Arkiv för februari, 2010

Stockholms frihet att välja ?

Tittar på SvD (oberoede Moderat) ledarsida och de pratar om fri etableringsrätt inom vårdsektorn. Jag tycker det är intressant hur de pratar om frihetsbegreppet. Att använda ord som planekonomi får mig att tänka på gamla Sovjet där de centalstyrde allting och det var ju inte så effektivt.

Vården handlar om frihet för människan, inte frihet på privata företagens villkor. En vård på företagens villkor betyder inte högre tillgänglighet eller högre kvalitè på vården, utan mer kostnader för patienten. Någonstans måste vinsten tas ut och det är inte alltid så att alla patienter klarar av att betala kostnaden så är man en person med små slantar på fickan blir denna typ av vård otillgänglig.

Tänk er en situation där man blivit felbehandlad på ett privat sjukhus. Samtidigt som man vet att man har blivit felbehandlad kommer företaget som ligger bakom sjukhuset att ta strid mot detta därför att det kan bli dålig publicitet och skrämma iväg kunder. Det är svårare för staten att få insyn i en felbehandlingsprocess där kontaktytan inte ligger innanför verksamhetens väggar.

Surt verkar SvD peka på att de rödgröna vill avskaffa valfriheten när det är precis tvärt om. De vill bevara valfriheten så tillvida att folk skall fortfarande ha kvar friheten att välja att uppsöka hjälp när de blir sjuka. Ett livskraftigt privat sjukvårdsalternativ betyder mer kostnader för patienten och det innebär att de med sämst ekonomi tvingas avstå från att uppsöka vård.

Vem tjänar på det ?

Annonser

Fyra procent partiet som beskriver sig som ”verklighetens folk” har talat.

Tittar lite på Hägglunds opinions inlägg i DN om jämställdhet. Först om begreppet verklighet. Det är knappast så att ett parti som snubblar runt 4 % spärren kan ens försöka att beträda sig rollen som ”verklighetens folk”, inte ens sossarna runt 30 % kan säga att de är verklighetens folk. Och om man sitter med 4 % och tror att man lever i någon form av verklighet så är det 96% av befolkningen som lever som overklighetens folk.

Beskrivningen är tandlös. När det gäller verkligheten om kvotering där lever Kd någonstans på 50 talet. Mamma, pappa, barn. Kvinnan är oftast hemmafru och mannen jobbar. Jag skrev om detta för några dagar sedan och den posten kan man hitta här. Kan lyfta fram Mps funderingar kring föräldraförsäkringen och ställa den mot Kd.

Mp vill förlänga föräldraförsäkringen till minst 18 månader, De vill dela den lika mellan föräldrarna, man skall kunna överlåta månader mellan föräldrarna men även till andra vuxna i barnens närhet.

Och detta vill Kd.

Kd vill inte tvångsfördela föräldraförsäkringen för familjer.

Eftersom Kd tungt vilar på grunden av kristna värderingar kan man gissa att när de talar om familjen så handlar det om mamma , pappa, barn. Folk som har registrerat parterskap och barn är knappast något som kvalificerar sig som familj i Kds synsätt. De är det enda partiet av sju som inte vill införa en delning av föräldraförsäkringen.

Faktum är att Mp:s synsätt på föräldraförsäkringen ger föräldrarna mer tid och mer frihet för för föräldrarna att bestämma eftersom det finns en möjlighet att överlåta månader till andra vuxna i barnets närhet. Mor eller farföräldrarna kanske ?


Sysselsatta SCB definition.

Många pratar om ”Sysselsättning” som definition, statistiskt sätt definieras det på följande sätt.

Sysselsatta

I gruppen sysselsatta ingår:

1) personer som under referensveckan utförde något arbete (minst 1 timme) antingen som avlönade arbetstagare eller egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) samt oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan familjemedlem som han/hon bor tillsammans med (= sysselsatta, i arbete).

2) personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning eller arbete som medhjälpande familjemedlem eller egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande (hela referensveckan). Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet (t ex för vård av barn eller för studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning, oavsett om frånvaron varit betald eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet).

Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.

Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställningsstöd, säsongsarbete, provanställning eller objekts/projektanställning samt övriga former av tidsbegränsade anställningar.

Undersysselsatta omfattar personer som är sysselsatta men som arbetar mindre än de skulle vilja göra och som hade kunnat börja arbeta mer under referensveckan eller inom 14 dagar från referensveckans slut.

I arbetskraften omfattar personer som är antingen sysselsatta eller arbetslösa.

Relativa arbetskraftstalet: Andelen (%) personer i arbetskraften av befolkningen 15-74 år.

Frågor som kan vara intressanta att ställa när man pratar om sysselsättning är till exempel.
Hur många är undersysselsatta ?

Hur många av de sysselsatta kan försörja sig på sin sysselsättning ?

Varför räknar man i antal sysselsatta när det är statistisk korrekt att räknar i procent av befolkningen ?
@ till följande bloggar och tidningar

Partiledardebatten kortfrågorna. ”Schlingmann kvotering” ?

Kortfrågorna.

Ska Ipred rivas upp?

Hela oppostionen säger ja. Hela alliansen säger nej.

Omröstning om euron

Inte under nästa mandatperiod, säger oppositionen.
Inte utan socialdemokraterna, säger Fredrik Reinfeldt.

Lagstiftning om kvotering till bolagsstyrelser?

Hela alliansen säger nej.

Fredrik Reinfeldt: Vi är inte beredda att ge besked om en kvoteringslag nästa mandatperiod. Sedan får vi se.

Min kommentar: Jaa vad skall man säga egentligen. Ipred att det skall rivas upp , där är en tydlig skiljelinje. Är man förtjust i Ipred så skall man rösta borgerligt, om man inte tycker om Ipred så skall man undvika de borgerliga.

Folkomröstning av EMU igen ? Nää fy tusan, jag menar har man sagt nej en gång så skall väl detta respekteras. Om man inte bryr sig om vad folkomröstningarna säger , varför skall man då hålla dem över huvud taget. Jag vet att fp Björklund argumenterar för att frågan skall ställas igen därför att Persson och Leionborg var överrens om en 10 års period strax efter att Sverige röstat nej till EMU år 2003. Här får jag en intressant fundering från Björklunds sätt att resonera. Om han tycker att en folkomröstning skall förnyas varje 10.e år då borde vi rösta för ett fortsatt deltagande i EU varje tionde år. Han borde ju i så fall vara för en sådan utveckling i alla typer av folkomröstningar relaterat till EU.

Skräckexemplet med EU och folkomröstningar var Irland och då de röstade för eller emot Lissabonfördraget. Först röstade de nej och fick bakläxa och två år senare röstade de igen och då valde Irländarna ”rätt” beslut. Det har inget att göra med grundläggande demokratiska principer att läxa upp Irländarna och sätta press på dem att rätta till det. Det är och köra över. Kan de göra så här mot Irländarna så kan det hända igen i framtiden. Röstar man fel så får man bakläxa och måste överge vad man egentligen tycker och tänker och foga sig för andra stater trycker på. Är man inte intresserad av vad folket har att säga skall man strunta i att arrangera en folkomröstning i första taget.

Kvotering i bolagsstyrelser var frågan som Schlingmann plockade upp på agendan för ett antal veckor sedan, en fråga som inte är förankrad i moderaterna , jag tror att det handlade mer om att flytta debattfokuset bort från de frågor som det blåser rejält om. Frågor som till exempel den nya sjukvårdsreformen. Det blir ju så att när han lägger fram det så skall alla media kommentera det och bloggare följer efter. Kvoteringen var bara en rökridåfråga som Reinfelt kommenterar det ”vi är inte beredda att ge besked om en kvoteringslag nästa mandatperiod. Sedan får vi se.” det är ett långt svar för att säga att frågan är politiskt död hos borgerliga eller kanske det är mer rättvist att säga för moderaterna.

Kan inte ens tänka mig att ett parti som Moderaterna ens seriöst skulle pusha upp frågan när de önskar att staten lägger sig i så lite som möjligt i företagens angelägenheter. Låt säga som så här, om de rödgröna är intresserade av att införa en kvotering i bolag och är beredda att lagstifta om det då kan man retoriskt sätt prata om att man är för en ”Schlingmann kvotering” av bolagsstyrelserna och därmed använda det som ett retoriskt grepp för att argumentera för en politik som man är för. Jag tror inte det skulle vara så uppskattat på den borgerliga sidan.

Nåja nog om detta. Det är bara mina funderingar om politiken.


Partiledardebatten. Frågan om föräldraförsäkringen

Från svts sida.

Göran Hägglund får frågan hur vårdnadsbidraget stärker jämställdheten.

Hägglund: Föräldrarna är de som känner barnen bäst. De ska ha rätt att bestämma

Eriksson: Vi vill ha en mer individuell föräldraförsäkring.

Eriksson: Ser man till samhället som helhet finns det ett jämställdhetsproblem. Ni kommer med förslag som minskar jämställdheten.

Olofsson: Tittar man på jämställdhet handlar det också om att kunna leva på sin lön. Med våra skattesänkningar blir det mer pengar över och mer frihet.

Ohly hävdar att alliansens skattesänkningar har ökat klyftan mellan kvinnor och män. Kvinnors nettolöner är i dag lägre jämfört med männens.

Olofsson: Säg det till de vårdbiträden som fått 1.500 kr mer i plånboken.

Mina funderingar kring detta.

Jag undrar varför kvinnor oftast har sämre betalt än männen för samma typ av arbete. Jag tror att det handlar i grund och botten om att företag räknar med att kvinnorna till större grad försvinner för barnledighet än männen och därför ser de kvinnornas jobb som mindre värt jämfört med männen.

Sedan finns det den andra aspekten av detta där en familj som just skaffat barn får en helt annan levnadssituation där ekonomi och tid förändras dramatiskt. Det är svårt att peka med hela handen och säga till dessa familjer att ny får ni dela lika av tiden för vårdnadsbidraget. Punkt slut. Och då sitter dessa barnfamiljer där , där den egna föräldern tjänar jättebra och den andra kanske sämre och då får de svårt att få ihop det ekonomiskt.

Det är de aspekterna jag kan se men samtidigt finns det en långsiktigare aspekt att ta hänsyn till. Tänk om det är så att föräldraledigheten delas exakt lika borde inte det på längre sikt betyda att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för att man vet att när de skaffar barn så försvinner föräldrarna si och så lång tid.

Detta skriver mp om jämställdhet när det gäller föräldraförsäkringen :

”Vi vill förlänga föräldraförsäkringen till minst 18 månader och dela lika mellan föräldrarna. Möjligheten att överlåta månader mellan föräldrarna ska vara begränsad, men det ska också finnas möjlighet att överlåta till andra vuxna i barnets närhet.

Verkar som Olofsson undviker att svara på frågan så jag tittar på Centerns sida för att hitta vad de skriver om det :

”För Centerpartiet är det viktigt att båda föräldrarna får goda möjligheter att vara föräldralediga. Jämställdhetsbonusen som alliansregeringen inför uppmuntrar till ett jämnare uttag av föräldraledigheten. Bonusen utformas för att främja en återgång i arbete och uppgår till maximalt 3 000 kronor per månad. Högsta möjliga belopp utbetalas om föräldrarna delar helt lika på föräldrapenningen. Genom att skapa förutsättningar för båda föräldrarna att tillbringa tid med sina barn, gynnas både barnen och jämställdheten.”

Moderaterna skriver på samma sätt som Centern men med ett tillägg.

”Den höjning av taket i föräldraförsäkringen från 7,5 till 10 prisbasbelopp som vi stod bakom innebär även att fler högavlönade föräldrar (oftast pappor) kan ta ut föräldraledighet utan allt för stort inkomstbortfall för familjen.”

Kanske kan skönja i moderaternas beskrivning av problemet att män inte tar ledigt från jobbet för att de förlorar för mycket pengar på det (dock vinner de ju faktist tid med sitt barn hur man nu kan mäta det i pengar).
Kristdemokraterna skriver detta :

”Stödet till barnen och familjerna ska ge valfrihet och handlingsfrihet. Därför säger vi exempelvis nej till alla försök att tvångsdela föräldraförsäkringen.”

Folkpartiet skriver samma som M och C med denna formulering :

”Vi har därför tillsammans med övriga partier i Alliansen, infört en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Det innebär att den förälder som har lägst inkomst får en skattereduktion med upp till 3 000 kronor per månad om föräldrarna delar lika på uttaget av föräldrapenning. Totalt kan föräldrarna få 13 500 skattefritt om de delar helt lika på föräldrapenningen. Skattereduktionen omfattar även föräldrar som separerat.”

Ok vilka har jag kvar , ja just det , vänstern och sossarna , tar vänstern först.

”Dagens utformning av föräldraförsäkringen har gjort föräldraskapet till ett obligatoriskt ansvar för mamman och ett frivilligt erbjudande för pappan. Detta medför att kvinnor subventionera mäns lönearbete genom sitt eget obetalda arbete. Vänsterpartiet vill ha en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring – hälften till mamman och hälften till pappan.”

”Idag är fördelningen av föräldrapenningen mycket av en förhandlingsfråga mellan föräldrarna. Detta resulterar i att kvinnorna tar i dag ut drygt 80 procent av antalet ersatta dagar i föräldraförsäkringen.
Vi är övertygade om att det krävs mer än morötter för att bryta könsmaktsordningen och för att stärka kvinnans ställning.”

”I dag är föräldraförsäkringen 13 månader. Vi vill förlänga den med 2 månader så att föräldrarna har möjlighet att vara hemma 7,5 månader var.”

V är lite inne på samma linje som Mp när det gäller att förlänga föräldraledigheten. De tar ett långt steg bort från alliansens politik med morötter, nu är detta dokument som jag hittade från 2006 , kanske vänstern har förnyat sina formuleringar sedan dess. Jag tittade bara lite flyktigt och hittade detta.

Sossarna sist ut.

”En mer individbaserad föräldraförsäkring, så att båda föräldrarna stimuleras att vara hemma med sina barn och dela på ansvaret. I dag är det inte lika socialt accepterat att pappan stannar hemma som att mamman gör det. Det fria valet när det gäller att vara hemma med sina barn är alltså inte speciellt fritt. Med en förändrad föräldraförsäkring kan vi från samhällets sida bryta detta sociala mönster, och på så sätt se till så att barnen får ta del av båda sina föräldrar när de växer upp.”

Jaa lite samma tema som V och Mp. Om man skall sammanfatta lite verkar det som att Mp och V vill göra föräldraledigheten längre , sossarna vill förändra könsrollerna i stort från grunden, M, C och Fp verkar hyfsat överrens , ledorden verkar vara att med mjuka metoder stimulera papporna att ta ut föräldraledigheten i större grad. Kd verkar vara mest avvisande och säger blankt nej till delad föräldraförsäkring mellan mamman och pappan. Det handlar väl om att vara verklighetens folk kanske, där mamman skall vara hemma med barnen och pappan skall vara ute och jobba.

När man tittar på frågan och att den gavs till Kd och Hägglund kanske inte var av en slump med tanke på hur deras syn på jämställdhet i frågan hör hemma någonstans på 50 talet.

Editerat 16 aug 2011 (förändring av fontstorlek)Dags att analysera partiledardebatten.(Afghanistan)

För att det inte skall bli för stort så tar jag det Ämne för ämne.

Börjar bakifrån och i mån av tid och eget intresse för detta fortsätter jag att posta hela vägen igenom så att säga.

Använder svts artikel som grund.

Fråga om Afghanistan , vara där eller inte vara där.

Mona Sahlin får frågan vad hon skulle göra om hennes son ville göra utlandstjänstgöring i Afghanistan.

Sahlin : Svårt. Jag skulle vara stolt, men rädd som mamma för hans liv. Så länge vi gör nytta i Afghaninstan är det viktigt att vara där. Där behöver vi ha en grundläggande översyn.

Ohly: Vi ska ha ett starkt engagemang utomlands. Men vår bedömning är att vi deltar i ett krig som i alltför stor utsträckning styrs av USA.

Reinfeldt: Självklart följer vi upp och ställer stora krav.

Björklund: Två saker händer om det internationella världssamfundet lämnar Afghanistan. Talibanerna tar över och de kommer att tillåta det att bli ett träningsläger för al-Qaida.

Eriksson: Den strategi man haft har gett fler talibaner och fler terrorister. Vi vill succesivt dra tillbaka men är överens med socialdemokraterna om att göra en utvärdering 2011.

Björklund: I den här frågan är det sex partier mot Lars Ohly.

Mina funderingar.

Sverige själv har inget eget val i denna frågan. Väljer USA att dra sig ur Afghanistan så blir det svårt för majoriteten i riksdagen att pusha på att Sverige skall vara fortsatt närvarande i Afghanistan. Det spelar ingen roll att alla partierna är emot Ohly i denna fråga som Björklund beskriver det.

Frågan är lite större än just vara eller inte vara i Afghanistan. Det handlar om att bli med i NATO eller stå utanför NATO , Alliansen har en tydlig majoritet inom sina egna led som är starkt för att ansluta Sverige till NATO och på den Rödgröna sidan är man starkt emot detta.

Det går alldeles utmärkt att stå vid sidan av och besluta fall för fall hur man vill agera i varje konflikt som uppstår i världen anser jag.


februari 2010
M T O T F L S
« Jan   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Annonser