är något som händer i varje krig. Den dimention av ett krig handlar just nu om att Khaddafis sida hävdar att bomberna döda civila (han är knappast personen som visat att han verkligen bryr sig om det), och den ”goda sidan” som måste övertyga att man träffar målen.

Kampen om världsopinionen är kanske viktigare än att göra Libyen till ett fritt land, om folk slutar att engagera sig för situationen i Libyen då falnar engagemanget och stödet i aktiv hjälp för oppositionen i Libyen kan minska i realitet. Brist på opinion gjorde kanske att Bahrain kunde ”rensas” av diktaturvänliga krafter ganska mycket ”off camera”.

Stödjer vi Libyernas frihet för att vi vill att de skall bli fria eller för att vi skall kunna känna att vi är den goda kraften, i så fall kanske vi glömmer att Bahrains frihetskamp blev krossad av precis samma anledning.

Jag ställer många frågor och det kan tänkas att det ser ganska rörigt ut. Jag känner mig tudelad över det som händer i Libyen och jag tycker att folk gör det lite för lätt för sig genom att ivra för att bomber skall släppas för att fixa problemet. Trots allt lever vi med våran trygghet att bomber knappast kommer släppas över oss någongång i våra liv för vi bor där vi bor. Så det är lätt att ivra för att bomber skall släppas utan att behöva ta konsekvenserna för det eller själva drabbas av att bomber släpps över oss.

Det kommer alltid bara någons barn , någons syster eller bror, någons far eller mor , mor eller farföräldrar som dör när bomber släpps. Samtidigt om man tittar på Libyen och Khaddafi så är han en person som inte skyr några medel för att behålla sin maktposition. Om han kan behålla sin makt genom att använda barn som mänskliga sköldar så gör han det. Om ett barn blir bombat av hans egna trupper eller av de demokratiska länderna så kan kvarlevorna cyniskt nyttjas av honom i propagandasyften.

Hur slåss man mot ett person som Khaddafi ? För det första måste man ha en långsiktig plan som många ställer upp på. Det går inte att göra en ekonomisk bojkott för det finns för mycket beroende av olja runtom i världen.

Så hur gör man ?

SvD förklarar varför kollektiv bestraffning av privata personer är legitimt.

Tänkte fortsätta på min gamla post men känns som det blir lite långt. Jag funderar på varför jag blir så upprörd över detta och det handlar om att jag tycker verkligen inte om när man skyfflar över skuld på någon som inte är ansvarig. Detta är för mig klassisk Sd retorik. En anhörig begår ett brott och andra personer som är i brottslingens närvaro straffas och skuldbeläggs, handlar det om en person som har en härkomst som inte verkar svensk så används den retoriken för att argumentera för att sparka ut invandrare ur sverige bara för att de råkar se ut som den kriminella.

Så jag tar en sväng till i denna dyngan för nu har SvD lagt upp ett försvarstal för att det är relevans att lägga skuld på dem som inte begått brottet.

Journalisten som skrivit detta är Martin Jönsson som är redaktionschef på SvD. Man kan väl beteckna honom som en offentlig person till att börja med? Jag skriver detta för att poängtera att jag är fullkomligt ointresserad av vad hans familj sysslar med, om de begått några brott eller för den delen är laglydiga medborgare. Varför skulle det vara intressant? Om de inte valt det själva att vara offentliga personer har inte jag något intresse och skall inte ha något intresse för hans familjs förehavanden. Det är viktigt att ha fullkomlig respekt för den privata sfären av en offentlig persons liv och ha en hands off policy.

När jag sagt det skall jag kolla på det som journalisten skriver.

Han säger att ut ett utgivarperspektiv är detta nyhetsmässigt relevant.

Jag är tveksam för detta handlar om en person som inte valt att stå i rampljuset utan råkar vara tillsammans med en person som är offentlig person. Detta handlar om ett brott som är sonat och framförallt handlar det inte om något som Juholt har gjort. Hade Juholt förskingrat då hade det varit relevant och antagligen stor skandal för det hade inneburit att han inte hade kunnat bli vald. Det enda relevanta utgivarperspektiv som finns där är för kvällstidningarna som kanske säljer några extra lösnummer. Det stora felet som journalisterna gör vid sidan av att lyfta fram detta är när de börjar ringa runt de politiska partierna för att söka kommentarer. Det knuter an detta till Juholt som om det var han som begått en kriminell handling.

Han säger att första tanken var att detta planterats för att skada Juholt.

Min första tanke var att detta har ingenting med Juholt och göra , det har inte heller någoting att göra med socialdemokratin eller den politik som Juholt eller socialdemokraterna står för. Andra tanken var att brottet var sonat och inte begånget av Juholt själv och Juholts kulbo inte är en offentlig person, något som journalisterna måste argumentera för att det inte stämmer för att legitimera att lyfta fram detta.

Han menar på att valberedningen borde känt till Juholts sambos skelett i garderoben.

Absolut inte. Skall det verkligen finnas krav på att en valberedning skall få veta hans närmaste anhörigas skelett i garderoben när han själv inte varit ansvarig för hennes brott. Liknelsen när han pratar om Moderata ministrar som inte klarade den offentliga granskningen i media gör att Martin Jönsson skjuter skuld över på Juholt. De personer som inte betalat TV licencen och anlitat städhjälp svart var de personerna , offentliga personerna som gjort sina egna val, inte deras släktingar utanför det offentliga ljuset utan de själva. Det är inte Juholts kulbo som socialdemokraterna valt till partiledare. Hon är ingen offentlig person.

Det finns paralleller till Littorin affären.

Nej det finns det inte för Juholts kulbo är ingen minister i det offentliga ljuset. Ännu en gång likställer han en icke offentlig persons anhörig med en minister i en regering. Det hade varit en godkänd jämförelse om det handlat om något som den offentliga personen Juholt gjort. Om det hade varit ett Juholtsk skelett som vart framme i medias ljus.

Andra bloggar

Deepedition —-> Lite plattnackar och annat.

Tidningarna prövar kollektiv bestraffning i det offentliga ljuset.

Nu är det tydligen så att Juholts ”kulbo” begick ett brott 2007, hon har blivit straffad och sonat brottet, och betalat tillbaka till samhället helt enligt vad sveriges lagar anser att hon skall betala.

Hennes skuld är hennes egen och ingen annans. Hon är inte själv en offentlig person men nu skall de gamla brottet som både sonats och betalts lyftas fram igen och nu skall Juholt och socialdemokratin bära en del av skulden. Jag tror inte på kollektiv bestraffning, jag tror inte heller på att straffa någon mer efter att de sonat sitt brott enligt lagens mening. Kvällstidningarna och de andra media ser att de kan tjäna pengar på en sådan här ickenyhet och de tidningarna som politiskt sätt står socialdemokratin ser en möjlighet att försöka göra politisk skada på socialdemokratin.

Expressen och DI ger sig själv alibi för att knyta samman hennes brott med Juholt med argumentet att ”hon ställde upp på flera intervjuer och syntes i tv-sändningarna” och då vill expressen antyda att hon är en offentlig person. Tro fan att hon syns i TV om hon sitter brevid Juholt under en kongress där han vals till Sveriges största partis nya partiledare, vad skall hon göra om en journalist sticker fram en mikrofon framför näsan, skall hon bara springa därifrån eller snäsa bort reportern och skapa otrevlig stämning ? Sedan rusar tydligen expressens reporter iväg till socialdemokraternas partisekreterare som att det hade någonting att göra med socialdemokratin.

Dagens Industri tycker tydligen att frågan har en sådan relevans att man frågar alla alliansens pressekreterare om Julholts ”kulbos” sonade brott. DI följer till och med upp med en artikel där de plockar kommentarer från deras egna kommentatorsfält till artiklarna där DI konstaterar att detta slår mot socialdemokraternas trovärdighet (Kan notera att de inte plockar fram de kommentarerna som är högst rankat av läsarna).

I ett kommentatorsfält där 300 personer kommenterar hennes brott som är sonat enligt lagen så kan man lyfta fram alla typer av åsikter, det som känns subjektivt bäst för DI. DI är väl knappast heller en tidning som lockar många läsare från vänster i politiken så det är ganska stor chans att en överväldigande majoritet av DIs läsare ligger mer till höger. Min poäng är att de antagligen aldrig har varit en socialdemokratisk väljarbas, och kommer aldrig bli det i framtiden.

Om man skulle avstå att rösta på socialdemokratin med argumentet att Juholts kulbo har begått ett brott i det förflytna, något som inte är ett politiskt sakligt argument så skulle man aldrig kunna tänka sig att rösta på socialdemokratin om man så hade sålt allt smör i småland och tappat pengarna. Väljer man sina politiska partier på sådana ytliga premisser så berättar det en hel del om den personen än om socialdemokratin och de politiska idéer som socialdemokratin står för.

Men det är väl så att det finns människor som tycker att andra har skuld för brott som de inte begått. Själva synsättet ligger nära Sds sätt att tänka. När en person med utlänsk härkomst begår ett brott i Sverige då används denna persons brott för att smeta skuld på andra som också har utlänsk härkomst och man pekar på den enskildes brott och anser att de andra som har någon gemensam nämnare med den kriminelle skall bli straffade genom att de skall sparkas ut ur landet.

Varje person har ansvar för sina egna handlingar, inget annan. Förutom om man är nybliven partiledare för socialdemokraterna då kräver mediadrevet och deras kommentatorsanhängare ansvar av Juholt och socialdemokratin.

Jag lyfter fram den kommentaren som fått toppbetyg bland DI hundratal kommentarer.

589. S vs Alliansen

Det verkar ju onekligen som om Alliansen är mer storsinta eller elle hänger upp sig på minde viktiga detaljer.

Jämför med när Alliansen tillträdde 2006 och ett par ministrar fick gå efter att det avlöjats att de inte betalat TV licens eller betalat barnflickor svart.

I Lindgren/Juholt fallet talar vi om ett brott som kan ge påföljden fängelse och dessutom om en person som blivit dömd i svensk domstol.

Vi får väl se vad Socialdemokraterna säger men nog är det betyldligt allvarligare att tiga om sin kulbos bedrägeridom än att inte betala TV licensen. Tyvärr blir mitt tips att S förösker tiga ihjäl bedrägerihärvan. För de kommer väl inte att stå på barrikaderna och vråla avgå Juholt i megafonerna? Eller? 😉
Disbeliever

—-

Ett tydligt exempel på hur Juholt tydligen skall få ta skuld för någonting som han inte gjort. De jämför med TV licenser och barnflickor som fick Reinfeldts ministrar att avgå efter några dagar.

Det var tilltänkta ministrarna själva som gjort valen att inte betala tv licensen och betala barnflickan svart. Nästa steg kanske till och med är att ge Juholt skulden för att alliansens ministrar fick gå 2007.

Socialdemokratin har inget ansvar att säga bu eller bä över något brott som Juholts kulbo begått och sonat.

Andra bloggar

Edvin Alam —> Kvällsblaskorna + DI borde skämmas.

Ulf Vargek —> Hyenorna i farten igen.

Badlands Hyena —> Juholts kulbos kulor.

Mats Engström —> Lämna Juholts särbo ifred.

Svensson —> Vad Juholts särbo gjort är ointressant.

Sjubarnsmamma —> Vems ansvar är det

Maria Hagbom —> Lämna anhöriga utanför!

Ventilerat —> Guilt by association

Olas tankar —> Och vem bryr sig?

Jörgen Danielsson —> Guilt by association mot Juholt!

Henrik Alexandersson —> Juholts särbo

Tokmoderaten —> GÅTAN OM ÄLSKA, OM GLÖMMA, OM FÖRLÅTA…

Avslutningsvis fick jag just reda på att Juholts grannes kompis hund SKET på fel sida av trottoaren, jag kanske borde tipsa DI , Expressen och resten av drevet om denna nyhet så de kan ringa runt alla alliansens pressekreterare för kommentar och vända sig mot Juholt och Socialdemokratin och kräva ansvar för detta .

Uppdatering 29 mars 2011 runt 12.15

Artikel aftonbladet —> Juholt: Inget som smetar på mig.

Det ser inte snyggt ut på bild.

Läser Aftonbladets artikel som handlar om avtackning av Baylan och Östros. Man ser att Baylan får ett stort fång med rosor medans Östros står med mindre bukett av rosor och inte en ros som aftonbladet skriver under bilden . Betyder detta att Baylans uppgift de senaste åren i socialdemokraterna har blivit uppskattat så många gånger mer än Östros gärning ?Det blir ju inte bättre av att man tittar på sossarnas ”photostream” från flickr. Den mest välvilliga förklaringen kan vara att jobbet som partisekreterare är högre i rang, eller ? Jag vet inte anledningen.

Hursomhelst ser det inte snyggt ut och det känns fruktansvärt onödigt att ge de politiska motståndarna något att gotta sig över och spekulera över. En bild säger mer än tusen ord men bilden behöver inte beskriva hela sanningen.

Det kanske verkar som petitesser att ens skriva om detta men det handlar om att inte ge några gratispoäng till de politiska motståndarna. Det finns ett stort symbolvärde i sådana här bilder och det är bilder som kan hållas i minnet av sossarnas politiska motståndare och kanske lyftas fram i ett sammanhang för att orsaka skada för socialdemokratin.

Men vad skall man säga ? Juholt har suttit i riksdagen sedan 1994 och både Göran Persson och Mona Sahlin lät han vara på tillväxt istället för att få ansvar med några större uppgifter i partiet så han kanske behandlar det gamla avgående socialdemokratiska gardet många gånger bättre än de behandlat honom under 17 år i riksdagen.

När det gäller Juholts val av nya personer så måste man omge sig med personer som man tror att man kommer fungera med. Vem är Stefan Stern ? När jag läser namnen av de som beskrivs som förlorare när Juholt väljer nytt och han beskrivs som en person som varit ansvarig för en del strategiska missar vad nu det kan betyda i detalj.

Hursomhelst den lilla petitessen med olika storlekar på buketterna ställer frågor och det känns onödigt att ge gratispoäng till motståndarna.

Uppdatering ca 12.30

Från Livechat med Håkan Juholt.

Kommentar från Sara: -Varför fick Östros bara EN ros när ex Baylan fick en HEL stor bukett? vuxenmobbing?

Håkan Juholt (S): Journalisten fattade inte vad hon gjorde. Ibbe har varit partisekreterare. Det har vi bara en, i vu sitter många ledamöter. Alla fick en blomma utom partisekreteraren och Mona som fick buketter

Man kan förlora val på att vara positiv till Kärnkraft.

Titta på Angela Merkel, de har nu förlorat väljarbaser som hennes kristdemokratiska parti har haft dominans i, i över 6 decennier. Merkel ha förtvivlat försökt tona ner sin kärnkraftspositiva position genom att införa ett driftstopp på 3 månader för att se över säkerheten på de reaktorer som är väldigt gamla. Tyskland har inga jordbävningar men att förstå vilka konsekvenser som kan komma utav en kärnkraftsolycka och till vilket pris man riskerar att betala för kärnkraften ”säkra” el skapar förändringar i partiers inställning till de partier som är för kärnkraften och de andra partierna som vill ha förnyelsebara alternativ.

Man kan säga att Merkels parti är det första i Europa som förlorar väljarstöd på grund av kärnkraftskatastrofen i Japan. Det är inte svår att räkna ut att partier i riksdagen som är ohämmat positiv till kärnkraften snabbt måste hitta på politiska strategier så att man motverkar förlusten av väljare på grund av katastrofen i Japan. Vad Merkel gjorde var att införa driftstoppet vilket gjorde att den allmäna opinionen frågade sig varför man skall införa driftstopp om man anser att kärnkraften är säker. Så inför regeringen driftstopp på våra gamla kärnkraftverk som ursprungligen inte var designat för att drivas vidare efter en viss tid så riskerar man att hamna i samma politiska fälla som Merkels parti.

Det kan inte vara roligt att vara odelat positiv till kärnkraften som politisk parti och specifikt ligger Centern risigt till eftersom de har givit upp sitt motstånd mot kärnkraften något som en gång var en hjärtefråga för dem. Det kommer vara ett minimum av snack där alliansen specifikt går ut och pratar sig varm för kärnkraften.

 


mars 2011
M T O T F L S
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Annonser